Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1975

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 129.

Nypels, E. (1975) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

D66 (1975) Het beleid van zeehavens en het Europees zeehavenbeleid. [Report]

D66 (1975) 17e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

CHU (1975) De Nederlander, jrg. 11. [Journal volume]

D66 (1975) Democraat, jrg. 8. [Journal volume]

D66 (1975) Jaarrekening 1975. [Annual report]

ARP (1975) Nederlandse Gedachten, jrg. 31. [Journal volume]

PvdA (1975) PK Partijkrant, jrg. 6. [Journal volume]

PPR (1975) PPRAK, jrg. 8. [Journal volume]

D66 (1975) Peperbek, jrg. 8. [Journal volume]

VVD (1975) 44e Algemene Vergadering (28e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1975) 45e Algemene Vergadering. [Congress documents]

ARP (1975) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 45. [Journal volume]

CDA (1975) CDA: tussen wenselijkheid en werkelijkheid. [Speech]

CHU (1975) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 20. [Journal volume]

VVD, JOVD (1975) De Driemaster, jrg. 27. [Journal volume]

SP (1975) De Tribune, jrg. 11. [Journal volume]

VVD, JOVD (1975) Eerste aanvulling van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

KVP (1975) Fragment rede KVP-fractievoorzitter mr. F.H.J.J. Andriessen. [Speech]

KVP (1975) Fragment rede KVP-voorzitter Vergeer. [Speech]

ARP (1975) Fragment rede mr. W. Aantjes. [Speech]

UNSPECIFIED (1975) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Interview van Drs. J.Th.M. Bank met mr. G.E. van Walsum op 7 mei 1974 in Capelle a/d IJssel. [Jaarboek DNPP]

CDA (1975) Jaarrekening 1975. [Annual report]

ARP (1975) Jaarverslag ARP 1975. [Annual report]

UNSPECIFIED (1975) Jaarverslag DNPP 1975. [Jaarboek DNPP]

DNPP (1975) Jaarverslag DNPP 1975. [Annual report]

VVD, JOVD (1975) Jaarverslag JOVD 1974-1975. [Annual report]

VVD (1975) Jaarverslag van de secretaris. [Annual report]

VVD (1975) Liberaal Reveil, jrg. 17. [Journal volume]

UNSPECIFIED (1975) Lijst van politieke partijen, die sedert 1945 hebben deelgenomen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen. [Jaarboek DNPP]

ARP (1975) Openingstoespraak drs. J. de Koning. voorzitter ARP. [Speech]

CDA (1975) Openingstoespraak prof dr. P.A.J.M. Steenkamp. [Speech]

ARP (1975) Openingstoespraak van de vice-voorzitter, dr. D. Th. Kuiper. [Speech]

PvdA (1975) Organisatorische en financiële verslagen 1974-1975. [Annual report]

UNSPECIFIED (1975) Overzicht van de uitgetikte geluidsbanden. [Jaarboek DNPP]

VVD (1975) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten/Haya van Somerenstichting (VVD), 1975-1991. [Inventory]

VVD (1975) Plaatsingslijst behorende bij het archief van het Blad VVD-Info (VVD), 1975-1996. [Inventory]

D66 (1975) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van E.F. Maas (D66), 1975-1985. [Inventory]

VVD, JOVD (1975) Politiek Kern Programma 1975. [Policy programme]

CPN (1975) Politiek en Cultuur, jrg. 35. [Journal volume]

KVP (1975) Politiek perspectief, jrg. 4. [Journal volume]

CDA (1975) Rede mr. F.H.J.J. Andriessen, voorzitter KVP-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CDA (1975) Rede van dr. R.J.H. Kruisinga, voorzitter CHU-Tweede Kamerfractie. [Speech]

CHU (1975) Rede van mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter CHU, op de besloten vergadering van de Unieraad CHU. [Speech]

CDA (1975) Rede van mr. W. Aantjes, voorzitter van de ARP-Tweede Kamerfractie. [Speech]

PvdA (1975) Roos in de Vuist, jrg. 1. [Journal volume]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van de systematische catalogus met de bijbehorende aantallen titels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van het knipselarchief met de bijbehorende aantallen knipsels. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Rubrieken en sub-rubrieken van het uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaarten. [Jaarboek DNPP]

CDA (1975) Samen op weg naar een verantwoordelijke maatschappij. [Report]

ARP (1975) Slotwoord H.A. de Boer. [Speech]

PvdA (1975) Socialisme en democratie, jrg. 32. [Journal volume]

CHU (1975) Statuten. [Statuten en Reglementen]

VVD (1975) Statuten Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

CDA (1975) Statuten en Huishoudelijk Reglement CDA. [Statuten en Reglementen]

VVD (1975) Toespraak H. Wiegel op de Algemene Vergadering te Breda. [Speech]

D66 (1975) Toespraak J.C. Terlouw op de 17e Algemene Ledenvergadering. [Speech]

CHU (1975) Toespraak O.W.A. baron van Verschuer op de Algemene Vergadering van de CHU. [Speech]

CDA (1975) Toespraak P.A.J.M. Steenkamp op het eerste CDA-congres. [Speech]

CDA (1975) Toespraak R.J.H. Kruisinga op het eerste CDA-congres. [Speech]

KVP (1975) Toespraak W.J. Vergeer op de Partijraad. [Speech]

ARP (1975) Toespraak drs. J. de Koning, voorzitter ARP. [Speech]

CDA (1975) Toespraak van CDA-lid Scholten op het eerste congres. [Speech]

VVD (1975) Toespraak van H.V. van Someren-Downer op de Algemene Vergadering te Breda. [Speech]

CHU (1975) Toespraak van O.W.A. baron van Verschuer over de ontwerpstatuten van het CDA. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van drs. J. de Koning naar aanleiding van de discussie op de partijraad van 13 december 1975. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van mr. W. Aantjes naar aanleiding van de discussie op de partijraad van 13 december 1975. [Speech]

ARP (1975) Toespraak van mr. W. Aantjes, voorzitter AR-Tweede Kamerfractie. [Speech]

UNSPECIFIED (1975) Uittreksel uit de op 26 februari bij Z.W.O. ingediende subsidie-aanvragen. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Voorbeeld van de dagblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 3 februari 1966. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1975) Voorbeeld van de weekblad-analyse voor de periode 1966-1968. Datum: 29 februari 1966. [Jaarboek DNPP]

VVD (1975) Vrijheid en Democratie, nr's 1122-1143. [Journal volume]

Ameringen, A.A. van (1975) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Anstadt, Milo (1975) Het socialisme in de greep van het slechte geweten. [Journal article]

Baars, W. (1975) Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1975) De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld. [Journal article]

Bernelot Moens, W.E. (1975) De pen op papier : het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) De vergeten richting in de sociale zekerheid : studies van vroeger en nu. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) Het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Bordewijk, P. (1975) Van Hasselt en het Przjevalsky-paard : een pleidooi voor het traditionele cultuurbegrip. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooijen, D.A.Th. van and Praag, J.P. van (1975) Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs : een pleidooi voor een nieuwe onderwijsparagraaf van de PvdA en voor herbezinning op art. 208 van de Nederlandse grondwet. [Journal article]

Burger, J. (1975) Herinnering aan fractiediscipline en een vooroorlogse terugroeppoging. [Journal article]

Buschfort, Hermann (1975) Invoering van de medezeggenschap : hoofddoel van hervormingen. [Journal article]

Duursma, S.T. (1975) De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

Franssen, H. (1975) Parlement in actie. [Journal article]

Giebels, L.J. (1975) Gewesten : mini-provincies of maxi-gemeenten? : regionaal bestuur of lokaal bestuur? [Journal article]

Groot, C. de (1975) Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie. [Journal article]

Halm, Jan (1975) Abortus: een oriënterende beschouwing. [Report]

Heek, F. van (1975) Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject : beschouwing over Peschar's dissertatie. [Journal article]

Hek, Arie van der (1975) Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering. [Journal article]

Hessel, W. (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1975) Economische groei en de collectieve sector. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1975) Volkshuisvesting en werkgelegenheid : enkele bestuurlijke aspecten. [Journal article]

Hofman, L. (1975) Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur. [Journal article]

Hueting, Roelie (1975) Groei in rijke landen : een conflict tussen cultuur en natuur. [Journal article]

Jong, J.A. de (1975) De taak van de rechter bij conflictoplossingen. [Journal article]

Kam, C.A. de (1975) Recessie en economische groei. [Journal article]

Koopman, Joop (1975) Ontwikkeling en ontwikkelingshulp. [Journal article]

Kronenberg, Riet (1975) Werknemersrechten : een discussienota. [Journal article]

Kuiper, F. (1975) Studiefinanciering. [Journal article]

Lange, Herman de (1975) Over de dynamiek in de bewapeningswedloop. [Journal article]

Lipschits, I. (1975) De politieke partij als intermediaire structuur tussen burger en centrale overheid. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Louw, A. van der and Peper, Bram (1975) Keerpunt '77 : de weg terug? : een beschrijving van de restauratieve krachten en een aanduiding van de kansen en keuzen voor een duurzaam progressief beleid. [Journal article]

Meerts, Paul W. (1975) Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid'. [Journal article]

Meijer, W. (1975) Een nieuwe keuze voor een oud ideaal. [Journal article]

Mertens, C. (1975) D'66 en de progressieve meerderheid. [Journal article]

Ooijen, David van (1975) Socialistische onderwijspolitiek : in het licht van een discussie over onderwijsvrijheid. [Journal article]

Pen, J. (1975) Kanttekeningen bij de groeidiscussie. [Journal article]

Peschar, J.L. (1975) Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen. [Journal article]

Poppe, S. (1975) Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen. [Journal article]

Praag, J.P. van (1975) De werking van de democratie. [Journal article]

Putten, J. van (1975) Socialisme en de mens. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) De pen op papier : aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend. [Journal article]

Tinbergen, Jan (1975) Groei, schaarste en ongelijkheid. [Journal article]

Toirkens, José (1975) Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard. [Journal article]

Ummelen, Bert (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Veld, J. in 't (1975) Karl Marx... in een nieuw perspectief. [Journal article]

Vellenga, Jacob T. (1975) Het fenomeen christelijke partij anno 1974. [Journal article]

Ven, F.W.M. van der (1975) De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag. [Journal article]

Vlieger, G.H. and Kam, C.A. de (1975) De lange mars naar selectieve groei. [Journal article]

Vries, Rembrandt de (1975) Enkele kanttekeningen bij het onderwijs. [Journal article]

Weijel, J.A. (1975) De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1975) Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement. [Journal article]

Wils, F. (1975) Rond het 'socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie. [Journal article]

This list was generated on Tue Oct 3 15:21:14 2023 CEST.