Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1979

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 174.

Party programme

PPR (1979) De PPR in de jaren 80. Een beleidsnota van het partijbestuur. [Party programme]

GPV (1979) Richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek. [Party programme]

Policy programme

D66 (1979) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

Congress documents

D66 (1979) 24e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1979) 25e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1979) Vervolg 25e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1979) 52ste Algemene Vergadering (32ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1979) 53ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (1979) Delen uit het rapport van de Evaluatiecommissie. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Jaarverslag DNPP 1979. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 december 1979. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1979) Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaartjes. [Jaarboek DNPP]

Dik, J.B. and Singelsma, S. (1979) Nederlandse politieke partijen en Europese samenwerking en eenwording. De houding van de ARP, CHU, KVP, PvdA en VVD 1945-1980. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1979) De KVP en het kompas Romme/Luns. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1979) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van D'66. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij Democraten '66 op 22 april 1978 te Zwolle. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de VVD. Een voorlopig verslag van het onderzoek de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978 te Utrecht. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1979) De 'New Left' in Nederland. Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1979) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1979. [Jaarboek DNPP]

Middel, L.P. (1979) Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'Kameraden'. Over de organisatiestructuur van de PvdA en de CPN. [Jaarboek DNPP]

Annual report

D66 (1979) Jaarrekening 1979. [Annual report]

VVD (1979) 32ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

ARP (1979) Jaarverslag ARP 1979. [Annual report]

CDA (1979) Jaarverslag CDA 1978-1979. [Annual report]

DNPP (1979) Jaarverslag DNPP 1979. [Annual report]

VVD, JOVD (1979) Jaarverslag JOVD 1978-1979. [Annual report]

PvdA (1979) Organisatorische en financiële verslagen 1978-1979. [Annual report]

Statuten en Reglementen

D66 (1979) Statuten van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1979) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

DS'70 (1979) Statuten en Huishoudelijk Reglement DS'70. [Statuten en Reglementen]

Inventory

VVD (1979) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Delfzijl van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1979-1987. [Inventory]

VVD (1979) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Stadskanaal van de Kamercentrale Groningen (VVD), (1954) 1979-1984. [Inventory]

EVP (1979) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van R.A.P. van den Bree (EVP), 1979 – 1986. [Inventory]

Speech

D66 (1979) Toespraak A. de Goede over de Europese verkiezingen. [Speech]

CDA (1979) Toespraak A.A.M. van Agt op het CDA-congres. [Speech]

VVD (1979) Toespraak Ch.A. van der Klaauw. [Speech]

VVD (1979) Toespraak F. Korthals Altes. [Speech]

VVD (1979) Toespraak F. Korthals Altes op de Algemene vergadering te Breda. [Speech]

VVD (1979) Toespraak F. Korthals Altes te Lunteren. [Speech]

KVP (1979) Toespraak G.M.P. Cornelissen. [Speech]

D66 (1979) Toespraak H.M.C.M. van Oorschot over kernbewapening. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.C. Terlouw op de 24e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.F. Glastra van Loon op de algemene ledenvergadering. [Speech]

VVD (1979) Toespraak J.G. Rietkerk op de Algemene vergadering te Breda. [Speech]

VVD (1979) Toespraak J.G. Rietkerk over Europese verkiezingen. [Speech]

PvdA (1979) Toespraak J.M. den Uyl op het partijcongres te Amsterdam. [Speech]

CDA (1979) Toespraak J.W. van Hulst op het CDA-congres. [Speech]

D66 (1979) Toespraak L.J. Brinkhorst op de algemene ledenvergadering. [Speech]

CPN (1979) Toespraak R. Haks over de Europese verkiezingen. [Speech]

CDA (1979) Toespraak R.F.M. Lubbers. [Speech]

CDA (1979) Toespraak R.F.M. Lubbers over neutralisme. [Speech]

Report

van der Hoeven, Erik and Lambers-Hacquebard, Ineke and Engwirda, Maarten (1979) Besparen is vooruitzien. [Report]

Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and van Yperen, P. (1979) Voorontwerp van wet ter beperking van de nadelen van pensioenverlies wegens inflatie. [Report]

D66 (1979) Campagne tekstboek: Samengesteld door de werkgroep Europa van de SWB D66. [Report]

D66 (1979) Van ruilverkaveling naar landinrichting. [Report]

D66 (1979) Symposium 12.5 jaar D'66: De volgende generatie. [Report]

D66 (1979) Studiedagen Europa. [Report]

D66 (1979) Studiedag bestuurlijke reorganisatie. [Report]

Wessel - Tuinstra, Elida (1979) Standpuntbepaling inzake D'66 abortus. [Report]

Nypels, E. (1979) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

D66 (1979) Het (bedreigde) boek in de samenleving. [Report]

Cohen Jehorcon-v.d. Borst, Marieke and Frankfurther, Hans and Gelderblorn-Lankhout, Hanneke and Gruijters, Jo and Pieters, Phlip and Stam- de Nooyer, Thera and Stam, Ruud and Swaab, Els and Swinkels-Jaspers, Nel and Wessel-Tuinstra, Elida (1979) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Report]

Journal article

PvdA (1979) De massabasis van de sociaal-democratie. [Journal article]

PvdA (1979) De prioriteiten van de Wiardi Beckmanstichting. [Journal article]

PvdA (1979) De sociaal-economische politiek van de Belgische regering. [Journal article]

PvdA (1979) Een oud-SDAPer in Jakarta. [Journal article]

PvdA (1979) Oude koeien uit de sloot. [Journal article]

PvdA (1979) Signalementen. [Journal article]

Aa, T. van der (1979) Emma Brunt, je zal je zuster bedoelen. [Journal article]

Aa, T. van der (1979) Militaire krachtsverhoudingen. [Journal article]

Alberts, A. (1979) Zomer in Europa? [Journal article]

Baarle, Y. van (1979) Centrum voor levensbeschouwing een politiek : samenleven in meervoud. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. (1979) Terug naar Vietnam. [Journal article]

Berg, E. and Horrevorts, T. (1979) Politieke beheersing van bureaucratiën. [Journal article]

Berlinguer, E. (1979) Het historisch compromis in de huidige situatie. [Journal article]

Beus, J. de (1979) Narcisme en politiek. [Journal article]

Bos, B. (1979) Planning op de eenbaansweg, welzijnsdenker vanaf 1946. [Journal article]

Brants, K. and Praag (Jr), Ph. van (1979) Groepsvorming in soorten. [Journal article]

Broder, H.M. (1979) Geld om werk te scheppen, niet om werklozen te steunen. [Journal article]

Bruyn-Hundt, Marga (1979) Vrouwen: paupers op de arbeidsmarkt. [Journal article]

Constandse, Anton (1979) Dubieuze Derde Wereld. [Journal article]

Craxi, B. (1979) De logica van het Leninisme. [Journal article]

Dam, M. van (1979) Verloren illusies zijn gevonden waarheden. [Journal article]

Dankert, P. (1979) De Duitse deling en de Westduitse veiligheid. [Journal article]

Davidson, B. (1979) Over de Cubanen in Afrika. [Journal article]

Drenth, J. (1979) Jonge leerkrachten in de knel. [Journal article]

Dutschke, Rudi (1979) Reële oorlogen en reëel socialisme. [Journal article]

Ehrenfest, A. (1979) Verdubbelde energieverspilling in de Buitendienst of honorering van de Binnendienst. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1979) Overheidssubsidiëring van politieke partijen als principieel probleem. [Journal article]

Emmerij, L.J. and Ritzen, J.M.M. (1979) Arbeidsplaatsen scheppen met realisme en werkherverdeling met visie. [Journal article]

Friese, P. (1979) CDA-wetenschappelijke instituten : gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

Galan, C. de (1979) Een nota, een revolutie en een congres over economie. [Journal article]

Gallupi, Massimo (1979) Wat de VS in Zuid-Vietnam veranderd hebben. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De partij die bijna altijd gelijk heeft. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De rechtmatigheid van het partijrecht. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) Voorzitter Vondeling. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) De strijd om de arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) Herverdeling van arbeid en inkomen. [Journal article]

Huijsen, C. (1979) De blinde vlek van links. [Journal article]

Huysen, C. (1979) Beperkte participatie beperkt de participatie. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1979) Politisering in de gezondheidszorg. [Journal article]

Janssen, Gerbertus (1979) Theo Thijssens strijd tegen onderwijsbezuinigingen. [Journal article]

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1979) Een levensvatbare vermogensaanwasdeling. [Journal article]

Kolakowshi, L. (1979) De waarden van de sociaal-democratie. [Journal article]

Kolthoff, K. (1979) De wenselijkheid van een consumptiepolitiek. [Journal article]

Kombrink, H. (1979) Tussen idealisme en machtsvorming. [Journal article]

Koopman, B. (1979) De vele mensbeelden van de econoom. [Journal article]

Kootstra, L. and Bruyn-Hundt, M. (1979) Over de economische discussie : een vraag aan Hoffman, De Galen en Tinbergen. [Journal article]

Korzec, M. and Tromp, B. (1979) Op mensenrechten mag niet bezuinigd worden. [Journal article]

Kraemer, Paul E. (1979) Socialisme of democratisch-socialisme? Maar dan nóg ... [Journal article]

Krop, M. (1979) De Derde Weg : nog geen Godesberg voor PCI. [Journal article]

Krop, M. (1979) De sociaal-democratie op proef. [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1979) Mogelijke ongewenste gevolgen van innovaties. [Journal article]

Lange, H.M. de (1979) Geloof, wetenschap en samenleving : indrukken van een wereldconferentie in Boston. [Journal article]

Lange, H.M. de and Puchinger, G. (1979) Dr. Jelle Zijlstra : gesprekken en geschriften. [Journal article]

Leijnse, F. (1979) Losse signalen van buiten het circuit. [Journal article]

Liebknecht, W. (1979) Socialisme en beschaving. [Journal article]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Matzner, Egon and Aa, Toon van der (1979) Het nieuwe beginselprogram van de Sozialistische Partei Östereichs : veranderde inzichten. [Journal article]

Meijers, H. and Wesseldijk, J.W. (1979) Het niet zo gastvrije vluchtelingenbeleid. [Journal article]

Moulineux, M. (1979) De betekenis van de thuisvrouw. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1979) Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). [Journal article]

Peper, B. (1979) Maatschappelijke vitaliteit en economische weerbaarheid. [Journal article]

Perry, J. (1979) G. H. Pieters : een kwart eeuw van strijd. [Journal article]

Rozemond, S. (1979) NAVO en PvdA beide op weg naar de niet-totale oorlog. [Journal article]

Röling, Wiek (1979) Ab van Dien : eerste palen slaan. [Journal article]

Salet, W. (1979) Stadsvernieuwing door zelfwerkzaamheid. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Een controversieel verschijnsel. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Solidariteit, vroeger en nu. [Journal article]

Schröder, P. (1979) Rooie Vrouwen tussen Partij van de Arbeid en vrouwenbeweging. [Journal article]

Schuitemaker, R. (1979) De jeugdwerkloosheid drie maal bestreden. [Journal article]

Smit, J. (1979) Geen BEV maar banen. [Journal article]

Thijn, E. van (1979) Macht en mentaliteit : een socialistische visie op kapitalisme en vooruitgang van dr. B. Goudzwaard. [Journal article]

Tromp, B. (1979) De nederlaag van Labour. [Journal article]

Tromp, B. (1979) Een stap naar een praktische ideologie. [Journal article]

Tromp, B. (1979) J. M. den Uyl : inzicht en uitzicht. [Journal article]

Veenhoff, B.M. (1979) De PvdA en de Europese integratie. [Journal article]

Veld, R. in 't (1979) De toekomstige effectiviteit van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Vondeling, A. (1979) Het Europa van aarzelende burgers. [Journal article]

Vrijman, J. (1979) Waar het om gaat. [Journal article]

Weeda, A. (1979) Van economendebat tot economiediscussie. [Journal article]

Wijne, J.S. (1979) Beginselen moeten ter discussie blijven. [Journal article]

Zorgdrager, J. (1979) Over de stakingen nog niet uitgesproken. [Journal article]

Journal volume

CHU (1979) De Nederlander, jrg. 15. [Journal volume]

ARP (1979) Nederlandse Gedachten, jrg. 35. [Journal volume]

PvdA (1979) PK Partijkrant, jrg. 10. [Journal volume]

PPR (1979) PPRAK, jrg. 12. [Journal volume]

ARP (1979) AR Staatkunde, jrg. 49. [Journal volume]

CHU (1979) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 24. [Journal volume]

VVD, JOVD (1979) De Driemaster, jrg. 31. [Journal volume]

SP (1979) De Tribune, jrg. 15. [Journal volume]

D66 (1979) Democraat, jrg. 12. [Journal volume]

VVD, JOVD (1979) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD (1979) Liberaal Reveil, jrg. 21. [Journal volume]

CPN (1979) Politiek en Cultuur, jrg. 39. [Journal volume]

KVP (1979) Politiek perspectief, jrg. 8. [Journal volume]

PvdA (1979) Roos in de Vuist, jrg. 5. [Journal volume]

PvdA (1979) Socialisme en Democratie, jrg. 36. [Journal volume]

VVD (1979) Vrijheid en Democratie, nr's 1203-1222. [Journal volume]

Election platform

Europese Volkspartij (1979) De EVP - Paspoort voor Europa - Verkiezingsmanifest. [Election platform]

PSP (1979) De PSP over de Europese Gemeenschap. [Election platform]

PPR (1979) Europees programma. [Election platform]

D66 (1979) Europees programma 1979. [Election platform]

CSPEC (1979) Oproep aan de Europese kiezers van de Federatie van Socialistische en Sociaal-democratische partijen in de EEG. [Election platform]

CDA; Europese Volkspartij (1979) Politiek programma. [Election platform]

VVD, ELD (1979) Programma voor Europa. [Election platform]

CPN (1979) Punten waar de CPN voor optreedt bij de Europese verkiezingen. [Election platform]

SGP (1979) Verkiezingsmanifest van Staatkundig Gereformeerde Partij. [Election platform]

PvdA (1979) Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Europese verkiezingen. [Election platform]

GPV (1979) Voor een Europa van samenwerkende nationale staten: manifest voor Europese verkiezingen. [Election platform]

Varia

Kuin, Dirk and Thomassen, Michel (1979) Regeren zonder het CDA, notulen van geheim beraad VVD, PvdA, D'66. [Varia]

This list was generated on Tue Mar 28 21:05:05 2023 CEST.