Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1986

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 89.

Beginselprogramma's

Partij voor de Middengroepen (1986) Grondslag en doelstellingen. [Beginselprogramma's]

Boeken

Koole, Ruud (1986) Binnenhof binnenste buiten : slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie. [Boeken]

Brochures en rapporten

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Brochures en rapporten]

CDA (1986) Vrede wegen: alternatieven voor het veiligheidsbeleid beoordeeld. [Brochures en rapporten]

Bot-van Gijzen, T. and Dekker, A. and Gennip, P.A.H.M. van and Jonker, J.M.L. and Mourik, M.J.A. van and Wissen, G.J.M. van and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1986) 1 + 1 = samen. [Brochures en rapporten]

Douben, N.H. and Boorsma, P.B. and van Dijck, J.J.J. and van der Laan, H. and Terpstra, G.H. and Wattèl, A. and Weitenberg, J. and Balkenende, J.P. (1986) Welk uitzicht biedt eenvoud? [Brochures en rapporten]

Mennes, L.M.B. and Berger, R.L.M. and Bruijne, G.A. de and Dusseldorp, D.B.W.M. van and Haan, F.H. de and Oomen, A.P.J.M. and Soest, J. van and Visser, H. and Zuidhof, W.A. and Balkenende, J.P. (1986) Wereldeconomie en ontwikkeling: een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking. [Brochures en rapporten]

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Brochures en rapporten]

Congresstukken

D66 (1986) 42e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1986) 43e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

VVD (1986) 72e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1986) 73e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1986) 74e Algemene Vergadering (39e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1986) 75e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

Jaarboeken DNPP

UNSPECIFIED (1986) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1986) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1986) Jaarverslag DNPP 1986. [Jaarboeken DNPP]

Andeweg, Rudy B. (1986) De kabinetsformatie 1986. [Jaarboeken DNPP]

Dresselhuys, H.C. (1986) De uiterste noodzaak volgens Colijn en Dresselhuys. [Jaarboeken DNPP]

Eijk, Cees van der (1986) Het kiezersgedrag in 1986. Algemene conclusies en betekenis voor de electorale perspectieven van 'klein-links'. [Jaarboeken DNPP]

Koeneman, L (1986) Aanwinstenlijst. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboeken DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Noomen, Ida (1986) Kroniek 1986. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1986. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1986) Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1986) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul (1986) Van ondernemerspartij tot volkspartij? De VVD en haar verhouding tot de werkgeversorganisaties CSWV en VNO. [Jaarboeken DNPP]

Praag Jr., Philip van (1986) Verkiezingscampagnes in afdelingen. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie DS'70. Plaatsingslijst archief van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie Dresselhuys. Plaatsingslijst archivalia mr. H.C. Dresselhuys. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) De "Rode Jehova's". Een geschiedenis van de Socialistiese Partij. [Jaarboeken DNPP]

Jaarverslagen

D66, Jonge Democraten (1986) Jaarverslag Jonge Democraten 1986. [Jaarverslagen]

VVD (1986) 39ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

CDA (1986) Jaarverslag CDA 1986. [Jaarverslagen]

DNPP (1986) Jaarverslag DNPP 1986. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1986) Jaarverslag JOVD 1986. [Jaarverslagen]

PvdA (1986) Organisatorisch en financieel verslag 1985-1986. [Jaarverslagen]

Redevoeringen

D66 (1986) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

CDA (1986) Toespraak M. Smits. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak M.J. van den Berg: Trouw blijven aan idealen. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak W. Kok: Werk maken en werk delen. [Redevoeringen]

Statuten en reglementen

VVD (1986) Huishoudelijk reglement van de Vereniging. [Statuten en reglementen]

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1986) Huishoudelijk Reglement Burgerpartij voor Recht en Veiligheid. [Statuten en reglementen]

D66 (1986) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

CDA, CDJA (1986) Statuten en reglementen van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en reglementen]

Jonge Democraten (1986) Statuten. [Statuten en reglementen]

Tijdschriftjaargangen

PSP (1986) Bevrijding, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD (1986) Demo, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1986) Radikale notities, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1986) Radikalenkrant, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1986) Voorwaarts, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1986) CDA actueel, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1986) CDA krant, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1986) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1986) De Driemaster, jrg. 38. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1986) De Tribune, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1986) Democraat, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1986) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1986) Idee '66, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1986) LEF, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1986) Liberaal Reveil, jrg. 27. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1986) Politiek en Cultuur, jrg. 46. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1986) Socialisme en Democratie, jrg. 43. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1986) VVD Expresse, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1986) Vrijheid en Democratie, nr's 1332-1349. [Tijdschriftjaargangen]

Verkiezingsprogramma's

Humanistische Partij (1986) 5 Fundamentele punten voor een nieuwe politiek! [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1986) Als de toekomst je lief is...: Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

PAB (1986) Concept verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

SP (1986) De SP maakt er werk van. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA (1986) De toekomst is van iedereen. [Verkiezingsprogramma's]

Loesje (1986) Heb jij je buikvlinders al gedresseerd? Ik niet. [Verkiezingsprogramma's]

SGP (1986) In trouw recht doen: Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

CPN (1986) Met alle macht: Verkiezingsprogramma voor 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

Centrumpartij (1986) Naar een veilig en leefbaar Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

GPV (1986) Op koers naar morgen. [Verkiezingsprogramma's]

CDA (1986) Uitzicht: Samen Werken voor Morgen. Aktieprogram. [Verkiezingsprogramma's]

VCN (1986) Verkiezings- en aktieprogramma VCN. [Verkiezingsprogramma's]

Partij Geluk voor Iedereen (1986) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (1986) Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

PSP (1986) Verkiezingsprogramma 1986-1992. [Verkiezingsprogramma's]

PPR (1986) Verzet en vernieuwing: Programma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

SAP (1986) Voor de verandering. [Verkiezingsprogramma's]

CP'86 (1986) Voor een veilig en leefbaar Nederland! [Verkiezingsprogramma's]

CD (1986) Voorlopig centrumdemocratisch politiek program. [Verkiezingsprogramma's]

EVP (1986) Vrede door gerechtigheid: verkiezingsprogramma 86-90. Omzien naar elkaar. [Verkiezingsprogramma's]

RPF (1986) Waar het op aankomt - Bijbels verantwoord beleid: Verkiezingsprogramma 1986/1990. [Verkiezingsprogramma's]

Partij voor de Middengroepen (1986) Wat wil de P.v.d.M.? Verkiezings-prioriteiten programma. [Verkiezingsprogramma's]

Varia

no party (1986) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1986. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 26 00:11:20 2024 CEST.