Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1980

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 92.

A

Aa, T. van der (1980) De techniek van de apocalyps. [Journal article]

Aa, T. van der (1980) Dienstmeid of madonna, nooit familielid : over kunst en de PvdA. [Journal article]

Ahmad, Eqbal (1980) De Iranese crisis : Amerika na Vietnam. [Journal article]

B

Baarle, Y. van (1980) Feministische kunst. [Journal article]

Backer, P.B. (1980) Een kanttekening bij de Tokio-ronde. [Journal article]

Beck, W. and Jong, J. de (1980) Zes jaar progressieve politiek in Naarden. [Journal article]

Beek, W.J. (1980) Expert en leek. [Journal article]

Berg, Max van den (1980) Bestuurlijke reorganisatie op drift. [Journal article]

Biegman, N.H. (1980) Modernisering van langere-afstands tactische kernwapens. [Journal article]

Boer, J. de (1980) Energiebeleid en voeding. [Journal article]

Bolhuis, E. (1980) Weerwerk is betaalbaar. [Journal article]

Borstlap, H. and Klop, C.J. (1980) De groei naar het CDA: Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren. [Boek]

Brink, E. van den (1980) Overheid, particulier initiatief en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1980) Naar een nieuwe Europees-Amerikaanse verhouding. [Journal article]

Brouns, P. (1980) Het cultuurdebat in de jaren vijftig. [Journal article]

Brugmans, H. (1980) Een Europees "contra-project". [Journal article]

C

Cohen Jehoram, H. (1980) Overheid en omroep. [Journal article]

D

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Report]

Dankert, P. (1980) Haalt het Europees Parlement 1984? [Journal article]

Delfgaauw, B. (1980) Het fascistische gevaar : het optreden van Glimmerveens Volksunie. [Journal article]

Doeleman, J. (1980) Unifil : de onmacht van een vredesmacht. [Journal article]

E

Emmerij, L. and Ritzen, J. (1980) BEV en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Enzensberger, Hans-Magnus (1980) Geheimen van de Duitse democratie. [Journal article]

F

Friese, P. (1980) De VAD van Flip en Willem. [Journal article]

Friese, P. (1980) Woningnood. [Journal article]

G

Galan, C. de (1980) Een liberale visie op inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

Geer, J. van der (1980) Arbeidstijdverkorting in Nederland. [Journal article]

Geuns, H.A. van (1980) Gezondheidszorg, een politiek dilemma. [Journal article]

Gortzak, W. (1980) Publiek, kunst en socialisme. [Journal article]

Gruyters, J. (1980) Een gekozen premier : actuele beschouwingen over een "oud" idee. [Journal article]

H

Halm, J. (1980) Topambtenaar en bewindsman. [Journal article]

Harrington, M. (1980) De toekomst van de Amerikaanse politiek. [Journal article]

Heertje, A. (1980) Wel micro-elektronika, geen micro-economie. [Journal article]

Hek, A. van der (1980) De WIR is geen socialistische hervormingsmaatregel. [Journal article]

Heyne den Bak, G. (1980) De Nederlandse Antillen en de Movementu Antyias Nobo (Man). [Journal article]

Hoefnagels, G.P. (1980) De kroning en de woning. [Journal article]

Hoffman, L. (1980) Inquisitie. [Journal article]

Huijsen, C. (1980) De politieke aspecten van de homo-emancipatie. [Journal article]

Hutte, H.A. (1980) Paradoxen van de vrijheid. [Journal article]

Huurman, J. (1980) Democratiseren of legitimeren. [Journal article]

J

Jong (Edz), F. de (1980) Pieter Jelles Troelstra. [Journal article]

Jonge, W. de (1980) Kiezen voor een beter landbouwbeleid. [Journal article]

K

Kassies, J. (1980) Het onbegrip van socialisten. [Journal article]

Koeneman, L (1980) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1980. [Jaarboek DNPP]

Kogon, E. (1980) Was het nationaal-socialisme ook socialistisch? [Journal article]

Kok, W. (1980) Werkgelegenheid voor de wereld. [Journal article]

L

Lange, H.M. de (1980) Prof. Dr. H. Hoefnagels, vooruitgang zonder groei : over de noodzaak van een alternatieve toekomst. [Journal article]

Leijnse, F. (1980) Plannen door onderhandelen. [Journal article]

Leijnse, F. and Waarden, F. van (1980) Economische planning en socialistische economische politiek. [Journal article]

Lipschits, I. (1980) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Lucardie, Paul (1980) Campaign Analysis Report: The Netherlands; the first direct elections to European Parliament. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1980) Het middenkader van het CDA. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl op 20 januari 1979 te Den Haag. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1980) Meningsvorming binnen de PvdA. Een voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Jaarboek DNPP]

M

Melker, R.A. (1980) De eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte : kritiek op de gezondheidszorg. [Journal article]

Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1980) Dutch party delegates. Background Characteristics, Attitudes towards the European Community and towards Dutch Politics, of Delegates from CDA, D'66, PvdA and VVD. [Jaarboek DNPP]

O

Oele, A.P. (1980) Natuur, milieu en socialisme. [Journal article]

Oorschot, H. van (1980) Complementair bestuur : een mooi woord voor bestuurlijke onmacht. [Journal article]

P

Peper, B. (1980) Suriname voor en na de staatsgreep. [Journal article]

Poelje, H. van (1980) Zuinigheid in energiegebruik. [Journal article]

Poppe, S. (1980) Een goede verhouding tussen PvdA en vakbeweging is gewenst. [Journal article]

Priemus, H. (1980) PPR-visie op verzorgingsstaat en onbetaalbare sector. [Journal article]

R

Reijnders, L. (1980) Dan maar Albanië... [Journal article]

Reijnders, Lucas (1980) Kernenergie en staat. [Journal article]

S

Schaper, B.W. (1980) Om de plaats van Hendrik de Man. [Journal article]

Schilfgaarde, P. van (1980) Arbeidsmarkt. [Journal article]

Schouten, Martin (1980) Gesprek met Jan Rot, een socialistisch tekenaar. [Journal article]

Schumacher, Hans (1980) De angst voor de chaos : het behoedzame reformisme van de SPD. [Journal article]

Schuyer, E.H. (1980) D'66-beginselen gericht op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Slooten, E.R. van (1980) Warenwet en consument. [Journal article]

Smit, J. (1980) De economie-discussie : vrijheid, gelijkheid, BEV en banen. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. (1980) De volgende generatie. [Journal article]

Sporre, G. (1980) De Zweedse arbeidsverhoudingen ontdooien. [Journal article]

Steffensen, S.G. (1980) Waarom werd de SDAP niet ontbonden? [Jaarboek DNPP]

Stoel, Max van der (1980) Nederland en de atoombeweging. [Journal article]

Swaan, A. de (1980) Bestuurders en geleerden : ditmaal in de psychotherapie. [Journal article]

T

Tinbergen, J. (1980) Hoe kunnen vrouwen economisch zelfstandig worden? [Journal article]

Troelstra, P.J. (1980) De politieke werkstaking. [Journal article]

Tromp, B. (1980) Participatie-democratie en participatie : vermeende oplossingen en echte problemen. [Journal article]

U

Uyl, J.M. den (1980) Amsterdamse School en economische politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) De urgentie van een nieuw beleid. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) Micro-electronica als politiek probleem. [Journal article]

V

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Report]

Verkoren, H. (1980) Bedrijfsinvesteringen, afhankelijk van risicodragend vermogen. [Journal article]

Verrips, G. (1980) Internationalisme : de CPN tussen de brokken. [Journal article]

Verrips, Ger (1980) Literatuur en politiek. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1980) Energiebeleid op lange termijn. [Journal article]

Vis, J.J. (1980) Volksvertegenwoordiger en partij. [Journal article]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Report]

W

Waasdijk, L.M. van (1980) Hervatting beginselen-discussie. [Journal article]

Wessel - Tuinstra, E. and Winkel, G. and Matthijssen, P. and Bulten, M. and Bestman, A. and ten Have, P. (1980) Verslag studiedag gehandicaptenbeleid. [Report]

Wijhe, J.S. and Hijmans, B. (1980) Cultuur, kunst en democratisch-socialisme. [Journal article]

Z

Zwan, A. van der (1980) WBS-cahier Voorraadeconomie. [Journal article]

This list was generated on Sat May 28 21:45:50 2022 CEST.