Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1980

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CDA | CHU | CPN | Centrumpartij | D66 | DNPP | KVP | NCD | PPR | PvdA | SP | VVD | VVD, JOVD | no party
Number of items: 163.

ARP

ARP (1980) Nederlandse Gedachten, jrg. 36. [Journal volume]

ARP (1980) AR Staatkunde, jrg. 50. [Journal volume]

ARP (1980) Jaarverslag ARP 1980. [Annual report]

CDA

CDA (1980) CDActueel, jrg. 1-a. [Journal volume]

CDA (1980) Fusie protocol. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Jaarverslag CDA 1979-1980. [Annual report]

CDA (1980) Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appèl. [Party programme]

CDA (1980) Standaardreglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Statuten en kandidaatstellingen CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Toespraak A.A.M. van Agt op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak H.A. de Boer op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak L.M. van Leeuwen op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak P. Bukman op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak P.A.J.M. Steenkamp op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak P.H. van Zeil op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak R.F.M. Lubbers op het fusiecongres. [Speech]

Borstlap, H. and Klop, C.J. (1980) De groei naar het CDA: Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren. [Boek]

CHU

CHU (1980) De Nederlander, jrg. 16. [Journal volume]

CHU (1980) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 25. [Journal volume]

CPN

CPN (1980) Komma, jrg. 1. [Journal volume]

CPN (1980) Politiek en Cultuur, jrg. 40. [Journal volume]

CPN (1980) Statuten van de Communistische Partij van Nederland. [Statuten en Reglementen]

Centrumpartij

Centrumpartij (1980) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij. [Statuten en Reglementen]

D66

D66 (1980) Afrika notities. [Report]

D66 (1980) Agrarische grondpolitiek een redelijk alternatief. [Report]

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Report]

D66 (1980) Inspraaknota inzake de problematiek van de Molukkers in Nederland. [Report]

D66 (1980) Kernwapens, vrede en veiligheid: vier standpuntbepalingen. [Report]

D66 (1980) Studiedag gezondheidszorg. [Report]

D66 (1980) Studiedag innovatie 24 februari 1979. [Report]

D66 (1980) Informatiemap: Ten behoeve van de politieke scholingskursus van de 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. [Report]

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Report]

D66 (1980) Studiedag tolerantie. [Report]

D66 (1980) 26e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1980) 27e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1980) 28e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1980) Beleidsprogram. [Policy programme]

D66 (1980) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

D66 (1980) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1980) Jaarrekening 1980. [Annual report]

D66 (1980) Democraat, jrg. 13. [Journal volume]

D66 (1980) Idee '66, jrg. 1. [Journal volume]

D66 (1980) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jonge Democraten (JD) 1980-2015. [Inventory]

D66 (1980) Toespraak H.J. Zeevalking. [Speech]

D66 (1980) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering te Nijmegen. [Speech]

D66 (1980) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering te Utrecht. [Speech]

D66 (1980) Toespraak J.F. Glastra van Loon op het partijcongres. [Speech]

Beek, W.J. (1980) Expert en leek. [Journal article]

Biegman, N.H. (1980) Modernisering van langere-afstands tactische kernwapens. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1980) Naar een nieuwe Europees-Amerikaanse verhouding. [Journal article]

Cohen Jehoram, H. (1980) Overheid en omroep. [Journal article]

Doeleman, J. (1980) Unifil : de onmacht van een vredesmacht. [Journal article]

Gruyters, J. (1980) Een gekozen premier : actuele beschouwingen over een "oud" idee. [Journal article]

Halm, J. (1980) Topambtenaar en bewindsman. [Journal article]

Hoefnagels, G.P. (1980) De kroning en de woning. [Journal article]

Hutte, H.A. (1980) Paradoxen van de vrijheid. [Journal article]

Jonge, W. de (1980) Kiezen voor een beter landbouwbeleid. [Journal article]

Melker, R.A. (1980) De eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte : kritiek op de gezondheidszorg. [Journal article]

Oorschot, H. van (1980) Complementair bestuur : een mooi woord voor bestuurlijke onmacht. [Journal article]

Schilfgaarde, P. van (1980) Arbeidsmarkt. [Journal article]

Schuyer, E.H. (1980) D'66-beginselen gericht op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Slooten, E.R. van (1980) Warenwet en consument. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. (1980) De volgende generatie. [Journal article]

Vis, J.J. (1980) Volksvertegenwoordiger en partij. [Journal article]

Wessel - Tuinstra, E. and Winkel, G. and Matthijssen, P. and Bulten, M. and Bestman, A. and ten Have, P. (1980) Verslag studiedag gehandicaptenbeleid. [Report]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Report]

DNPP

DNPP (1980) Jaarverslag DNPP 1980. [Annual report]

KVP

KVP (1980) Politiek perspectief, jrg. 9. [Journal volume]

KVP (1980) Toespraak G.M.P. Cornelissen. [Speech]

NCD

NCD (1980) Basisprogramma. [Party programme]

PPR

PPR (1980) PPRAK, jrg. 13. [Journal volume]

PPR (1980) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van K.W. van der Hoek (PPR), 1980 – 1990. [Inventory]

PvdA

PvdA (1980) Het Bankwezen. [Journal article]

PvdA (1980) Het cultuurbeleid van de PvdA en het verkiezingsprogram. [Journal article]

PvdA (1980) Socialisme en christendom. [Journal article]

PvdA (1980) Voorwaarts, jrg. 0. [Journal volume]

PvdA (1980) Organisatorisch en financieel verslag 1979-1980. [Annual report]

PvdA (1980) Roos in de Vuist, jrg. 6. [Journal volume]

PvdA (1980) Socialisme en Democratie, jrg. 37. [Journal volume]

Aa, T. van der (1980) De techniek van de apocalyps. [Journal article]

Aa, T. van der (1980) Dienstmeid of madonna, nooit familielid : over kunst en de PvdA. [Journal article]

Ahmad, Eqbal (1980) De Iranese crisis : Amerika na Vietnam. [Journal article]

Baarle, Y. van (1980) Feministische kunst. [Journal article]

Backer, P.B. (1980) Een kanttekening bij de Tokio-ronde. [Journal article]

Beck, W. and Jong, J. de (1980) Zes jaar progressieve politiek in Naarden. [Journal article]

Berg, Max van den (1980) Bestuurlijke reorganisatie op drift. [Journal article]

Boer, J. de (1980) Energiebeleid en voeding. [Journal article]

Bolhuis, E. (1980) Weerwerk is betaalbaar. [Journal article]

Brink, E. van den (1980) Overheid, particulier initiatief en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Brouns, P. (1980) Het cultuurdebat in de jaren vijftig. [Journal article]

Brugmans, H. (1980) Een Europees "contra-project". [Journal article]

Dankert, P. (1980) Haalt het Europees Parlement 1984? [Journal article]

Delfgaauw, B. (1980) Het fascistische gevaar : het optreden van Glimmerveens Volksunie. [Journal article]

Emmerij, L. and Ritzen, J. (1980) BEV en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Enzensberger, Hans-Magnus (1980) Geheimen van de Duitse democratie. [Journal article]

Friese, P. (1980) De VAD van Flip en Willem. [Journal article]

Friese, P. (1980) Woningnood. [Journal article]

Galan, C. de (1980) Een liberale visie op inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

Geer, J. van der (1980) Arbeidstijdverkorting in Nederland. [Journal article]

Geuns, H.A. van (1980) Gezondheidszorg, een politiek dilemma. [Journal article]

Gortzak, W. (1980) Publiek, kunst en socialisme. [Journal article]

Harrington, M. (1980) De toekomst van de Amerikaanse politiek. [Journal article]

Heertje, A. (1980) Wel micro-elektronika, geen micro-economie. [Journal article]

Hek, A. van der (1980) De WIR is geen socialistische hervormingsmaatregel. [Journal article]

Heyne den Bak, G. (1980) De Nederlandse Antillen en de Movementu Antyias Nobo (Man). [Journal article]

Hoffman, L. (1980) Inquisitie. [Journal article]

Huijsen, C. (1980) De politieke aspecten van de homo-emancipatie. [Journal article]

Huurman, J. (1980) Democratiseren of legitimeren. [Journal article]

Jong (Edz), F. de (1980) Pieter Jelles Troelstra. [Journal article]

Kassies, J. (1980) Het onbegrip van socialisten. [Journal article]

Kogon, E. (1980) Was het nationaal-socialisme ook socialistisch? [Journal article]

Kok, W. (1980) Werkgelegenheid voor de wereld. [Journal article]

Lange, H.M. de (1980) Prof. Dr. H. Hoefnagels, vooruitgang zonder groei : over de noodzaak van een alternatieve toekomst. [Journal article]

Leijnse, F. (1980) Plannen door onderhandelen. [Journal article]

Leijnse, F. and Waarden, F. van (1980) Economische planning en socialistische economische politiek. [Journal article]

Oele, A.P. (1980) Natuur, milieu en socialisme. [Journal article]

Peper, B. (1980) Suriname voor en na de staatsgreep. [Journal article]

Poelje, H. van (1980) Zuinigheid in energiegebruik. [Journal article]

Poppe, S. (1980) Een goede verhouding tussen PvdA en vakbeweging is gewenst. [Journal article]

Priemus, H. (1980) PPR-visie op verzorgingsstaat en onbetaalbare sector. [Journal article]

Reijnders, L. (1980) Dan maar Albanië... [Journal article]

Reijnders, Lucas (1980) Kernenergie en staat. [Journal article]

Schaper, B.W. (1980) Om de plaats van Hendrik de Man. [Journal article]

Schouten, Martin (1980) Gesprek met Jan Rot, een socialistisch tekenaar. [Journal article]

Schumacher, Hans (1980) De angst voor de chaos : het behoedzame reformisme van de SPD. [Journal article]

Smit, J. (1980) De economie-discussie : vrijheid, gelijkheid, BEV en banen. [Journal article]

Sporre, G. (1980) De Zweedse arbeidsverhoudingen ontdooien. [Journal article]

Stoel, Max van der (1980) Nederland en de atoombeweging. [Journal article]

Swaan, A. de (1980) Bestuurders en geleerden : ditmaal in de psychotherapie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1980) Hoe kunnen vrouwen economisch zelfstandig worden? [Journal article]

Troelstra, P.J. (1980) De politieke werkstaking. [Journal article]

Tromp, B. (1980) Participatie-democratie en participatie : vermeende oplossingen en echte problemen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) Amsterdamse School en economische politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) De urgentie van een nieuw beleid. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) Micro-electronica als politiek probleem. [Journal article]

Verkoren, H. (1980) Bedrijfsinvesteringen, afhankelijk van risicodragend vermogen. [Journal article]

Verrips, G. (1980) Internationalisme : de CPN tussen de brokken. [Journal article]

Verrips, Ger (1980) Literatuur en politiek. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1980) Energiebeleid op lange termijn. [Journal article]

Waasdijk, L.M. van (1980) Hervatting beginselen-discussie. [Journal article]

Wijhe, J.S. and Hijmans, B. (1980) Cultuur, kunst en democratisch-socialisme. [Journal article]

Zwan, A. van der (1980) WBS-cahier Voorraadeconomie. [Journal article]

SP

SP (1980) De Tribune, jrg. 16. [Journal volume]

VVD

VVD (1980) 33ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1980) 54ste Algemene Vergadering (33e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1980) 55ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1980) 56ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1980) 57ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1980) Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

VVD (1980) Liberaal Reveil, jrg. 22. [Journal volume]

VVD (1980) Toespraak F. Korthals Altes. [Speech]

VVD (1980) Toespraak H. Wiegel. [Speech]

VVD (1980) Toespraak H. Wiegel. [Speech]

VVD (1980) Toespraak H.V. van Someren-Downer: Van Balikpan naar het Catshuis. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J.G. Rietkerk. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J.G. Rietkerk. [Speech]

VVD (1980) Vrijheid en Democratie, nr's 1223-1241. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1980) De Driemaster, jrg. 32. [Journal volume]

VVD, JOVD (1980) Jaarverslag JOVD 1980. [Annual report]

VVD, JOVD (1980) Liberalisme in beweging. [Varia]

no party

no party (1980) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per eind 1980. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:48:04 2023 CEST.