Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1987

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 247.

CDA

CDA (1987) CDA actueel, jrg. 7. [Journal volume]

CDA (1987) CDA krant, jrg. 4. [Journal volume]

CDA (1987) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 7. [Journal volume]

CDA (1987) Jaarverslag CDA 1987. [Annual report]

Albeda, W. (1987) Veranderende rol van de universiteiten. [Journal article]

Albeda, W. (1987) Verzorgingsstaat en maatschappijmodel. [Journal article]

Ark, R.J. van (1987) Vertrossing in CD-Verkenningen. [Journal article]

Balke, W. and Heukels, L.P. and Smal, C.A. (1987) Omgaan met levensbeschouwelijke achtergronden in ziekenhuizen. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Solidariteit in een veranderend tijdsbeeld : de toekomst van de sociale zekerheid. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1987) Technologische vernieuwing en vermaatschappelijking. [Journal article]

Beck, M.E. (1987) Zorg om en in de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Bijsterveldt, Q.M. van (1987) Vrije tijd en overheid ; waar moet dat heen? [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1987) Het CDA is geen nationale partij. [Journal article]

Brinkel], [Th.B.F.M. (1987) Vraagtekens bij de haalbaarheid van de CDA-plannen: interview met minister C.P. van Dijk. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1987) Moet openbaar onderwijs bijzonder worden? [Journal article]

Clerx, J.M.M.J. (1987) KVP en PvdA en het naoorlogse economische beleid. [Journal article]

Dijck, J.J.J. van and Dijk, W.A. van and Geus, P.B.R. de and Iersel, J.P. van and Jonkers, H.L. and Klep, P.H.A. and Melsen, A.G.M. van and Ridder, W.J. de and Schreurs, G.W.M. and Westebeer-Huitink, J. and Wijnbergen, G.C. van and Zijlstra, A. and Balkenende, J.P. (1987) Technologie in een verantwoordelijke samenleving. [Report]

Dijk, J.W.A. van (1987) Kinderen zijn ons een zorg. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1987) Ruimte : voor wie eigenlijk? [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1987) Kanttekeningen bij Gorbatsjov. [Journal article]

Donner, J. (1987) Ziekenhuisplanning als lippendienst aan de bezuinigingen. [Journal article]

Ester, H. (1987) Gloort in Zuid-Afrika de dageraad? [Journal article]

Fernhout, R. (1987) De juridische positie van het 'maatschappelijk middenveld'. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1987) Steun voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Gijsbers, A.J. (1987) Zorgzame samenleving als appèl. [Journal article]

Grin, J. (1987) Van ruimhartig naar restrictief - en weer terug? [Journal article]

Haersma Buma, B. van (1987) Hervormd denken : inspiratie voor de politiek. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1987) Zorgzaamheid als plicht of als innerlijke keuze? [Journal article]

Hahn, K.J. (1987) Midden-Europa : spook of realiteit? [Journal article]

Hazenkamp, A.H.W. (1987) Het vluchtelingenbeleid in discussie. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1987) Verzorgingsmaatschappij in Latijns-Amerika? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1987) Subsidiëring van het identiteitsgebonden particulier initiatief in een pluriforme samenleving. [Journal article]

Huibers, A.K. (1987) Vrij op het Suikerfeest ; gunst of recht? [Journal article]

Huijsen, C. (1987) Cda en PvdA naar een nieuwe consensus? [Journal article]

Janssens, R.J.A. (1987) Telt alleen betaalde arbeid? [Journal article]

Jong, E.P. de (1987) Zorgzaam : zorg saam. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1987) Basisvorming in het voortgezet onderwijs. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1987) Ons onvermogen technologie te sturen. [Journal article]

Kingma, T.H. (1987) Sanering overheid: verkeerde denkvolgorde. [Journal article]

Klop, C.J. (1987) 'Net zo slank als je opa'. [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, J.J.M.S. (1987) Rechtshandhaving en de verantwoordelijke maatschappij. [Journal article]

Melsen, A.G.M. van (1987) De ontwikkeling van de technologie. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1987) Technologie en ontwikkeling. [Journal article]

Noteboom, H.A.C.M. (1987) Kroniek van de Europese integratie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Armoede en de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Beroepsonderwijs en de "voortdurende zorg van de regering". [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Cory Aquino's christelijke revolutie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de erfenis van de doorbraak. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA, de maatschappijstructuur en het sociaal elan. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Iedere generatie heeft haar eigen weg naar Lenin. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Kuyper en de bruikbaarheid van de traditie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Om gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Onbemind maakt onbekend : kerk en partij over ontwikkeling. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Over godsdienst en economische groei. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1987) Nogmaals de Europese Akte. [Journal article]

Plattel, M.A.D. (1987) Maakt de informatiemaatschappij een zorgzame samenleving mogelijk? [Journal article]

Post, D. (1987) Het "teveel" in de gezondheidszorg. [Journal article]

Postma, A. (1987) Statenverkiezingen en Eerste Kamer. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Maatschappelijke orde en monetaire verhoudingen. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1987) Welzijnszorg binnen een gemengd sociaal-economisch bestel. [Journal article]

Rombouts, A.G.J.M. (1987) Bestuursakkoord Rijk-gemeenten : behoorlijk bestuur tussen overheden. [Journal article]

Ruiter, J. de (1987) Vrede wegen. [Journal article]

Runia, K. (1987) De kerken en de zorgzame samenleving. [Journal article]

Skillen, J.W. (1987) Het leven na Reagan. [Journal article]

Spaandonck, F.H.M. van (1987) Kerken: voorbeeld voor een zorgzame samenleving? [Journal article]

Strop-von Meyenfeldt, T.L.E. (1987) Zorg voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Bouwstenen voor een zorgzame samenleving. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1987) Een schat aan gegevens over deeltijdarbeid. [Journal article]

Teunissen, P.J. (1987) Veiligheidsproblematiek in een nieuwe fase. [Journal article]

Timmerman-Buch, Y.E.M.A. (1987) Het kind en het badwater. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) Blijft "Brave new world" fictie? [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1987) "De huisvrouw als maatschappelijke desinvestering ; bespreking van de voorstudie "Private leefvormen, politieke gevolgen". [Journal article]

Verhoogt, J.P. (1987) Crisis en kritiek der verzorgingsstaat : de politieke relevantie van het maatschappelijke middenveld. [Journal article]

Vos, P.J. (1987) Technologie, arbeid en organisatie. [Journal article]

Vries, B. de (1987) Visie. [Journal article]

Vrugt, R. (1987) Lubbers II : is voortgaan ook vooruitgaan? [Journal article]

Wageningen, P.N. van (1987) De gezondheidszorg kan de vergrijzing aan. [Journal article]

Weiler, A.G. (1987) Meten met twee maten. [Journal article]

Werner, F.J.M. and Gennip-Horsten, Th. van and Hattinga Verschure, J.C.M. and Heukels, L.P. and Kastelein, M. and Lansink, A.G.W.J. and Michels, J.J.M. and Overmars-Spelbrink, M.L. and Post, D. and Stroes, R. and Tuinstra, K. and Verburg, J.H.J. and Klop, C.J. and Wageningen, P.N. van (1987) Zorgvernieuwing door structuurverandering. [Report]

Werner, F.J.M. and Klop, C.J. (1987) Gezondheidszorg. [Journal article]

Ydo, H.J. (1987) De Europese akte. [Journal article]

CPN

CPN (1987) Politiek en Cultuur, jrg. 47. [Journal volume]

D66

D66 (1987) Individualisering kan heel goed samen. [Report]

Nuis, Aad and Versnel, Machteld and de Lange, Jan and van den Berg, Hans Onno (1987) Kunstbeleid: Een plaatsbepaling. [Report]

D66 (1987) Studiedag ouderen. [Report]

D66 (1987) Studiedag pensioenstelsel. [Report]

D66 (1987) 44e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1987) 45e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1987) Beleidsprogramma. [Policy programme]

D66 (1987) Fragment uit 'Democraat' over de adviesgroep partijstructuren. [Varia]

D66 (1987) Democraat, jrg. 20. [Journal volume]

D66 (1987) Idee '66, jrg. 8. [Journal volume]

Bos, Bob van den (1987) D66, politieke zuiverheid en ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Bresters, D.W. (1987) PDOA ofwel : wat bleef er over van de tweede fase in het wetenschappelijk onderwijs. [Journal article]

Copius Peereboom, J.W. (1987) Naar een maatschappelijk verantwoorde normstelling. [Journal article]

Dijk, W. van (1987) Een nuttig nieuw instrument : actierecht voor consumenten. [Journal article]

Eijk, Peter van (1987) Niet bij ideeën alleen : over D66 en het omgaan met macht. [Journal article]

Eisma, Doeke (1987) Het wetsvoorstel van de gemiste kansen. [Journal article]

Graaf, Leo de (1987) Gezondheidszorg is meer dan een managementprobleem. [Journal article]

Graaf, Th.C. de (1987) De toekomst van de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Groenveld, Klaas (1987) Het liberalisme en D66. [Journal article]

Hagedoorn, Peter (1987) Europese eenwording en technologiebeleid. [Journal article]

Hoek, M.P. van der (1987) Pleidooi voor een offensief economisch beleid. [Journal article]

Hoekema, J.Th. (1987) Europa Europa. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Beter besluiten over het milieu. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Braks en de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) De kwaliteit van het openbaar bestuur. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Het liberalisme van D66. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Individualisering. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Laat de samenleving zich sturen? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1987) Verzorgingsstaat ter discussie. [Journal article]

Huppes, Tjerk (1987) Automatisering en bestuurlijk-organisatorische innovaties bij de overheid. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1987) De rol van de overheid bij het welzijn. [Journal article]

Jansen, F.L. (1987) Elastische arbeidsduur, een duurzaam perspectief. [Journal article]

Jeekel, Hans (1987) Winsemius' visie : verfrissend, aansprekend, maar toch : zwaar verteerbaar. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1987) Electorale verkenningen. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Andere ideologie: het vrijzinnig democratisch gedachtengoed in vogelvlucht. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Christen-democratische machtswellust en hoogmoed. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Het ontstaan van de Vrijzinnig-Democratische Bond. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1987) Politieke verantwoordelijkheid voor ambtenaren noodzakelijk. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1987) D66 en de staatkundige ontwikkeling van de EG. [Journal article]

Kruijt, B. (1987) De stedelijke arbeidsmarkt. [Journal article]

Kuijk, Gerrit (1987) De structuur van de partij heroverwogen: enige kanttekeningen. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Het INF-akkoord en zijn consequenties. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1987) Naar een Europese defensie : te beginnen met de Benelux? [Journal article]

Oele, K.M. (1987) Regionale rekenkamers : nut en noodzaak. [Journal article]

Oerle, H. van (1987) Informele economie : misbruik of buffer? [Journal article]

Oerle, Hans van (1987) 'For Brutus is an honourable man', (Shakespeare, Julius Caesar, Act III, (Scene II). [Journal article]

Prakke, F. (1987) Dekkers technologiebeleid slaat de plank mis. [Journal article]

Roes, Frans (1987) Free to choose. [Journal article]

Schaap, Linze (1987) Zaaien en oogsten : D66 en stabilisatie van aanhang. [Journal article]

Sielcken, Rolf Jan (1987) Genetische manipulatie. [Journal article]

Tommel, Dick (1987) De vis wordt duur betaald. [Journal article]

Toppen, Fred and Metz, Kees (1987) Groeikansen voor D66. [Journal article]

Verwey, Maarten (1987) De TGV in Nederland. [Journal article]

Vis, J.J. (1987) Andere politiek : ook in de Eerste Kamer. [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1987) Alles komt tegelijkertijd. [Journal article]

Wladimiroff, M. (1987) Computercriminaliteit. [Journal article]

van der Hoeven, Erik (1987) Beter besluiten over het milieu. [Report]

D66, JD

D66, JD (1987) Demo, jrg. 4. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1987) Jaarverslag Jonge Democraten 1987. [Annual report]

Jonge Democraten (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (1987) Jaarverslag DNPP 1987. [Annual report]

Grönneger Bond

Grönneger Bond (1987) Pergram van de Federoalistische Pertei Grönneger Bond. [Election platform]

Koninkrijkspartij

Koninkrijkspartij (1987) Programma K.R.P. [Party programme]

PPR

PPR (1987) Radikale notities, jrg. 5. [Journal volume]

PPR (1987) Radikalenkrant, jrg. 20. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1987) Voorwaarts, jrg. 7. [Journal volume]

PvdA (1987) Organisatorisch & financieel verslag 1986-1987. [Annual report]

PvdA (1987) Socialisme en Democratie, jrg. 44. [Journal volume]

PvdA (1987) Statuten en Huishoudelijk Reglement Partij van de Arbeid, inclusief reglement kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

Abspoel, J.J. (1987) De 'Openbare Verdediging' : naar een betere rechtsbijstand in strafzaken. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1987) Dilemma's voor wie? [Journal article]

Anthoons, Johnny (1987) 'Minister in hemdsmouwen' : de politieke ontwikkeling van Hendrik de Man. [Journal article]

Beer, Paul de (1987) De bezwaren tegen het basisinkomen gewogen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) De terugkeer van de American Dream. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1987) Geschiedenis als leerproces : opmerkingen bij het vernieuwingsdebat in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Bergh, Greetje van der (1987) Kunstbeleid : alle macht aan de lobby's. [Journal article]

Beus, Jos de (1987) Het democratisch liberalisme van de VVD. [Journal article]

Blom, Rik and Schuyt, Jim (1987) Van vervangende nieuwbouw naar woningverbetering - en weer terug? [Journal article]

Bomhoff, Eduard J. (1987) Is het rapport-Pronk intern consistent? [Journal article]

Bos, Wouter (1987) Burgerlijke ongehoorzaamheid en het autonome individu. [Journal article]

Bovens, Mark (1987) Moeten sociaal-democraten Rawls lezen? [Journal article]

Brinkel, Theo and Scheffer, Paul (1987) Tulp in de vuist. [Journal article]

Broek, Hans van den (1987) Wegbereider tegen wil en dank : Multatuli en het socialisme. [Journal article]

Bína, Vladimír (1987) De betekenis van Tomás G. Masaryk (1850-1937). [Journal article]

Charmant, Hans (1987) Nederland's politieke stromingen in Groen perspectief. [Journal article]

Clerx, Marijke and Inja, Cor and Zanen, Teun Jan (1987) De FNV en het werken aan werk. [Journal article]

Derksen, Wim (1987) De Partij van de Arbeid en de kleine gemeente. [Journal article]

Dijck, Pitou van (1987) Industrialisatie en arbeidsverdeling. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) De moeilijke weg naar milieubehoud. [Journal article]

Driel, Pieter van (1987) Economische vernieuwing en de collectieve sector. [Journal article]

Dronkers, J. (1987) Ongelijkheid in het onderwijs - een balans. [Journal article]

Etty, Walter and Quast, Han (1987) De werkelijkheid van democratische politiek. [Journal article]

Fortuyn, Pim (1987) Een ouderwets rapport. [Journal article]

Groenveld, K. and Kinneging, A.A.M. (1987) Een handleiding door het liberalisme. [Journal article]

Grotenhuis, Marie-José (1987) Wetenschap. [Journal article]

Heering, Aart (1987) Veertig jaar PSDI. [Journal article]

Heide, F.J. ter (1987) Het persoonlijke in de politiek. [Journal article]

Herfkens, Evelien and Netelenbos, Tineke and Becker, Frans and Andersson, Hans and Middel, Bert (1987) Politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel. [Report]

Hillebrand, R. and Zielonka-Goei, M.L. (1987) Onderzoek naar het intern functioneren van partijen. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1987) Selectie van Kamerleden : kwalen en remedies. [Journal article]

Hoof, Jacques van (1987) Twee heren dienen? : het onderwijs in het spanningsveld tussen arbeid en vrije tijd. [Journal article]

Huberts, L.W. (1987) Overheid en PvdA. [Journal article]

Jong, H.W. de (1987) Wie maakt werk? : kanttekeningen bij het rapport-Ritzen. [Journal article]

Kalma, Paul (1987) Is politiek vervelend? [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering en overheidsbeleid. [Journal article]

Kalsbeek-Jasperse, Ella (1987) Individualisering versus draagkracht : de juridische dimensie. [Journal article]

Keizer, Madelon de (1987) De moeizame destalinisatie van de CPN-geschiedschrijving. [Journal article]

Kleef, P. van (1987) Regionaal beleid : exit? [Journal article]

Koch, Koen (1987) Democratische planning en de mode van de markt. [Journal article]

Koch, Koen (1987) Gemeentepolitiek als alternatief? [Journal article]

Kooistra, Sander (1987) Terug naar volledige werkgelegenheid? [Journal article]

Krimpen, Chris van (1987) Het Antillendilemma : herwaardering van een dekolonisatieproces. [Journal article]

Kroes, Rob (1987) Arthur Schlesinger, historicus en intellectueel. [Journal article]

Laeyendecker, L. (1987) Pleidooi voor een kritische universiteit. [Journal article]

Lidt de Jeude, James van (1987) Naar een offensieve visie op de overheid. [Journal article]

Lier, Th. van (1987) Zevende jaarboek. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1987) De adviezen van de Raad van State. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) CDA-rapport ontwikkelingssamenwerking biedt te weinig houvast. [Journal article]

Lucas, Nicole (1987) Uitbesteding : een nieuwe ondernemersstrategie en haar gevolgen. [Journal article]

Metselaar, Gerard (1987) Europese of Nederlandse 'Selbstbehauptung'? [Journal article]

Meulen, J.W. van der (1987) Het ANC en de toekomst van Zuid-Afrika. [Journal article]

Meyboom, Pieter and Visser, Ben (1987) Het Europees monetair stelsel. [Journal article]

Mulder, Bertus (1987) Een traditie van strijd. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1987) Gemeentelijke vernieuwing en de koers van de PvdA. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1987) Het CDA en de maatschappijhervorming. [Journal article]

Ottens, Henk F.L. (1987) Nieuwe bedrijven, nieuwe huishoudens : consequenties voor de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Patijn, S. (1987) De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. [Journal article]

Pels, Dick (1987) Sociologie en socialisme : de actualiteit van Bonger. [Journal article]

Peper, Bram (1987) 'Schuivende Panelen' : de noodzaak van vernieuwing. [Journal article]

Pronk, Jan (1987) Nederland en West-Europa. [Journal article]

Pronk, Jan and Sint, Marjanne and Th.J. van de Berg, Joop and d'Ancona, Hedy and Albers, Wim (1987) Schuivende panelen: continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie. [Boek]

Rozemond, S. (1987) W.F. Hermans en de culturele sanctie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1987) De ontzuilde burger als moreel probleem : kanttekeningen bij de christen- democratische kritiek op de verzorgingsstaat. [Journal article]

Schippers, Fred (1987) Het sociaal minimum : koppelen, ontkoppelen of anders koppelen? [Journal article]

Serry, Robert (1987) Waarom geen socialisme in de VS? [Journal article]

Stoel, Max van der (1987) Na Reykjavik. [Journal article]

Szirmai, Eddy (1987) Een wetenschappelijke fundering van het politiek debat. [Journal article]

Thomassen, Wim (1987) Synoniemen? [Journal article]

Tops, P.W. (1987) De PvdA : een 'natuurlijke collegepartij' in het Zuiden. [Journal article]

Veldhuis, J.M. (1987) De Partij van de Arbeid en de gemeentelijke herindeling. [Journal article]

Verrips, Ger (1987) De ondergang van Santiago Carrillo. [Journal article]

Vink, J. (1987) Harddrugsbeleid in Nederland : de plaats van de hulpverlening. [Journal article]

Wallage, Jacques (1987) Om het bestaan van de kwaliteit : de toekomst van het hoger onderwijs. [Journal article]

Wibaut, F.P. (1987) In vitro fertilisatie. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1987) De wereld 'doordringen met geest'. [Journal article]

Wielenga, Friso (1987) Buitenlandse politiek als splijtzwam : PvdA en SPD in de vroege jaren vijftig. [Journal article]

Wijne, Joh.S and Kalma, Paul (1987) De zaak Hermans-Amsterdam. [Journal article]

Wijne, Johan S. and Wiedijk, C.H. (1987) Wiardi Beckman. [Journal article]

Wolfson, Dik (1987) Misleidende bevlogenheid. [Journal article]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1987) Afschrift ener akte houdende vaststelling statuten van de vereniging Realisten Nederland. [Statuten en Reglementen]

SP

SP (1987) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Party programme]

SP (1987) De Tribune, jrg. 23. [Journal volume]

VVD

VVD (1987) 40ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1987) 76ste Algemene Vergadering (40ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1987) Discussienota Liberaal bestek '90. "Een kansrijke toekomst - verantwoorde vrijheid". [Report]

VVD (1987) Liberaal Reveil, jrg. 28. [Journal volume]

VVD (1987) Plaatsingslijst behorende bij het archief van J.A. van Graafeiland (VVD), 1987 – 1999. [Inventory]

VVD (1987) VVD Expresse, jrg. 5. [Journal volume]

VVD (1987) Vrijheid en Democratie, nr's 1350-1361. [Journal volume]

Ginjaar, Leendert (1987) Functie en Structuur. [Report]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1987) De Driemaster, jrg. 39. [Journal volume]

VVD, JOVD (1987) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1987) Jaarverslag JOVD 1987. [Annual report]

VVD, JOVD (1987) LEF, jrg. 5. [Journal volume]

no party

no party (1987) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1987. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:24:02 2023 CEST.