Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1990

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 260.

Party programme

CP'86 (1990) Nationaaldemocratische gedachten voor een menswaardige toekomst. [Party programme]

Realisten Nederland (1990) Visie op realiteit: Programma van de politieke partij Realisten Nederland. [Party programme]

Congress documents

D66 (1990) 50e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1990) 51e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1990) 83e Algemene Vergadering (43e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1990) 84e Algemene Vergadering. [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (1990) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Ingezonden mededelingen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Jaarverslag DNPP 1990. [Jaarboek DNPP]

Drees, W. (1990) 'Vleugellam'. Het conflict in DS'70, voorjaar 1975. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud and Pot, P. and Voerman, Gerrit (1990) Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1990) De stiefkinderen van de sociaal-democratie. DS'70 vergeleken met zusterpartijen elders. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Nieboer, Marjolein and Noomen, Ida (1990) Kroniek 1990. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van and Voerman, Gerrit (1990) De oprichters van Groen Links. Voorlopig verslag van enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 24 november 1990. [Jaarboek DNPP]

Napel, H.M.T.D. ten (1990) De paradoxale revival van de christen-democratie. [Jaarboek DNPP]

Noomen, Ida (1990) Aanwinstenlijst 1990. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboek DNPP]

Tilburg, M. van (1990) Provinciaal of nationaal? Het provinciale en democratische karakter van de Statenverkiezingen. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1990) Een geval van politieke schizofrenie. Het gespleten gedachtengoed van DS'70. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1990) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Annual report

D66 (1990) Jaarrekening 1990. [Annual report]

D66, Jonge Democraten (1990) Jaarverslag Jonge Democraten 1990. [Annual report]

VVD (1990) 43ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

PvdA (1990) Beleidsverslag Partij van de Arbeid 1 oktober 1988 - 30 september 1990. [Annual report]

CDA (1990) Jaarverslag CDA 1990. [Annual report]

DNPP (1990) Jaarverslag DNPP 1990. [Annual report]

VVD, JOVD (1990) Jaarverslag JOVD 1990. [Annual report]

PvdA (1990) Organisatorisch en financieel verslag 1989-1990. [Annual report]

PvdA (1990) Organisatorische en financiële verslagen 1990. [Annual report]

Statuten en Reglementen

VVD (1990) Huishoudelijk reglement van de vereniging. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1990) Statuten en Huishoudelijke Reglement. [Statuten en Reglementen]

Report

D66 (1990) Drugs: Kiezen tussen kwaden. [Report]

VVD (1990) Ongebroken lijnen: een liberaal perspectief. [Report]

CDA (1990) Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. [Report]

Nord, Hans (1990) Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief. [Report]

Weitenberg, J. and van Dijk, J.J.J. and de Geus, P.B.R. and Hofstede, H. and Kimman, E.J.J.M. and van Muiswinkel, L.F. and Veninga, S. and Wattèl, A and Balkenende, J.P. (1990) Armoede en participatie. [Report]

Journal article

CDA (1990) Democratie vraagt om CDA met duidelijk profiel : verslag van groepsgesprek I. [Journal article]

CDA (1990) Evangelisch normbesef tegenover economisme en individualisering : verslag van groepsgesprek II. [Journal article]

Abbes, J.K. (1990) K.R. Popper en de ideologiediscussie van D66 : methodologisch-programmatische consequenties : sociale ethica. [Journal article]

Abbes, J.K. (1990) K.R. Popper en het progressieve liberalisme. [Journal article]

Amerongen, Job van (1990) Israël en de Palestijnen. [Journal article]

Backbier, J.J.M.E. (1990) Verhouding staat en kerk. [Journal article]

Beck, Alard (1990) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Beck, M.E. (1990) Nederland, quo vadis? [Journal article]

Beer, Paul de and Huitzing, An (1990) Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1990) Stelregels en spelregels in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Bertens, Jan-Willem (1990) De rol van de Europese Gemeenschap bij de totstandkoming van een nieuwe veiligheidsordening in Europa. [Journal article]

Beus, Jos de (1990) De economische filosofie van Amartya Sen en het hedendaagse socialisme. [Journal article]

Bezemer, J.W. (1990) Communisme en nationalisme in de Sovjet-Unie. [Journal article]

Biermann, Wolfgang (1990) De weg naar pan-Europese veiligheid. [Journal article]

Bos, Bob van den (1990) Naar een Europese Veiligheids Raad. [Journal article]

Bos, W.J. (1990) Nieuw politiek elan. [Journal article]

Bosgra, Sietse (1990) Analyse Zuid-Afrika. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1990) De christelijk-radicale wortels van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Brands, M.C. (1990) De beheersbaarheid van het nieuwe Duitsland. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) De christen-democratie in West-Europa. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) De waarde van de profeet in de politiek. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) Verandering en continuèiteit in Zuid-Afrika. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1990) Den Haag topzwaar? : topwaar. [Journal article]

Broek, H. van den (1990) Continuïteit en vernieuwing in Europa. [Journal article]

Brugmans, H. (1990) S en D : eerste jaargang. [Journal article]

Brunt, Lodewijk (1990) Overschatting van de stadsplanners. [Journal article]

Burg, L.J. van der (1990) Namibië onafhankelijk. [Journal article]

Böhl, Herman and Mulder, Bertus (1990) Banning tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1990) Stedelijke grensgebieden in de knel. [Journal article]

Delmartino, F. (1990) Het nieuwe België. [Journal article]

Drees, W. (1990) Koppeling? Ja, natuurlijk! [Journal article]

Eisma, Doeke (1990) Navo moet aan 'strategische terugtocht' beginnen. [Journal article]

Engels, Hans (1990) De burgemeester als crisisverschijnsel. [Journal article]

Eversdijk, H. (1990) Haalt het CDA het jaar 2000? [Journal article]

Fichter, Tilman (1990) Democratisering in plaats van deling. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1990) Verzuiling, traditie en vernieuwing in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Gabor, J.D. (1990) De Christen-Democratische Volkspartij van Hongarije. [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.M.F. (1990) Waaraan is een christen-democraat herkenbaar? [Journal article]

Geelhoed, L.A. (1990) De semi-soevereine staat. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Geen afstand van de Derde Wereld. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Het CDA aan het begin van zijn tweede decennium. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Internationale opgaven voor de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Nu kan ik het nog zeggen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Stimulering en bescherming. [Journal article]

Glotz, Peter (1990) Een sociaal-democratisch programma voor Europa. [Journal article]

Goedegebuure, Jaap (1990) Kundera's koketterie. [Journal article]

Graaf, Leo de (1990) Hoe duur mag onze gezondheidszorg zijn. [Journal article]

Grin, J. (1990) Tijd voor een nieuwe internationale orde. [Journal article]

Grin, J. and Siccama, J.G. (1990) Veiligheid in de jaren negentig. [Journal article]

Groenendijk, C.A. (1990) Schengen, Europa en de democratie. [Journal article]

Groenveld, K. (1990) Politieke en economische conjunctuur. [Journal article]

Hahn, K.J. (1990) Europa West, Europa Oost, Europa Een. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) De Kadt's eenzame tocht. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) Jaurès als voorbeeld. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) Schermutselingen binnen een benarde veste : de SDAP en de kwestie-Duys (1933-1935). [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1990) Willibrord als voorbeeld. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1990) Mensenrechten. [Journal article]

Hoekema, Jan (1990) VN : de wind mee, maar hoelang en waarheen? [Journal article]

Hoekema, Jan (1990) Veiligheid en soevereiniteit : nieuwe uitdagingen voor Noord en Zuid. [Journal article]

Hoekstra, W.P.M. (1990) Het CDA : ijzervijlsel in een krachtenveld. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1990) Bedreigt de vrijheid het milieu? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1990) Departement frustreert milieuzorg in bedrijven. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1990) En wij dan? : de kiezers van de Centrumdemocraten. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1990) Amnesty International en het internationale maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Hoogerwerf, H. and Koppejan, A. (1990) Heeft de Europese christen-democratie nog toekomst? [Journal article]

Houtepen, A.W.J. (1990) De kerken en de politieke uitdagingen anno 2000. [Journal article]

Huibers, A.K. (1990) Consumentisme. [Journal article]

Huibers, A.K. and Meent-Nutma, E.M. van (1990) Naschrift. [Journal article]

Huibers, J.F. (1990) Flexibilisering van arbeid. [Journal article]

Huitzing, An (1990) Armoede in de zorgzame samenleving. [Journal article]

Huitzing, An (1990) Zwak, zwakker, zwakst : over stemgedrag van (ex)P.v.d.A.stemmers. [Journal article]

IJff, Jaap (1990) Het waterschap herontdekt. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1990) Een perspectief voor gemeenteraadsleden. [Journal article]

Jansen, Loet (1990) Sociale zekerheid : stelsel en doel. [Journal article]

Jansen, Th. (1990) Christen-democratisch en. [Journal article]

Janssen, Jos (1990) Informatiebeleid en openbaar bestuur. [Journal article]

Jelsma, A.J. (1990) Hoop voor de theologie. [Journal article]

Jong, O.J. de (1990) Hoedemaker herdacht. [Journal article]

Jong (Ozn.), K. de (1990) Educatie : daar komt het op aan. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1990) Overwegingen bij het einde van het Nederlandse communisme. [Journal article]

Jurrjens, R.Th. (1990) Het nationaliteitenvraagstuk in Europa. [Journal article]

Kaland, A.J. (1990) De politieke democratie bedreigd? [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Het staatsbeeld der sociaal-democratie. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Liberalisme en gemeenschapsdenken. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'We are all barbarians' : gelijkheid bij R.H.Tawney. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Zin en onzin bij L.C. Brinkman. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1990) Besturen op regionale schaal. [Journal article]

Kerstiëns, Th.G.J. (1990) Napoleon Duarte. Het eervolle einde van een vechter. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1990) Zorgplicht en de organisatie van de Bijstand. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) De arme VVD. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Democratie of bureaucratie? [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een electorale aardverschuiving. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een nieuwe lont in een oud kruitvat? [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een trauma geheeld : D66 en de collegevorming. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen, Marian (1990) Over cultuur, macht en politiek : een interview met Christiaan de Vries. [Journal article]

Klink, A. (1990) Democratie en politieke betrokkenheid. [Journal article]

Klink, A. and Poel, W.M. van der (1990) Politieke patstelling over artikel 23 Grondwet. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) De toekomst van media en maatschappij. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) De toekomst van politieke partijen : tijd voor Jaap Aap? [Journal article]

Klop, C.J. (1990) EG en subsidiariteitsbeginsel. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Grenzen aan de zorg. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Kerk en staat. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig. [Journal article]

Knegtmans, Peter Jan (1990) Johan Willem Albarda : een vergeten partijleider. [Journal article]

Koch, Koen (1990) De definitie van het algemeen belang. [Journal article]

Koch, Koen (1990) Vacuüm. [Journal article]

Kohl, H. (1990) Met de eenwording groeit de Duitse verantwoordelijkheid. [Journal article]

Koole, Ruud (1990) Bongers selectionistische democratie. [Journal article]

Koole, Ruud (1990) Politieke partijen tussen pretenties en praktijk. [Journal article]

Kruse, F.H.A.M. (1990) Arbeid : wat is passend? [Journal article]

Kuiper, W. (1990) Naturalisatie en kiesrecht als instrumenten van het minderhedenbeleid. [Journal article]

Kurpershoek, Marcel (1990) De vrouw en de islam : zijn alle moslims even gelijk? [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1990) De wereld van werklozen. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1990) Een assertieve benadering is nodig. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1990) Herinneringen aan André Kloos. [Journal article]

Leijnse, Frans (1990) Partij van de Arbeid : op naar het midden? [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1990) De kwaliteit van de democratie. [Journal article]

Lier, A.A.J.M. van (1990) Een fundamentele aanpak. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1990) Europa ... wat nu? [Journal article]

Los, J.A. (1990) Beschermwaardigheid van de levende mens. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1990) Rechtsstaat en samenleving : opnieuw een sociale kwestie. [Journal article]

Lucardie, Paul (1990) Erwtensoep zonder worst : over de ideologische grondslag van Groen Links. [Journal article]

Löwenhardt, John (1990) Het gelijk van Sacharov. [Journal article]

Maiziere, L. de (1990) De droom van de eenheid wordt werkelijkheid. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1990) De politieke ethiek op dood spoor? [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1990) Van Mierlo's wonderbare tempeldak. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1990) de landbouw op weg naar 2000. [Journal article]

Maris, P.W. (1990) Het concept van niet-provocerende defensie. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1990) Identiteitsorganisaties. [Journal article]

Martini, G. (1990) De Italiaanse Democrazia Christiana. [Journal article]

Meent-Nutma, E.M. van de and Huibers, A.K. (1990) Huidige abortus-wetgeving voldoet niet. [Journal article]

Melkert, Ad (1990) Partij van de Arbeid : heroriëntatie halverwege. [Journal article]

Melsen, A.G.M. van (1990) Beginsel en pragmatisme. [Journal article]

Mertens, Anthony (1990) Spelbreker of president. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1990) De regeringsverklaring : bijdrage aan het debat. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1990) Socrates in Nederland. [Journal article]

Moors, J. (1990) De partijpolitieke situatie in België. [Journal article]

Mulder, Bertus (1990) De bedrijfsafdelingen in de SPD. [Journal article]

Nagel, M. (1990) Democratie in Nederland. [Journal article]

Noort, Wim J. van and Dozy, Mart C. (1990) De PvdA en het groene front : een gespannen relatie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1990) Christen-democratie versus conservatieve politiek. [Journal article]

Overkleeft, Dick (1990) Politiek en informatisering. [Journal article]

Peper, A. (1990) Partij-organisatie : doel of middel? [Journal article]

Peters, Ruud (1990) Islam, fundamentalisme en politiek. [Journal article]

Pijnenburg, M.A.M. (1990) Actieve euthanasie als sociaal vraagstuk. [Journal article]

Poppe, Stan (1990) Bedrijfsdemocratie en vakbeweging. [Journal article]

Pot, Peter A.G.M. (1990) D66 : milieu steeds hoog in het vaandel, maar geen milieupartij. [Journal article]

Rinderspacher, J. (1990) Nooit op zondag? : grenzen aan de flexibele werktijd. [Journal article]

Rodenburg, Gerdine and Wolffensperger, Gerrit-Jan (1990) Zwanezang van de kantonrechter? [Journal article]

Rood, W. (1990) Het Russische geloof zal de Europese cultuur verrijken. [Journal article]

Ruller, H. van (1990) Ideologie en macht. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1990) Socialisme of democratie. [Journal article]

Schaap, Linze (1990) Rationaliteit en binnenlands bestuur : een verschil in visie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1990) Dahrendorf versus Vranitzky. [Journal article]

Schellekens, Huub (1990) De noodzaak van een genetica-discussie. [Journal article]

Scholten, W.F. (1990) Discussie, openheid en politieke moed. [Journal article]

Schurink, H.F. (1990) Wat mankeert de landbouw? [Journal article]

Schuurman, A. (1990) Wibauts levensbouw. [Journal article]

Siccama, J.G. (1990) Tussen Europese vredesmachten en Hollandse waterlinie. [Journal article]

Steen, Anne Marijke (1990) Geen half werk. [Journal article]

Stillwater, Reed (1990) Duitse hereniging als terugkeer van het verdrongene. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1990) Middenveld en commercialisering. [Journal article]

Streek, H. van de and Quak, M. (1990) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie II. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1990) Christen-democratie en kerken : dialoog noodzakelijk. [Journal article]

Tempel, Paulien van der (1990) Het (on)gelijk van Hans Achterhuis. [Journal article]

Tiesinga, Marie-Louise (1990) De kantonrechter moet op zijn plaats blijven. [Journal article]

Timman, Theo (1990) Politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig. [Journal article]

Traa, Maarten van (1990) Naar een Europese bondsstaat? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1990) Routes rond het moeras : ter analyse van het genetica-debat in Nederland. [Journal article]

Trietsch, E. (1990) Reorganisatie van het katholieke wetenschappelijk theologisch onderwijs en onderzoek : bestuurlijke en juridische aspecten. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Beginselprogramma : noodzaak en onmogelijkheid. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Eduard Bernstein. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Een halve eeuw beginselstrijd. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Voorwaarts, en niet vergeten! [Journal article]

Tromp, Greetje (1990) De rechten van het dier. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1990) Op weg naar een sociale markteconomie. [Journal article]

Verrips, Ger (1990) Een nieuwe mythe voor Europa. [Journal article]

Verrips, Ger (1990) Orders uit Moskou. [Journal article]

Versnel-Schmitz, Machteld (1990) Sociale vernieuwing, de vleugels, de handen en de voeten. [Journal article]

Vlugt, Jurjen van der (1990) Repliek. [Journal article]

Vries, Jouke de (1990) Een hardnekkig misverstand : de kabinetscrisis van 1977. [Journal article]

Vught, Frans van (1990) Een overzicht zonder analyse. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1990) Een compacte en actieve overheid. [Journal article]

Wansink, Hans (1990) De socialistische opstellen van J. Saks. [Journal article]

Weitenberg, J. (1990) Europese integratie en sociale stabiliteit. [Journal article]

Weitenberg, J. (1990) Suggesties voor een kabinetsbeleid. [Journal article]

Wiebrens, Caspar (1990) Politie-organisatie : het taboe van de lokale autonomie. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1990) Het socialisme komt ... niet? [Journal article]

Wielenga, Friso (1990) De urgentie van Atlantische veiligheid. [Journal article]

Wienen, J. (1990) De zondag een rustdag. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1990) Volkspartij? [Journal article]

Wijne, Johan S. (1990) Wiardi Beckman en het syndicalisme. [Journal article]

Winkeler, Lodewijk (1990) Een utopische herinnering : de paus droomt van een verenigd en christelijk Europa. [Journal article]

Witte-Rang, M.E. (1990) Gedragscodes voor het bedrijfsleven : wenselijk en werkbaar? [Journal article]

Witteveen, Willem (1990) De pers na de paspoortaffaire. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) De noodzaak van een politieke filosofie. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) Politiek-filosofisch memorandum van de RPF. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) Vergruizing en de strijd om identiteit. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1990) Tussen kwaliteit en kwantiteit : over de toekomst van het Nederlandse omroepbestel. [Journal article]

Wèust, L.B.M. (1990) De overheid heeft zorgplicht voor vrije geloofsbeleving. [Journal article]

Zielonka, Jan (1990) De rehabilitatie van de politiek : democratische bewegingen in Oost-Europa. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1990) Van oude en nieuwe christenen : cultuur en religie en het CDA. [Journal article]

Journal volume

PPR (1990) De Jonge Radikalen Krant. [Journal volume]

PvdA (1990) De Toekomst, jrg. 3. [Journal volume]

D66, JD (1990) Demo, jrg. 7. [Journal volume]

PPR (1990) Radikalenkrant, jrg. 23. [Journal volume]

PvdA (1990) Voorwaarts, jrg. 10. [Journal volume]

CDA (1990) CD/Actueel, jrg. 10. [Journal volume]

CDA (1990) CDA krant, jrg. 7. [Journal volume]

CDA (1990) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 10. [Journal volume]

VVD, JOVD (1990) De Driemaster, jrg. 42. [Journal volume]

GroenLinks (1990) De Helling, jrg. 3. [Journal volume]

SP (1990) De Tribune, jrg. 26. [Journal volume]

D66 (1990) Democraat, jrg. 23. [Journal volume]

D66 (1990) Idee '66, jrg. 11. [Journal volume]

VVD, JOVD (1990) LEF, jrg. 8. [Journal volume]

VVD (1990) Liberaal Reveil, jrg. 31. [Journal volume]

CPN (1990) Politiek en Cultuur, jrg. 50. [Journal volume]

PvdA (1990) Socialisme en Democratie, jrg. 47. [Journal volume]

VVD (1990) VVD Expresse, jrg. 7. [Journal volume]

VVD (1990) Vrijheid en Democratie, nr's 1382-1391. [Journal volume]

Varia

no party (1990) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1990. [Varia]

This list was generated on Tue Sep 26 06:49:51 2023 CEST.