Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1987

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 258.

Party programme

SP (1987) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Party programme]

Koninkrijkspartij (1987) Programma K.R.P. [Party programme]

Policy programme

D66 (1987) Beleidsprogramma. [Policy programme]

Congress documents

D66 (1987) 44e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1987) 45e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1987) 76ste Algemene Vergadering (40ste J.A.V.). [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (1987) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1987) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1987) Jaarverslag DNPP 1987. [Jaarboek DNPP]

Bosscher, Doeko (1987) Na het overlijden van J.M. den Uyl. [Jaarboek DNPP]

Bree, R.A.P. van den and Voerman, Gerrit (1987) Collectie Van den Bree. [Jaarboek DNPP]

Holsteyn, J.J.M. van and Irwin, G.A. (1987) CDA, naar voren! Over de veranderende verkiezingsstrategie van het CDA. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L (1987) Aanwinstenlijst 1987. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1987) Kroniek 1987. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1987. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) De achterban van parlementariërs. Kiezers en partijleden. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) Het vergelijken van politieke partijen als organisaties. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1987) Collectie W. Drees. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1987) Een vat vol tegenstrijdigheden. De houding van de PSP ten opzichte van de Sovjet-Unie. [Jaarboek DNPP]

Annual report

D66, Jonge Democraten (1987) Jaarverslag Jonge Democraten 1987. [Annual report]

VVD (1987) 40ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

CDA (1987) Jaarverslag CDA 1987. [Annual report]

DNPP (1987) Jaarverslag DNPP 1987. [Annual report]

VVD, JOVD (1987) Jaarverslag JOVD 1987. [Annual report]

PvdA (1987) Organisatorisch & financieel verslag 1986-1987. [Annual report]

Statuten en Reglementen

Realisten Nederland (1987) Afschrift ener akte houdende vaststelling statuten van de vereniging Realisten Nederland. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid, inclusief reglement kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

Jonge Democraten (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Inventory

VVD (1987) Plaatsingslijst behorende bij het archief van J.A. van Graafeiland (VVD), 1987 – 1999. [Inventory]

Report

D66 (1987) Individualisering kan heel goed samen. [Report]

Nuis, Aad and Versnel, Machteld and de Lange, Jan and van den Berg, Hans Onno (1987) Kunstbeleid: Een plaatsbepaling. [Report]

D66 (1987) Studiedag ouderen. [Report]

D66 (1987) Studiedag pensioenstelsel. [Report]

VVD (1987) Discussienota Liberaal bestek '90. "Een kansrijke toekomst - verantwoorde vrijheid". [Report]

Ginjaar, Leendert (1987) Functie en Structuur. [Report]

Herfkens, Evelien and Netelenbos, Tineke and Becker, Frans and Andersson, Hans and Middel, Bert (1987) Politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel. [Report]

van der Hoeven, Erik (1987) Beter besluiten over het milieu. [Report]

Journal article

Abspoel, J.J. (1987) De 'Openbare Verdediging' : naar een betere rechtsbijstand in strafzaken. [Journal article]

Albeda, W. (1987) Veranderende rol van de universiteiten. [Journal article]

Albeda, W. (1987) Verzorgingsstaat en maatschappijmodel. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1987) Dilemma's voor wie? [Journal article]

Anthoons, Johnny (1987) 'Minister in hemdsmouwen' : de politieke ontwikkeling van Hendrik de Man. [Journal article]

Ark, R.J. van (1987) Vertrossing in CD-Verkenningen. [Journal article]

Balke, W. and Heukels, L.P. and Smal, C.A. (1987) Omgaan met levensbeschouwelijke achtergronden in ziekenhuizen. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Solidariteit in een veranderend tijdsbeeld : de toekomst van de sociale zekerheid. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Technologische vernieuwing en vermaatschappelijking. [Journal article]

Beck, M.E. (1987) Zorg om en in de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Beer, Paul de (1987) De bezwaren tegen het basisinkomen gewogen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) De terugkeer van de American Dream. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) Geschiedenis als leerproces : opmerkingen bij het vernieuwingsdebat in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bergh, Greetje van der (1987) Kunstbeleid : alle macht aan de lobby's. [Journal article]

Beus, Jos de (1987) Het democratisch liberalisme van de VVD. [Journal article]

Bijsterveldt, Q.M. van (1987) Vrije tijd en overheid ; waar moet dat heen? [Journal article]

Blom, Rik and Schuyt, Jim (1987) Van vervangende nieuwbouw naar woningverbetering - en weer terug? [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1987) Is het rapport-Pronk intern consistent? [Journal article]

Bos, Bob van den (1987) D66, politieke zuiverheid en ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Bos, Wouter (1987) Burgerlijke ongehoorzaamheid en het autonome individu. [Journal article]

Bovens, Mark (1987) Moeten sociaal-democraten Rawls lezen? [Journal article]

Bresters, D.W. (1987) PDOA ofwel : wat bleef er over van de tweede fase in het wetenschappelijk onderwijs. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1987) Het CDA is geen nationale partij. [Journal article]

Brinkel, Theo and Scheffer, Paul (1987) Tulp in de vuist. [Journal article]

Brinkel], [Th.B.F.M. (1987) Vraagtekens bij de haalbaarheid van de CDA-plannen: interview met minister C.P. van Dijk. [Journal article]

Broek, Hans van den (1987) Wegbereider tegen wil en dank : Multatuli en het socialisme. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1987) Moet openbaar onderwijs bijzonder worden? [Journal article]

Bína, Vladimír (1987) De betekenis van Tomás G. Masaryk (1850-1937). [Journal article]

Charmant, Hans (1987) Nederland's politieke stromingen in Groen perspectief. [Journal article]

Clerx, J.M.M.J. (1987) KVP en PvdA en het naoorlogse economische beleid. [Journal article]

Clerx, Marijke and Inja, Cor and Zanen, Teun Jan (1987) De FNV en het werken aan werk. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1987) Naar een maatschappelijk verantwoorde normstelling. [Journal article]

Derksen, Wim (1987) De Partij van de Arbeid en de kleine gemeente. [Journal article]

Dijck, Pitou van (1987) Industrialisatie en arbeidsverdeling. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Kinderen zijn ons een zorg. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Ruimte : voor wie eigenlijk? [Journal article]

Dijk, W. van (1987) Een nuttig nieuw instrument : actierecht voor consumenten. [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1987) Kanttekeningen bij Gorbatsjov. [Journal article]

Donner, J. (1987) Ziekenhuisplanning als lippendienst aan de bezuinigingen. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) De moeilijke weg naar milieubehoud. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) Economische vernieuwing en de collectieve sector. [Journal article]

Dronkers, J. (1987) Ongelijkheid in het onderwijs - een balans. [Journal article]

Eijk, Peter van (1987) Niet bij ideeën alleen : over D66 en het omgaan met macht. [Journal article]

Eisma, Doeke (1987) Het wetsvoorstel van de gemiste kansen. [Journal article]

Ester, H. (1987) Gloort in Zuid-Afrika de dageraad? [Journal article]

Etty, Walter and Quast, Han (1987) De werkelijkheid van democratische politiek. [Journal article]

Fernhout, R. (1987) De juridische positie van het 'maatschappelijk middenveld'. [Journal article]

Fortuyn, Pim (1987) Een ouderwets rapport. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1987) Steun voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Gijsbers, A.J. (1987) Zorgzame samenleving als appèl. [Journal article]

Graaf, Leo de (1987) Gezondheidszorg is meer dan een managementprobleem. [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1987) De toekomst van de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Grin, J. (1987) Van ruimhartig naar restrictief - en weer terug? [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1987) Een handleiding door het liberalisme. [Journal article]

Groenveld, Klaas (1987) Het liberalisme en D66. [Journal article]

Grotenhuis, Marie-José (1987) Wetenschap. [Journal article]

Haersma Buma, B. van (1987) Hervormd denken : inspiratie voor de politiek. [Journal article]

Hagedoorn, Peter (1987) Europese eenwording en technologiebeleid. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1987) Zorgzaamheid als plicht of als innerlijke keuze? [Journal article]

Hahn, K.J. (1987) Midden-Europa : spook of realiteit? [Journal article]

Hazenkamp, A.H.W. (1987) Het vluchtelingenbeleid in discussie. [Journal article]

Heering, Aart (1987) Veertig jaar PSDI. [Journal article]

Heide, F.J. ter (1987) Het persoonlijke in de politiek. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1987) Verzorgingsmaatschappij in Latijns-Amerika? [Journal article]

Hillebrand, R. and Zielonka-Goei, M.L. (1987) Onderzoek naar het intern functioneren van partijen. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1987) Selectie van Kamerleden : kwalen en remedies. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1987) Subsidiëring van het identiteitsgebonden particulier initiatief in een pluriforme samenleving. [Journal article]

Hoek, M.P. van der (1987) Pleidooi voor een offensief economisch beleid. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1987) Europa Europa. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Beter besluiten over het milieu. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Braks en de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) De kwaliteit van het openbaar bestuur. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Het liberalisme van D66. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Individualisering. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Laat de samenleving zich sturen? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Verzorgingsstaat ter discussie. [Journal article]

Hoof, Jacques van (1987) Twee heren dienen? : het onderwijs in het spanningsveld tussen arbeid en vrije tijd. [Journal article]

Huberts, L.W. (1987) Overheid en PvdA. [Journal article]

Huibers, A.K. (1987) Vrij op het Suikerfeest ; gunst of recht? [Journal article]

Huijsen, C. (1987) Cda en PvdA naar een nieuwe consensus? [Journal article]

Huppes, Tjerk (1987) Automatisering en bestuurlijk-organisatorische innovaties bij de overheid. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1987) De rol van de overheid bij het welzijn. [Journal article]

Jansen, F.L. (1987) Elastische arbeidsduur, een duurzaam perspectief. [Journal article]

Janssens, R.J.A. (1987) Telt alleen betaalde arbeid? [Journal article]

Jeekel, Hans (1987) Winsemius' visie : verfrissend, aansprekend, maar toch : zwaar verteerbaar. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1987) Electorale verkenningen. [Journal article]

Jong, E.P. de (1987) Zorgzaam : zorg saam. [Journal article]

Jong, H.W. de (1987) Wie maakt werk? : kanttekeningen bij het rapport-Ritzen. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1987) Basisvorming in het voortgezet onderwijs. [Journal article]

Kalma, Paul (1987) Is politiek vervelend? [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering en overheidsbeleid. [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering versus draagkracht : de juridische dimensie. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1987) De moeizame destalinisatie van de CPN-geschiedschrijving. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1987) Ons onvermogen technologie te sturen. [Journal article]

Kingma, T.H. (1987) Sanering overheid: verkeerde denkvolgorde. [Journal article]

Kleef, P. van (1987) Regionaal beleid : exit? [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Andere ideologie: het vrijzinnig democratisch gedachtengoed in vogelvlucht. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Christen-democratische machtswellust en hoogmoed. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Het ontstaan van de Vrijzinnig-Democratische Bond. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Politieke verantwoordelijkheid voor ambtenaren noodzakelijk. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1987) D66 en de staatkundige ontwikkeling van de EG. [Journal article]

Klop, C.J. (1987) 'Net zo slank als je opa'. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Democratische planning en de mode van de markt. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Gemeentepolitiek als alternatief? [Journal article]

Kooistra, Sander (1987) Terug naar volledige werkgelegenheid? [Journal article]

Krimpen, Chris van (1987) Het Antillendilemma : herwaardering van een dekolonisatieproces. [Journal article]

Kroes, Rob (1987) Arthur Schlesinger, historicus en intellectueel. [Journal article]

Kruijt, B. (1987) De stedelijke arbeidsmarkt. [Journal article]

Kuijk, Gerrit (1987) De structuur van de partij heroverwogen: enige kanttekeningen. [Journal article]

Laeyendecker, L. (1987) Pleidooi voor een kritische universiteit. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1987) Rechtshandhaving en de verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Lidt de Jeude, James van (1987) Naar een offensieve visie op de overheid. [Journal article]

Lier, Th. van (1987) Zevende jaarboek. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1987) De adviezen van de Raad van State. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) CDA-rapport ontwikkelingssamenwerking biedt te weinig houvast. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) Uitbesteding : een nieuwe ondernemersstrategie en haar gevolgen. [Journal article]

Melsen, A.G.M. van (1987) De ontwikkeling van de technologie. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1987) Technologie en ontwikkeling. [Journal article]

Metselaar, Gerard (1987) Europese of Nederlandse 'Selbstbehauptung'? [Journal article]

Meulen, J.W. van der (1987) Het ANC en de toekomst van Zuid-Afrika. [Journal article]

Meyboom, Pieter and Visser, Ben (1987) Het Europees monetair stelsel. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Het INF-akkoord en zijn consequenties. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Naar een Europese defensie : te beginnen met de Benelux? [Journal article]

Mulder, Bertus (1987) Een traditie van strijd. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1987) Gemeentelijke vernieuwing en de koers van de PvdA. [Journal article]

Noteboom, H.A.C.M. (1987) Kroniek van de Europese integratie. [Journal article]

Oele, K.M. (1987) Regionale rekenkamers : nut en noodzaak. [Journal article]

Oerle, H. van (1987) Informele economie : misbruik of buffer? [Journal article]

Oerle, Hans van (1987) 'For Brutus is an honourable man', (Shakespeare, Julius Caesar, Act III, (Scene II). [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Armoede en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Beroepsonderwijs en de "voortdurende zorg van de regering". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Cory Aquino's christelijke revolutie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de erfenis van de doorbraak. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de maatschappijhervorming. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA, de maatschappijstructuur en het sociaal elan. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Iedere generatie heeft haar eigen weg naar Lenin. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Kuyper en de bruikbaarheid van de traditie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Om gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Onbemind maakt onbekend : kerk en partij over ontwikkeling. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Over godsdienst en economische groei. [Journal article]

Ottens, Henk F.L. (1987) Nieuwe bedrijven, nieuwe huishoudens : consequenties voor de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Patijn, S. (1987) De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. [Journal article]

Pels, Dick (1987) Sociologie en socialisme : de actualiteit van Bonger. [Journal article]

Peper, Bram (1987) 'Schuivende Panelen' : de noodzaak van vernieuwing. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1987) Nogmaals de Europese Akte. [Journal article]

Plattel, M.A.D. (1987) Maakt de informatiemaatschappij een zorgzame samenleving mogelijk? [Journal article]

Post, D. (1987) Het "teveel" in de gezondheidszorg. [Journal article]

Postma, A. (1987) Statenverkiezingen en Eerste Kamer. [Journal article]

Prakke, F. (1987) Dekkers technologiebeleid slaat de plank mis. [Journal article]

Pronk, Jan (1987) Nederland en West-Europa. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Maatschappelijke orde en monetaire verhoudingen. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Welzijnszorg binnen een gemengd sociaal-economisch bestel. [Journal article]

Roes, Frans (1987) Free to choose. [Journal article]

Rombouts, A.G.J.M. (1987) Bestuursakkoord Rijk-gemeenten : behoorlijk bestuur tussen overheden. [Journal article]

Rozemond, S. (1987) W.F. Hermans en de culturele sanctie. [Journal article]

Ruiter, J. de (1987) Vrede wegen. [Journal article]

Runia, K. (1987) De kerken en de zorgzame samenleving. [Journal article]

Schaap, Linze (1987) Zaaien en oogsten : D66 en stabilisatie van aanhang. [Journal article]

Scheffer, Paul (1987) De ontzuilde burger als moreel probleem : kanttekeningen bij de christen- democratische kritiek op de verzorgingsstaat. [Journal article]

Schippers, Fred (1987) Het sociaal minimum : koppelen, ontkoppelen of anders koppelen? [Journal article]

Serry, Robert (1987) Waarom geen socialisme in de VS? [Journal article]

Sielcken, Rolf Jan (1987) Genetische manipulatie. [Journal article]

Skillen, J.W. (1987) Het leven na Reagan. [Journal article]

Spaandonck, F.H.M. van (1987) Kerken: voorbeeld voor een zorgzame samenleving? [Journal article]

Stoel, Max van der (1987) Na Reykjavik. [Journal article]

Strop-von Meyenfeldt, T.L.E. (1987) Zorg voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Szirmai, Eddy (1987) Een wetenschappelijke fundering van het politiek debat. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Bouwstenen voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Een schat aan gegevens over deeltijdarbeid. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1987) Veiligheidsproblematiek in een nieuwe fase. [Journal article]

Thomassen, Wim (1987) Synoniemen? [Journal article]

Timmerman-Buch, Y.E.M.A. (1987) Het kind en het badwater. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) Blijft "Brave new world" fictie? [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) "De huisvrouw als maatschappelijke desinvestering ; bespreking van de voorstudie "Private leefvormen, politieke gevolgen". [Journal article]

Tommel, Dick (1987) De vis wordt duur betaald. [Journal article]

Toppen, Fred and Metz, Kees (1987) Groeikansen voor D66. [Journal article]

Tops, P.W. (1987) De PvdA : een 'natuurlijke collegepartij' in het Zuiden. [Journal article]

Veldhuis, J.M. (1987) De Partij van de Arbeid en de gemeentelijke herindeling. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1987) Crisis en kritiek der verzorgingsstaat : de politieke relevantie van het maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Verrips, Ger (1987) De ondergang van Santiago Carrillo. [Journal article]

Verwey, Maarten (1987) De TGV in Nederland. [Journal article]

Vink, J. (1987) Harddrugsbeleid in Nederland : de plaats van de hulpverlening. [Journal article]

Vis, J.J. (1987) Andere politiek : ook in de Eerste Kamer. [Journal article]

Vos, P.J. (1987) Technologie, arbeid en organisatie. [Journal article]

Vries, B. de (1987) Visie. [Journal article]

Vrugt, R. (1987) Lubbers II : is voortgaan ook vooruitgaan? [Journal article]

Wageningen, P.N. van (1987) De gezondheidszorg kan de vergrijzing aan. [Journal article]

Wallage, Jacques (1987) Om het bestaan van de kwaliteit : de toekomst van het hoger onderwijs. [Journal article]

Weiler, A.G. (1987) Meten met twee maten. [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1987) Alles komt tegelijkertijd. [Journal article]

Werner, F.J.M. and Klop, C.J. (1987) Gezondheidszorg. [Journal article]

Wibaut, F.P. (1987) In vitro fertilisatie. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1987) De wereld 'doordringen met geest'. [Journal article]

Wielenga, Friso (1987) Buitenlandse politiek als splijtzwam : PvdA en SPD in de vroege jaren vijftig. [Journal article]

Wijne, Joh.S and Kalma, Paul (1987) De zaak Hermans-Amsterdam. [Journal article]

Wijne, Johan S. and Wiedijk, C.H. (1987) Wiardi Beckman. [Journal article]

Wladimiroff, M. (1987) Computercriminaliteit. [Journal article]

Wolfson, Dik (1987) Misleidende bevlogenheid. [Journal article]

Ydo, H.J. (1987) De Europese akte. [Journal article]

Journal volume

D66, JD (1987) Demo, jrg. 4. [Journal volume]

PPR (1987) Radikale notities, jrg. 5. [Journal volume]

PPR (1987) Radikalenkrant, jrg. 20. [Journal volume]

PvdA (1987) Voorwaarts, jrg. 7. [Journal volume]

CDA (1987) CDA actueel, jrg. 7. [Journal volume]

CDA (1987) CDA krant, jrg. 4. [Journal volume]

CDA (1987) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 7. [Journal volume]

VVD, JOVD (1987) De Driemaster, jrg. 39. [Journal volume]

SP (1987) De Tribune, jrg. 23. [Journal volume]

D66 (1987) Democraat, jrg. 20. [Journal volume]

VVD, JOVD (1987) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

D66 (1987) Idee '66, jrg. 8. [Journal volume]

VVD, JOVD (1987) LEF, jrg. 5. [Journal volume]

VVD (1987) Liberaal Reveil, jrg. 28. [Journal volume]

CPN (1987) Politiek en Cultuur, jrg. 47. [Journal volume]

PvdA (1987) Socialisme en Democratie, jrg. 44. [Journal volume]

VVD (1987) VVD Expresse, jrg. 5. [Journal volume]

VVD (1987) Vrijheid en Democratie, nr's 1350-1361. [Journal volume]

Election platform

Grönneger Bond (1987) Pergram van de Federoalistische Pertei Grönneger Bond. [Election platform]

Boek

Pronk, Jan and Sint, Marjanne and Th.J. van de Berg, Joop and d'Ancona, Hedy and Albers, Wim (1987) Schuivende panelen: continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie. [Boek]

Varia

D66 (1987) Fragment uit 'Democraat' over de adviesgroep partijstructuren. [Varia]

no party (1987) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1987. [Varia]

This list was generated on Tue Mar 28 19:47:02 2023 CEST.