Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1990

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 246.

CDA

CDA (1990) Democratie vraagt om CDA met duidelijk profiel : verslag van groepsgesprek I. [Journal article]

CDA (1990) Evangelisch normbesef tegenover economisme en individualisering : verslag van groepsgesprek II. [Journal article]

CDA (1990) CD/Actueel, jrg. 10. [Journal volume]

CDA (1990) CDA krant, jrg. 7. [Journal volume]

CDA (1990) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 10. [Journal volume]

CDA (1990) Jaarverslag CDA 1990. [Annual report]

CDA (1990) Publieke gerechtigheid - Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. [Report]

Backbier, J.J.M.E. (1990) Verhouding staat en kerk. [Journal article]

Beck, M.E. (1990) Nederland, quo vadis? [Journal article]

Bos, W.J. (1990) Nieuw politiek elan. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) De christen-democratie in West-Europa. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) De waarde van de profeet in de politiek. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1990) Verandering en continuèiteit in Zuid-Afrika. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1990) Den Haag topzwaar? : topwaar. [Journal article]

Broek, H. van den (1990) Continuïteit en vernieuwing in Europa. [Journal article]

Burg, L.J. van der (1990) Namibië onafhankelijk. [Journal article]

Delmartino, F. (1990) Het nieuwe België. [Journal article]

Eversdijk, H. (1990) Haalt het CDA het jaar 2000? [Journal article]

Gabor, J.D. (1990) De Christen-Democratische Volkspartij van Hongarije. [Journal article]

Gardeniers-Berendsen, M.H.M.F. (1990) Waaraan is een christen-democraat herkenbaar? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Geen afstand van de Derde Wereld. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Het CDA aan het begin van zijn tweede decennium. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Internationale opgaven voor de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Nu kan ik het nog zeggen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1990) Stimulering en bescherming. [Journal article]

Grin, J. (1990) Tijd voor een nieuwe internationale orde. [Journal article]

Grin, J. and Siccama, J.G. (1990) Veiligheid in de jaren negentig. [Journal article]

Hahn, K.J. (1990) Europa West, Europa Oost, Europa Een. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1990) Willibrord als voorbeeld. [Journal article]

Hoekstra, W.P.M. (1990) Het CDA : ijzervijlsel in een krachtenveld. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1990) Amnesty International en het internationale maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Hoogerwerf, H. and Koppejan, A. (1990) Heeft de Europese christen-democratie nog toekomst? [Journal article]

Houtepen, A.W.J. (1990) De kerken en de politieke uitdagingen anno 2000. [Journal article]

Huibers, A.K. (1990) Consumentisme. [Journal article]

Huibers, A.K. and Meent-Nutma, E.M. van (1990) Naschrift. [Journal article]

Huibers, J.F. (1990) Flexibilisering van arbeid. [Journal article]

Jansen, Th. (1990) Christen-democratisch en. [Journal article]

Jelsma, A.J. (1990) Hoop voor de theologie. [Journal article]

Jong, O.J. de (1990) Hoedemaker herdacht. [Journal article]

Jong (Ozn.), K. de (1990) Educatie : daar komt het op aan. [Journal article]

Jurrjens, R.Th. (1990) Het nationaliteitenvraagstuk in Europa. [Journal article]

Kaland, A.J. (1990) De politieke democratie bedreigd? [Journal article]

Kerstiëns, Th.G.J. (1990) Napoleon Duarte. Het eervolle einde van een vechter. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1990) Zorgplicht en de organisatie van de Bijstand. [Journal article]

Klink, A. (1990) Democratie en politieke betrokkenheid. [Journal article]

Klink, A. and Poel, W.M. van der (1990) Politieke patstelling over artikel 23 Grondwet. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) De toekomst van media en maatschappij. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) De toekomst van politieke partijen : tijd voor Jaap Aap? [Journal article]

Klop, C.J. (1990) EG en subsidiariteitsbeginsel. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Grenzen aan de zorg. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Kerk en staat. [Journal article]

Kohl, H. (1990) Met de eenwording groeit de Duitse verantwoordelijkheid. [Journal article]

Kuiper, W. (1990) Naturalisatie en kiesrecht als instrumenten van het minderhedenbeleid. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1990) Een assertieve benadering is nodig. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1990) De kwaliteit van de democratie. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1990) Europa ... wat nu? [Journal article]

Los, J.A. (1990) Beschermwaardigheid van de levende mens. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1990) Rechtsstaat en samenleving : opnieuw een sociale kwestie. [Journal article]

Maiziere, L. de (1990) De droom van de eenheid wordt werkelijkheid. [Journal article]

Maris, P.W. (1990) Het concept van niet-provocerende defensie. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1990) Identiteitsorganisaties. [Journal article]

Martini, G. (1990) De Italiaanse Democrazia Christiana. [Journal article]

Meent-Nutma, E.M. van de and Huibers, A.K. (1990) Huidige abortus-wetgeving voldoet niet. [Journal article]

Melsen, A.G.M. van (1990) Beginsel en pragmatisme. [Journal article]

Moors, J. (1990) De partijpolitieke situatie in België. [Journal article]

Nagel, M. (1990) Democratie in Nederland. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1990) Christen-democratie versus conservatieve politiek. [Journal article]

Pijnenburg, M.A.M. (1990) Actieve euthanasie als sociaal vraagstuk. [Journal article]

Rood, W. (1990) Het Russische geloof zal de Europese cultuur verrijken. [Journal article]

Ruller, H. van (1990) Ideologie en macht. [Journal article]

Scholten, W.F. (1990) Discussie, openheid en politieke moed. [Journal article]

Streek, H. van de and Quak, M. (1990) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie II. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1990) Christen-democratie en kerken : dialoog noodzakelijk. [Journal article]

Trietsch, E. (1990) Reorganisatie van het katholieke wetenschappelijk theologisch onderwijs en onderzoek : bestuurlijke en juridische aspecten. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1990) Op weg naar een sociale markteconomie. [Journal article]

Weitenberg, J. (1990) Suggesties voor een kabinetsbeleid. [Journal article]

Weitenberg, J. and van Dijk, J.J.J. and de Geus, P.B.R. and Hofstede, H. and Kimman, E.J.J.M. and van Muiswinkel, L.F. and Veninga, S. and Wattèl, A and Balkenende, J.P. (1990) Armoede en participatie. [Report]

Wienen, J. (1990) De zondag een rustdag. [Journal article]

Witte-Rang, M.E. (1990) Gedragscodes voor het bedrijfsleven : wenselijk en werkbaar? [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) De noodzaak van een politieke filosofie. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) Politiek-filosofisch memorandum van de RPF. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1990) Vergruizing en de strijd om identiteit. [Journal article]

Wèust, L.B.M. (1990) De overheid heeft zorgplicht voor vrije geloofsbeleving. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1990) Van oude en nieuwe christenen : cultuur en religie en het CDA. [Journal article]

CP'86

CP'86 (1990) Nationaaldemocratische gedachten voor een menswaardige toekomst. [Party programme]

CPN

CPN (1990) Politiek en Cultuur, jrg. 50. [Journal volume]

D66

D66 (1990) 50e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1990) 51e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1990) Drugs: Kiezen tussen kwaden. [Report]

D66 (1990) Jaarrekening 1990. [Annual report]

D66 (1990) Democraat, jrg. 23. [Journal volume]

D66 (1990) Idee '66, jrg. 11. [Journal volume]

Abbes, J.K. (1990) K.R. Popper en de ideologiediscussie van D66 : methodologisch-programmatische consequenties : sociale ethica. [Journal article]

Abbes, J.K. (1990) K.R. Popper en het progressieve liberalisme. [Journal article]

Bertens, Jan-Willem (1990) De rol van de Europese Gemeenschap bij de totstandkoming van een nieuwe veiligheidsordening in Europa. [Journal article]

Bos, Bob van den (1990) Naar een Europese Veiligheids Raad. [Journal article]

Bosgra, Sietse (1990) Analyse Zuid-Afrika. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1990) Stedelijke grensgebieden in de knel. [Journal article]

Eisma, Doeke (1990) Navo moet aan 'strategische terugtocht' beginnen. [Journal article]

Engels, Hans (1990) De burgemeester als crisisverschijnsel. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1990) Verzuiling, traditie en vernieuwing in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Graaf, Leo de (1990) Hoe duur mag onze gezondheidszorg zijn. [Journal article]

Groenveld, K. (1990) Politieke en economische conjunctuur. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1990) Mensenrechten. [Journal article]

Hoekema, Jan (1990) VN : de wind mee, maar hoelang en waarheen? [Journal article]

Hoekema, Jan (1990) Veiligheid en soevereiniteit : nieuwe uitdagingen voor Noord en Zuid. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1990) Bedreigt de vrijheid het milieu? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1990) Departement frustreert milieuzorg in bedrijven. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1990) Een perspectief voor gemeenteraadsleden. [Journal article]

Jansen, Loet (1990) Sociale zekerheid : stelsel en doel. [Journal article]

Janssen, Jos (1990) Informatiebeleid en openbaar bestuur. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) De arme VVD. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Democratie of bureaucratie? [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een electorale aardverschuiving. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een nieuwe lont in een oud kruitvat? [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1990) Een trauma geheeld : D66 en de collegevorming. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen, Marian (1990) Over cultuur, macht en politiek : een interview met Christiaan de Vries. [Journal article]

Klop, C.J. (1990) Politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1990) De regeringsverklaring : bijdrage aan het debat. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1990) Socrates in Nederland. [Journal article]

Overkleeft, Dick (1990) Politiek en informatisering. [Journal article]

Pot, Peter A.G.M. (1990) D66 : milieu steeds hoog in het vaandel, maar geen milieupartij. [Journal article]

Rodenburg, Gerdine and Wolffensperger, Gerrit-Jan (1990) Zwanezang van de kantonrechter? [Journal article]

Schaap, Linze (1990) Rationaliteit en binnenlands bestuur : een verschil in visie. [Journal article]

Schurink, H.F. (1990) Wat mankeert de landbouw? [Journal article]

Steen, Anne Marijke (1990) Geen half werk. [Journal article]

Tiesinga, Marie-Louise (1990) De kantonrechter moet op zijn plaats blijven. [Journal article]

Timman, Theo (1990) Politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig. [Journal article]

Versnel-Schmitz, Machteld (1990) Sociale vernieuwing, de vleugels, de handen en de voeten. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1990) Tussen kwaliteit en kwantiteit : over de toekomst van het Nederlandse omroepbestel. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1990) Demo, jrg. 7. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1990) Jaarverslag Jonge Democraten 1990. [Annual report]

DNPP

DNPP (1990) Jaarverslag DNPP 1990. [Annual report]

GroenLinks

GroenLinks (1990) De Helling, jrg. 3. [Journal volume]

GroenLinks (1990) Statuten en Huishoudelijke Reglement. [Statuten en Reglementen]

PPR

PPR (1990) De Jonge Radikalen Krant. [Journal volume]

PPR (1990) Radikalenkrant, jrg. 23. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1990) De Toekomst, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1990) Voorwaarts, jrg. 10. [Journal volume]

PvdA (1990) Beleidsverslag Partij van de Arbeid 1 oktober 1988 - 30 september 1990. [Annual report]

PvdA (1990) Organisatorisch en financieel verslag 1989-1990. [Annual report]

PvdA (1990) Organisatorische en financiële verslagen 1990. [Annual report]

PvdA (1990) Socialisme en Democratie, jrg. 47. [Journal volume]

Amerongen, Job van (1990) Israël en de Palestijnen. [Journal article]

Beck, Alard (1990) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Beer, Paul de and Huitzing, An (1990) Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1990) Stelregels en spelregels in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Beus, Jos de (1990) De economische filosofie van Amartya Sen en het hedendaagse socialisme. [Journal article]

Bezemer, J.W. (1990) Communisme en nationalisme in de Sovjet-Unie. [Journal article]

Biermann, Wolfgang (1990) De weg naar pan-Europese veiligheid. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1990) De christelijk-radicale wortels van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Brands, M.C. (1990) De beheersbaarheid van het nieuwe Duitsland. [Journal article]

Brugmans, H. (1990) S en D : eerste jaargang. [Journal article]

Brunt, Lodewijk (1990) Overschatting van de stadsplanners. [Journal article]

Böhl, Herman and Mulder, Bertus (1990) Banning tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Drees, W. (1990) Koppeling? Ja, natuurlijk! [Journal article]

Fichter, Tilman (1990) Democratisering in plaats van deling. [Journal article]

Geelhoed, L.A. (1990) De semi-soevereine staat. [Journal article]

Glotz, Peter (1990) Een sociaal-democratisch programma voor Europa. [Journal article]

Goedegebuure, Jaap (1990) Kundera's koketterie. [Journal article]

Groenendijk, C.A. (1990) Schengen, Europa en de democratie. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) De Kadt's eenzame tocht. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) Jaurès als voorbeeld. [Journal article]

Hartmans, Rob (1990) Schermutselingen binnen een benarde veste : de SDAP en de kwestie-Duys (1933-1935). [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1990) En wij dan? : de kiezers van de Centrumdemocraten. [Journal article]

Huitzing, An (1990) Armoede in de zorgzame samenleving. [Journal article]

Huitzing, An (1990) Zwak, zwakker, zwakst : over stemgedrag van (ex)P.v.d.A.stemmers. [Journal article]

IJff, Jaap (1990) Het waterschap herontdekt. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1990) Overwegingen bij het einde van het Nederlandse communisme. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Het staatsbeeld der sociaal-democratie. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Liberalisme en gemeenschapsdenken. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) 'We are all barbarians' : gelijkheid bij R.H.Tawney. [Journal article]

Kalma, Paul (1990) Zin en onzin bij L.C. Brinkman. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1990) Besturen op regionale schaal. [Journal article]

Knegtmans, Peter Jan (1990) Johan Willem Albarda : een vergeten partijleider. [Journal article]

Koch, Koen (1990) De definitie van het algemeen belang. [Journal article]

Koch, Koen (1990) Vacuüm. [Journal article]

Koole, Ruud (1990) Bongers selectionistische democratie. [Journal article]

Koole, Ruud (1990) Politieke partijen tussen pretenties en praktijk. [Journal article]

Kruse, F.H.A.M. (1990) Arbeid : wat is passend? [Journal article]

Kurpershoek, Marcel (1990) De vrouw en de islam : zijn alle moslims even gelijk? [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1990) De wereld van werklozen. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1990) Herinneringen aan André Kloos. [Journal article]

Leijnse, Frans (1990) Partij van de Arbeid : op naar het midden? [Journal article]

Lier, A.A.J.M. van (1990) Een fundamentele aanpak. [Journal article]

Lucardie, Paul (1990) Erwtensoep zonder worst : over de ideologische grondslag van Groen Links. [Journal article]

Löwenhardt, John (1990) Het gelijk van Sacharov. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1990) De politieke ethiek op dood spoor? [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1990) Van Mierlo's wonderbare tempeldak. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1990) de landbouw op weg naar 2000. [Journal article]

Melkert, Ad (1990) Partij van de Arbeid : heroriëntatie halverwege. [Journal article]

Mertens, Anthony (1990) Spelbreker of president. [Journal article]

Mulder, Bertus (1990) De bedrijfsafdelingen in de SPD. [Journal article]

Noort, Wim J. van and Dozy, Mart C. (1990) De PvdA en het groene front : een gespannen relatie. [Journal article]

Peper, A. (1990) Partij-organisatie : doel of middel? [Journal article]

Peters, Ruud (1990) Islam, fundamentalisme en politiek. [Journal article]

Poppe, Stan (1990) Bedrijfsdemocratie en vakbeweging. [Journal article]

Rinderspacher, J. (1990) Nooit op zondag? : grenzen aan de flexibele werktijd. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1990) Socialisme of democratie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1990) Dahrendorf versus Vranitzky. [Journal article]

Schellekens, Huub (1990) De noodzaak van een genetica-discussie. [Journal article]

Schuurman, A. (1990) Wibauts levensbouw. [Journal article]

Siccama, J.G. (1990) Tussen Europese vredesmachten en Hollandse waterlinie. [Journal article]

Stillwater, Reed (1990) Duitse hereniging als terugkeer van het verdrongene. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1990) Middenveld en commercialisering. [Journal article]

Tempel, Paulien van der (1990) Het (on)gelijk van Hans Achterhuis. [Journal article]

Traa, Maarten van (1990) Naar een Europese bondsstaat? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1990) Routes rond het moeras : ter analyse van het genetica-debat in Nederland. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Beginselprogramma : noodzaak en onmogelijkheid. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Eduard Bernstein. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Een halve eeuw beginselstrijd. [Journal article]

Tromp, Bart (1990) Voorwaarts, en niet vergeten! [Journal article]

Tromp, Greetje (1990) De rechten van het dier. [Journal article]

Verrips, Ger (1990) Een nieuwe mythe voor Europa. [Journal article]

Verrips, Ger (1990) Orders uit Moskou. [Journal article]

Vlugt, Jurjen van der (1990) Repliek. [Journal article]

Vries, Jouke de (1990) Een hardnekkig misverstand : de kabinetscrisis van 1977. [Journal article]

Vught, Frans van (1990) Een overzicht zonder analyse. [Journal article]

Wallage, Jacq. (1990) Een compacte en actieve overheid. [Journal article]

Wansink, Hans (1990) De socialistische opstellen van J. Saks. [Journal article]

Weitenberg, J. (1990) Europese integratie en sociale stabiliteit. [Journal article]

Wiebrens, Caspar (1990) Politie-organisatie : het taboe van de lokale autonomie. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1990) Het socialisme komt ... niet? [Journal article]

Wielenga, Friso (1990) De urgentie van Atlantische veiligheid. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1990) Volkspartij? [Journal article]

Wijne, Johan S. (1990) Wiardi Beckman en het syndicalisme. [Journal article]

Winkeler, Lodewijk (1990) Een utopische herinnering : de paus droomt van een verenigd en christelijk Europa. [Journal article]

Witteveen, Willem (1990) De pers na de paspoortaffaire. [Journal article]

Zielonka, Jan (1990) De rehabilitatie van de politiek : democratische bewegingen in Oost-Europa. [Journal article]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1990) Visie op realiteit: Programma van de politieke partij Realisten Nederland. [Party programme]

SP

SP (1990) De Tribune, jrg. 26. [Journal volume]

VVD

VVD (1990) Huishoudelijk reglement van de vereniging. [Statuten en Reglementen]

VVD (1990) Ongebroken lijnen: een liberaal perspectief. [Report]

VVD (1990) 43ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1990) 83e Algemene Vergadering (43e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1990) 84e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1990) Liberaal Reveil, jrg. 31. [Journal volume]

VVD (1990) VVD Expresse, jrg. 7. [Journal volume]

VVD (1990) Vrijheid en Democratie, nr's 1382-1391. [Journal volume]

Nord, Hans (1990) Ongebroken lijnen - een liberaal perspectief. [Report]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1990) De Driemaster, jrg. 42. [Journal volume]

VVD, JOVD (1990) Jaarverslag JOVD 1990. [Annual report]

VVD, JOVD (1990) LEF, jrg. 8. [Journal volume]

no party

no party (1990) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1990. [Varia]

This list was generated on Sat Dec 2 08:52:36 2023 CET.