Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1987

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y
Number of items: 217.

A

Abspoel, J.J. (1987) De 'Openbare Verdediging' : naar een betere rechtsbijstand in strafzaken. [Journal article]

Albeda, W. (1987) Veranderende rol van de universiteiten. [Journal article]

Albeda, W. (1987) Verzorgingsstaat en maatschappijmodel. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1987) Dilemma's voor wie? [Journal article]

Anthoons, Johnny (1987) 'Minister in hemdsmouwen' : de politieke ontwikkeling van Hendrik de Man. [Journal article]

Ark, R.J. van (1987) Vertrossing in CD-Verkenningen. [Journal article]

B

Balke, W. and Heukels, L.P. and Smal, C.A. (1987) Omgaan met levensbeschouwelijke achtergronden in ziekenhuizen. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Solidariteit in een veranderend tijdsbeeld : de toekomst van de sociale zekerheid. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Technologische vernieuwing en vermaatschappelijking. [Journal article]

Beck, M.E. (1987) Zorg om en in de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Beer, Paul de (1987) De bezwaren tegen het basisinkomen gewogen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) De terugkeer van de American Dream. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) Geschiedenis als leerproces : opmerkingen bij het vernieuwingsdebat in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bergh, Greetje van der (1987) Kunstbeleid : alle macht aan de lobby's. [Journal article]

Beus, Jos de (1987) Het democratisch liberalisme van de VVD. [Journal article]

Bijsterveldt, Q.M. van (1987) Vrije tijd en overheid ; waar moet dat heen? [Journal article]

Blom, Rik and Schuyt, Jim (1987) Van vervangende nieuwbouw naar woningverbetering - en weer terug? [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1987) Is het rapport-Pronk intern consistent? [Journal article]

Bos, Bob van den (1987) D66, politieke zuiverheid en ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Bos, Wouter (1987) Burgerlijke ongehoorzaamheid en het autonome individu. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1987) Na het overlijden van J.M. den Uyl. [Jaarboek DNPP]

Bovens, Mark (1987) Moeten sociaal-democraten Rawls lezen? [Journal article]

Bree, R.A.P. van den and Voerman, Gerrit (1987) Collectie Van den Bree. [Jaarboek DNPP]

Bresters, D.W. (1987) PDOA ofwel : wat bleef er over van de tweede fase in het wetenschappelijk onderwijs. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1987) Het CDA is geen nationale partij. [Journal article]

Brinkel, Theo and Scheffer, Paul (1987) Tulp in de vuist. [Journal article]

Brinkel], [Th.B.F.M. (1987) Vraagtekens bij de haalbaarheid van de CDA-plannen: interview met minister C.P. van Dijk. [Journal article]

Broek, Hans van den (1987) Wegbereider tegen wil en dank : Multatuli en het socialisme. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1987) Moet openbaar onderwijs bijzonder worden? [Journal article]

Bína, Vladimír (1987) De betekenis van Tomás G. Masaryk (1850-1937). [Journal article]

C

Charmant, Hans (1987) Nederland's politieke stromingen in Groen perspectief. [Journal article]

Clerx, J.M.M.J. (1987) KVP en PvdA en het naoorlogse economische beleid. [Journal article]

Clerx, Marijke and Inja, Cor and Zanen, Teun Jan (1987) De FNV en het werken aan werk. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1987) Naar een maatschappelijk verantwoorde normstelling. [Journal article]

D

Derksen, Wim (1987) De Partij van de Arbeid en de kleine gemeente. [Journal article]

Dijck, J.J.J. van and Dijk, W.A. van and Geus, P.B.R. de and Iersel, J.P. van and Jonkers, H.L. and Klep, P.H.A. and Melsen, A.G.M. van and Ridder, W.J. de and Schreurs, G.W.M. and Westebeer-Huitink, J. and Wijnbergen, G.C. van and Zijlstra, A. and Balkenende, J.P. (1987) Technologie in een verantwoordelijke samenleving. [Report]

Dijck, Pitou van (1987) Industrialisatie en arbeidsverdeling. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Kinderen zijn ons een zorg. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Ruimte : voor wie eigenlijk? [Journal article]

Dijk, W. van (1987) Een nuttig nieuw instrument : actierecht voor consumenten. [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1987) Kanttekeningen bij Gorbatsjov. [Journal article]

Donner, J. (1987) Ziekenhuisplanning als lippendienst aan de bezuinigingen. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) De moeilijke weg naar milieubehoud. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) Economische vernieuwing en de collectieve sector. [Journal article]

Dronkers, J. (1987) Ongelijkheid in het onderwijs - een balans. [Journal article]

E

Eijk, Peter van (1987) Niet bij ideeën alleen : over D66 en het omgaan met macht. [Journal article]

Eisma, Doeke (1987) Het wetsvoorstel van de gemiste kansen. [Journal article]

Ester, H. (1987) Gloort in Zuid-Afrika de dageraad? [Journal article]

Etty, Walter and Quast, Han (1987) De werkelijkheid van democratische politiek. [Journal article]

F

Fernhout, R. (1987) De juridische positie van het 'maatschappelijk middenveld'. [Journal article]

Fortuyn, Pim (1987) Een ouderwets rapport. [Journal article]

G

Gennip, P.A. van (1987) Steun voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Gijsbers, A.J. (1987) Zorgzame samenleving als appèl. [Journal article]

Ginjaar, Leendert (1987) Functie en Structuur. [Report]

Graaf, Leo de (1987) Gezondheidszorg is meer dan een managementprobleem. [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1987) De toekomst van de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Grin, J. (1987) Van ruimhartig naar restrictief - en weer terug? [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1987) Een handleiding door het liberalisme. [Journal article]

Groenveld, Klaas (1987) Het liberalisme en D66. [Journal article]

Grotenhuis, Marie-José (1987) Wetenschap. [Journal article]

H

Haersma Buma, B. van (1987) Hervormd denken : inspiratie voor de politiek. [Journal article]

Hagedoorn, Peter (1987) Europese eenwording en technologiebeleid. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1987) Zorgzaamheid als plicht of als innerlijke keuze? [Journal article]

Hahn, K.J. (1987) Midden-Europa : spook of realiteit? [Journal article]

Hazenkamp, A.H.W. (1987) Het vluchtelingenbeleid in discussie. [Journal article]

Heering, Aart (1987) Veertig jaar PSDI. [Journal article]

Heide, F.J. ter (1987) Het persoonlijke in de politiek. [Journal article]

Herfkens, Evelien and Netelenbos, Tineke and Becker, Frans and Andersson, Hans and Middel, Bert (1987) Politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel. [Report]

Hilhorst, J.G.M. (1987) Verzorgingsmaatschappij in Latijns-Amerika? [Journal article]

Hillebrand, R. and Zielonka-Goei, M.L. (1987) Onderzoek naar het intern functioneren van partijen. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1987) Selectie van Kamerleden : kwalen en remedies. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1987) Subsidiëring van het identiteitsgebonden particulier initiatief in een pluriforme samenleving. [Journal article]

Hoek, M.P. van der (1987) Pleidooi voor een offensief economisch beleid. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1987) Europa Europa. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Beter besluiten over het milieu. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Braks en de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) De kwaliteit van het openbaar bestuur. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Het liberalisme van D66. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Individualisering. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Laat de samenleving zich sturen? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Verzorgingsstaat ter discussie. [Journal article]

Holsteyn, J.J.M. van and Irwin, G.A. (1987) CDA, naar voren! Over de veranderende verkiezingsstrategie van het CDA. [Jaarboek DNPP]

Hoof, Jacques van (1987) Twee heren dienen? : het onderwijs in het spanningsveld tussen arbeid en vrije tijd. [Journal article]

Huberts, L.W. (1987) Overheid en PvdA. [Journal article]

Huibers, A.K. (1987) Vrij op het Suikerfeest ; gunst of recht? [Journal article]

Huijsen, C. (1987) Cda en PvdA naar een nieuwe consensus? [Journal article]

Huppes, Tjerk (1987) Automatisering en bestuurlijk-organisatorische innovaties bij de overheid. [Journal article]

I

Idenburg, Ph.A. (1987) De rol van de overheid bij het welzijn. [Journal article]

J

Jansen, F.L. (1987) Elastische arbeidsduur, een duurzaam perspectief. [Journal article]

Janssens, R.J.A. (1987) Telt alleen betaalde arbeid? [Journal article]

Jeekel, Hans (1987) Winsemius' visie : verfrissend, aansprekend, maar toch : zwaar verteerbaar. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1987) Electorale verkenningen. [Journal article]

Jong, E.P. de (1987) Zorgzaam : zorg saam. [Journal article]

Jong, H.W. de (1987) Wie maakt werk? : kanttekeningen bij het rapport-Ritzen. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1987) Basisvorming in het voortgezet onderwijs. [Journal article]

Jonge Democraten (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

K

Kalma, Paul (1987) Is politiek vervelend? [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering en overheidsbeleid. [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering versus draagkracht : de juridische dimensie. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1987) De moeizame destalinisatie van de CPN-geschiedschrijving. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1987) Ons onvermogen technologie te sturen. [Journal article]

Kingma, T.H. (1987) Sanering overheid: verkeerde denkvolgorde. [Journal article]

Kleef, P. van (1987) Regionaal beleid : exit? [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Andere ideologie: het vrijzinnig democratisch gedachtengoed in vogelvlucht. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Christen-democratische machtswellust en hoogmoed. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Het ontstaan van de Vrijzinnig-Democratische Bond. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Politieke verantwoordelijkheid voor ambtenaren noodzakelijk. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1987) D66 en de staatkundige ontwikkeling van de EG. [Journal article]

Klop, C.J. (1987) 'Net zo slank als je opa'. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Democratische planning en de mode van de markt. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Gemeentepolitiek als alternatief? [Journal article]

Koeneman, L (1987) Aanwinstenlijst 1987. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1987) Kroniek 1987. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1987. [Jaarboek DNPP]

Kooistra, Sander (1987) Terug naar volledige werkgelegenheid? [Journal article]

Koole, Ruud (1987) De achterban van parlementariërs. Kiezers en partijleden. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) Het vergelijken van politieke partijen als organisaties. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1987) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Krimpen, Chris van (1987) Het Antillendilemma : herwaardering van een dekolonisatieproces. [Journal article]

Kroes, Rob (1987) Arthur Schlesinger, historicus en intellectueel. [Journal article]

Kruijt, B. (1987) De stedelijke arbeidsmarkt. [Journal article]

Kuijk, Gerrit (1987) De structuur van de partij heroverwogen: enige kanttekeningen. [Journal article]

L

Laeyendecker, L. (1987) Pleidooi voor een kritische universiteit. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1987) Rechtshandhaving en de verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Lidt de Jeude, James van (1987) Naar een offensieve visie op de overheid. [Journal article]

Lier, Th. van (1987) Zevende jaarboek. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1987) De adviezen van de Raad van State. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) CDA-rapport ontwikkelingssamenwerking biedt te weinig houvast. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) Uitbesteding : een nieuwe ondernemersstrategie en haar gevolgen. [Journal article]

M

Melsen, A.G.M. van (1987) De ontwikkeling van de technologie. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1987) Technologie en ontwikkeling. [Journal article]

Metselaar, Gerard (1987) Europese of Nederlandse 'Selbstbehauptung'? [Journal article]

Meulen, J.W. van der (1987) Het ANC en de toekomst van Zuid-Afrika. [Journal article]

Meyboom, Pieter and Visser, Ben (1987) Het Europees monetair stelsel. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Het INF-akkoord en zijn consequenties. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Naar een Europese defensie : te beginnen met de Benelux? [Journal article]

Mulder, Bertus (1987) Een traditie van strijd. [Journal article]

N

Nuis, Aad and Versnel, Machteld and de Lange, Jan and van den Berg, Hans Onno (1987) Kunstbeleid: Een plaatsbepaling. [Report]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1987) Gemeentelijke vernieuwing en de koers van de PvdA. [Journal article]

Noteboom, H.A.C.M. (1987) Kroniek van de Europese integratie. [Journal article]

O

Oele, K.M. (1987) Regionale rekenkamers : nut en noodzaak. [Journal article]

Oerle, H. van (1987) Informele economie : misbruik of buffer? [Journal article]

Oerle, Hans van (1987) 'For Brutus is an honourable man', (Shakespeare, Julius Caesar, Act III, (Scene II). [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Armoede en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Beroepsonderwijs en de "voortdurende zorg van de regering". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Cory Aquino's christelijke revolutie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de erfenis van de doorbraak. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de maatschappijhervorming. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA, de maatschappijstructuur en het sociaal elan. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Iedere generatie heeft haar eigen weg naar Lenin. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Kuyper en de bruikbaarheid van de traditie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Om gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Onbemind maakt onbekend : kerk en partij over ontwikkeling. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Over godsdienst en economische groei. [Journal article]

Ottens, Henk F.L. (1987) Nieuwe bedrijven, nieuwe huishoudens : consequenties voor de ruimtelijke ordening. [Journal article]

P

Patijn, S. (1987) De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. [Journal article]

Pels, Dick (1987) Sociologie en socialisme : de actualiteit van Bonger. [Journal article]

Peper, Bram (1987) 'Schuivende Panelen' : de noodzaak van vernieuwing. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1987) Nogmaals de Europese Akte. [Journal article]

Plattel, M.A.D. (1987) Maakt de informatiemaatschappij een zorgzame samenleving mogelijk? [Journal article]

Post, D. (1987) Het "teveel" in de gezondheidszorg. [Journal article]

Postma, A. (1987) Statenverkiezingen en Eerste Kamer. [Journal article]

Prakke, F. (1987) Dekkers technologiebeleid slaat de plank mis. [Journal article]

Pronk, Jan (1987) Nederland en West-Europa. [Journal article]

Pronk, Jan and Sint, Marjanne and Th.J. van de Berg, Joop and d'Ancona, Hedy and Albers, Wim (1987) Schuivende panelen: continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie. [Boek]

R

Rijnvos, C.J. (1987) Maatschappelijke orde en monetaire verhoudingen. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Welzijnszorg binnen een gemengd sociaal-economisch bestel. [Journal article]

Roes, Frans (1987) Free to choose. [Journal article]

Rombouts, A.G.J.M. (1987) Bestuursakkoord Rijk-gemeenten : behoorlijk bestuur tussen overheden. [Journal article]

Rozemond, S. (1987) W.F. Hermans en de culturele sanctie. [Journal article]

Ruiter, J. de (1987) Vrede wegen. [Journal article]

Runia, K. (1987) De kerken en de zorgzame samenleving. [Journal article]

S

Schaap, Linze (1987) Zaaien en oogsten : D66 en stabilisatie van aanhang. [Journal article]

Scheffer, Paul (1987) De ontzuilde burger als moreel probleem : kanttekeningen bij de christen- democratische kritiek op de verzorgingsstaat. [Journal article]

Schippers, Fred (1987) Het sociaal minimum : koppelen, ontkoppelen of anders koppelen? [Journal article]

Serry, Robert (1987) Waarom geen socialisme in de VS? [Journal article]

Sielcken, Rolf Jan (1987) Genetische manipulatie. [Journal article]

Skillen, J.W. (1987) Het leven na Reagan. [Journal article]

Spaandonck, F.H.M. van (1987) Kerken: voorbeeld voor een zorgzame samenleving? [Journal article]

Stoel, Max van der (1987) Na Reykjavik. [Journal article]

Strop-von Meyenfeldt, T.L.E. (1987) Zorg voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Szirmai, Eddy (1987) Een wetenschappelijke fundering van het politiek debat. [Journal article]

T

Terpstra, G.H. (1987) Bouwstenen voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Een schat aan gegevens over deeltijdarbeid. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1987) Veiligheidsproblematiek in een nieuwe fase. [Journal article]

Thomassen, Wim (1987) Synoniemen? [Journal article]

Timmerman-Buch, Y.E.M.A. (1987) Het kind en het badwater. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) Blijft "Brave new world" fictie? [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) "De huisvrouw als maatschappelijke desinvestering ; bespreking van de voorstudie "Private leefvormen, politieke gevolgen". [Journal article]

Tommel, Dick (1987) De vis wordt duur betaald. [Journal article]

Toppen, Fred and Metz, Kees (1987) Groeikansen voor D66. [Journal article]

Tops, P.W. (1987) De PvdA : een 'natuurlijke collegepartij' in het Zuiden. [Journal article]

V

Veldhuis, J.M. (1987) De Partij van de Arbeid en de gemeentelijke herindeling. [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1987) Crisis en kritiek der verzorgingsstaat : de politieke relevantie van het maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Verrips, Ger (1987) De ondergang van Santiago Carrillo. [Journal article]

Verwey, Maarten (1987) De TGV in Nederland. [Journal article]

Vink, J. (1987) Harddrugsbeleid in Nederland : de plaats van de hulpverlening. [Journal article]

Vis, J.J. (1987) Andere politiek : ook in de Eerste Kamer. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1987) Collectie W. Drees. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1987) Een vat vol tegenstrijdigheden. De houding van de PSP ten opzichte van de Sovjet-Unie. [Jaarboek DNPP]

Vos, P.J. (1987) Technologie, arbeid en organisatie. [Journal article]

Vries, B. de (1987) Visie. [Journal article]

Vrugt, R. (1987) Lubbers II : is voortgaan ook vooruitgaan? [Journal article]

van der Hoeven, Erik (1987) Beter besluiten over het milieu. [Report]

W

Wageningen, P.N. van (1987) De gezondheidszorg kan de vergrijzing aan. [Journal article]

Wallage, Jacques (1987) Om het bestaan van de kwaliteit : de toekomst van het hoger onderwijs. [Journal article]

Weiler, A.G. (1987) Meten met twee maten. [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1987) Alles komt tegelijkertijd. [Journal article]

Werner, F.J.M. and Gennip-Horsten, Th. van and Hattinga Verschure, J.C.M. and Heukels, L.P. and Kastelein, M. and Lansink, A.G.W.J. and Michels, J.J.M. and Overmars-Spelbrink, M.L. and Post, D. and Stroes, R. and Tuinstra, K. and Verburg, J.H.J. and Klop, C.J. and Wageningen, P.N. van (1987) Zorgvernieuwing door structuurverandering. [Report]

Werner, F.J.M. and Klop, C.J. (1987) Gezondheidszorg. [Journal article]

Wibaut, F.P. (1987) In vitro fertilisatie. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1987) De wereld 'doordringen met geest'. [Journal article]

Wielenga, Friso (1987) Buitenlandse politiek als splijtzwam : PvdA en SPD in de vroege jaren vijftig. [Journal article]

Wijne, Joh.S and Kalma, Paul (1987) De zaak Hermans-Amsterdam. [Journal article]

Wijne, Johan S. and Wiedijk, C.H. (1987) Wiardi Beckman. [Journal article]

Wladimiroff, M. (1987) Computercriminaliteit. [Journal article]

Wolfson, Dik (1987) Misleidende bevlogenheid. [Journal article]

Y

Ydo, H.J. (1987) De Europese akte. [Journal article]

This list was generated on Fri Jun 2 16:50:21 2023 CEST.