Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1979

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 161.

ARP

ARP (1979) Nederlandse Gedachten, jrg. 35. [Journal volume]

ARP (1979) AR Staatkunde, jrg. 49. [Journal volume]

ARP (1979) Jaarverslag ARP 1979. [Annual report]

CDA

CDA (1979) Jaarverslag CDA 1978-1979. [Annual report]

CDA (1979) Toespraak A.A.M. van Agt op het CDA-congres. [Speech]

CDA (1979) Toespraak J.W. van Hulst op het CDA-congres. [Speech]

CDA (1979) Toespraak R.F.M. Lubbers. [Speech]

CDA (1979) Toespraak R.F.M. Lubbers over neutralisme. [Speech]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1979) Politiek programma. [Election platform]

CHU

CHU (1979) De Nederlander, jrg. 15. [Journal volume]

CHU (1979) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 24. [Journal volume]

CPN

CPN (1979) Politiek en Cultuur, jrg. 39. [Journal volume]

CPN (1979) Punten waar de CPN voor optreedt bij de Europese verkiezingen. [Election platform]

CPN (1979) Toespraak R. Haks over de Europese verkiezingen. [Speech]

CSPEC

CSPEC (1979) Oproep aan de Europese kiezers van de Federatie van Socialistische en Sociaal-democratische partijen in de EEG. [Election platform]

D66

van der Hoeven, Erik and Lambers-Hacquebard, Ineke and Engwirda, Maarten (1979) Besparen is vooruitzien. [Report]

Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and van Yperen, P. (1979) Voorontwerp van wet ter beperking van de nadelen van pensioenverlies wegens inflatie. [Report]

D66 (1979) Campagne tekstboek: Samengesteld door de werkgroep Europa van de SWB D66. [Report]

D66 (1979) Van ruilverkaveling naar landinrichting. [Report]

D66 (1979) Symposium 12.5 jaar D'66: De volgende generatie. [Report]

D66 (1979) Studiedagen Europa. [Report]

D66 (1979) Studiedag bestuurlijke reorganisatie. [Report]

Wessel - Tuinstra, Elida (1979) Standpuntbepaling inzake D'66 abortus. [Report]

Nypels, E. (1979) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

D66 (1979) Het (bedreigde) boek in de samenleving. [Report]

D66 (1979) 24e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1979) 25e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1979) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

D66 (1979) Jaarrekening 1979. [Annual report]

D66 (1979) Statuten van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1979) Vervolg 25e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1979) Democraat, jrg. 12. [Journal volume]

D66 (1979) Europees programma 1979. [Election platform]

D66 (1979) Toespraak A. de Goede over de Europese verkiezingen. [Speech]

D66 (1979) Toespraak H.M.C.M. van Oorschot over kernbewapening. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.C. Terlouw op de 24e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.C. Terlouw op de algemene ledenvergadering. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Speech]

D66 (1979) Toespraak J.F. Glastra van Loon op de algemene ledenvergadering. [Speech]

D66 (1979) Toespraak L.J. Brinkhorst op de algemene ledenvergadering. [Speech]

Cohen Jehorcon-v.d. Borst, Marieke and Frankfurther, Hans and Gelderblorn-Lankhout, Hanneke and Gruijters, Jo and Pieters, Phlip and Stam- de Nooyer, Thera and Stam, Ruud and Swaab, Els and Swinkels-Jaspers, Nel and Wessel-Tuinstra, Elida (1979) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Report]

DNPP

DNPP (1979) Jaarverslag DNPP 1979. [Annual report]

DS'70

DS'70 (1979) Statuten en Huishoudelijk Reglement DS'70. [Statuten en Reglementen]

EVP

EVP (1979) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van R.A.P. van den Bree (EVP), 1979 – 1986. [Inventory]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1979) De EVP - Paspoort voor Europa - Verkiezingsmanifest. [Election platform]

GPV

GPV (1979) Richtlijnen voor de Nationale Gereformeerde Politiek. [Party programme]

GPV (1979) Voor een Europa van samenwerkende nationale staten: manifest voor Europese verkiezingen. [Election platform]

KVP

KVP (1979) Politiek perspectief, jrg. 8. [Journal volume]

KVP (1979) Toespraak G.M.P. Cornelissen. [Speech]

PPR

PPR (1979) PPRAK, jrg. 12. [Journal volume]

PPR (1979) De PPR in de jaren 80. Een beleidsnota van het partijbestuur. [Party programme]

PPR (1979) Europees programma. [Election platform]

PSP

PSP (1979) De PSP over de Europese Gemeenschap. [Election platform]

PvdA

PvdA (1979) De massabasis van de sociaal-democratie. [Journal article]

PvdA (1979) De prioriteiten van de Wiardi Beckmanstichting. [Journal article]

PvdA (1979) De sociaal-economische politiek van de Belgische regering. [Journal article]

PvdA (1979) Een oud-SDAPer in Jakarta. [Journal article]

PvdA (1979) Oude koeien uit de sloot. [Journal article]

PvdA (1979) PK Partijkrant, jrg. 10. [Journal volume]

PvdA (1979) Signalementen. [Journal article]

PvdA (1979) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1979) Organisatorische en financiële verslagen 1978-1979. [Annual report]

PvdA (1979) Roos in de Vuist, jrg. 5. [Journal volume]

PvdA (1979) Socialisme en Democratie, jrg. 36. [Journal volume]

PvdA (1979) Toespraak J.M. den Uyl op het partijcongres te Amsterdam. [Speech]

PvdA (1979) Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Europese verkiezingen. [Election platform]

Aa, T. van der (1979) Emma Brunt, je zal je zuster bedoelen. [Journal article]

Aa, T. van der (1979) Militaire krachtsverhoudingen. [Journal article]

Alberts, A. (1979) Zomer in Europa? [Journal article]

Baarle, Y. van (1979) Centrum voor levensbeschouwing een politiek : samenleven in meervoud. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. (1979) Terug naar Vietnam. [Journal article]

Berg, E. and Horrevorts, T. (1979) Politieke beheersing van bureaucratiën. [Journal article]

Berlinguer, E. (1979) Het historisch compromis in de huidige situatie. [Journal article]

Beus, J. de (1979) Narcisme en politiek. [Journal article]

Bos, B. (1979) Planning op de eenbaansweg, welzijnsdenker vanaf 1946. [Journal article]

Brants, K. and Praag (Jr), Ph. van (1979) Groepsvorming in soorten. [Journal article]

Broder, H.M. (1979) Geld om werk te scheppen, niet om werklozen te steunen. [Journal article]

Bruyn-Hundt, Marga (1979) Vrouwen: paupers op de arbeidsmarkt. [Journal article]

Constandse, Anton (1979) Dubieuze Derde Wereld. [Journal article]

Craxi, B. (1979) De logica van het Leninisme. [Journal article]

Dam, M. van (1979) Verloren illusies zijn gevonden waarheden. [Journal article]

Dankert, P. (1979) De Duitse deling en de Westduitse veiligheid. [Journal article]

Davidson, B. (1979) Over de Cubanen in Afrika. [Journal article]

Drenth, J. (1979) Jonge leerkrachten in de knel. [Journal article]

Dutschke, Rudi (1979) Reële oorlogen en reëel socialisme. [Journal article]

Ehrenfest, A. (1979) Verdubbelde energieverspilling in de Buitendienst of honorering van de Binnendienst. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1979) Overheidssubsidiëring van politieke partijen als principieel probleem. [Journal article]

Emmerij, L.J. and Ritzen, J.M.M. (1979) Arbeidsplaatsen scheppen met realisme en werkherverdeling met visie. [Journal article]

Friese, P. (1979) CDA-wetenschappelijke instituten : gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

Galan, C. de (1979) Een nota, een revolutie en een congres over economie. [Journal article]

Gallupi, Massimo (1979) Wat de VS in Zuid-Vietnam veranderd hebben. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De partij die bijna altijd gelijk heeft. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De rechtmatigheid van het partijrecht. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) Voorzitter Vondeling. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) De strijd om de arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) Herverdeling van arbeid en inkomen. [Journal article]

Huijsen, C. (1979) De blinde vlek van links. [Journal article]

Huysen, C. (1979) Beperkte participatie beperkt de participatie. [Journal article]

Idenburg, Ph.A. (1979) Politisering in de gezondheidszorg. [Journal article]

Janssen, Gerbertus (1979) Theo Thijssens strijd tegen onderwijsbezuinigingen. [Journal article]

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1979) Een levensvatbare vermogensaanwasdeling. [Journal article]

Kolakowshi, L. (1979) De waarden van de sociaal-democratie. [Journal article]

Kolthoff, K. (1979) De wenselijkheid van een consumptiepolitiek. [Journal article]

Kombrink, H. (1979) Tussen idealisme en machtsvorming. [Journal article]

Koopman, B. (1979) De vele mensbeelden van de econoom. [Journal article]

Kootstra, L. and Bruyn-Hundt, M. (1979) Over de economische discussie : een vraag aan Hoffman, De Galen en Tinbergen. [Journal article]

Korzec, M. and Tromp, B. (1979) Op mensenrechten mag niet bezuinigd worden. [Journal article]

Kraemer, Paul E. (1979) Socialisme of democratisch-socialisme? Maar dan nóg ... [Journal article]

Krop, M. (1979) De Derde Weg : nog geen Godesberg voor PCI. [Journal article]

Krop, M. (1979) De sociaal-democratie op proef. [Journal article]

Köbben, A.J.F. (1979) Mogelijke ongewenste gevolgen van innovaties. [Journal article]

Lange, H.M. de (1979) Geloof, wetenschap en samenleving : indrukken van een wereldconferentie in Boston. [Journal article]

Lange, H.M. de and Puchinger, G. (1979) Dr. Jelle Zijlstra : gesprekken en geschriften. [Journal article]

Leijnse, F. (1979) Losse signalen van buiten het circuit. [Journal article]

Liebknecht, W. (1979) Socialisme en beschaving. [Journal article]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Matzner, Egon and Aa, Toon van der (1979) Het nieuwe beginselprogram van de Sozialistische Partei Östereichs : veranderde inzichten. [Journal article]

Meijers, H. and Wesseldijk, J.W. (1979) Het niet zo gastvrije vluchtelingenbeleid. [Journal article]

Moulineux, M. (1979) De betekenis van de thuisvrouw. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1979) Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). [Journal article]

Peper, B. (1979) Maatschappelijke vitaliteit en economische weerbaarheid. [Journal article]

Perry, J. (1979) G. H. Pieters : een kwart eeuw van strijd. [Journal article]

Rozemond, S. (1979) NAVO en PvdA beide op weg naar de niet-totale oorlog. [Journal article]

Röling, Wiek (1979) Ab van Dien : eerste palen slaan. [Journal article]

Salet, W. (1979) Stadsvernieuwing door zelfwerkzaamheid. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Een controversieel verschijnsel. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Solidariteit, vroeger en nu. [Journal article]

Schröder, P. (1979) Rooie Vrouwen tussen Partij van de Arbeid en vrouwenbeweging. [Journal article]

Schuitemaker, R. (1979) De jeugdwerkloosheid drie maal bestreden. [Journal article]

Smit, J. (1979) Geen BEV maar banen. [Journal article]

Thijn, E. van (1979) Macht en mentaliteit : een socialistische visie op kapitalisme en vooruitgang van dr. B. Goudzwaard. [Journal article]

Tromp, B. (1979) De nederlaag van Labour. [Journal article]

Tromp, B. (1979) Een stap naar een praktische ideologie. [Journal article]

Tromp, B. (1979) J. M. den Uyl : inzicht en uitzicht. [Journal article]

Veenhoff, B.M. (1979) De PvdA en de Europese integratie. [Journal article]

Veld, R. in 't (1979) De toekomstige effectiviteit van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Vondeling, A. (1979) Het Europa van aarzelende burgers. [Journal article]

Vrijman, J. (1979) Waar het om gaat. [Journal article]

Weeda, A. (1979) Van economendebat tot economiediscussie. [Journal article]

Wijne, J.S. (1979) Beginselen moeten ter discussie blijven. [Journal article]

Zorgdrager, J. (1979) Over de stakingen nog niet uitgesproken. [Journal article]

SGP

SGP (1979) Verkiezingsmanifest van Staatkundig Gereformeerde Partij. [Election platform]

SP

SP (1979) De Tribune, jrg. 15. [Journal volume]

VVD

VVD (1979) 32ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1979) 52ste Algemene Vergadering (32ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1979) 53ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1979) Liberaal Reveil, jrg. 21. [Journal volume]

VVD (1979) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Delfzijl van de Kamercentrale Groningen (VVD), 1979-1987. [Inventory]

VVD (1979) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Stadskanaal van de Kamercentrale Groningen (VVD), (1954) 1979-1984. [Inventory]

VVD (1979) Toespraak Ch.A. van der Klaauw. [Speech]

VVD (1979) Toespraak F. Korthals Altes. [Speech]

VVD (1979) Toespraak F. Korthals Altes op de Algemene vergadering te Breda. [Speech]

VVD (1979) Toespraak F. Korthals Altes te Lunteren. [Speech]

VVD (1979) Toespraak J.G. Rietkerk op de Algemene vergadering te Breda. [Speech]

VVD (1979) Toespraak J.G. Rietkerk over Europese verkiezingen. [Speech]

VVD (1979) Vrijheid en Democratie, nr's 1203-1222. [Journal volume]

VVD, ELD

VVD, ELD (1979) Programma voor Europa. [Election platform]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1979) De Driemaster, jrg. 31. [Journal volume]

VVD, JOVD (1979) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1979) Jaarverslag JOVD 1978-1979. [Annual report]

Kuin, Dirk and Thomassen, Michel (1979) Regeren zonder het CDA, notulen van geheim beraad VVD, PvdA, D'66. [Varia]

This list was generated on Sat Jun 3 16:02:48 2023 CEST.