Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1986

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 274.

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Report]

D66 (1986) 42e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1986) 43e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66, JD (1986) Demo, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1986) Een eeuw sociaal-democratie. [Journal article]

PvdA (1986) In vrijheid vergruizeld en vergrijsd : notities bij het verval van de katholieke zuil. [Journal article]

D66, Jonge Democraten (1986) Jaarverslag Jonge Democraten 1986. [Annual report]

PPR (1986) Radikale notities, jrg. 4. [Journal volume]

PPR (1986) Radikalenkrant, jrg. 19. [Journal volume]

PvdA (1986) Voorwaarts, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (1986) Vrede wegen: alternatieven voor het veiligheidsbeleid beoordeeld. [Report]

VVD (1986) 39ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

Humanistische Partij (1986) 5 Fundamentele punten voor een nieuwe politiek! [Election platform]

VVD (1986) 72ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1986) 73ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1986) 74ste Algemene Vergadering (39ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1986) 75ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1986) Als de toekomst je lief is...: Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Election platform]

UNSPECIFIED (1986) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

CDA (1986) CDA actueel, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (1986) CDA krant, jrg. 3. [Journal volume]

CDA (1986) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 6. [Journal volume]

PAB (1986) Concept verkiezingsprogramma. [Election platform]

VVD, JOVD (1986) De Driemaster, jrg. 38. [Journal volume]

SP (1986) De SP maakt er werk van. [Election platform]

SP (1986) De Tribune, jrg. 22. [Journal volume]

PvdA (1986) De toekomst is van iedereen. [Election platform]

D66 (1986) Democraat, jrg. 19. [Journal volume]

Partij voor de Middengroepen (1986) Grondslag en doelstellingen. [Party programme]

VVD, JOVD (1986) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

Loesje (1986) Heb jij je buikvlinders al gedresseerd? Ik niet. [Election platform]

Burgerpartij voor Recht en Veiligheid (1986) Huishoudelijk Reglement Burgerpartij voor Recht en Veiligheid. [Statuten en Reglementen]

D66 (1986) Idee '66, jrg. 7. [Journal volume]

SGP (1986) In trouw recht doen: Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Election platform]

UNSPECIFIED (1986) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

CDA (1986) Jaarverslag CDA 1986. [Annual report]

UNSPECIFIED (1986) Jaarverslag DNPP 1986. [Jaarboek DNPP]

DNPP (1986) Jaarverslag DNPP 1986. [Annual report]

VVD, JOVD (1986) Jaarverslag JOVD 1986. [Annual report]

VVD, JOVD (1986) LEF, jrg. 4. [Journal volume]

no party (1986) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1986. [Varia]

VVD (1986) Liberaal Reveil, jrg. 27. [Journal volume]

CPN (1986) Met alle macht: Verkiezingsprogramma voor 1986-1990. [Election platform]

Centrumpartij (1986) Naar een veilig en leefbaar Nederland. [Election platform]

GPV (1986) Op koers naar morgen. [Election platform]

PvdA (1986) Organisatorisch en financieel verslag 1985-1986. [Annual report]

CPN (1986) Politiek en Cultuur, jrg. 46. [Journal volume]

PvdA (1986) Socialisme en Democratie, jrg. 43. [Journal volume]

D66 (1986) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

CDA, CDJA (1986) Statuten en reglementen van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en Reglementen]

D66 (1986) Toespraak H.A.F.M.O. van Mierlo. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak J.M. den Uyl. [Speech]

CDA (1986) Toespraak M. Smits. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak M.J. van den Berg: Trouw blijven aan idealen. [Speech]

PvdA (1986) Toespraak W. Kok: Werk maken en werk delen. [Speech]

CDA (1986) Uitzicht: Samen Werken voor Morgen. Aktieprogram. [Election platform]

VVD (1986) VVD Expresse, jrg. 4. [Journal volume]

VCN (1986) Verkiezings- en aktieprogramma VCN. [Election platform]

Partij Geluk voor Iedereen (1986) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

D66 (1986) Verkiezingsprogramma 1986-1990. [Election platform]

PSP (1986) Verkiezingsprogramma 1986-1992. [Election platform]

PPR (1986) Verzet en vernieuwing: Programma 1986-1990. [Election platform]

SAP (1986) Voor de verandering. [Election platform]

CP'86 (1986) Voor een veilig en leefbaar Nederland! [Election platform]

CD (1986) Voorlopig centrumdemocratisch politiek program. [Election platform]

EVP (1986) Vrede door gerechtigheid: verkiezingsprogramma 86-90. Omzien naar elkaar. [Election platform]

VVD (1986) Vrijheid en Democratie, nr's 1332-1349. [Journal volume]

RPF (1986) Waar het op aankomt - Bijbels verantwoord beleid: Verkiezingsprogramma 1986/1990. [Election platform]

Partij voor de Middengroepen (1986) Wat wil de P.v.d.M.? Verkiezings-prioriteiten programma. [Election platform]

Aarts, H.J.B. (1986) De financiering van de ontwikkelingsbegroting. [Journal article]

Achterhuis, Hans (1986) Boeken: blinde irritatie. [Journal article]

Albeda, W. (1986) Vaste lonen of een vast deel in de opbrengsten. [Journal article]

Alink, M.H.M. (1986) De aanwezigheid van de politieke overtuiging van het CDA bij zijn kiezers. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1986) Opvoeding als collectieve verantwoordelijkheid. [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (1986) De kabinetsformatie 1986. [Jaarboek DNPP]

Baldew, I.M. and Koppe, J.G. (1986) Het bedrieglijke gemiddelde : kind, gezondheid en armoede in de verzorgingsstaat. [Journal article]

Bardoel, J. and Bierman, Ruurd (1986) Socialistisch mediabeleid : een goed begin, maar half werk. [Journal article]

Barendrecht, K. (1986) Waar staat het CDA in de strijd tussen ideëel en commercieel belang? [Journal article]

Becker, Frans and Oenen, Geert Jan van (1986) Partij van de Arbeid en klassencompromis. [Journal article]

Becker, Uwe (1986) Werkloosheid als noodlot? [Journal article]

Beek, W.J. (1986) Een dienst aan de doorbraak. [Journal article]

Beer, Paul de (1986) Bevordering van deeltijdarbeid? Hoezo bevordering? [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1986) Mensenrechtenbeleid moet consistent zijn. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Tromp, Bart (1986) 'Gedeelde veiligheid' als bezweringsformule. [Journal article]

Berg, J. van den (1986) Signalementen: Maurice de Hond en de Nederlandse kiezer. [Journal article]

Berg, J. van der (1986) Signalementen: Den Uyl: twintig variaties op een thema. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van der and Wallage, Jacq. (1986) De Partij van de Arbeid in de komende veertig jaar: opdracht tot heroriëntatie. [Journal article]

Berg, Max van den and Pol, Henk and Hong Seng, Yap (1986) De toekomst van de stad moet terug op de politieke agenda. [Journal article]

Biesheuvel-Vermeijden, J.E. (1986) "Meer vrouwen in bestuursorganen en op kandidatenlijsten" : aanbeveling no. 12 uit het CDA-rapport "Appèl en Weerklank". [Journal article]

Bisschoff, Suzanne (1986) In de buurt van de penningmeester wordt zelden bezuinigd. [Journal article]

Blom, J.C.H. and Have, W. ten (1986) Veertig jaar Partij van de Arbeid : de sociaal-democratie tussen doorbraak en coalitie: een klassiek dilemma. [Journal article]

Boelhouwer, Peter (1986) Volkshuisvesting en marktmechanisme : het voorbeeld van de Britse "council houses". [Journal article]

Bosscher, Doeko (1986) Dromen van een Doorbraak. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1986) Wie de jeugd heeft.... [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. and Dekker, A. and Gennip, P.A.H.M. van and Jonker, J.M.L. and Mourik, M.J.A. van and Wissen, G.J.M. van and Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1986) 1 + 1 = samen. [Report]

Braks, G.J.M. (1986) Landbouw en ontwikkeling. [Journal article]

Brink, A. (1986) Middenschool? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) De Europese uitdaging. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) De val van de marxistische tijdspiegel. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) Het volk kan zich niet vergissen. [Journal article]

Brugge, André van der and Kroesen, Wilbert (1986) Beleid voor de informele sector : halszaak of noodzaak? [Journal article]

Coerts, H. (1986) Briefwisseling Kuyper-Idenburg. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1986) Discussie over links. [Journal article]

Cramer, N. (1986) Boeken: een groene geschiedenis van het PvdA-bestuur. [Journal article]

Dam, Aart van and Metten, Alman (1986) Het Non Proliferatie Verdrag. [Journal article]

Dam, Aart van and Metten, Alman (1986) Multi Vezel Akkoord : toetssteen voor ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Dankert, P. (1986) Europa prioriteit. [Journal article]

Deemter, Liesbeth van (1986) Genegeerde meerderheid : burgerlijke ongehoorzaamheid en referendum. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1986) Mag Marie wijzer blijven? [Journal article]

Dijkstra, Geske (1986) Nicaragua. [Journal article]

Dijkstra, Geske (1986) Nicaragua discussie. [Journal article]

Dittrich, K. and Kleykers, R. and Tops, T.P. (1986) De overheid gereinigd? : een analyse van de PvdA-verkiezingsprogramma's 1981, 1982 en 1986. [Journal article]

Dittrich, K.L.L.M. and Tops, P.W. and Welten, R.G. (1986) Het gebeurde in het Zuiden. [Journal article]

Dona, Hans (1986) E. Boekman (1889-1940). [Journal article]

Donner, J. (1986) Privatisering in de volksgezondheid : beleidsinstrument voor bezuiniging. [Journal article]

Doorn, J.A.A. van (1986) D66 : lessen in politieke overlevingskunst. [Journal article]

Douben, N.H. and Boorsma, P.B. and van Dijck, J.J.J. and van der Laan, H. and Terpstra, G.H. and Wattèl, A. and Weitenberg, J. and Balkenende, J.P. (1986) Welk uitzicht biedt eenvoud? [Report]

Dresselhuys, H.C. (1986) De uiterste noodzaak volgens Colijn en Dresselhuys. [Jaarboek DNPP]

Drimmelen, R.W.F. van (1986) Preken of spreken. [Journal article]

Eijk, Cees van der (1986) Het kiezersgedrag in 1986. Algemene conclusies en betekenis voor de electorale perspectieven van 'klein-links'. [Jaarboek DNPP]

Eversdijk, H. (1986) Beginselpolitiek vindt weerklank in brede lagen van de bevolking. [Journal article]

Faber, S. (1986) D66 : enkele herinneringen. [Journal article]

Fase, W.J.P.M. (1986) Als het onderhandelingsfront breekt. [Journal article]

Fortuin, Johanna (1986) Boeken: teveel willen verklaren? [Journal article]

Franken, H. (1986) Het kind van de rekening. [Journal article]

Frinking, A.B.M. (1986) Luisteren politici wel naar wetenschappers? [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1986) De ambivalentie van het bevolkingsbeleid in Nederland. [Journal article]

Gaay Fortman, B. de (1986) D66 en de PPR. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1986) De Afrikaanse crisis. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1986) Toerusting voor de toekomst : kadervorming voor een moderne en principiele partij. [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1986) 66... 86... en verder. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1986) Waarheen PvdA? [Journal article]

Glastra van Loon, Jan and Hoeven, Erik van der (1986) Ed van Thijn: kunnen kiezers eindelijk in een democratie de baas worden? [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1986) De toekomst van de minister-president. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1986) De toekomst van de Nederlandse Antillen. [Journal article]

Groenewegen, A.J.M. and Wagenaar, W.A. (1986) Technische perfectie en menselijk falen. [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1986) Pen op papier : politieke economie en haar methode. [Journal article]

Groot, G.C. de (1986) Is het Appèl beantwoord? [Journal article]

Haan, P. de (1986) De staatsleer van Couwenberg, andermaal kritisch beschouwd. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1986) Emancipatie van de mens, ook van de vrouw. [Journal article]

Hahn, K.J. (1986) Het Europese noord. [Journal article]

Heering, Aart (1986) De nieuwe koers van de PCI. [Journal article]

Heering, Aart (1986) Een 'werkplan voor links'. [Journal article]

Heggen, F.J. (1986) Een pleidooi voor gerechtigheid. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1986) Zuidelijk Afrika. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1986) Staat en nationale cultuur. [Journal article]

Hoffman, L. (1986) Signalementen : gemeenten tussen rijk en markt. [Journal article]

Huibers, J.F. (1986) Het appèl en de weerklank bij jongeren. [Journal article]

Huitzing, An (1986) Racisme of reële overlast : cultuurverschillen in Nederland. [Journal article]

Jager, M.J.E.M. (1986) De omroep na de mediawet of wat daarvoor doorging. [Journal article]

Jansen, Joba A.M.J. (1986) Herderlijke schrijvens over sociaal-economische vraagstukken. [Journal article]

Jeurissen, R.J.M. (1986) De bom in de ban? : kerken over nut en nadeel van nucleaire afschrikking. [Journal article]

Jonge Democraten (1986) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Jongman, R.W. (1986) Over klasse-justitie. [Journal article]

Jurgens, Erik (1986) Socialistisch mediabeleid : omroep als publieke dienstverlening. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Afscheid van het liberalisme : over het werk van Pierre Rosarvallon. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Signalementen: Andries Sternheim. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Signalementen: Nicaragua, de SI en de PvdA. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Test-case. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1986) Het program als fetisj : twintig jaar oppositiecultuur in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Kam, C.A. de (1986) Pleidooi voor een neo-socialistische koers. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1986) De middenschool : overmorgen of toch iets later? [Journal article]

Kimman s.j., E.J.J.M. (1986) Economie en mensenrechten : meten met twee maten. [Journal article]

Klop, C.J. (1986) Hervormde kerk, CDA en doorbraak. [Journal article]

Klop, C.J. (1986) Hoe gaat het CDA verder met "Appèl en Weerklank". [Journal article]

Kluit, Jan Willem (1986) De gemeente als schild tegen de rijksoverheid : sociaal-democratische gemeentepolitiek in Nederland 1894-1929. [Journal article]

Koeneman, L (1986) Aanwinstenlijst. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Noomen, Ida (1986) Kroniek 1986. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1986. [Jaarboek DNPP]

Kolster, M.A. (1986) Buitenlands beleid nader bekeken. [Journal article]

Kombrink, Hans (1986) Waarheen PvdA? [Journal article]

Kooistra, Sander (1986) Automatisering op menselijke maat. [Journal article]

Kooistra, Sander (1986) Technologie en sociale innovatie : de contouren van een offensief beleid. [Journal article]

Koole, Ruud (1986) Binnenhof binnenste buiten : slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie. [Boek]

Koole, Ruud (1986) De broze metamorfose van het CDA. [Journal article]

Koole, Ruud (1986) Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1986) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Koole, Wibo (1986) Platform of doorgeefluik? : vijftien jaar Werkgroep Bedrijfsdemocratisering in de PvdA. [Journal article]

Kruyswijk, A. (1986) Het Kairos-Document. [Journal article]

Kuenzli, Peter (1986) Sociaal-democraten en de woningcorporaties : meer of minder overheid? [Journal article]

Kuschpèta, O. (1986) R.K. kerk en staat in Polen : een instabiele verhouding. [Journal article]

Lange, H.M. de (1986) Reactie op "Solide en sociaal: het CDA nieuwe stijl". [Journal article]

Langeveld, H.M. (1986) Werkloosheid en maatschappelijke desintegratie : pleidooi voor een gedeeltelijk basisinkomen. [Journal article]

Lucardie, Paul (1986) Nieuw Links twintig jaar oud : na 'Tien over Rood' tijd voor een spelletje 'snooker'? [Journal article]

Lucardie, Paul (1986) Van ondernemerspartij tot volkspartij? De VVD en haar verhouding tot de werkgeversorganisaties CSWV en VNO. [Jaarboek DNPP]

Manenschijn, G. (1986) Hobbes en het moralisme in de politiek. [Journal article]

Meer, C. van der (1986) Euthanasie, spanningen en misvattingen. [Journal article]

Mennes, L.M.B. and Berger, R.L.M. and Bruijne, G.A. de and Dusseldorp, D.B.W.M. van and Haan, F.H. de and Oomen, A.P.J.M. and Soest, J. van and Visser, H. and Zuidhof, W.A. and Balkenende, J.P. (1986) Wereldeconomie en ontwikkeling: een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking. [Report]

Michels, J.J.M. (1986) Gezondheidszorg niet gebaat bij privatisering en commercialisering. [Journal article]

Mulder, Bertus (1986) 'Je Maintiendrai Friesland'. [Journal article]

Nelissen, Piet (1986) Europa en Midden-Amerika. [Journal article]

Oele, A.P. (1986) De Partij van de Arbeid tussen naïef vooruitgangsgeloof en pessimistisch anarchisme. [Journal article]

Oele, A.P. (1986) Technologie en ethiek. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Bevrijdingstheologie bij nader inzien. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Christelijke minderheid in de knel. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) De schoolstrijd van de arbeidersklasse. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Erasmus en Charta. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Het nieuwe denken van Gorbatsjov. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Moreel beraad van christenen : alstublieft geen vertrossing. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat beweegt de kiezer? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat nu met de PvdA? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat voor een CDA willen we? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wie met wie? [Journal article]

Palmer, B.C. (1986) Christen-democratie in Latijns-Amerika : een gok op de toekomst. [Journal article]

Pauw, B.M.J. (1986) Weerklank in de partijvoorlichting. [Journal article]

Perry, Jos. (1986) Boeken: de lotgevallen van een nalatenschap. [Journal article]

Plantinga, J. (1986) De fiscus en het woon-werkverkeer. [Journal article]

Post, D. and Visscher, J. (1986) Bezuiniging in de gezondheidszorg : meer markt of meer beheersing. [Journal article]

Postma, A. (1986) Toenemende invloed Eerste Kamer geen tijdelijk verschijnsel. [Journal article]

Praag, C.S. van (1986) Open deur. [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1986) Verkiezingscampagnes in afdelingen. [Jaarboek DNPP]

Priemus, H. (1986) Huishoudelijke produktie. [Journal article]

Priemus, Hugo (1986) Vernieuwing van de stadsvernieuwing. [Journal article]

Pronk, B. (1986) De weerklank en het appèl van de christen-democratie in Europa. [Journal article]

Putten, Jan van (1986) Een nieuw beginselprogramma voor de PvdA? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1986) Grondslagen van het toezicht op het bankwezen. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1986) Ombuigingsbeleid in België en Nederland. [Journal article]

Rompuy, H. van (1986) Christen-democratie en conservatisme. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1986) Moderne methoden van voortplanting : wetgeving of niet? [Journal article]

Rosanvallon, Pierre (1986) Economie en autonomie. [Journal article]

Rosman, S.J. (1986) Weerklank en appèl. [Journal article]

Rozemond, S. (1986) Gekleurd witboek. [Journal article]

Rozemond, Sam (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en Schuytologie. [Journal article]

Ruller, H. van (1986) Pasjeswet? [Journal article]

Schaaijk, Marein van and Straaten, Jaap van der (1986) Naar een hervatting van de verdragshulp aan Suriname. [Journal article]

Scheenstra, Sj.H. (1986) Consensus is geboden : tien bestuurlijke kanttekeningen. [Journal article]

Scheffer, Paul (1986) Nederland tussen Europese en Atlantische loyaliteit. [Journal article]

Scholten, W. (1986) In memoriam Jaap Burger. [Journal article]

Schroten, E. (1986) To be or not to be : over suicide, moraal en levensbeschouwing. [Journal article]

Schroten, E. (1986) Universiteit en (personeels-)beleid. [Journal article]

Schuyt, C.J.M. (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en kruisraketten. [Journal article]

Smits, M. (1986) Rappèl en klankkleur. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1986) Toekomstige ontwikkelingen in de volwasseneneducatie : enkele gedachten bij het jubileum van een Volkshogeschool. [Journal article]

Sporken, C.P. (1986) Wetswijziging inzake euthanasie : kanttekeningen vanuit de ethiek. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1986) Publieke cultuur : te vroeg voor beleid. [Journal article]

Stoelinga, Th.H.J. (1986) Het WRR-rapport 'Basisvorming in het onderwijs' : een doorbraak? [Journal article]

Thijn, E. van (1986) Genegeerde meerderheid, burgerlijke ongehoorzaamheid en referendum. [Journal article]

Thomassen, Wim (1986) Antarctica. [Journal article]

Thomassen, Wim (1986) Pen op papier: jubileren en jubileren is drie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1986) 'Gedeelde veiligheid'. [Journal article]

Traa, Maarten van and Wiersma, Jan Marinus (1986) Gedeelde veiligheid : een basis voor buitenlands beleid. [Journal article]

Tromp, Bart (1986) Doodlopende weg : de laatste deelrapporten van de PvdA-commissie Verzorgingsstaat. [Journal article]

Tromp, Greetje (1986) Gedeeld ouderschap, kinderopvang en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Tromp, Greetje (1986) Overheid en opvoeding. [Journal article]

Tuytters, Bernhard (1986) De Vlaamse sociaal-democratie na de jongste verkiezingen. [Journal article]

Varkevisser, J. (1986) Pensioenstelsel. [Journal article]

Veen, J.E. van (1986) Doorbraak in gestolde politieke emancipatie. [Journal article]

Veld, Elske ter and Wöltgens, Thijs (1986) De nieuwe kleren van De Koning. [Journal article]

Velzen, W.G. van (1986) De rol van de politieke overtuiging in de verkiezingscampagne. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1986) Over de brug tussen markt en bureaucratie : enkele beschouwingen over sociaal-economische instituties naar aanleiding van het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma "Uitzicht; samenwerken voor morgen". [Journal article]

Vermeer, Anne (1986) 'Heroverweging' : de rol van de Eerste Kamer opnieuw bezien. [Journal article]

Verrips, Ger (1986) PCF tussen revolutie en democratie. [Journal article]

Verrips, Ger (1986) Signalementen : identiteit en mediabeleid. [Journal article]

Verstegen, L. (1986) De naam van de dame. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1986) Leven in tegenstellingen. [Journal article]

Vet, C.J.G.M. de (1986) Sociaal-economisch beleid kabinet Lubbers II. [Journal article]

Vis, J.J. (1986) Twintig jaar 'nacht van Schmelzer'. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie DS'70. Plaatsingslijst archief van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie Dresselhuys. Plaatsingslijst archivalia mr. H.C. Dresselhuys. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) De "Rode Jehova's". Een geschiedenis van de Socialistiese Partij. [Jaarboek DNPP]

Vught, F.A. van (1986) De toekomstkunde na Polak. [Journal article]

Weiler, A.G. (1986) Gewetensvorming gewenst. [Journal article]

Weiler, A.G. (1986) Welke historische opdracht hebben christenen nu? [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1986) Zeven vette jaren voor de EG? [Journal article]

Wessels, A. (1986) Het Libanese drama. [Journal article]

Wibaut, F.P. (1986) In vitro fertilisatie en embryotransfer. [Journal article]

Wiebrens, Caspar (1986) Sociale zekerheid : willen en kunnen. [Journal article]

Witteveen, W.J. (1986) Referendum, volksinitiatief en het primaat van het vertegenwoordigend stelsel. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1986) Kabelnet en mediapret. [Journal article]

Wolfson, Dik (1986) De toekomst onder ogen. [Journal article]

Wèust, L.B.M. (1986) Nu verder met een verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Zwan, A. van der (1986) Boeken: vijftig jaar Plan van de Arbeid. [Journal article]

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Report]

This list was generated on Thu Jun 8 14:53:42 2023 CEST.