Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1975

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CDA | CHU | CPN | D66 | DNPP | KVP | PPR | PvdA | SP | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 115.

ARP

ARP (1975) Nederlandse Gedachten, jrg. 31. [Journal volume]

ARP (1975) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 45. [Journal volume]

ARP (1975) Fragment rede mr. W. Aantjes. [Speech]

ARP (1975) Jaarverslag ARP 1975. [Annual report]

ARP (1975) Openingstoespraak drs. J. de Koning. voorzitter ARP. [Speech]

ARP (1975) Openingstoespraak van de vice-voorzitter, dr. D. Th. Kuiper. [Speech]

ARP (1975) Slotwoord H.A. de Boer. [Speech]

ARP (1975) Toespraak drs. J. de Koning, voorzitter ARP. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van drs. J. de Koning naar aanleiding van de discussie op de partijraad van 13 december 1975. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van mr. W. Aantjes naar aanleiding van de discussie op de partijraad van 13 december 1975. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van mr. W. Aantjes, voorzitter AR-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CDA

CDA (1975) CDA: tussen wenselijkheid en werkelijkheid. [Speech]

CDA (1975) Jaarrekening 1975. [Annual report]

CDA (1975) Openingstoespraak prof dr. P.A.J.M. Steenkamp. [Speech]

CDA (1975) Rede mr. F.H.J.J. Andriessen, voorzitter KVP-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CDA (1975) Rede van dr. R.J.H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CDA (1975) Rede van mr. W. Aantjes, voorzitter van de ARP-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CDA (1975) Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. [Report]

CDA (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1975) Toespraak P.A.J.M. Steenkamp op het eerste CDA-congres. [Speech]

CDA (1975) Toespraak R.J.H. Kruisinga op het eerste CDA-congres. [Speech]

CDA (1975) Toespraak van CDA-lid Scholten op het eerste congres. [Speech]

CHU

CHU (1975) De Nederlander, jrg. 11. [Journal volume]

CHU (1975) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 20. [Journal volume]

CHU (1975) Rede van mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter CHU, op de besloten vergadering van de Unieraad CHU. [Speech]

CHU (1975) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU (1975) Toespraak O.W.A. baron van Verschuer op de Algemene Vergadering van de CHU. [Speech]

CHU (1975) Toespraak van O.W.A. baron van Verschuer over de ontwerpstatuten van het CDA. [Speech]

CPN

CPN (1975) Actie- en eisenprogram 25ste congres CPN, juni 1975. [Congress documents]

CPN (1975) Politiek en Cultuur, jrg. 35. [Journal volume]

D66

Nypels, E. (1975) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

D66 (1975) Het beleid van zeehavens en het Europees zeehavenbeleid. [Report]

D66 (1975) 17e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1975) Democraat, jrg. 8. [Journal volume]

D66 (1975) Jaarrekening 1975. [Annual report]

D66 (1975) Peperbek, jrg. 8. [Journal volume]

D66 (1975) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van E.F. Maas (D66), 1975-1985. [Inventory]

D66 (1975) Toespraak J.C. Terlouw op de 17e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

Halm, Jan (1975) Abortus: een oriënterende beschouwing. [Report]

DNPP

DNPP (1975) Jaarverslag DNPP 1975. [Annual report]

KVP

KVP (1975) Fragment rede KVP-fractievoorzitter mr. F.H.J.J. Andriessen. [Speech]

KVP (1975) Fragment rede KVP-voorzitter Vergeer. [Speech]

KVP (1975) Politiek perspectief, jrg. 4. [Journal volume]

KVP (1975) Toespraak W.J. Vergeer op de Partijraad. [Speech]

PPR

PPR (1975) PPRAK, jrg. 8. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1975) PK Partijkrant, jrg. 6. [Journal volume]

PvdA (1975) Organisatorische en financiële verslagen 1974-1975. [Annual report]

PvdA (1975) Roos in de Vuist, jrg. 1. [Journal volume]

PvdA (1975) Socialisme en democratie, jrg. 32. [Journal volume]

Ameringen, A.A. van (1975) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Anstadt, Milo (1975) Het socialisme in de greep van het slechte geweten. [Journal article]

Baars, W. (1975) Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1975) De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld. [Journal article]

Bernelot Moens, W.E. (1975) De pen op papier : het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) De vergeten richting in de sociale zekerheid : studies van vroeger en nu. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) Het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Bordewijk, P. (1975) Van Hasselt en het Przjevalsky-paard : een pleidooi voor het traditionele cultuurbegrip. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooijen, D.A.Th. van and Praag, J.P. van (1975) Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs : een pleidooi voor een nieuwe onderwijsparagraaf van de PvdA en voor herbezinning op art. 208 van de Nederlandse grondwet. [Journal article]

Burger, J. (1975) Herinnering aan fractiediscipline en een vooroorlogse terugroeppoging. [Journal article]

Buschfort, Hermann (1975) Invoering van de medezeggenschap : hoofddoel van hervormingen. [Journal article]

Duursma, S.T. (1975) De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Franssen, H. (1975) Parlement in actie. [Journal article]

Giebels, L.J. (1975) Gewesten : mini-provincies of maxi-gemeenten? : regionaal bestuur of lokaal bestuur? [Journal article]

Groot, C. de (1975) Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie. [Journal article]

Heek, F. van (1975) Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject : beschouwing over Peschar's dissertatie. [Journal article]

Hek, Arie van der (1975) Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering. [Journal article]

Hessel, W. (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1975) Economische groei en de collectieve sector. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1975) Volkshuisvesting en werkgelegenheid : enkele bestuurlijke aspecten. [Journal article]

Hofman, L. (1975) Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur. [Journal article]

Hueting, Roelie (1975) Groei in rijke landen : een conflict tussen cultuur en natuur. [Journal article]

Jong, J.A. de (1975) De taak van de rechter bij conflictoplossingen. [Journal article]

Kam, C.A. de (1975) Recessie en economische groei. [Journal article]

Koopman, Joop (1975) Ontwikkeling en ontwikkelingshulp. [Journal article]

Kronenberg, Riet (1975) Werknemersrechten : een discussienota. [Journal article]

Kuiper, F. (1975) Studiefinanciering. [Journal article]

Lange, Herman de (1975) Over de dynamiek in de bewapeningswedloop. [Journal article]

Louw, A. van der and Peper, Bram (1975) Keerpunt '77 : de weg terug? : een beschrijving van de restauratieve krachten en een aanduiding van de kansen en keuzen voor een duurzaam progressief beleid. [Journal article]

Meerts, Paul W. (1975) Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid'. [Journal article]

Meijer, W. (1975) Een nieuwe keuze voor een oud ideaal. [Journal article]

Mertens, C. (1975) D'66 en de progressieve meerderheid. [Journal article]

Ooijen, David van (1975) Socialistische onderwijspolitiek : in het licht van een discussie over onderwijsvrijheid. [Journal article]

Pen, J. (1975) Kanttekeningen bij de groeidiscussie. [Journal article]

Peschar, J.L. (1975) Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen. [Journal article]

Poppe, S. (1975) Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen. [Journal article]

Praag, J.P. van (1975) De werking van de democratie. [Journal article]

Putten, J. van (1975) Socialisme en de mens. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) De pen op papier : aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend. [Journal article]

Tinbergen, Jan (1975) Groei, schaarste en ongelijkheid. [Journal article]

Toirkens, José (1975) Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard. [Journal article]

Ummelen, Bert (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Veld, J. in 't (1975) Karl Marx... in een nieuw perspectief. [Journal article]

Vellenga, Jacob T. (1975) Het fenomeen christelijke partij anno 1974. [Journal article]

Ven, F.W.M. van der (1975) De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag. [Journal article]

Vlieger, G.H. and Kam, C.A. de (1975) De lange mars naar selectieve groei. [Journal article]

Vries, Rembrandt de (1975) Enkele kanttekeningen bij het onderwijs. [Journal article]

Weijel, J.A. (1975) De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1975) Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement. [Journal article]

Wils, F. (1975) Rond het 'socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie. [Journal article]

SP

SP (1975) De Tribune, jrg. 11. [Journal volume]

VVD

VVD (1975) 44ste Algemene Vergadering (28ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1975) 45ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1975) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1975. [Annual report]

VVD (1975) Liberaal Reveil, jrg. 17. [Journal volume]

VVD (1975) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten/Haya van Somerenstichting (VVD), 1975-1991. [Inventory]

VVD (1975) Plaatsingslijst behorende bij het archief van het Blad VVD-Info (VVD), 1975-1996. [Inventory]

VVD (1975) Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1975) Toespraak H. Wiegel op de Algemene Vergadering te Breda. [Speech]

VVD (1975) Toespraak van H.V. van Someren-Downer op de Algemene Vergadering te Breda. [Speech]

VVD (1975) Vrijheid en Democratie, nr's 1122-1143. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1975) De Driemaster, jrg. 27. [Journal volume]

VVD, JOVD (1975) Eerste aanvulling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD, JOVD (1975) Jaarverslag JOVD 1974-1975. [Annual report]

VVD, JOVD (1975) Politiek Kern Programma 1975. [Policy programme]

This list was generated on Thu Jun 1 05:28:13 2023 CEST.