Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1990

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 56.

D66 (1990) 50e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1990) 51e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

PPR (1990) De Jonge Radikalen Krant. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1990) De Toekomst, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD (1990) Demo, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1990) Drugs: Kiezen tussen kwaden. [Brochures en rapporten]

VVD (1990) Huishoudelijk reglement van de vereniging. [Statuten en reglementen]

D66 (1990) Jaarrekening 1990. [Jaarverslagen]

D66, Jonge Democraten (1990) Jaarverslag Jonge Democraten 1990. [Jaarverslagen]

VVD (1990) Ongebroken lijnen: een liberaal perspectief. [Brochures en rapporten]

PPR (1990) Radikalenkrant, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1990) Voorwaarts, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1990) 43ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1990) 83e Algemene Vergadering (43e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1990) 84e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

UNSPECIFIED (1990) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

PvdA (1990) Beleidsverslag Partij van de Arbeid 1 oktober 1988 - 30 september 1990. [Jaarverslagen]

CDA (1990) CD/Actueel, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1990) CDA krant, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1990) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1990) De Driemaster, jrg. 42. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1990) De Helling, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1990) De Tribune, jrg. 26. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1990) Democraat, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1990) Idee '66, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

UNSPECIFIED (1990) Ingezonden mededelingen. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1990) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

CDA (1990) Jaarverslag CDA 1990. [Jaarverslagen]

DNPP (1990) Jaarverslag DNPP 1990. [Jaarverslagen]

UNSPECIFIED (1990) Jaarverslag DNPP 1990. [Jaarboeken DNPP]

VVD, JOVD (1990) Jaarverslag JOVD 1990. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1990) LEF, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

no party (1990) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1990. [Varia]

VVD (1990) Liberaal Reveil, jrg. 31. [Tijdschriftjaargangen]

CP'86 (1990) Nationaaldemocratische gedachten voor een menswaardige toekomst. [Beginselprogramma's]

PvdA (1990) Organisatorisch en financieel verslag 1989-1990. [Jaarverslagen]

PvdA (1990) Organisatorische en financiële verslagen 1990. [Jaarverslagen]

CPN (1990) Politiek en Cultuur, jrg. 50. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1990) Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. [Brochures en rapporten]

PvdA (1990) Socialisme en Democratie, jrg. 47. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1990) Statuten en Huishoudelijke Reglement. [Statuten en reglementen]

VVD (1990) VVD Expresse, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

Realisten Nederland (1990) Visie op realiteit: Programma van de politieke partij Realisten Nederland. [Beginselprogramma's]

VVD (1990) Vrijheid en Democratie, nr's 1382-1391. [Tijdschriftjaargangen]

Drees, W. (1990) 'Vleugellam'. Het conflict in DS'70, voorjaar 1975. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud and Pot, P. and Voerman, Gerrit (1990) Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul (1990) De stiefkinderen van de sociaal-democratie. DS'70 vergeleken met zusterpartijen elders. [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul and Nieboer, Marjolein and Noomen, Ida (1990) Kroniek 1990. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990. [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van and Voerman, Gerrit (1990) De oprichters van Groen Links. Voorlopig verslag van enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 24 november 1990. [Jaarboeken DNPP]

Napel, H.M.T.D. ten (1990) De paradoxale revival van de christen-democratie. [Jaarboeken DNPP]

Noomen, Ida (1990) Aanwinstenlijst 1990. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen. [Jaarboeken DNPP]

Nord, Hans (1990) Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief. [Brochures en rapporten]

Tilburg, M. van (1990) Provinciaal of nationaal? Het provinciale en democratische karakter van de Statenverkiezingen. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1990) Een geval van politieke schizofrenie. Het gespleten gedachtengoed van DS'70. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1990) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Weitenberg, J. and van Dijk, J.J.J. and de Geus, P.B.R. and Hofstede, H. and Kimman, E.J.J.M. and van Muiswinkel, L.F. and Veninga, S. and Wattèl, A and Balkenende, J.P. (1990) Armoede en participatie. [Brochures en rapporten]

This list was generated on Sun Apr 21 09:27:21 2024 CEST.