Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1980

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Jump to: ARP | CDA | CHU | CPN | Centrumpartij | D66 | DNPP | GPV | KVP | NCD | PPR | PSP | PvdA | SP | VVD | VVD, JOVD | no party
Number of items: 82.

ARP

ARP (1980) Nederlandse Gedachten, jrg. 36. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1980) AR Staatkunde, jrg. 50. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1980) Jaarverslag ARP 1980. [Jaarverslagen]

CDA

CDA (1980) CDActueel, jrg. 1-a. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1980) Fusie protocol. [Statuten en reglementen]

CDA (1980) Jaarverslag CDA 1979-1980. [Jaarverslagen]

CDA (1980) Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appèl. [Beginselprogramma's]

CDA (1980) Standaardreglementen CDA. [Statuten en reglementen]

CDA (1980) Statuten en kandidaatstellingen CDA. [Statuten en reglementen]

CDA (1980) Toespraak A.A.M. van Agt op het fusiecongres. [Redevoeringen]

CDA (1980) Toespraak H.A. de Boer op het fusiecongres. [Redevoeringen]

CDA (1980) Toespraak L.M. van Leeuwen op het fusiecongres. [Redevoeringen]

CDA (1980) Toespraak P. Bukman op het fusiecongres. [Redevoeringen]

CDA (1980) Toespraak P.A.J.M. Steenkamp op het fusiecongres. [Redevoeringen]

CDA (1980) Toespraak P.H. van Zeil op het fusiecongres. [Redevoeringen]

CDA (1980) Toespraak R.F.M. Lubbers op het fusiecongres. [Redevoeringen]

Borstlap, H. and Klop, C.J. (1980) De groei naar het CDA: Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren. [Boeken]

CHU

CHU (1980) De Nederlander, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1980) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 25. [Tijdschriftjaargangen]

CPN

CPN (1980) Komma, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1980) Politiek en Cultuur, jrg. 40. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1980) Statuten van de Communistische Partij van Nederland. [Statuten en reglementen]

Centrumpartij

Centrumpartij (1980) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij. [Statuten en reglementen]

D66

D66 (1980) Studiedag gezondheidszorg. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Studiedag innovatie 24 februari 1979. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Studiedag tolerantie. [Brochures en rapporten]

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Kernwapens, vrede en veiligheid: vier standpuntbepalingen. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Afrika notities. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Agrarische grondpolitiek een redelijk alternatief. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Inspraaknota inzake de problematiek van de Molukkers in Nederland. [Brochures en rapporten]

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) Informatiemap: Ten behoeve van de politieke scholingskursus van de 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. [Brochures en rapporten]

D66 (1980) 26e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1980) 27e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1980) 28e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1980) Beleidsprogram. [Beleidsprogramma's]

D66 (1980) Beleidsprogram 1977-1981. [Beleidsprogramma's]

D66 (1980) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

D66 (1980) Jaarrekening 1980. [Jaarverslagen]

D66 (1980) Democraat, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1980) Idee '66, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1980) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jonge Democraten (JD) 1980-2015. [Archiefplaatsingslijsten]

D66 (1980) Toespraak H.J. Zeevalking. [Redevoeringen]

D66 (1980) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering te Nijmegen. [Redevoeringen]

D66 (1980) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering te Utrecht. [Redevoeringen]

D66 (1980) Toespraak J.F. Glastra van Loon op het partijcongres. [Redevoeringen]

Wessel - Tuinstra, E. and Winkel, G. and Matthijssen, P. and Bulten, M. and Bestman, A. and ten Have, P. (1980) Verslag studiedag gehandicaptenbeleid. [Brochures en rapporten]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Brochures en rapporten]

DNPP

DNPP (1980) Jaarverslag DNPP 1980. [Jaarverslagen]

GPV

GPV (1980) Statuten en reglementen GPV, Groen van Prinsterer Stichting en Stichting Mandaat. [Statuten en reglementen]

KVP

KVP (1980) Politiek perspectief, jrg. 9. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1980) Toespraak G.M.P. Cornelissen. [Redevoeringen]

NCD

NCD (1980) Basisprogramma. [Beginselprogramma's]

PPR

PPR (1980) PPRAK, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1980) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van K.W. van der Hoek (PPR), 1980 – 1990. [Archiefplaatsingslijsten]

PSP

PSP (1980) Bevrijding, jrg. 24. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA

PvdA (1980) Voorwaarts, jrg. 0. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1980) Organisatorisch en financieel verslag 1979-1980. [Jaarverslagen]

PvdA (1980) Roos in de Vuist, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1980) Socialisme en Democratie, jrg. 37. [Tijdschriftjaargangen]

SP

SP (1980) De Tribune, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1980) 33ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1980) 54e Algemene Vergadering (33e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1980) 55e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1980) 56e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1980) 57e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1980) Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Beginselprogramma's]

VVD (1980) Liberaal Reveil, jrg. 22. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1980) Toespraak F. Korthals Altes. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak H. Wiegel. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak H. Wiegel. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak H.V. van Someren-Downer: Van Balikpan naar het Catshuis. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak J.G. Rietkerk. [Redevoeringen]

VVD (1980) Toespraak J.G. Rietkerk. [Redevoeringen]

VVD (1980) Vrijheid en Democratie, nr's 1223-1241. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1980) De Driemaster, jrg. 32. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1980) Jaarverslag JOVD 1980. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1980) Liberalisme in beweging. [Varia]

no party

no party (1980) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per eind 1980. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 19 12:39:27 2024 CEST.