Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: CDA | CPN | Centrumpartij | D66 | DNPP | DS'70 | EVP | GPV | PPR | PvdA | RKPN | RPF | SGP | SP | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 207.

CDA

CDA (1982) De economische crisis en het "Plan-Schouten". [Journal article]

CDA (1982) De verkiezingsstrategie van het CDA. [Journal article]

CDA (1982) Gesprek met mr. H.W. van Doorn. [Journal article]

CDA (1982) Realisme en creativiteit. [Journal article]

CDA (1982) Tekst van de brief van het CDA-Partijbestuur aan de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie inzake de vredes- en veiligheidsproblematiek. [Journal article]

CDA (1982) CDActueel, jrg. 2. [Journal volume]

CDA (1982) Christen Democratische Verkenningen. [Journal volume]

CDA (1982) Jaarverslag CDA 1982. [Annual report]

CDA (1982) Om een zinvol bestaan (Geaktualiseerde versie juli '82). [Election platform]

Andriessen, F.H.J.J. (1982) De economie en de instituties van Europa. [Journal article]

Bilsen, Th.J.C. van (1982) Waarin verschillen VVD en CDA? [Journal article]

Blok, K. and Kok, M. (1982) Naar een verantwoorde energie-toekomst. [Journal article]

Boonstra, D. and Kuiper, D.Th. (1982) Het CDA in alle staten : feiten en interpretaties over de Statenverkiezingen 1982. [Journal article]

Borstlap, H. (1982) Kabinetscrisis. [Journal article]

Bosman, H.W.J. (1982) Volkshuishouding en parlementaire democratie. [Journal article]

Bremmer, C. (1982) 'Ik-Jan-Vrijheid' : enkele gegevens over en kanttekeningen bij het profiel van de VVD-kiezer. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1982) Het IKV in woord en daad. [Journal article]

Brokx, G.Ph. (1982) Volkshuisvesting en christen-democratie. [Journal article]

Burg, V.A.M. van der (1982) De waarborgstaat Nederland. [Journal article]

Diepenhorst, I.A. (1982) Hoe aanvaardbaar is het liberalisme? [Journal article]

Diepenhorst, L.M.L.H.A. (1982) Opgang en neergang. [Journal article]

Douben, N.H. (1982) Waarom confessionele partijvorming (toch nog) kan. [Journal article]

Fokkema, S.D. (1982) Voortgezet basisonderwijs, een ingrijpende herstructurering van voortgezet onderwijs. [Journal article]

Franken, H. (1982) De goede bedoeling van de wetgever. [Journal article]

Gaay-Fortman, W.F. de (1982) De informateur-partijman? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1982) De ontwikkelingssamenwerking en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Hagen-Pot, H.Th. ten (1982) Wat individualisering wèl is. [Journal article]

Hahn, K.J. (1982) Europese communisten en socialisten in beweging. [Journal article]

Hento-Oosterheert, I. and Rusch, H. (1982) Ontwikkelingsproblematiek van het kort middelbaar beroepsonderwijs. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1982) Dwalende gedachten bij een laureaat. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1982) Is het CDA tegengevallen? [Journal article]

Hulsman, K. (1982) Oz we shalom, de religieuze vredesbeweging van Israël. [Journal article]

Hulten, M. van (1982) De last van de christen-democratie. [Journal article]

Jonge, L. de and Dorst, M. and Remmers, T. (1982) "Ons dak boven ons hoofd". [Journal article]

Klapwijk, J. (1982) Grondbeginselen van christen-democratische politiek. [Journal article]

Klop, C.J. (1982) De Islam in Nederland : angst voor een nieuwe zuil? [Journal article]

Kuiper, D.Th. (1982) Tussen identiteit en fusie : schets van enkele ontwikkelingen in de 'radicale generatie' binnen de ARP in de periode 1957-1971. [Journal article]

Laan, H. van der (1982) Is de alternatieve energie-route een begaanbare weg? [Journal article]

Loon, P.C.J. van (1982) Het sociaal gezicht van het CDA. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1982) Hoe nu verder? [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1982) Spanning tussen de korte en lange termijn. [Journal article]

Maanen, G.H.O. van (1982) Over macht in het sociaal-economisch leven. [Journal article]

Maat, C. ter (1982) Zijn Oost-West contacten zinvol? [Journal article]

Meijer, P.G. (1982) Politieke keuzen in de ruimtelijke ordening : een bijdrage aan de discussie. [Journal article]

Moor, R.A. de (1982) De arbeidsmarkt voor afgestudeerden van het hoger onderwijs. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1982) Lessen of zondebokken. [Journal article]

Oranje, L. (1982) Aarde der mensen : over geloof en politiek in Indonesië. [Journal article]

Plattel, M.G. (1982) Ethische kanttekeningen bij de politieke discussie over echte minima. [Journal article]

Puchinger, G. (1982) Terugblik op dr. Hendrik Algra. [Journal article]

Ridderbos, H.N. (1982) Het spreken van de kerk. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1982) Depressie of structurele crisis? [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1982) Liberalisme en sociaal-economische verhoudingen. [Journal article]

Roos, H.A.M. de (1982) Enkele gedachten over "zelfstandig ondernemen" anno nu. [Journal article]

Ruppert, M. (1982) Over de rol van de staat. [Journal article]

Schneiders, F.J.H. (1982) Burgerlijke ongehoorzaamheid. [Journal article]

Schroten, E. (1982) De kerken en het verzet tegen apartheid. [Journal article]

Schroten, E. (1982) Geloof en politiek. [Journal article]

Spijkerboer, A.A. (1982) Zwerftocht van een kiezer. [Journal article]

Steenhoven, K. van der (1982) Lijdt het CDA aan politicofobie? [Journal article]

Struik, L.A. (1982) Quo vadis, CDA? [Journal article]

Terpstra, G.H. (1982) De verhouding vakbeweging-politiek : een beschouwing vanuit het CNV. [Journal article]

Terwindt, J.G.F. (1982) De regionale resultaten van het CDA. [Journal article]

Valk, J.J.M. de (1982) Klimaatverschillen. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1982) Trekken en duwen aan het arbeidsbestel : een besprekingsartikel. [Journal article]

Vos, G.Z. de (1982) Gezondheidszorg : met zorg behandelen. [Journal article]

Weiler, A.G. (1982) De liberale uitdaging. [Journal article]

Weiler, A.G. (1982) "De verantwoordelijke mens" en "het regelsysteem" : vragen rond de geestelijke wortels van het CDA. [Journal article]

Ydo, H.J. (1982) Produktie tegen elke prijs. [Journal article]

CPN

CPN (1982) Komma, jrg. 3. [Journal volume]

CPN (1982) Politiek en Cultuur, jrg. 42. [Journal volume]

CPN (1982) Verkiezingsprogramma 1982. [Election platform]

Centrumpartij

Centrumpartij (1982) Partijprogramma samengevat in 10 punten. [Election platform]

Centrumpartij (1982) Partijprogramma samengevat in 10 punten. [Party programme]

D66

D66 (1982) Democraat, jrg. 15. [Journal volume]

D66 (1982) Idee '66, jrg. 3. [Journal volume]

D66 (1982) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Speech]

D66 (1982) Toespraak L.J. Brinkhorst. [Speech]

D66 (1982) Verkiezingsprogramma 1982-1986. [Election platform]

Geene, F. (1982) Vervreemding: een onderschatte bedreiging. [Journal article]

Glastra van Loon, J. (1982) Tussen droom en daad. [Journal article]

Graaf, T. de (1982) De raad en de regent : over de aanstelling van de burgemeester. [Journal article]

Hissink, D.J. (1982) De commercie in het medisch systeem: verkoop van praktijken is niet meer geoorloofd : specialisten in dienstverband. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1982) Vaste grond voor D'66 in de samenleving. [Journal article]

Houten-van der Kallen, E. van and Breure, A.S.H. and Dijk, G. van (1982) Natuur- en landschapsbehoud in de jaren tachtig. [Journal article]

Idenburg, I. (1982) De verzorgingsstaat als besluitvormingsprobleem. [Journal article]

Jaspers-Lamers, M. (1982) Volwasseneducatie. [Journal article]

Ketwich Verschuur, J.D. van (1982) De graaf en de regent. [Journal article]

Kreutzer, R. (1982) No first use-verklaring? : Ja, mits... [Journal article]

Loendersloot, E.W. and Jongerius, A.C.J.M. (1982) Sterilisatie van minderjarige zwakzinnigen. [Journal article]

Meiresonne, L.J. (1982) Gemeenteraad en openbaarheid van bestuur. [Journal article]

Oerle, J.E.C.M. van (1982) D'66 en het historisch perspectief. [Journal article]

Pool, J. (1982) Euthanasie en hulp bij zelfdoding. [Journal article]

Pool, J. (1982) Vier van de acht : een idee '66 voor een betere arbeidsverdeling. [Journal article]

Salomonson, A. (1982) De Sowjet-Unie : crisis of verval? [Journal article]

Slooten, E.R. van (1982) Vervreemding, een commentaar. [Journal article]

Van Walsum, A.P. (1982) Geschiedenis van de lage landen, deel III, hoofdstuk 20, 'Nederland: de laatste 80 jaar'. [Journal article]

Veldhuys, G.J. ten (1982) Partijdigheid of gemeenschapsbesef? [Journal article]

Vis, J.J. (1982) Scheuren en lijmen. [Journal article]

Werf, D. van der (1982) Het sociaal-economisch beleid in het D'66-verkiezingsprogram 1981-1985. [Journal article]

Werf, D. van der (1982) Wie mag het monetaire beleid bepalen? [Journal article]

DNPP

DNPP (1982) Jaarverslag DNPP 1982. [Annual report]

DS'70

DS'70 (1982) Morgen is nu. [Election platform]

EVP

EVP (1982) Omzien naar elkaar: verkiezingsprogramma 82-86. [Election platform]

EVP (1982) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Utrecht (EVP), 1982-1987. [Inventory]

EVP (1982) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Zeist e.o. (EVP), 1982-1987. [Inventory]

EVP (1982) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van D. Bulens (EVP), 1982 – 1986. [Inventory]

GPV

GPV (1982) Opdat het u wèl ga...: Verkiezingsprogram 1982. [Election platform]

PPR

PPR (1982) Manifest 82. [Election platform]

PvdA

PvdA (1982) De weg terug naar het politiek initiatief. [Journal article]

PvdA (1982) Eerlijk delen: Verkiezingsprogramma 1982. [Election platform]

PvdA (1982) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1982) Organisatorisch en financieel verslag 1981-1982. [Annual report]

PvdA (1982) Socialisme en Democratie, jrg. 39. [Journal volume]

PvdA (1982) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

PvdA (1982) Toespraak M.J. van den Berg. [Speech]

Albeda, W. (1982) Jeugdwerkloosheid. [Journal article]

Albeda, W. (1982) Wetenschappelijk socialisme. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) De stabiliteit van links. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) Geïsoleerd op het Binnenhof. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1982) Het dreigende isolement van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Berg, M. van den (1982) Om de geloofwaardigheid van de sociaal-democratie. [Journal article]

Biesheuvel, M.B.W. (1982) Problemen met de anti-discriminatiewet. [Journal article]

Bleich, A. (1982) Fascisme, opportunisme, democratie. [Journal article]

Boomen, B.J. van den and Wiersma, J.M. (1982) Naar een Europese defensie. [Journal article]

Boomen, B.J. van den and Wiersma, J.M. (1982) PvdA en Europese defensie. [Journal article]

Brink, E. van den (1982) De VVD over de NCO. [Journal article]

Bruijn, J. de (1982) Sociaal-democratie, seksualiteit en geboortenbeperking. [Journal article]

Coppens, H. (1982) Kapitaal, export en economie. [Journal article]

Dales, I. (1982) Denken over arbeid. [Journal article]

Delden, P. van (1982) Innovatie in socialistisch perspectief. [Journal article]

Dirx, J. (1982) Het compromis. [Journal article]

Dittrich, K. and Andeweg, R.B. (1982) De mythologie van het meerderheidsdenken. [Journal article]

Dongen, B. van (1982) De SDAP, de Eerste Wereldoorlog en de vredesbeweging in de SDAP. [Journal article]

Drees (sr), W. (1982) De Indonesische crisis. [Journal article]

Friese, P. (1982) De economische consequenties van Van Agt-II. [Journal article]

Gijbels, F.A.D. and Zalm, G. (1982) Heroverweging van overheidsuitgaven : een politiek instrument. [Journal article]

Haan, P. de and Fernhout, R. (1982) Economische planning en wetgeving. [Journal article]

Herfkens, E. (1982) NIEO : goed voor de armsten? [Journal article]

Hoffman, L. (1982) De SER als ritueel. [Journal article]

Hoffman, L. and Kam, F. de (1982) Naar een meer effectief en realistisch economisch beleid. [Journal article]

Jansen, M. (1982) De Letse sociaal-democratie en de zaak-Bumeisters. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Bonger en het vrouwenvraagstuk. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Emancipatiebeleid. [Journal article]

Kalma, P. (1982) Signalementen: werknemersplannen. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1982) Polen : een 'interne aangelegenheid' voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Kalma, P. and Krop, M. (1982) Verzorgingsstaat en klasse(n)compromis. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1982) Hoofdpunten van een sociaal-economisch beleid in de jaren 1983-1986. [Journal article]

Kroes, R. (1982) Waarom ik mijn lidmaatschap heb opgezegd. [Journal article]

Lehning, P. (1982) Revisie van het revisionisme. [Journal article]

Lier, Th. van (1982) De sociale zekerheid. [Journal article]

Louw, A. van der (1982) De kunst van het socialisme. [Journal article]

Louw, A. van der (1982) De minister van CRM over de verzorgingsstaat. [Journal article]

Lucardie, P. and Oorburg, J. (1982) Sociaal-democraten in soorten : een analyse van een discussie in PvdA-afdelingen. [Journal article]

Lucas, N. (1982) Afhankelijkheid en onderontwikkeling : nieuwe inzichten. [Journal article]

Meijer, W. (1982) Naar een herwaardering van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Michielse, H.C.M. (1982) Over de aard van welzijnsvoorzieningen. [Journal article]

Nypels, E. and Yperen, P. van (1982) Een rechtvaardig pensioenstelsel? Inderdaad! [Journal article]

Oele, A.P. (1982) Milieu en socialisme : een repliek. [Journal article]

Outshoorn, J. (1982) De sociaal-democratie en het vrouwenvraagstuk. [Journal article]

Pels, D. (1982) De dubbelzinnigheid van het fascisme en de 'linkse' discussievrees. [Journal article]

Pels, D. (1982) De redelijkheid van het fascisme. [Journal article]

Peters, J.A. (1982) Voor- en nadelen van referenda. [Journal article]

Pheifer, J. (1982) Het midden- en kleinbedrijf : de blinde vlek van de PvdA. [Journal article]

Priemus, H. (1982) De derde golf. [Journal article]

Reinders, H.A.H. (1982) De aantrekkingskracht van de PvdA op de niet-confessionele kiezer. [Journal article]

Rijk, M. de (1982) Het CDA : het moeizame ontstaan van een brede centrumpartij. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1982) Polemologie in de vuurlinie. [Journal article]

Samkalden, J. (1982) De kabinetsformatie : hoe het sneller en beter kan. [Journal article]

Staatsen, A.A.M.F. (1982) Naar een volwaardig milieubeleid. [Journal article]

Tempel, C.P. van den and Catalän Aravena, O. (1982) De Cariben : sociaal conflict in Amerika's achtertuin. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1982) Kabinetsformatie '82 : la mort sans phrase. [Journal article]

Tromp, B. (1982) De argumentatie voor een Europese defensie. [Journal article]

Tromp, B. (1982) Het nieuwe programma van de CPN. [Journal article]

Tromp, B. (1982) Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek. [Journal article]

Turkenburg, W. (1982) Kolen in discussie. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1982) Volledige werkgelegenheid, een utopie? [Journal article]

Varkevisser, J. (1982) Een nieuwe inkomensverdeling. [Journal article]

Veldhuizen, E. van (1982) Openbaar onderwijs : de nieuwe bestuursvorm is er al. [Journal article]

Vreeman, R. (1982) Vakbondsonderzoek, kwaliteit van de arbeid en ziekteverzuim. [Journal article]

Vries, K. de (1982) Kruisraketten, kabinetsformatie, borrelpraat. [Journal article]

Wallage, J. (1982) Een nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. [Journal article]

Walzer, M. (1982) Socialisme en particulier initiatief. [Journal article]

Weeda, A. (1982) Boeken: pijnstillers en pepmiddelen. [Journal article]

Wiebrens, C. (1982) Heroverwegen in de sociale zekerheid. [Journal article]

Wijne, J.S. (1982) Het noodzakelijke debat over de PvdA. [Journal article]

Woltjer, Eisso and Zijl, Jan van (1982) De impasse in het Europees landbouwbeleid. [Journal article]

RKPN

RKPN (1982) Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland. [Election platform]

RPF

RPF (1982) Om U te dienen: Verkiezingsprogramma 1982-1986. [Election platform]

SGP

SGP (1982) Gerechtigheid verhoogt een volk: Verkiezingsprogram 1982-1986. [Election platform]

SGP (1982) Statuten en Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

SP

SP (1982) Tribune, jrg. 18 (1982). [Journal volume]

VVD

VVD (1982) 35ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1982) 62ste Algemene Vergadering (35ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1982) 63ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1982) 64ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1982) 65ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1982) Fragment toespraak H. Wiegel. [Speech]

VVD (1982) Liberaal Reveil, jrg. 24. [Journal volume]

VVD (1982) Toespraak E.H.Th.M. Nijpels: Het liberalisme heeft de toekomst. [Speech]

VVD (1982) Toespraak G. Zoutendijk: Democratie in gevaar? [Speech]

VVD (1982) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1982) Urgentieprogramma 1982. [Election platform]

VVD (1982) Vrijheid en Democratie, nr's 1260-1277. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1982) De Driemaster, jrg. 34. [Journal volume]

VVD, JOVD (1982) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1982) Jaarverslag JOVD 1982. [Annual report]

This list was generated on Tue Apr 13 11:25:20 2021 CEST.