Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1980

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 170.

D66 (1980) Afrika notities. [Report]

D66 (1980) Agrarische grondpolitiek een redelijk alternatief. [Report]

van Slooten, E.R. (1980) Herzieningsontwerp warenwet en de levensmiddelenwetgeving in Nederland. [Report]

D66 (1980) Inspraaknota inzake de problematiek van de Molukkers in Nederland. [Report]

D66 (1980) Kernwapens, vrede en veiligheid: vier standpuntbepalingen. [Report]

D66 (1980) Studiedag gezondheidszorg. [Report]

D66 (1980) Studiedag innovatie 24 februari 1979. [Report]

D66 (1980) Studiedag tolerantie. [Report]

de Jong, Jitske and Lukács, E. and Nypels, E. and Wolffensperger, G.F. (1980) Voorontwerp van een wet op de woningsplitsing. [Report]

D66 (1980) Informatiemap: Ten behoeve van de politieke scholingskursus van de 9 samenwerkende vrouwenorganisaties. [Report]

D66 (1980) 26e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1980) 28e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1980) Beleidsprogram. [Policy programme]

D66 (1980) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

PvdA (1980) Het Bankwezen. [Journal article]

PvdA (1980) Het cultuurbeleid van de PvdA en het verkiezingsprogram. [Journal article]

D66 (1980) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

D66 (1980) Jaarrekening 1980. [Annual report]

PvdA (1980) Socialisme en christendom. [Journal article]

VVD (1980) 33ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1980) 54ste Algemene Vergadering (33e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1980) 55ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1980) 56ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1980) 57ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

ARP (1980) AR Staatkunde, jrg. 50. [Journal volume]

NCD (1980) Basisprogramma. [Party programme]

VVD (1980) Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Party programme]

CDA (1980) CDActueel, jrg. 1-a. [Journal volume]

CHU (1980) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 25. [Journal volume]

VVD, JOVD (1980) De Driemaster, jrg. 32. [Journal volume]

D66 (1980) Democraat, jrg. 13. [Journal volume]

CDA (1980) Fusie protocol. [Statuten en Reglementen]

UNSPECIFIED (1980) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

D66 (1980) Idee '66, jrg. 1. [Journal volume]

UNSPECIFIED (1980) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

ARP (1980) Jaarverslag ARP 1980. [Annual report]

CDA (1980) Jaarverslag CDA 1979-1980. [Annual report]

UNSPECIFIED (1980) Jaarverslag DNPP 1980. [Jaarboek DNPP]

DNPP (1980) Jaarverslag DNPP 1980. [Annual report]

VVD, JOVD (1980) Jaarverslag JOVD 1980. [Annual report]

CPN (1980) Komma, jrg. 1. [Journal volume]

no party (1980) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per eind 1980. [Varia]

VVD (1980) Liberaal Reveil, jrg. 22. [Journal volume]

VVD, JOVD (1980) Liberalisme in beweging. [Varia]

UNSPECIFIED (1980) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 januari 1981. [Jaarboek DNPP]

PvdA (1980) Organisatorisch en financieel verslag 1979-1980. [Annual report]

UNSPECIFIED (1980) Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaartjes. [Jaarboek DNPP]

D66 (1980) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Jonge Democraten (JD) 1980-2015. [Inventory]

PPR (1980) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van K.W. van der Hoek (PPR), 1980 – 1990. [Inventory]

CPN (1980) Politiek en Cultuur, jrg. 40. [Journal volume]

KVP (1980) Politiek perspectief, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1980) Program van Uitgangspunten van het Christen Democratisch Appèl. [Party programme]

PvdA (1980) Roos in de Vuist, jrg. 6 (1980). [Journal volume]

PvdA (1980) Socialisme en Democratie, jrg. 37. [Journal volume]

CDA (1980) Standaardreglementen CDA. [Statuten en Reglementen]

Centrumpartij (1980) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Centrumpartij. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Statuten en kandidaatstellingen CDA. [Statuten en Reglementen]

CPN (1980) Statuten van de Communistische Partij van Nederland. [Statuten en Reglementen]

CDA (1980) Toespraak A.A.M. van Agt op het fusiecongres. [Speech]

VVD (1980) Toespraak F. Korthals Altes. [Speech]

KVP (1980) Toespraak G.M.P. Cornelissen. [Speech]

VVD (1980) Toespraak H. Wiegel. [Speech]

VVD (1980) Toespraak H. Wiegel. [Speech]

CDA (1980) Toespraak H.A. de Boer op het fusiecongres. [Speech]

D66 (1980) Toespraak H.J. Zeevalking. [Speech]

VVD (1980) Toespraak H.V. van Someren-Downer: Van Balikpan naar het Catshuis. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J. Kamminga. [Speech]

D66 (1980) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering te Nijmegen. [Speech]

D66 (1980) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering te Utrecht. [Speech]

D66 (1980) Toespraak J.F. Glastra van Loon op het partijcongres. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J.G. Rietkerk. [Speech]

VVD (1980) Toespraak J.G. Rietkerk. [Speech]

CDA (1980) Toespraak L.M. van Leeuwen op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak P. Bukman op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak P.A.J.M. Steenkamp op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak P.H. van Zeil op het fusiecongres. [Speech]

CDA (1980) Toespraak R.F.M. Lubbers op het fusiecongres. [Speech]

SP (1980) Tribune, jrg. 16 (1980). [Journal volume]

VVD (1980) Vrijheid en Democratie, nr's 1223-1241. [Journal volume]

Aa, T. van der (1980) De techniek van de apocalyps. [Journal article]

Aa, T. van der (1980) Dienstmeid of madonna, nooit familielid : over kunst en de PvdA. [Journal article]

Ahmad, Eqbal (1980) De Iranese crisis : Amerika na Vietnam. [Journal article]

Baarle, Y. van (1980) Feministische kunst. [Journal article]

Backer, P.B. (1980) Een kanttekening bij de Tokio-ronde. [Journal article]

Beck, W. and Jong, J. de (1980) Zes jaar progressieve politiek in Naarden. [Journal article]

Beek, W.J. (1980) Expert en leek. [Journal article]

Berg, Max van den (1980) Bestuurlijke reorganisatie op drift. [Journal article]

Biegman, N.H. (1980) Modernisering van langere-afstands tactische kernwapens. [Journal article]

Boer, J. de (1980) Energiebeleid en voeding. [Journal article]

Bolhuis, E. (1980) Weerwerk is betaalbaar. [Journal article]

Borstlap, H. and Klop, C.J. (1980) De groei naar het CDA: Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren. [Boek]

Brink, E. van den (1980) Overheid, particulier initiatief en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1980) Naar een nieuwe Europees-Amerikaanse verhouding. [Journal article]

Brouns, P. (1980) Het cultuurdebat in de jaren vijftig. [Journal article]

Brugmans, H. (1980) Een Europees "contra-project". [Journal article]

Cohen Jehoram, H. (1980) Overheid en omroep. [Journal article]

Dankert, P. (1980) Haalt het Europees Parlement 1984? [Journal article]

Delfgaauw, B. (1980) Het fascistische gevaar : het optreden van Glimmerveens Volksunie. [Journal article]

Doeleman, J. (1980) Unifil : de onmacht van een vredesmacht. [Journal article]

Emmerij, L. and Ritzen, J. (1980) BEV en vrouwenemancipatie. [Journal article]

Enzensberger, Hans-Magnus (1980) Geheimen van de Duitse democratie. [Journal article]

Friese, P. (1980) De VAD van Flip en Willem. [Journal article]

Friese, P. (1980) Woningnood. [Journal article]

Galan, C. de (1980) Een liberale visie op inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

Geer, J. van der (1980) Arbeidstijdverkorting in Nederland. [Journal article]

Geuns, H.A. van (1980) Gezondheidszorg, een politiek dilemma. [Journal article]

Gortzak, W. (1980) Publiek, kunst en socialisme. [Journal article]

Gruyters, J. (1980) Een gekozen premier : actuele beschouwingen over een "oud" idee. [Journal article]

Halm, J. (1980) Topambtenaar en bewindsman. [Journal article]

Harrington, M. (1980) De toekomst van de Amerikaanse politiek. [Journal article]

Heertje, A. (1980) Wel micro-elektronika, geen micro-economie. [Journal article]

Hek, A. van der (1980) De WIR is geen socialistische hervormingsmaatregel. [Journal article]

Heyne den Bak, G. (1980) De Nederlandse Antillen en de Movementu Antyias Nobo (Man). [Journal article]

Hoefnagels, G.P. (1980) De kroning en de woning. [Journal article]

Hoffman, L. (1980) Inquisitie. [Journal article]

Huijsen, C. (1980) De politieke aspecten van de homo-emancipatie. [Journal article]

Hutte, H.A. (1980) Paradoxen van de vrijheid. [Journal article]

Huurman, J. (1980) Democratiseren of legitimeren. [Journal article]

Jong (Edz), F. de (1980) Pieter Jelles Troelstra. [Journal article]

Jonge, W. de (1980) Kiezen voor een beter landbouwbeleid. [Journal article]

Kassies, J. (1980) Het onbegrip van socialisten. [Journal article]

Koeneman, L (1980) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1980. [Jaarboek DNPP]

Kogon, E. (1980) Was het nationaal-socialisme ook socialistisch? [Journal article]

Kok, W. (1980) Werkgelegenheid voor de wereld. [Journal article]

Lange, H.M. de (1980) Prof. Dr. H. Hoefnagels, vooruitgang zonder groei : over de noodzaak van een alternatieve toekomst. [Journal article]

Leijnse, F. (1980) Plannen door onderhandelen. [Journal article]

Leijnse, F. and Waarden, F. van (1980) Economische planning en socialistische economische politiek. [Journal article]

Lipschits, I. (1980) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Lucardie, Paul (1980) Campaign Analysis Report: The Netherlands; the first direct elections to European Parliament. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1980) Het middenkader van het CDA. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl op 20 januari 1979 te Den Haag. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1980) Meningsvorming binnen de PvdA. Een voorlopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid. [Jaarboek DNPP]

Melker, R.A. (1980) De eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte : kritiek op de gezondheidszorg. [Journal article]

Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1980) Dutch party delegates. Background Characteristics, Attitudes towards the European Community and towards Dutch Politics, of Delegates from CDA, D'66, PvdA and VVD. [Jaarboek DNPP]

Oele, A.P. (1980) Natuur, milieu en socialisme. [Journal article]

Oorschot, H. van (1980) Complementair bestuur : een mooi woord voor bestuurlijke onmacht. [Journal article]

Peper, B. (1980) Suriname voor en na de staatsgreep. [Journal article]

Poelje, H. van (1980) Zuinigheid in energiegebruik. [Journal article]

Poppe, S. (1980) Een goede verhouding tussen PvdA en vakbeweging is gewenst. [Journal article]

Priemus, H. (1980) PPR-visie op verzorgingsstaat en onbetaalbare sector. [Journal article]

Reijnders, L. (1980) Dan maar Albanië... [Journal article]

Reijnders, Lucas (1980) Kernenergie en staat. [Journal article]

Schaper, B.W. (1980) Om de plaats van Hendrik de Man. [Journal article]

Schilfgaarde, P. van (1980) Arbeidsmarkt. [Journal article]

Schouten, Martin (1980) Gesprek met Jan Rot, een socialistisch tekenaar. [Journal article]

Schumacher, Hans (1980) De angst voor de chaos : het behoedzame reformisme van de SPD. [Journal article]

Schuyer, E.H. (1980) D'66-beginselen gericht op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Slooten, E.R. van (1980) Warenwet en consument. [Journal article]

Smit, J. (1980) De economie-discussie : vrijheid, gelijkheid, BEV en banen. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, J. (1980) De volgende generatie. [Journal article]

Sporre, G. (1980) De Zweedse arbeidsverhoudingen ontdooien. [Journal article]

Steffensen, S.G. (1980) Waarom werd de SDAP niet ontbonden? [Jaarboek DNPP]

Stoel, Max van der (1980) Nederland en de atoombeweging. [Journal article]

Swaan, A. de (1980) Bestuurders en geleerden : ditmaal in de psychotherapie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1980) Hoe kunnen vrouwen economisch zelfstandig worden? [Journal article]

Troelstra, P.J. (1980) De politieke werkstaking. [Journal article]

Tromp, B. (1980) Participatie-democratie en participatie : vermeende oplossingen en echte problemen. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) Amsterdamse School en economische politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) De urgentie van een nieuw beleid. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1980) Micro-electronica als politiek probleem. [Journal article]

Verkoren, H. (1980) Bedrijfsinvesteringen, afhankelijk van risicodragend vermogen. [Journal article]

Verrips, G. (1980) Internationalisme : de CPN tussen de brokken. [Journal article]

Verrips, Ger (1980) Literatuur en politiek. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1980) Energiebeleid op lange termijn. [Journal article]

Vis, J.J. (1980) Volksvertegenwoordiger en partij. [Journal article]

Waasdijk, L.M. van (1980) Hervatting beginselen-discussie. [Journal article]

Wessel - Tuinstra, E. and Winkel, G. and Matthijssen, P. and Bulten, M. and Bestman, A. and ten Have, P. (1980) Verslag studiedag gehandicaptenbeleid. [Report]

Wijhe, J.S. and Hijmans, B. (1980) Cultuur, kunst en democratisch-socialisme. [Journal article]

Zwan, A. van der (1980) WBS-cahier Voorraadeconomie. [Journal article]

van Altema, Ernst and Baak, Marja and Frankfurther, P. Hans and Cohen Jehoram, Herman and Kemme, Geert-Jan and Manders, Harry and Mertens, Chel and Steeman, Kees (1980) Landelijke en regionale omroep. [Report]

This list was generated on Sat May 28 21:45:50 2022 CEST.