Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1986

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 202.

A

Aarts, H.J.B. (1986) De financiering van de ontwikkelingsbegroting. [Journal article]

Achterhuis, Hans (1986) Boeken: blinde irritatie. [Journal article]

Albeda, W. (1986) Vaste lonen of een vast deel in de opbrengsten. [Journal article]

Alink, M.H.M. (1986) De aanwezigheid van de politieke overtuiging van het CDA bij zijn kiezers. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1986) Opvoeding als collectieve verantwoordelijkheid. [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (1986) De kabinetsformatie 1986. [Jaarboek DNPP]

B

Baldew, I.M. and Koppe, J.G. (1986) Het bedrieglijke gemiddelde : kind, gezondheid en armoede in de verzorgingsstaat. [Journal article]

Bardoel, J. and Bierman, Ruurd (1986) Socialistisch mediabeleid : een goed begin, maar half werk. [Journal article]

Barendrecht, K. (1986) Waar staat het CDA in de strijd tussen ideëel en commercieel belang? [Journal article]

Becker, Frans and Oenen, Geert Jan van (1986) Partij van de Arbeid en klassencompromis. [Journal article]

Becker, Uwe (1986) Werkloosheid als noodlot? [Journal article]

Beek, W.J. (1986) Een dienst aan de doorbraak. [Journal article]

Beer, Paul de (1986) Bevordering van deeltijdarbeid? Hoezo bevordering? [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1986) Mensenrechtenbeleid moet consistent zijn. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Tromp, Bart (1986) 'Gedeelde veiligheid' als bezweringsformule. [Journal article]

Berg, J. van den (1986) Signalementen: Maurice de Hond en de Nederlandse kiezer. [Journal article]

Berg, J. van der (1986) Signalementen: Den Uyl: twintig variaties op een thema. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van der and Wallage, Jacq. (1986) De Partij van de Arbeid in de komende veertig jaar: opdracht tot heroriëntatie. [Journal article]

Berg, Max van den and Pol, Henk and Hong Seng, Yap (1986) De toekomst van de stad moet terug op de politieke agenda. [Journal article]

Biesheuvel-Vermeijden, J.E. (1986) "Meer vrouwen in bestuursorganen en op kandidatenlijsten" : aanbeveling no. 12 uit het CDA-rapport "Appèl en Weerklank". [Journal article]

Bisschoff, Suzanne (1986) In de buurt van de penningmeester wordt zelden bezuinigd. [Journal article]

Blom, J.C.H. and Have, W. ten (1986) Veertig jaar Partij van de Arbeid : de sociaal-democratie tussen doorbraak en coalitie: een klassiek dilemma. [Journal article]

Boelhouwer, Peter (1986) Volkshuisvesting en marktmechanisme : het voorbeeld van de Britse "council houses". [Journal article]

Bosscher, Doeko (1986) Dromen van een Doorbraak. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1986) Wie de jeugd heeft.... [Journal article]

Braks, G.J.M. (1986) Landbouw en ontwikkeling. [Journal article]

Brink, A. (1986) Middenschool? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) De Europese uitdaging. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) De val van de marxistische tijdspiegel. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1986) Het volk kan zich niet vergissen. [Journal article]

Brugge, André van der and Kroesen, Wilbert (1986) Beleid voor de informele sector : halszaak of noodzaak? [Journal article]

C

Coerts, H. (1986) Briefwisseling Kuyper-Idenburg. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1986) Discussie over links. [Journal article]

Cramer, N. (1986) Boeken: een groene geschiedenis van het PvdA-bestuur. [Journal article]

D

Dam, Aart van and Metten, Alman (1986) Het Non Proliferatie Verdrag. [Journal article]

Dam, Aart van and Metten, Alman (1986) Multi Vezel Akkoord : toetssteen voor ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Dankert, P. (1986) Europa prioriteit. [Journal article]

Deemter, Liesbeth van (1986) Genegeerde meerderheid : burgerlijke ongehoorzaamheid en referendum. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1986) Mag Marie wijzer blijven? [Journal article]

Dijkstra, Geske (1986) Nicaragua. [Journal article]

Dijkstra, Geske (1986) Nicaragua discussie. [Journal article]

Dittrich, K. and Kleykers, R. and Tops, T.P. (1986) De overheid gereinigd? : een analyse van de PvdA-verkiezingsprogramma's 1981, 1982 en 1986. [Journal article]

Dittrich, K.L.L.M. and Tops, P.W. and Welten, R.G. (1986) Het gebeurde in het Zuiden. [Journal article]

Dona, Hans (1986) E. Boekman (1889-1940). [Journal article]

Donner, J. (1986) Privatisering in de volksgezondheid : beleidsinstrument voor bezuiniging. [Journal article]

Doorn, J.A.A. van (1986) D66 : lessen in politieke overlevingskunst. [Journal article]

Douben, N.H. and Boorsma, P.B. and van Dijck, J.J.J. and van der Laan, H. and Terpstra, G.H. and Wattèl, A. and Weitenberg, J. and Balkenende, J.P. (1986) Welk uitzicht biedt eenvoud? [Report]

Dresselhuys, H.C. (1986) De uiterste noodzaak volgens Colijn en Dresselhuys. [Jaarboek DNPP]

Drimmelen, R.W.F. van (1986) Preken of spreken. [Journal article]

de Zwaan, Robbert (1986) De inkomsten van het Wetenschappelijk Bureau van D66: Een onderzoek naar de declaratieregeling voor werkgroepleden van het wetenschappelijk bureau. [Report]

E

Eijk, Cees van der (1986) Het kiezersgedrag in 1986. Algemene conclusies en betekenis voor de electorale perspectieven van 'klein-links'. [Jaarboek DNPP]

Eversdijk, H. (1986) Beginselpolitiek vindt weerklank in brede lagen van de bevolking. [Journal article]

F

Faber, S. (1986) D66 : enkele herinneringen. [Journal article]

Fase, W.J.P.M. (1986) Als het onderhandelingsfront breekt. [Journal article]

Fortuin, Johanna (1986) Boeken: teveel willen verklaren? [Journal article]

Franken, H. (1986) Het kind van de rekening. [Journal article]

Frinking, A.B.M. (1986) Luisteren politici wel naar wetenschappers? [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1986) De ambivalentie van het bevolkingsbeleid in Nederland. [Journal article]

G

Gaay Fortman, B. de (1986) D66 en de PPR. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1986) De Afrikaanse crisis. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1986) Toerusting voor de toekomst : kadervorming voor een moderne en principiele partij. [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1986) 66... 86... en verder. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1986) Waarheen PvdA? [Journal article]

Glastra van Loon, Jan and Hoeven, Erik van der (1986) Ed van Thijn: kunnen kiezers eindelijk in een democratie de baas worden? [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1986) De toekomst van de minister-president. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1986) De toekomst van de Nederlandse Antillen. [Journal article]

Groenewegen, A.J.M. and Wagenaar, W.A. (1986) Technische perfectie en menselijk falen. [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1986) Pen op papier : politieke economie en haar methode. [Journal article]

Groot, G.C. de (1986) Is het Appèl beantwoord? [Journal article]

H

Haan, P. de (1986) De staatsleer van Couwenberg, andermaal kritisch beschouwd. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1986) Emancipatie van de mens, ook van de vrouw. [Journal article]

Hahn, K.J. (1986) Het Europese noord. [Journal article]

Heering, Aart (1986) De nieuwe koers van de PCI. [Journal article]

Heering, Aart (1986) Een 'werkplan voor links'. [Journal article]

Heggen, F.J. (1986) Een pleidooi voor gerechtigheid. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1986) Zuidelijk Afrika. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1986) Staat en nationale cultuur. [Journal article]

Hoffman, L. (1986) Signalementen : gemeenten tussen rijk en markt. [Journal article]

Huibers, J.F. (1986) Het appèl en de weerklank bij jongeren. [Journal article]

Huitzing, An (1986) Racisme of reële overlast : cultuurverschillen in Nederland. [Journal article]

J

Jager, M.J.E.M. (1986) De omroep na de mediawet of wat daarvoor doorging. [Journal article]

Jansen, Joba A.M.J. (1986) Herderlijke schrijvens over sociaal-economische vraagstukken. [Journal article]

Jeurissen, R.J.M. (1986) De bom in de ban? : kerken over nut en nadeel van nucleaire afschrikking. [Journal article]

Jonge Democraten (1986) Statuten. [Statuten en Reglementen]

Jongman, R.W. (1986) Over klasse-justitie. [Journal article]

Jurgens, Erik (1986) Socialistisch mediabeleid : omroep als publieke dienstverlening. [Journal article]

K

Kohnstamm, Jacob and Williams, Shirley (1986) Omnidata: Mozaïek van de informatiemaatschappij. [Report]

Kalma, Paul (1986) Afscheid van het liberalisme : over het werk van Pierre Rosarvallon. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Signalementen: Andries Sternheim. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Signalementen: Nicaragua, de SI en de PvdA. [Journal article]

Kalma, Paul (1986) Test-case. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1986) Het program als fetisj : twintig jaar oppositiecultuur in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Kam, C.A. de (1986) Pleidooi voor een neo-socialistische koers. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1986) De middenschool : overmorgen of toch iets later? [Journal article]

Kimman s.j., E.J.J.M. (1986) Economie en mensenrechten : meten met twee maten. [Journal article]

Klop, C.J. (1986) Hervormde kerk, CDA en doorbraak. [Journal article]

Klop, C.J. (1986) Hoe gaat het CDA verder met "Appèl en Weerklank". [Journal article]

Kluit, Jan Willem (1986) De gemeente als schild tegen de rijksoverheid : sociaal-democratische gemeentepolitiek in Nederland 1894-1929. [Journal article]

Koeneman, L (1986) Aanwinstenlijst. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Noomen, Ida (1986) Kroniek 1986. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1986. [Jaarboek DNPP]

Kolster, M.A. (1986) Buitenlands beleid nader bekeken. [Journal article]

Kombrink, Hans (1986) Waarheen PvdA? [Journal article]

Kooistra, Sander (1986) Automatisering op menselijke maat. [Journal article]

Kooistra, Sander (1986) Technologie en sociale innovatie : de contouren van een offensief beleid. [Journal article]

Koole, Ruud (1986) Binnenhof binnenste buiten : slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie. [Boek]

Koole, Ruud (1986) De broze metamorfose van het CDA. [Journal article]

Koole, Ruud (1986) Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1986) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Koole, Wibo (1986) Platform of doorgeefluik? : vijftien jaar Werkgroep Bedrijfsdemocratisering in de PvdA. [Journal article]

Kruyswijk, A. (1986) Het Kairos-Document. [Journal article]

Kuenzli, Peter (1986) Sociaal-democraten en de woningcorporaties : meer of minder overheid? [Journal article]

Kuschpèta, O. (1986) R.K. kerk en staat in Polen : een instabiele verhouding. [Journal article]

L

Lange, H.M. de (1986) Reactie op "Solide en sociaal: het CDA nieuwe stijl". [Journal article]

Langeveld, H.M. (1986) Werkloosheid en maatschappelijke desintegratie : pleidooi voor een gedeeltelijk basisinkomen. [Journal article]

Lucardie, Paul (1986) Nieuw Links twintig jaar oud : na 'Tien over Rood' tijd voor een spelletje 'snooker'? [Journal article]

Lucardie, Paul (1986) Van ondernemerspartij tot volkspartij? De VVD en haar verhouding tot de werkgeversorganisaties CSWV en VNO. [Jaarboek DNPP]

M

Manenschijn, G. (1986) Hobbes en het moralisme in de politiek. [Journal article]

Meer, C. van der (1986) Euthanasie, spanningen en misvattingen. [Journal article]

Michels, J.J.M. (1986) Gezondheidszorg niet gebaat bij privatisering en commercialisering. [Journal article]

Mulder, Bertus (1986) 'Je Maintiendrai Friesland'. [Journal article]

N

Nelissen, Piet (1986) Europa en Midden-Amerika. [Journal article]

O

Oele, A.P. (1986) De Partij van de Arbeid tussen naïef vooruitgangsgeloof en pessimistisch anarchisme. [Journal article]

Oele, A.P. (1986) Technologie en ethiek. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Bevrijdingstheologie bij nader inzien. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Christelijke minderheid in de knel. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) De schoolstrijd van de arbeidersklasse. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Erasmus en Charta. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Het nieuwe denken van Gorbatsjov. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Moreel beraad van christenen : alstublieft geen vertrossing. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat beweegt de kiezer? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat nu met de PvdA? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wat voor een CDA willen we? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1986) Wie met wie? [Journal article]

P

Palmer, B.C. (1986) Christen-democratie in Latijns-Amerika : een gok op de toekomst. [Journal article]

Pauw, B.M.J. (1986) Weerklank in de partijvoorlichting. [Journal article]

Perry, Jos. (1986) Boeken: de lotgevallen van een nalatenschap. [Journal article]

Plantinga, J. (1986) De fiscus en het woon-werkverkeer. [Journal article]

Post, D. and Visscher, J. (1986) Bezuiniging in de gezondheidszorg : meer markt of meer beheersing. [Journal article]

Postma, A. (1986) Toenemende invloed Eerste Kamer geen tijdelijk verschijnsel. [Journal article]

Praag, C.S. van (1986) Open deur. [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1986) Verkiezingscampagnes in afdelingen. [Jaarboek DNPP]

Priemus, H. (1986) Huishoudelijke produktie. [Journal article]

Priemus, Hugo (1986) Vernieuwing van de stadsvernieuwing. [Journal article]

Pronk, B. (1986) De weerklank en het appèl van de christen-democratie in Europa. [Journal article]

Putten, Jan van (1986) Een nieuw beginselprogramma voor de PvdA? [Journal article]

R

Rijnvos, C.J. (1986) Grondslagen van het toezicht op het bankwezen. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1986) Ombuigingsbeleid in België en Nederland. [Journal article]

Rompuy, H. van (1986) Christen-democratie en conservatisme. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1986) Moderne methoden van voortplanting : wetgeving of niet? [Journal article]

Rosanvallon, Pierre (1986) Economie en autonomie. [Journal article]

Rosman, S.J. (1986) Weerklank en appèl. [Journal article]

Rozemond, S. (1986) Gekleurd witboek. [Journal article]

Rozemond, Sam (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en Schuytologie. [Journal article]

Ruller, H. van (1986) Pasjeswet? [Journal article]

S

Schaaijk, Marein van and Straaten, Jaap van der (1986) Naar een hervatting van de verdragshulp aan Suriname. [Journal article]

Scheenstra, Sj.H. (1986) Consensus is geboden : tien bestuurlijke kanttekeningen. [Journal article]

Scheffer, Paul (1986) Nederland tussen Europese en Atlantische loyaliteit. [Journal article]

Scholten, W. (1986) In memoriam Jaap Burger. [Journal article]

Schroten, E. (1986) To be or not to be : over suicide, moraal en levensbeschouwing. [Journal article]

Schroten, E. (1986) Universiteit en (personeels-)beleid. [Journal article]

Schuyt, C.J.M. (1986) Burgerlijke ongehoorzaamheid en kruisraketten. [Journal article]

Smits, M. (1986) Rappèl en klankkleur. [Journal article]

Soetenhorst, Jacquelien (1986) Toekomstige ontwikkelingen in de volwasseneneducatie : enkele gedachten bij het jubileum van een Volkshogeschool. [Journal article]

Sporken, C.P. (1986) Wetswijziging inzake euthanasie : kanttekeningen vanuit de ethiek. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1986) Publieke cultuur : te vroeg voor beleid. [Journal article]

Stoelinga, Th.H.J. (1986) Het WRR-rapport 'Basisvorming in het onderwijs' : een doorbraak? [Journal article]

T

Thijn, E. van (1986) Genegeerde meerderheid, burgerlijke ongehoorzaamheid en referendum. [Journal article]

Thomassen, Wim (1986) Antarctica. [Journal article]

Thomassen, Wim (1986) Pen op papier: jubileren en jubileren is drie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1986) 'Gedeelde veiligheid'. [Journal article]

Traa, Maarten van and Wiersma, Jan Marinus (1986) Gedeelde veiligheid : een basis voor buitenlands beleid. [Journal article]

Tromp, Bart (1986) Doodlopende weg : de laatste deelrapporten van de PvdA-commissie Verzorgingsstaat. [Journal article]

Tromp, Greetje (1986) Gedeeld ouderschap, kinderopvang en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Tromp, Greetje (1986) Overheid en opvoeding. [Journal article]

Tuytters, Bernhard (1986) De Vlaamse sociaal-democratie na de jongste verkiezingen. [Journal article]

V

Varkevisser, J. (1986) Pensioenstelsel. [Journal article]

Veen, J.E. van (1986) Doorbraak in gestolde politieke emancipatie. [Journal article]

Veld, Elske ter and Wöltgens, Thijs (1986) De nieuwe kleren van De Koning. [Journal article]

Velzen, W.G. van (1986) De rol van de politieke overtuiging in de verkiezingscampagne. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1986) Over de brug tussen markt en bureaucratie : enkele beschouwingen over sociaal-economische instituties naar aanleiding van het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma "Uitzicht; samenwerken voor morgen". [Journal article]

Vermeer, Anne (1986) 'Heroverweging' : de rol van de Eerste Kamer opnieuw bezien. [Journal article]

Verrips, Ger (1986) PCF tussen revolutie en democratie. [Journal article]

Verrips, Ger (1986) Signalementen : identiteit en mediabeleid. [Journal article]

Verstegen, L. (1986) De naam van de dame. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1986) Leven in tegenstellingen. [Journal article]

Vet, C.J.G.M. de (1986) Sociaal-economisch beleid kabinet Lubbers II. [Journal article]

Vis, J.J. (1986) Twintig jaar 'nacht van Schmelzer'. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie DS'70. Plaatsingslijst archief van de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) Collectie Dresselhuys. Plaatsingslijst archivalia mr. H.C. Dresselhuys. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1986) De "Rode Jehova's". Een geschiedenis van de Socialistiese Partij. [Jaarboek DNPP]

Vught, F.A. van (1986) De toekomstkunde na Polak. [Journal article]

W

Weiler, A.G. (1986) Gewetensvorming gewenst. [Journal article]

Weiler, A.G. (1986) Welke historische opdracht hebben christenen nu? [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1986) Zeven vette jaren voor de EG? [Journal article]

Wessels, A. (1986) Het Libanese drama. [Journal article]

Wibaut, F.P. (1986) In vitro fertilisatie en embryotransfer. [Journal article]

Wiebrens, Caspar (1986) Sociale zekerheid : willen en kunnen. [Journal article]

Witteveen, W.J. (1986) Referendum, volksinitiatief en het primaat van het vertegenwoordigend stelsel. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1986) Kabelnet en mediapret. [Journal article]

Wolfson, Dik (1986) De toekomst onder ogen. [Journal article]

Wèust, L.B.M. (1986) Nu verder met een verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Z

Zwan, A. van der (1986) Boeken: vijftig jaar Plan van de Arbeid. [Journal article]

This list was generated on Sat Apr 1 01:30:33 2023 CEST.