Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1986

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 74.

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1986) Huishoudelijk Reglement Burgerpartij voor Recht en Veiligheid. [Statuten en reglementen]

CD

CD (1986) Voorlopig centrumdemocratisch politiek program. [Verkiezingsprogramma's]

CDA

CDA (1986) Vrede wegen: alternatieven voor het veiligheidsbeleid beoordeeld. [Brochures en rapporten]

CDA (1986) CDA actueel, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1986) CDA krant, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1986) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1986) Jaarverslag CDA 1986. [Jaarverslagen]

CDA (1986) Toespraak M. Smits. [Redevoeringen]

CDA (1986) Uitzicht: Samen Werken voor Morgen. Aktieprogram. [Verkiezingsprogramma's]

Bot-van Gijzen, T. and Dekker, A. and Gennip, P.A.H.M. van and Jonker, J.M.L. and Mourik, M.J.A. van and Wissen, G.J.M. van and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1986) 1 + 1 = samen. [Brochures en rapporten]

Douben, N.H. and Boorsma, P.B. and van Dijck, J.J.J. and van der Laan, H. and Terpstra, G.H. and Wattèl, A. and Weitenberg, J. and Balkenende, J.P. (1986) Welk uitzicht biedt eenvoud? [Brochures en rapporten]

Mennes, L.M.B. and Berger, R.L.M. and Bruijne, G.A. de and Dusseldorp, D.B.W.M. van and Haan, F.H. de and Oomen, A.P.J.M. and Soest, J. van and Visser, H. and Zuidhof, W.A. and Balkenende, J.P. (1986) Wereldeconomie en ontwikkeling: een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking. [Brochures en rapporten]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (1986) Statuten en reglementen van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en reglementen]

CP'86

CP'86 (1986) Voor een veilig en leefbaar Nederland! [Verkiezingsprogramma's]

CPN

CPN (1986) Met alle macht: Verkiezingsprogramma voor 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

CPN (1986) Politiek en Cultuur, jrg. 46. [Tijdschriftjaargangen]

Centrumpartij

Centrumpartij (1986) Naar een veilig en leefbaar Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

D66

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Brochures en rapporten]

D66 (1986) 42e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1986) 43e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1986) Democraat, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1986) Idee '66, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1986) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

D66 (1986) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo. [Redevoeringen]

D66 (1986) Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Brochures en rapporten]

D66, JD

D66, JD (1986) Demo, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1986) Jaarverslag Jonge Democraten 1986. [Jaarverslagen]

Jonge Democraten (1986) Statuten. [Statuten en reglementen]

DNPP

DNPP (1986) Jaarverslag DNPP 1986. [Jaarverslagen]

Diversen

Koole, Ruud (1986) Binnenhof binnenste buiten : slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie. [Boeken]

EVP

EVP (1986) Vrede door gerechtigheid: verkiezingsprogramma 86-90. Omzien naar elkaar. [Verkiezingsprogramma's]

GPV

GPV (1986) Op koers naar morgen. [Verkiezingsprogramma's]

Humanistische Partij

Humanistische Partij (1986) 5 Fundamentele punten voor een nieuwe politiek! [Verkiezingsprogramma's]

Loesje

Loesje (1986) Heb jij je buikvlinders al gedresseerd? Ik niet. [Verkiezingsprogramma's]

PAB

PAB (1986) Concept verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

PPR

PPR (1986) Radikale notities, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1986) Radikalenkrant, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1986) Verzet en vernieuwing: Programma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

PSP

PSP (1986) Bevrijding, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

PSP (1986) Verkiezingsprogramma 1986-1992. [Verkiezingsprogramma's]

Partij Geluk voor Iedereen

Partij Geluk voor Iedereen (1986) Verkiezingsprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

Partij voor de Middengroepen

Partij voor de Middengroepen (1986) Grondslag en doelstellingen. [Beginselprogramma's]

Partij voor de Middengroepen (1986) Wat wil de P.v.d.M.? Verkiezings-prioriteiten programma. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (1986) Voorwaarts, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1986) De toekomst is van iedereen. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA (1986) Organisatorisch en financieel verslag 1985-1986. [Jaarverslagen]

PvdA (1986) Socialisme en Democratie, jrg. 43. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak M.J. van den Berg: Trouw blijven aan idealen. [Redevoeringen]

PvdA (1986) Toespraak W. Kok: Werk maken en werk delen. [Redevoeringen]

RPF

RPF (1986) Waar het op aankomt - Bijbels verantwoord beleid: Verkiezingsprogramma 1986/1990. [Verkiezingsprogramma's]

SAP

SAP (1986) Voor de verandering. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1986) In trouw recht doen: Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

SP

SP (1986) De SP maakt er werk van. [Verkiezingsprogramma's]

SP (1986) De Tribune, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

VCN

VCN (1986) Verkiezings- en aktieprogramma VCN. [Verkiezingsprogramma's]

VVD

VVD (1986) Huishoudelijk reglement van de Vereniging. [Statuten en reglementen]

VVD (1986) 39ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1986) 72e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1986) 73e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1986) 74e Algemene Vergadering (39e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1986) 75e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1986) Als de toekomst je lief is...: Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1986) Liberaal Reveil, jrg. 27. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1986) VVD Expresse, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1986) Vrijheid en Democratie, nr's 1332-1349. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1986) De Driemaster, jrg. 38. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1986) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1986) Jaarverslag JOVD 1986. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1986) LEF, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

no party

no party (1986) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1986. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 19 01:36:48 2024 CEST.