Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1982

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: B | C | D | E | G | H | K | N | T | V
Number of items: 16.

B

Bank, J. (1982) Katholieke kiezers in en buiten het gareel. Boekbespreking. [Jaarboeken DNPP]

C

Cnossen, D.E. and Dalen, L.C. van and Fijn van Draad, H.G. and Gooyer, W.J. de and Hendriks, J.P.M. and Leeuwen, J. van and Oosterhuis, G.J. and Rijn, J.J. van and Vries, J. de and Weinetberg, J. and Borstlap, H. (1982) Vernieuwing om behoud. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de ontwikkeling van de sociale zekerheid. [Brochures en rapporten]

D

de Leeuw, Nico and Schaap, Siebe (1982) Samenwerkingsvormen in de landbouw: Machineringen en bedrijfsverzorgingsdiensten. [Brochures en rapporten]

E

Engwirda, Maarten and Dekker, Suzanne and Groenman, Louise and Veldhuizen, Jan (1982) Perspectief '86. [Brochures en rapporten]

G

Grootaarts, E.J. and van de Kraats, R. and ter Straver, R. (1982) Politie. [Brochures en rapporten]

H

Hippe, J (1982) De Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij. [Jaarboeken DNPP]

K

Koeneman, L and Lucardie, Paul (1982) Het partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1982. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1982) Het D'66-congres en de besluitvorming. Beschouwing bij en letterlijke teksten van de 33ste Algemene Ledenvergadering van D'66, 16 en 17 juli 1982 te Amersfoort. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1982) Partijleden en campagnekosten. Een aanvulling. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1982) Partijprogramma's en buitenlands beleid. Een vooronderzoek naar de ontwikkeling van visies van politieke partijen op het Nederlandse buitenlandse beleid op basis van de verkiezingsprogramma's van KVP/CDA, PvdA en VVD. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1982) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

N

Noomen, Ida (1982) Aanwinstenlijst 1982. Overzicht van de door het DNPP in 1982 verworven schenkingen en aangeschafte werken. [Jaarboeken DNPP]

T

Thissen, G.G.J. (1982) Politieke partijen en recht. Discussie zonder einde? Naar aanleiding van twee recent verschenen publicaties. [Jaarboeken DNPP]

V

van der Hoeven, Erik (1982) Gedecentraliseerde energievoorziening. [Brochures en rapporten]

Vries, Michiel S. de (1982) Verdeeldheid binnen partijen. Een vergelijkend onderzoek naar de mate van homogeniteit binnen politieke partijen van vier Europese landen. [Jaarboeken DNPP]

van Baarsel, Piet and Best, Robert and Fakkel, Rudi and van Hasselt, Frans and Hermans, Jo and van der Hoeven, Erik and Janse, Toon and van der Starre, Walter and van der Valk, Bas and Willemsen, Pieter (1982) Energie voor iedereen: D'66-gedachten over doelmatiger energieverbruik. [Brochures en rapporten]

This list was generated on Sat Apr 20 21:24:25 2024 CEST.