Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1979

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 89.

A

Aa, T. van der (1979) Emma Brunt, je zal je zuster bedoelen. [Journal article]

Aa, T. van der (1979) Militaire krachtsverhoudingen. [Journal article]

Alberts, A. (1979) Zomer in Europa? [Journal article]

B

Baarle, Y. van (1979) Centrum voor levensbeschouwing een politiek : samenleven in meervoud. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. (1979) Terug naar Vietnam. [Journal article]

Berg, E. and Horrevorts, T. (1979) Politieke beheersing van bureaucratiën. [Journal article]

Berlinguer, E. (1979) Het historisch compromis in de huidige situatie. [Journal article]

Beus, J. de (1979) Narcisme en politiek. [Journal article]

Bos, B. (1979) Planning op de eenbaansweg, welzijnsdenker vanaf 1946. [Journal article]

Brants, K. and Praag (Jr), Ph. van (1979) Groepsvorming in soorten. [Journal article]

Broder, H.M. (1979) Geld om werk te scheppen, niet om werklozen te steunen. [Journal article]

Bruyn-Hundt, Marga (1979) Vrouwen: paupers op de arbeidsmarkt. [Journal article]

C

Cohen Jehorcon-v.d. Borst, Marieke and Frankfurther, Hans and Gelderblorn-Lankhout, Hanneke and Gruijters, Jo and Pieters, Phlip and Stam- de Nooyer, Thera and Stam, Ruud and Swaab, Els and Swinkels-Jaspers, Nel and Wessel-Tuinstra, Elida (1979) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Report]

Constandse, Anton (1979) Dubieuze Derde Wereld. [Journal article]

Craxi, B. (1979) De logica van het Leninisme. [Journal article]

D

Dam, M. van (1979) Verloren illusies zijn gevonden waarheden. [Journal article]

Dankert, P. (1979) De Duitse deling en de Westduitse veiligheid. [Journal article]

Davidson, B. (1979) Over de Cubanen in Afrika. [Journal article]

Dik, J.B. and Singelsma, S. (1979) Nederlandse politieke partijen en Europese samenwerking en eenwording. De houding van de ARP, CHU, KVP, PvdA en VVD 1945-1980. [Jaarboek DNPP]

Drenth, J. (1979) Jonge leerkrachten in de knel. [Journal article]

Dutschke, Rudi (1979) Reële oorlogen en reëel socialisme. [Journal article]

E

Ehrenfest, A. (1979) Verdubbelde energieverspilling in de Buitendienst of honorering van de Binnendienst. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1979) Overheidssubsidiëring van politieke partijen als principieel probleem. [Journal article]

Emmerij, L.J. and Ritzen, J.M.M. (1979) Arbeidsplaatsen scheppen met realisme en werkherverdeling met visie. [Journal article]

F

Friese, P. (1979) CDA-wetenschappelijke instituten : gespreide verantwoordelijkheid. [Journal article]

G

Galan, C. de (1979) Een nota, een revolutie en een congres over economie. [Journal article]

Gallupi, Massimo (1979) Wat de VS in Zuid-Vietnam veranderd hebben. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De partij die bijna altijd gelijk heeft. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) De rechtmatigheid van het partijrecht. [Journal article]

Gortzak, W. (1979) Voorzitter Vondeling. [Journal article]

H

Hoffman, L. (1979) De strijd om de arbeidstijdverkorting. [Journal article]

Hoffman, L. (1979) Herverdeling van arbeid en inkomen. [Journal article]

Huijsen, C. (1979) De blinde vlek van links. [Journal article]

Huysen, C. (1979) Beperkte participatie beperkt de participatie. [Journal article]

I

Idenburg, Ph.A. (1979) Politisering in de gezondheidszorg. [Journal article]

J

Janssen, Gerbertus (1979) Theo Thijssens strijd tegen onderwijsbezuinigingen. [Journal article]

K

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1979) Een levensvatbare vermogensaanwasdeling. [Journal article]

Kolakowshi, L. (1979) De waarden van de sociaal-democratie. [Journal article]

Kolthoff, K. (1979) De wenselijkheid van een consumptiepolitiek. [Journal article]

Kombrink, H. (1979) Tussen idealisme en machtsvorming. [Journal article]

Koole, Ruud (1979) De KVP en het kompas Romme/Luns. [Jaarboek DNPP]

Koopman, B. (1979) De vele mensbeelden van de econoom. [Journal article]

Kootstra, L. and Bruyn-Hundt, M. (1979) Over de economische discussie : een vraag aan Hoffman, De Galen en Tinbergen. [Journal article]

Korzec, M. and Tromp, B. (1979) Op mensenrechten mag niet bezuinigd worden. [Journal article]

Kraemer, Paul E. (1979) Socialisme of democratisch-socialisme? Maar dan nóg ... [Journal article]

Krop, M. (1979) De Derde Weg : nog geen Godesberg voor PCI. [Journal article]

Krop, M. (1979) De sociaal-democratie op proef. [Journal article]

Kuin, Dirk and Thomassen, Michel (1979) Regeren zonder het CDA, notulen van geheim beraad VVD, PvdA, D'66. [Varia]

Köbben, A.J.F. (1979) Mogelijke ongewenste gevolgen van innovaties. [Journal article]

L

Lange, H.M. de (1979) Geloof, wetenschap en samenleving : indrukken van een wereldconferentie in Boston. [Journal article]

Lange, H.M. de and Puchinger, G. (1979) Dr. Jelle Zijlstra : gesprekken en geschriften. [Journal article]

Leijnse, F. (1979) Losse signalen van buiten het circuit. [Journal article]

Liebknecht, W. (1979) Socialisme en beschaving. [Journal article]

Lipschits, I. (1979) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van D'66. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke Partij Democraten '66 op 22 april 1978 te Zwolle. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Lipschits, I. and Middel, L.P. and Schuur, W.H. van (1979) Het middenkader van de VVD. Een voorlopig verslag van het onderzoek de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978 te Utrecht. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1979) De 'New Left' in Nederland. Een interpretatie van ideologische ontwikkelingen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1979) Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1979. [Jaarboek DNPP]

M

Matzner, Egon and Aa, Toon van der (1979) Het nieuwe beginselprogram van de Sozialistische Partei Östereichs : veranderde inzichten. [Journal article]

Meijers, H. and Wesseldijk, J.W. (1979) Het niet zo gastvrije vluchtelingenbeleid. [Journal article]

Middel, L.P. (1979) Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'Kameraden'. Over de organisatiestructuur van de PvdA en de CPN. [Jaarboek DNPP]

Moulineux, M. (1979) De betekenis van de thuisvrouw. [Journal article]

N

Nypels, E. (1979) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and van Yperen, P. (1979) Voorontwerp van wet ter beperking van de nadelen van pensioenverlies wegens inflatie. [Report]

Nederhorst, G.M. (1979) Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). [Journal article]

P

Peper, B. (1979) Maatschappelijke vitaliteit en economische weerbaarheid. [Journal article]

Perry, J. (1979) G. H. Pieters : een kwart eeuw van strijd. [Journal article]

R

Rozemond, S. (1979) NAVO en PvdA beide op weg naar de niet-totale oorlog. [Journal article]

Röling, Wiek (1979) Ab van Dien : eerste palen slaan. [Journal article]

S

Salet, W. (1979) Stadsvernieuwing door zelfwerkzaamheid. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Een controversieel verschijnsel. [Journal article]

Schaper, B.W. (1979) Solidariteit, vroeger en nu. [Journal article]

Schröder, P. (1979) Rooie Vrouwen tussen Partij van de Arbeid en vrouwenbeweging. [Journal article]

Schuitemaker, R. (1979) De jeugdwerkloosheid drie maal bestreden. [Journal article]

Smit, J. (1979) Geen BEV maar banen. [Journal article]

T

Thijn, E. van (1979) Macht en mentaliteit : een socialistische visie op kapitalisme en vooruitgang van dr. B. Goudzwaard. [Journal article]

Tromp, B. (1979) De nederlaag van Labour. [Journal article]

Tromp, B. (1979) Een stap naar een praktische ideologie. [Journal article]

Tromp, B. (1979) J. M. den Uyl : inzicht en uitzicht. [Journal article]

V

van der Hoeven, Erik and Lambers-Hacquebard, Ineke and Engwirda, Maarten (1979) Besparen is vooruitzien. [Report]

Veenhoff, B.M. (1979) De PvdA en de Europese integratie. [Journal article]

Veld, R. in 't (1979) De toekomstige effectiviteit van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Vondeling, A. (1979) Het Europa van aarzelende burgers. [Journal article]

Vrijman, J. (1979) Waar het om gaat. [Journal article]

W

Wessel - Tuinstra, Elida (1979) Standpuntbepaling inzake D'66 abortus. [Report]

Weeda, A. (1979) Van economendebat tot economiediscussie. [Journal article]

Wijne, J.S. (1979) Beginselen moeten ter discussie blijven. [Journal article]

Z

Zorgdrager, J. (1979) Over de stakingen nog niet uitgesproken. [Journal article]

This list was generated on Fri Dec 9 07:15:44 2022 CET.