Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1975

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 240.

UNSPECIFIED (1975) Actie- en eisenprogram 25ste congres CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Congresboek 25ste congres van de Communistische Partij van Nederland. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Discussies. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Erica, de vrouw naast Willem Drees jr. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Het nieuwe partijbestuur. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Kongreskrant 2 : het politiek kongres te Zwolle 29-11-1975. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Oproep van de CPN : smeedt de eenheid : bestrijdt de crisis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Oproep van het dagelijks bestuur van de CPN : eenheid in de strijd voor loon en werk : tegen de ondernemersaanvallen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Samenstelling van het congres. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Schriftelijke discussies. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Stellingen van het partijbestuur voor het 25ste congres van de CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Telegram van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1975) Verklaring van het dagelijks bestuur van de CPN. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

VVD (1975) 44ste Algemene Vergadering (28ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1975) 45ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

CPN (1975) Actie- en eisenprogram 25ste congres CPN, juni 1975. [Congress documents]

ARP (1975) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 45. [Journal volume]

CDA (1975) CDA: tussen wenselijkheid en werkelijkheid. [Speech]

CHU (1975) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 20. [Journal volume]

VVD, JOVD (1975) De Driemaster, jrg. 27. [Journal volume]

VVD, JOVD (1975) Eerste aanvulling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

KVP (1975) Fragment rede KVP-fractievoorzitter mr. F.H.J.J. Andriessen. [Speech]

KVP (1975) Fragment rede KVP-voorzitter Vergeer. [Speech]

ARP (1975) Fragment rede mr. W. Aantjes. [Speech]

UNSPECIFIED (1975) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Interview van Drs. J.Th.M. Bank met mr. G.E. van Walsum op 7 mei 1974 in Capelle a/d IJssel. [Jaarboek DNPP]

CDA (1975) Jaarrekening 1975. [Annual report]

ARP (1975) Jaarverslag ARP 1975. [Annual report]

UNSPECIFIED (1975) Jaarverslag DNPP 1975. [Jaarboek DNPP]

DNPP (1975) Jaarverslag DNPP 1975. [Annual report]

VVD, JOVD (1975) Jaarverslag JOVD 1974-1975. [Annual report]

VVD (1975) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1975. [Annual report]

VVD (1975) Liberaal Reveil, jrg. 17. [Journal volume]

UNSPECIFIED (1975) Lijst van politieke partijen, die sedert 1945 hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen. [Jaarboek DNPP]

ARP (1975) Openingstoespraak drs. J. de Koning. voorzitter ARP. [Speech]

CDA (1975) Openingstoespraak prof dr. P.A.J.M. Steenkamp. [Speech]

ARP (1975) Openingstoespraak van de vice-voorzitter, dr. D. Th. Kuiper. [Speech]

PvdA (1975) Organisatorische en financiële verslagen 1974-1975. [Annual report]

UNSPECIFIED (1975) Overzicht van de uitgetikte geluidsbanden. [Jaarboek DNPP]

VVD (1975) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten/Haya van Somerenstichting (VVD), 1975-1991. [Inventory]

VVD (1975) Plaatsingslijst behorende bij het archief van het Blad VVD-Info (VVD), 1975-1996. [Inventory]

D66 (1975) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van E.F. Maas (D66), 1975-1985. [Inventory]

VVD, JOVD (1975) Politiek Kern Programma 1975. [Policy programme]

CPN (1975) Politiek en Cultuur, jrg. 35. [Journal volume]

KVP (1975) Politiek perspectief, jrg. 4. [Journal volume]

CDA (1975) Rede mr. F.H.J.J. Andriessen, voorzitter KVP-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CDA (1975) Rede van dr. R.J.H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CHU (1975) Rede van mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter CHU, op de besloten vergadering van de Unieraad CHU. [Speech]

CDA (1975) Rede van mr. W. Aantjes, voorzitter van de ARP-Tweede Kamerfractie. [Speech]

PvdA (1975) Roos in de Vuist, jrg. 1 (1975). [Journal volume]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van de systematische catalogus met de bijbehorende aantallen titels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van het knipselarchief met de bijbehorende aantallen knipsels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van het uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaarten. [Jaarboek DNPP]

CDA (1975) Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. [Report]

ARP (1975) Slotwoord H.A. de Boer. [Speech]

PvdA (1975) Socialisme en democratie, jrg. 32. [Journal volume]

CHU (1975) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (1975) Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

CDA (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

CDA (1975) Toespraak R.J.H. Kruisinga op het eerste CDA-congres. [Speech]

ARP (1975) Toespraak drs. J. de Koning, voorzitter ARP. [Speech]

CDA (1975) Toespraak van CDA-lid Scholten op het eerste congres. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van drs. J. de Koning naar aanleiding van de discussie op de partijraad van 13 december 1975. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van mr. W. Aantjes naar aanleiding van de discussie op de partijraad van 13 december 1975. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van mr. W. Aantjes, voorzitter AR-Tweede Kamerfractie. [Speech]

SP (1975) Tribune, jrg. 11 (1975). [Journal volume]

UNSPECIFIED (1975) Uittreksel uit de op 26 februari bij Z.W.O. ingediende subsidie-aanvragen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Voorbeeld van de dagblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 3 februari 1966. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Voorbeeld van de weekblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 29 februari 1966. [Jaarboek DNPP]

VVD (1975) Vrijheid en Democratie, nr's 1122-1143. [Journal volume]

Abma, H.A. (1975) Woord Gods in de politiek / H.A. Abma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Abma, H.A. and Arendshorst, J.W. (1975) Israel tussen Gods raad en kerkeraad : vraaggesprek met prof. dr. H. Berkhof / H.A. Abma en J.W. Arendshorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Abrahamse, A.P.J. (1975) De gemengde economische orde / A.P.J. Abrahamse. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ameringen, A.A. van (1975) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1975) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? / A.A. van Ameringen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Anstadt, Milo (1975) Het socialisme in de greep van het slechte geweten. [Journal article]

Anstadt, Milo (1975) Het socialisme in de greep van het slechte geweten / Milo Anstadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Arendshorst, J.W. (1975) Communistischer dan de communist / J.W. Arendshorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Arendshorst, J.W. (1975) Israel, de kerk en de volkeren / J.W. Arendshorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Arendshorst, J.W. (1975) Van Berkhof tot en met Zijderveld / J.W. Arendshorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Arendshorst, J.W. (1975) Woord Gods en politiek in de bijbel / J.W. Arendshorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Arendshorst, J.W. and Abma, H.A. (1975) Het leven van twee jongens is meer waard dan de toegang tot de klaagmuur : vraaggesprek met opperrabijn M. Fink en voorzanger M. Mossel / J.W. Arendshorst en H.A. Abma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Baal, J. van and Mulder, P. (1975) Tussen kolonie en moderne staat : de koloniale staat : vraaggesprek / J. van Baal en P. Mulder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Baars, W. (1975) Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. [Journal article]

Baars, W. (1975) Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt / W. Baars. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakels, H.L. (1975) Teldersstichting over W.U.B. / H.L. Bakels. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakker, M. (1975) Aanval en verdediging / M. Bakker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakker, M. (1975) Onverwoestbare herinnering / M. Bakker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bdgen, W. (1975) Kommunisme en de dialoog met de Kerk / W. Bdgen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bergh, Harry van den (1975) De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1975) De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld / Harry van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bernelot Moens, W.E. (1975) De pen op papier : het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Bernelot Moens, W.E. (1975) De pen op papier : het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling / W.E. Bernelot Moens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Blanc, B. le (1975) De vergeten richting in de sociale zekerheid : studies van vroeger en nu. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) De vergeten richting in de sociale zekerheid : studies van vroeger en nu / B. le Blanc. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Blanc, B. le (1975) Het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) Het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling / B. le Blanc. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Blees, G. (1975) Het Nederlandse leger in de mei-dagen van 1940 / G. Blees. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bordewijk, P. (1975) Van Hasselt en het Przjevalsky-paard : een pleidooi voor het traditionele cultuurbegrip. [Journal article]

Bordewijk, P. (1975) Van Hasselt en het Przjevalsky-paard : een pleidooi voor het traditionele cultuurbegrip / P. Bordewijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Borrie, G.W.B (1975) Gerrit Willem Melchers (1869-1952) / G.W.B Borrie. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Broens, W. (1975) Literatuuronderwijs en literatuur / W. Broens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bruin, A.A. de and Ooijen, D.A.Th. van and Praag, J.P. van (1975) Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs : een pleidooi voor een nieuwe onderwijsparagraaf van de PvdA en voor herbezinning op art. 208 van de Nederlandse grondwet. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooijen, D.A.Th. van and Praag, J.P. van (1975) Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs : een pleidooi voor een nieuwe onderwijsparagraaf van de PvdA en voor herbezinning op art. 208 van de Nederlandse grondwet / A.A. de Bruin, D.A.Th. van Ooijen en J.P. van Praag. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Burger, J. (1975) Herinnering aan fractiediscipline en een vooroorlogse terugroeppoging. [Journal article]

Burger, J. (1975) Herinnering aan fractiediscipline en een vooroorlogse terugroeppoging / J. Burger. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Buschfort, Hermann (1975) Invoering van de medezeggenschap : hoofddoel van hervormingen. [Journal article]

Buschfort, Hermann (1975) Invoering van de medezeggenschap : hoofddoel van hervormingen / Hermann Buschfort. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Cohen, R. (1975) De samenwerking van de socialistische partijen in de Europese Gemeenschap / R. Cohen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Couwenberg, S.W. (1975) Politieke vernieuwing anno 1975 : hernieuwde evaluatie en toekomstperspektief / S.W. Couwenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Couwenberg, S.W. (1975) Wie is Joop den Uyl? / S.W. Couwenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Donker, W.N.L. (1975) De Zuidmolukkers / W.N.L. Donker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dragstra, F. (1975) Veranderende wereld / F. Dragstra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Duursma, S.T. (1975) De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Duursma, S.T. (1975) De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen / S.T. Duursma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Franssen, H. (1975) Parlement in actie. [Journal article]

Franssen, H. (1975) Parlement in actie / H. Franssen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gaay Fortman, B. de (1975) Politieke vernieuwing 1975 : balans en perspectief / B. de Gaay Fortman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gerssen, S. (1975) Zicht op Israel / S. Gerssen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Giebels, L.J. (1975) Gewesten : mini-provincies of maxi-gemeenten? : regionaal bestuur of lokaal bestuur? [Journal article]

Giebels, L.J. (1975) Gewesten : mini-provincies of maxi-gemeenten? : regionaal bestuur of lokaal bestuur? / L.J. Giebels. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Groot, C. de (1975) Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie. [Journal article]

Groot, C. de (1975) Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie / C. de Groot. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Groot, Paul de (1975) Congresrede van Paul de Groot over de internationale toestand. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Haks, R. (1975) Schijn en werkelijkheid van het PvdA congres / R. Haks. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hartog, W. (1975) Een week Straatsburg / W. Hartog. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heek, F. van (1975) Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject : beschouwing over Peschar's dissertatie. [Journal article]

Heek, F. van (1975) Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject : beschouwing over Peschar's dissertatie / F. van Heek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hek, Arie van der (1975) Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering. [Journal article]

Hek, Arie van der (1975) Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering / Arie van der Hek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hessel, W. (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hessel, W. (1975) [Boekbespreking] / W. Hessel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoekstra, H. (1975) Verdediging van belangen der werkers tegen de chaos van het kapitalisme : voor een werkelijke progressieve regering : congresrede / H. Hoekstra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoekstra, Hank (1975) Verslag van de werkzaamheden van de CPN : uitgebracht door Henk Hoekstra in de voorbereiding van het partijcongres. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoeven, G.J. van der (1975) Economische groei en de collectieve sector. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1975) Economische groei en de collectieve sector / G.J. van der Hoeven. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoff, C.M. van den (1975) Volkshuisvesting en werkgelegenheid : enkele bestuurlijke aspecten. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1975) Volkshuisvesting en werkgelegenheid : enkele bestuurlijke aspecten / C.M. van den Hoff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hofman, L. (1975) Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur. [Journal article]

Hofman, L. (1975) Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur / L. Hofman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoogerwerf, A. (1975) Naar een wetenschappelijke fundering van het politieke vernieuwingsstreven : functioneel gedecentraliseerde democratisering en rationalisering / A. Hoogerwerf. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Horssen, Paul van and Rietveld, Dick (1975) De sociaal-democratische bond : een onderzoek naar het ontstaan van haar afdelingen en haar sociale structuur / P. van Horssen en D. Rietveld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hueting, Roelie (1975) Groei in rijke landen : een conflict tussen cultuur en natuur. [Journal article]

Hueting, Roelie (1975) Groei in rijke landen : een conflict tussen cultuur en natuur / Roelie Hueting. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

IJisberg, J. (1975) CDA exit? / J. IJisberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

IJisberg, J. (1975) Spoed en tegenspoed rond CDA / J. IJisberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

IJmkers, C. (1975) Reorganisatie binnenlands bestuur : het einde van de gemeente / C. IJmkers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jong, J.A. de (1975) De taak van de rechter bij conflictoplossingen. [Journal article]

Jong, J.A. de (1975) De taak van de rechter bij conflictoplossingen / J.A. de Jong. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Juffer, A. (1975) Woord Gods en politiek in de geschiedenis geillustreerd aan het Schriftberoep inzake het recht van opstand / A. Juffer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kam, C.A. de (1975) Recessie en economische groei. [Journal article]

Kam, C.A. de (1975) Recessie en economische groei / C.A. de Kam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Koopman, Joop (1975) Ontwikkeling en ontwikkelingshulp. [Journal article]

Koopman, Joop (1975) Ontwikkeling en ontwikkelingshulp / Joop Koopman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kronenberg, Riet (1975) Werknemersrechten : een discussienota. [Journal article]

Kronenberg, Riet (1975) Werknemersrechten : een discussienota / Riet Kronenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kuiper, F. (1975) Studiefinanciering. [Journal article]

Kuiper, F. (1975) Studiefinanciering / F. Kuiper. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lange, Herman de (1975) Over de dynamiek in de bewapeningswedloop. [Journal article]

Lange, Herman de (1975) Over de dynamiek in de bewapeningswedloop / Herman de Lange. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leeuw, A. de (1975) Suriname's staatkundige onafhankelijkheid : na drie eeuwen kolonialisme / A. de Leeuw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lipschits, I. (1975) De politieke partij als intermediaire structuur tussen burger en centrale overheid. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Louw, A. van der and Peper, Bram (1975) Keerpunt '77 : de weg terug? : een beschrijving van de restauratieve krachten en een aanduiding van de kansen en keuzen voor een duurzaam progressief beleid. [Journal article]

Louw, A. van der and Peper, Bram (1975) Keerpunt '77 : de weg terug? : een beschrijving van de restauratieve krachten en een aanduiding van de kansen en keuzen voor een duurzaam progressief beleid / A. van der Louw en Bram Peper. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meerts, Paul W. (1975) Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid'. [Journal article]

Meerts, Paul W. (1975) Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid' / Paul W. Meerts. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meijer, W. (1975) Een nieuwe keuze voor een oud ideaal. [Journal article]

Meijer, W. (1975) Een nieuwe keuze voor een oud ideaal / W. Meijer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meis, F. (1975) Het verweer tegen de afbraak van het levenspeil / F. Meis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mertens, C. (1975) D'66 en de progressieve meerderheid. [Journal article]

Mertens, C. (1975) D'66 en de progressieve meerderheid / C. Mertens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Milikowski, M. (1975) Gespleten Contourennota / M. Milikowski. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Morrien, J. (1975) Jan Brasser over het gewapend verzet / J. Morrien. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Morrien, J. (1975) Vietnam : een journaal van strijd en solidariteit / J. Morrien. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Morrien, Joop (1975) Februaristaker Martin Vlaar / Joop Morrien. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mulder, P. (1975) Economische orde : kader waarbinnen het economisch leven plaatsvindt? / P. Mulder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nijhof, Ruud (1975) Een gematigde hervormingspartij als vierde alternatief / Ruud Nijhof. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ooijen, David van (1975) Socialistische onderwijspolitiek : in het licht van een discussie over onderwijsvrijheid. [Journal article]

Ooijen, David van (1975) Socialistische onderwijspolitiek : in het licht van een discussie over onderwijsvrijheid / David van Ooijen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Pen, J. (1975) Kanttekeningen bij de groeidiscussie. [Journal article]

Pen, J. (1975) Kanttekeningen bij de groeidiscussie / J. Pen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Perry, Jos (1975) Socialisme in Maastricht 1884-1894 / Jos Perry. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Peschar, J.L. (1975) Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen. [Journal article]

Peschar, J.L. (1975) Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen / J.L. Peschar. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Poppe, S. (1975) Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen. [Journal article]

Poppe, S. (1975) Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen / S. Poppe. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Praag, J.P. van (1975) De werking van de democratie. [Journal article]

Praag, J.P. van (1975) De werking van de democratie / J.P. van Praag. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Putten, J. van (1975) Socialisme en de mens. [Journal article]

Putten, J. van (1975) Socialisme en de mens / J. van Putten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roelofs, A. (1975) Kissinger en de Strauss-Internationale tegen Portugal / A. Roelofs. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roozemond, D.A. (1975) Christenen in de Volksrepubliek China / D.A. Roozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roozemond, D.A. (1975) Hier klopt het hart van het Russische volk : vraaggesprek met Dr. J. A. Hebly / D.A. Roozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roozemond, D.A. and Rossum, H. van (1975) De zelfstandigwording van Suriname : interview met Ir. H. van Rossum / door D.A. Roozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaafsma, H. (1975) De pen op papier : aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) De pen op papier : aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid / H. Schaafsma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaafsma, H. (1975) Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend / H. Schaafsma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schip, W. van het (1975) Voor volkswoningbouw en sociaal huurbeleid / W. van het Schip. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Scholten, G.H. (1975) De halve vernieuwing anno 1975 / G.H. Scholten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schreuders-Bacchini, S. (1975) De multinationals in de oorlog : een smerig verhaal / S. Schreuders-Bacchini. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Speekenbrink, B. (1975) De CIA : instrument van het Amerikaanse imperialisme / B. Speekenbrink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Terlouw, J.C. (1975) Het gat moet nog vallen / J.C. Terlouw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Thijn, E. van (1975) De maatschappijvernieuwing gaat door / E. van Thijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tigchelaar, J.J. (1975) De SAMIZDAT en de kerkelijke ondergrondse lectuur / J.J. Tigchelaar. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tigchelaar, J.J. (1975) Lessen uit een koloniaal verleden, zijn die er? / J.J. Tigchelaar. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tinbergen, Jan (1975) Groei, schaarste en ongelijkheid. [Journal article]

Tinbergen, Jan (1975) Groei, schaarste en ongelijkheid / Jan Tinbergen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Toirkens, Jose (1975) Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard / Jose Toirkens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Toirkens, José (1975) Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard. [Journal article]

Ummelen, Bert (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Ummelen, Bert (1975) [Boekbespreking] / Bert Ummelen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Valkenburgh, P. (1975) Enkele stellingen over de Nederlandse politiek / P. Valkenburgh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1975) Karl Marx... in een nieuw perspectief. [Journal article]

Veld, J. in 't (1975) Karl Marx... in een nieuw perspectief / J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Velde, R. van de (1975) Kapen en gijzelen : misdaad en provocatie / R. van de Velde. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vellenga, Jacob T. (1975) Het fenomeen christelijke partij anno 1974. [Journal article]

Vellenga, Jacob T. (1975) Het fenomeen christelijke partij anno 1974/1975 / Jacob T. Vellenga. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ven, F.W.M. van der (1975) De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag. [Journal article]

Ven, F.W.M. van der (1975) De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag / F.W.M. van der Ven. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verhaar, D. (1975) Nederlandse schrivers en de Tweede Wereldoorlog / D. Verhaar. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vlieger, G.H. and Kam, C.A. de (1975) De lange mars naar selectieve groei. [Journal article]

Vlieger, G.H. and Kam, C.A. de (1975) De lange mars naar selectieve groei / G.H. Vlieger en C.A. de Kam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, Rembrandt de (1975) Enkele kanttekeningen bij het onderwijs. [Journal article]

Vries, Rembrandt de (1975) Enkele kanttekeningen bij het onderwijs / Rembrandt de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wattum, Simon van (1975) Harm Meijer en de Gronneger Bond / Simon van Wattum. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Weijel, J.A. (1975) De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw. [Journal article]

Weijel, J.A. (1975) De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw / J.A. Weijel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Westerloo, G. van (1975) "Dat een neger dichterbij een chimpansee staat, schijn je niet te mogen zeggen" : de heroiek van Joop Glimmerveen / G. van Westerloo. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wiegel, H. (1975) Liberale evaluatie van politieke vernieuwingsbeweging / H. Wiegel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wijnen, H.A. van (1975) Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1975) Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement / H.A. van Wijnen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wils, F. (1975) Rond het 'socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie. [Journal article]

Wils, F. (1975) Rond het 'socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie / F. Wils. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, Jaap (1975) Crisisverklaring en crisisbestrijding / Jaap Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, Jaap (1975) Den Uyl en het ondernemingsklimaat / Jaap Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Zwart, H. (1975) Alice in Wonderland of Het jaar van de vrouw / H. Zwart. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

This list was generated on Fri Nov 27 12:16:05 2020 CET.