Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1975

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | W
Number of items: 56.

A

Ameringen, A.A. van (1975) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Anstadt, Milo (1975) Het socialisme in de greep van het slechte geweten. [Journal article]

B

Baars, W. (1975) Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1975) De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld. [Journal article]

Bernelot Moens, W.E. (1975) De pen op papier : het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) De vergeten richting in de sociale zekerheid : studies van vroeger en nu. [Journal article]

Blanc, B. le (1975) Het sociaal aanvaardbare minimum : een vloer in de inkomensverdeling. [Journal article]

Bordewijk, P. (1975) Van Hasselt en het Przjevalsky-paard : een pleidooi voor het traditionele cultuurbegrip. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooijen, D.A.Th. van and Praag, J.P. van (1975) Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs : een pleidooi voor een nieuwe onderwijsparagraaf van de PvdA en voor herbezinning op art. 208 van de Nederlandse grondwet. [Journal article]

Burger, J. (1975) Herinnering aan fractiediscipline en een vooroorlogse terugroeppoging. [Journal article]

Buschfort, Hermann (1975) Invoering van de medezeggenschap : hoofddoel van hervormingen. [Journal article]

D

Duursma, S.T. (1975) De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen. [Journal article]

F

Franssen, H. (1975) Parlement in actie. [Journal article]

G

Giebels, L.J. (1975) Gewesten : mini-provincies of maxi-gemeenten? : regionaal bestuur of lokaal bestuur? [Journal article]

Groot, C. de (1975) Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie. [Journal article]

H

Halm, Jan (1975) Abortus: een oriënterende beschouwing. [Report]

Heek, F. van (1975) Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject : beschouwing over Peschar's dissertatie. [Journal article]

Hek, Arie van der (1975) Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering. [Journal article]

Hessel, W. (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

Hoeven, G.J. van der (1975) Economische groei en de collectieve sector. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1975) Volkshuisvesting en werkgelegenheid : enkele bestuurlijke aspecten. [Journal article]

Hofman, L. (1975) Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur. [Journal article]

Hueting, Roelie (1975) Groei in rijke landen : een conflict tussen cultuur en natuur. [Journal article]

J

Jong, J.A. de (1975) De taak van de rechter bij conflictoplossingen. [Journal article]

K

Kam, C.A. de (1975) Recessie en economische groei. [Journal article]

Koopman, Joop (1975) Ontwikkeling en ontwikkelingshulp. [Journal article]

Kronenberg, Riet (1975) Werknemersrechten : een discussienota. [Journal article]

Kuiper, F. (1975) Studiefinanciering. [Journal article]

L

Lange, Herman de (1975) Over de dynamiek in de bewapeningswedloop. [Journal article]

Lipschits, I. (1975) De politieke partij als intermediaire structuur tussen burger en centrale overheid. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1975) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Louw, A. van der and Peper, Bram (1975) Keerpunt '77 : de weg terug? : een beschrijving van de restauratieve krachten en een aanduiding van de kansen en keuzen voor een duurzaam progressief beleid. [Journal article]

M

Meerts, Paul W. (1975) Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid'. [Journal article]

Meijer, W. (1975) Een nieuwe keuze voor een oud ideaal. [Journal article]

Mertens, C. (1975) D'66 en de progressieve meerderheid. [Journal article]

N

Nypels, E. (1975) Op weg naar bewonerszelfbestuur. [Report]

O

Ooijen, David van (1975) Socialistische onderwijspolitiek : in het licht van een discussie over onderwijsvrijheid. [Journal article]

P

Pen, J. (1975) Kanttekeningen bij de groeidiscussie. [Journal article]

Peschar, J.L. (1975) Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen. [Journal article]

Poppe, S. (1975) Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen. [Journal article]

Praag, J.P. van (1975) De werking van de democratie. [Journal article]

Putten, J. van (1975) Socialisme en de mens. [Journal article]

S

Schaafsma, H. (1975) De pen op papier : aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid. [Journal article]

Schaafsma, H. (1975) Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend. [Journal article]

T

Tinbergen, Jan (1975) Groei, schaarste en ongelijkheid. [Journal article]

Toirkens, José (1975) Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard. [Journal article]

U

Ummelen, Bert (1975) [Boekbespreking]. [Journal article]

V

Veld, J. in 't (1975) Karl Marx... in een nieuw perspectief. [Journal article]

Vellenga, Jacob T. (1975) Het fenomeen christelijke partij anno 1974. [Journal article]

Ven, F.W.M. van der (1975) De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag. [Journal article]

Vlieger, G.H. and Kam, C.A. de (1975) De lange mars naar selectieve groei. [Journal article]

Vries, Rembrandt de (1975) Enkele kanttekeningen bij het onderwijs. [Journal article]

W

Weijel, J.A. (1975) De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1975) Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement. [Journal article]

Wils, F. (1975) Rond het 'socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie. [Journal article]

This list was generated on Wed Feb 1 07:39:04 2023 CET.