Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1982

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 244.

Party programme

Centrumpartij (1982) Partijprogramma samengevat in 10 punten. [Party programme]

Policy programme

D66 (1982) Beleidsprogram. [Policy programme]

Congress documents

D66 (1982) 32e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1982) 33e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1982) 34e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1982) 62e Algemene Vergadering (35e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1982) 63e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1982) 64e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1982) 65e Algemene Vergadering. [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (1982) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) DNPP-publicaties. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1982) Jaarverslag DNPP 1982. [Jaarboek DNPP]

Bank, J. (1982) Katholieke kiezers in en buiten het gareel. Boekbespreking. [Jaarboek DNPP]

Hippe, J (1982) De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Lucardie, Paul (1982) Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1982. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Het D'66-congres en de besluitvorming. Beschouwing bij en letterlijke teksten van de 33ste Algemene Ledenvergadering van D'66, 16 en 17 juli 1982 te Amersfoort. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Partijleden en campagnekosten. Een aanvulling. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Partijprogramma's en buitenlands beleid. Een vooronderzoek naar de ontwikkeling van visies van politieke partijen op het Nederlandse buitenlandse beleid op basis van de verkiezingsprogramma's van KVP/CDA, PvdA en VVD. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1982) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Noomen, Ida (1982) Aanwinstenlijst 1982. Overzicht van de door het DNPP in 1982 verworven schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboek DNPP]

Thissen, G.G.J. (1982) Politieke partijen en recht. Discussie zonder einde? Naar aanleiding van twee recent verschenen publicaties. [Jaarboek DNPP]

Vries, Michiel S. de (1982) Verdeeldheid binnen partijen. Een vergelijkend onderzoek naar de mate van homogeniteit binnen politieke partijen van vier Europese landen. [Jaarboek DNPP]

Annual report

D66 (1982) Jaarrekening 1982. [Annual report]

VVD (1982) 35ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

CDA (1982) Jaarverslag CDA 1982. [Annual report]

DNPP (1982) Jaarverslag DNPP 1982. [Annual report]

VVD, JOVD (1982) Jaarverslag JOVD 1982. [Annual report]

PvdA (1982) Organisatorisch en financieel verslag 1981-1982. [Annual report]

Statuten en Reglementen

PvdA (1982) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

SGP (1982) Statuten en Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

Inventory

EVP (1982) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Utrecht (EVP), 1982-1987. [Inventory]

EVP (1982) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Zeist e.o. (EVP), 1982-1987. [Inventory]

EVP (1982) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van D. Bulens (EVP), 1982 – 1986. [Inventory]

Speech

VVD (1982) Fragment toespraak H. Wiegel. [Speech]

VVD (1982) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels: Het liberalisme heeft de toekomst. [Speech]

VVD (1982) Toespraak G. Zoutendijk: Democratie in gevaar? [Speech]

VVD (1982) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

D66 (1982) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Speech]

D66 (1982) Toespraak L.J. Brinkhorst. [Speech]

PvdA (1982) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1982) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

Report

D66 (1982) Verkrotting (2 rapporten). [Report]

D66 (1982) S.W.B. beleid. [Report]

van der Hoeven, Erik (1982) Gedecentraliseerde energievoorziening. [Report]

D66 (1982) Jaarboekje 1982. [Report]

D66 (1982) Jeugdrecht terecht! [Report]

D66 (1982) Lange termijn milieubeleid. [Report]

D66 (1982) Leven en werken in de informatiemaatschappij: Rapport van een studiedag georganiseerd door de werkgroep Informatiebeleid en Automatisering (S.W.B. D'66). [Report]

D66 (1982) Hoe werkt de S.W.B. D'66. [Report]

Engwirda, Maarten and Dekker, Suzanne and Groenman, Louise and Veldhuizen, Jan (1982) Perspectief '86. [Report]

Grootaarts, E.J. and van de Kraats, R. and ter Straver, R. (1982) Politie. [Report]

de Leeuw, Nico and Schaap, Siebe (1982) Samenwerkingsvormen in de landbouw: Machineringen en bedrijfsverzorgingsdiensten. [Report]

D66 (1982) Democraten '66: Duidelijk blijven. Een fundamenteel manifest van (R)appèl. [Report]

Cnossen, D.E. and Dalen, L.C. van and Fijn van Draad, H.G. and Gooyer, W.J. de and Hendriks, J.P.M. and Leeuwen, J. van and Oosterhuis, G.J. and Rijn, J.J. van and Vries, J. de and Weinetberg, J. and Borstlap, H. (1982) Vernieuwing om behoud. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de ontwikkeling van de sociale zekerheid. [Report]

van Baarsel, Piet and Best, Robert and Fakkel, Rudi and van Hasselt, Frans and Hermans, Jo and van der Hoeven, Erik and Janse, Toon and van der Starre, Walter and van der Valk, Bas and Willemsen, Pieter (1982) Energie voor iedereen: D'66-gedachten over doelmatiger energieverbruik. [Report]

Journal article

CDA (1982) De economische crisis en het "Plan-Schouten". [Journal article]

CDA (1982) De verkiezingsstrategie van het CDA. [Journal article]

PvdA (1982) De weg terug naar het politiek initiatief. [Journal article]

CDA (1982) Gesprek met mr. H.W. van Doorn. [Journal article]

CDA (1982) Realisme en creativiteit. [Journal article]

CDA (1982) Tekst van de brief van het CDA-Partijbestuur aan de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie inzake de vredes- en veiligheidsproblematiek. [Journal article]

Albeda, W. (1982) Jeugdwerkloosheid. [Journal article]

Albeda, W. (1982) Wetenschappelijk socialisme. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.J. (1982) De economie en de instituties van Europa. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) De stabiliteit van links. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) Geïsoleerd op het Binnenhof. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) Het dreigende isolement van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Berg, M. van den (1982) Om de geloofwaardigheid van de sociaal-democratie. [Journal article]

Biesheuvel, M.B.W. (1982) Problemen met de anti-discriminatiewet. [Journal article]

Bilsen, Th.J.C. van (1982) Waarin verschillen VVD en CDA? [Journal article]

Bleich, A. (1982) Fascisme, opportunisme, democratie. [Journal article]

Blok, K. and Kok, M. (1982) Naar een verantwoorde energie-toekomst. [Journal article]

Boomen, B.J. van den and Wiersma, J.M. (1982) Naar een Europese defensie. [Journal article]

Boomen, B.J. van den and Wiersma, J.M. (1982) PvdA en Europese defensie. [Journal article]

Boonstra, D. and Kuiper, D.Th. (1982) Het CDA in alle staten : feiten en interpretaties over de Statenverkiezingen 1982. [Journal article]

Borstlap, H. (1982) Kabinetscrisis. [Journal article]

Bosman, H.W.J. (1982) Volkshuishouding en parlementaire democratie. [Journal article]

Bremmer, C. (1982) 'Ik-Jan-Vrijheid' : enkele gegevens over en kanttekeningen bij het profiel van de VVD-kiezer. [Journal article]

Brink, E. van den (1982) De VVD over de NCO. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1982) Het IKV in woord en daad. [Journal article]

Brokx, G.Ph. (1982) Volkshuisvesting en christen-democratie. [Journal article]

Bruijn, J. de (1982) Sociaal-democratie, seksualiteit en geboortenbeperking. [Journal article]

Burg, V.A.M. van der (1982) De waarborgstaat Nederland. [Journal article]

Coppens, H. (1982) Kapitaal, export en economie. [Journal article]

Dales, I. (1982) Denken over arbeid. [Journal article]

Delden, P. van (1982) Innovatie in socialistisch perspectief. [Journal article]

Diepenhorst, I.A. (1982) Hoe aanvaardbaar is het liberalisme? [Journal article]

Diepenhorst, L.M.L.H.A. (1982) Opgang en neergang. [Journal article]

Dirx, J. (1982) Het compromis. [Journal article]

Dittrich, K. and Andeweg, R.B. (1982) De mythologie van het meerderheidsdenken. [Journal article]

Dongen, B. van (1982) De SDAP, de Eerste Wereldoorlog en de vredesbeweging in de SDAP. [Journal article]

Douben, N.H. (1982) Waarom confessionele partijvorming (toch nog) kan. [Journal article]

Drees (sr), W. (1982) De Indonesische crisis. [Journal article]

Fokkema, S.D. (1982) Voortgezet basisonderwijs, een ingrijpende herstructurering van voortgezet onderwijs. [Journal article]

Franken, H. (1982) De goede bedoeling van de wetgever. [Journal article]

Friese, P. (1982) De economische consequenties van Van Agt-II. [Journal article]

Gaay-Fortman, W.F. de (1982) De informateur-partijman? [Journal article]

Geene, F. (1982) Vervreemding: een onderschatte bedreiging. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1982) De ontwikkelingssamenwerking en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Gijbels, F.A.D. and Zalm, G. (1982) Heroverweging van overheidsuitgaven : een politiek instrument. [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1982) Tussen droom en daad. [Journal article]

Graaf, T. de (1982) De raad en de regent : over de aanstelling van de burgemeester. [Journal article]

Haan, P. de and Fernhout, R. (1982) Economische planning en wetgeving. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1982) Wat individualisering wèl is. [Journal article]

Hahn, K.J. (1982) Europese communisten en socialisten in beweging. [Journal article]

Hento-Oosterheert, I. and Rusch, H. (1982) Ontwikkelingsproblematiek van het kort middelbaar beroepsonderwijs. [Journal article]

Herfkens, E. (1982) NIEO : goed voor de armsten? [Journal article]

Hissink, D.J. (1982) De commercie in het medisch systeem: verkoop van praktijken is niet meer geoorloofd : specialisten in dienstverband. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1982) Vaste grond voor D'66 in de samenleving. [Journal article]

Hoffman, L. (1982) De SER als ritueel. [Journal article]

Hoffman, L. and Kam, F. de (1982) Naar een meer effectief en realistisch economisch beleid. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1982) Dwalende gedachten bij een laureaat. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1982) Is het CDA tegengevallen? [Journal article]

Houten-van der Kallen, E. van and Breure, A.S.H. and Dijk, G. van (1982) Natuur- en landschapsbehoud in de jaren tachtig. [Journal article]

Hulsman, K. (1982) Oz we shalom, de religieuze vredesbeweging van Israël. [Journal article]

Hulten, M. van (1982) De last van de christen-democratie. [Journal article]

Idenburg, I. (1982) De verzorgingsstaat als besluitvormingsprobleem. [Journal article]

Jansen, M. (1982) De Letse sociaal-democratie en de zaak-Bumeisters. [Journal article]

Jaspers-Lamers, M. (1982) Volwasseneducatie. [Journal article]

Jonge, L. de and Dorst, M. and Remmers, T. (1982) "Ons dak boven ons hoofd". [Journal article]

Kalma, P. (1982) Bonger en het vrouwenvraagstuk. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Emancipatiebeleid. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Signalementen: werknemersplannen. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1982) Polen : een 'interne aangelegenheid' voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1982) Verzorgingsstaat en klasse(n)compromis. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1982) Hoofdpunten van een sociaal-economisch beleid in de jaren 1983-1986. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1982) De graaf en de regent. [Journal article]

Klapwijk, J. (1982) Grondbeginselen van christen-democratische politiek. [Journal article]

Klop, C.J. (1982) De Islam in Nederland : angst voor een nieuwe zuil? [Journal article]

Kreutzer, R. (1982) No first use-verklaring? : Ja, mits... [Journal article]

Kroes, R. (1982) Waarom ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. [Journal article]

Kuiper, D.Th. (1982) Tussen identiteit en fusie : schets van enkele ontwikkelingen in de 'radicale generatie' binnen de ARP in de periode 1957-1971. [Journal article]

Laan, H. van der (1982) Is de alternatieve energie-route een begaanbare weg? [Journal article]

Lehning, P. (1982) Revisie van het revisionisme. [Journal article]

Lier, Th. van (1982) De sociale zekerheid. [Journal article]

Loendersloot, E.W. and Jongerius, A.C.J.M. (1982) Sterilisatie van minderjarige zwakzinnigen. [Journal article]

Loon, P.C.J. van (1982) Het sociaal gezicht van het CDA. [Journal article]

Louw, A. van der (1982) De kunst van het socialisme. [Journal article]

Louw, A. van der (1982) De minister van CRM over de verzorgingsstaat. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1982) Hoe nu verder? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1982) Spanning tussen de korte en lange termijn. [Journal article]

Lucardie, P. and Oorburg, J. (1982) Sociaal-democraten in soorten : een analyse van een discussie in PvdA-afdelingen. [Journal article]

Lucas, N. (1982) Afhankelijkheid en onderontwikkeling : nieuwe inzichten. [Journal article]

Maanen, G.H.O. van (1982) Over macht in het sociaal-economisch leven. [Journal article]

Maat, C. ter (1982) Zijn Oost-West contacten zinvol? [Journal article]

Meijer, P.G. (1982) Politieke keuzen in de ruimtelijke ordening : een bijdrage aan de discussie. [Journal article]

Meijer, W. (1982) Naar een herwaardering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Meiresonne, L.J. (1982) Gemeenteraad en openbaarheid van bestuur. [Journal article]

Michielse, H.C.M. (1982) Over de aard van welzijnsvoorzieningen. [Journal article]

Moor, R.A. de (1982) De arbeidsmarkt voor afgestudeerden van het hoger onderwijs. [Journal article]

Nypels, E. and Yperen, P. van (1982) Een rechtvaardig pensioenstelsel? Inderdaad! [Journal article]

Oele, A.P. (1982) Milieu en socialisme : een repliek. [Journal article]

Oerle, J.E.C.M. van (1982) D'66 en het historisch perspectief. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1982) Lessen of zondebokken. [Journal article]

Oranje, L. (1982) Aarde der mensen : over geloof en politiek in Indonesië. [Journal article]

Outshoorn, J. (1982) De sociaal-democratie en het vrouwenvraagstuk. [Journal article]

Pels, D. (1982) De dubbelzinnigheid van het fascisme en de 'linkse' discussievrees. [Journal article]

Pels, D. (1982) De redelijkheid van het fascisme. [Journal article]

Peters, J.A. (1982) Voor- en nadelen van referenda. [Journal article]

Pheifer, J. (1982) Het midden- en kleinbedrijf : de blinde vlek van de PvdA. [Journal article]

Plattel, M.G. (1982) Ethische kanttekeningen bij de politieke discussie over echte minima. [Journal article]

Pool, J. (1982) Euthanasie en hulp bij zelfdoding. [Journal article]

Pool, J. (1982) Vier van de acht : een idee '66 voor een betere arbeidsverdeling. [Journal article]

Priemus, H. (1982) De derde golf. [Journal article]

Puchinger, G. (1982) Terugblik op dr. Hendrik Algra. [Journal article]

Reinders, H.A.H. (1982) De aantrekkingskracht van de PvdA op de niet-confessionele kiezer. [Journal article]

Ridderbos, H.N. (1982) Het spreken van de kerk. [Journal article]

Rijk, M. de (1982) Het CDA : het moeizame ontstaan van een brede centrumpartij. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1982) Depressie of structurele crisis? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1982) Liberalisme en sociaal-economische verhoudingen. [Journal article]

Roos, H.A.M. de (1982) Enkele gedachten over "zelfstandig ondernemen" anno nu. [Journal article]

Ruppert, M. (1982) Over de rol van de staat. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1982) Polemologie in de vuurlinie. [Journal article]

Salomonson, A. (1982) De Sowjet-Unie : crisis of verval? [Journal article]

Samkalden, J. (1982) De kabinetsformatie : hoe het sneller en beter kan. [Journal article]

Schneiders, F.J.H. (1982) Burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Schroten, E. (1982) De kerken en het verzet tegen apartheid. [Journal article]

Schroten, E. (1982) Geloof en politiek. [Journal article]

Slooten, E.R. van (1982) Vervreemding, een commentaar. [Journal article]

Spijkerboer, A.A. (1982) Zwerftocht van een kiezer. [Journal article]

Staatsen, A.A.M.F. (1982) Naar een volwaardig milieubeleid. [Journal article]

Steenhoven, K. van der (1982) Lijdt het CDA aan politicofobie? [Journal article]

Struik, L.A. (1982) Quo vadis, CDA? [Journal article]

Tempel, C.P. van den and Catalän Aravena, O. (1982) De Cariben : sociaal conflict in Amerika's achtertuin. [Journal article]

Terpstra, G.H. (1982) De verhouding vakbeweging-politiek : een beschouwing vanuit het CNV. [Journal article]

Terwindt, J.G.F. (1982) De regionale resultaten van het CDA. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1982) Kabinetsformatie '82 : la mort sans phrase. [Journal article]

Tromp, B. (1982) De argumentatie voor een Europese defensie. [Journal article]

Tromp, B. (1982) Het nieuwe programma van de CPN. [Journal article]

Tromp, B. (1982) Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek. [Journal article]

Turkenburg, W. (1982) Kolen in discussie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1982) Volledige werkgelegenheid, een utopie? [Journal article]

Valk, J.J.M. de (1982) Klimaatverschillen. [Journal article]

Van Walsum, A.P. (1982) Geschiedenis van de lage landen, deel III, hoofdstuk 20, 'Nederland: de laatste 80 jaar'. [Journal article]

Varkevisser, J. (1982) Een nieuwe inkomensverdeling. [Journal article]

Veldhuizen, E. van (1982) Openbaar onderwijs : de nieuwe bestuursvorm is er al. [Journal article]

Veldhuys, G.J. ten (1982) Partijdigheid of gemeenschapsbesef? [Journal article]

Vermaat, A.J. (1982) Trekken en duwen aan het arbeidsbestel : een besprekingsartikel. [Journal article]

Vis, J.J. (1982) Scheuren en lijmen. [Journal article]

Vos, G.Z. de (1982) Gezondheidszorg : met zorg behandelen. [Journal article]

Vreeman, R. (1982) Vakbondsonderzoek, kwaliteit van de arbeid en ziekteverzuim. [Journal article]

Vries, K. de (1982) Kruisraketten, kabinetsformatie, borrelpraat. [Journal article]

Wallage, J. (1982) Een nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. [Journal article]

Walzer, M. (1982) Socialisme en particulier initiatief. [Journal article]

Weeda, A. (1982) Boeken: pijnstillers en pepmiddelen. [Journal article]

Weiler, A.G. (1982) De liberale uitdaging. [Journal article]

Weiler, A.G. (1982) "De verantwoordelijke mens" en "het regelsysteem" : vragen rond de geestelijke wortels van het CDA. [Journal article]

Werf, D. van der (1982) Het sociaal-economisch beleid in het D'66-verkiezingsprogram 1981-1985. [Journal article]

Werf, D. van der (1982) Wie mag het monetaire beleid bepalen? [Journal article]

Wiebrens, C. (1982) Heroverwegen in de sociale zekerheid. [Journal article]

Wijne, J.S. (1982) Het noodzakelijke debat over de PvdA. [Journal article]

Woltjer, Eisso and Zijl, Jan van (1982) De impasse in het Europees landbouwbeleid. [Journal article]

Ydo, H.J. (1982) Produktie tegen elke prijs. [Journal article]

Journal volume

PPR (1982) Radikale notities, jrg. 0. [Journal volume]

PPR (1982) Radikalenkrant, jrg. 15. [Journal volume]

PvdA (1982) Voorwaarts, jrg. 2. [Journal volume]

CDA (1982) CD/Actueel, jrg. 2. [Journal volume]

CDA (1982) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 2. [Journal volume]

VVD, JOVD (1982) De Driemaster, jrg. 34. [Journal volume]

SP (1982) De Tribune, jrg. 18. [Journal volume]

D66 (1982) Democraat, jrg. 15. [Journal volume]

VVD, JOVD (1982) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

D66 (1982) Idee '66, jrg. 3. [Journal volume]

CPN (1982) Komma, jrg. 3. [Journal volume]

VVD (1982) Liberaal Reveil, jrg. 24. [Journal volume]

CPN (1982) Politiek en Cultuur, jrg. 42. [Journal volume]

PvdA (1982) Socialisme en Democratie, jrg. 39. [Journal volume]

VVD (1982) Vrijheid en Democratie, nr's 1260-1277. [Journal volume]

Election platform

PvdA (1982) Eerlijk delen: Verkiezingsprogramma 1982. [Election platform]

SGP (1982) Gerechtigheid verhoogt een volk: Verkiezingsprogram 1982-1986. [Election platform]

PPR (1982) Manifest 82. [Election platform]

DS'70 (1982) Morgen is nu. [Election platform]

RPF (1982) Om U te dienen: Verkiezingsprogramma 1982-1986. [Election platform]

CDA (1982) Om een zinvol bestaan (Geaktualiseerde versie juli '82). [Election platform]

EVP (1982) Omzien naar elkaar: verkiezingsprogramma 82-86. [Election platform]

GPV (1982) Opdat het u wèl ga...: Verkiezingsprogram 1982. [Election platform]

RKPN (1982) Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland. [Election platform]

Centrumpartij (1982) Partijprogramma samengevat in 10 punten. [Election platform]

VVD (1982) Urgentieprogramma 1982. [Election platform]

CPN (1982) Verkiezingsprogramma 1982. [Election platform]

D66 (1982) Verkiezingsprogramma Democraten '66 1982-1986. [Election platform]

Varia

VVD, JOVD (1982) Resolutie Sociale Zekerheid. [Varia]

This list was generated on Sat Dec 2 16:15:51 2023 CET.