Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1974

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 41.

Beginselprogramma's

NPN (1974) Beginselverklaring. [Beginselprogramma's]

SP (1974) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Beginselprogramma's]

Brochures en rapporten

D66 (1974) Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Naar een effectief milieubeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Interim nota globale structuurschets gezondheidszorg. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) De haven van Amsterdam. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Energie op een laag pitje. [Brochures en rapporten]

D66 (1974) Vervolg-memorandum betreffende de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van D'66 tot verbetering van de inspraakprocedure bij de ruimtelijke ordening, gedaan bij de behandeling van de regeringsnota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (12.006) op 4 februari 1974. [Brochures en rapporten]

VVD, JOVD (1974) Rapport Commissie Dees. [Brochures en rapporten]

Wiegel, Hans (1974) De geloofwaardigheid van een alternatief. [Brochures en rapporten]

Congresstukken

D66 (1974) 15e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1974) 16e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

VVD (1974) 43e Algemene Vergadering (27e J.A.V.). [Congresstukken]

Jaarverslagen

D66 (1974) Jaarverslag 1974. [Jaarverslagen]

ARP (1974) Jaarverslag ARP 1974. [Jaarverslagen]

VVD (1974) Jaarverslag van de secretaris. [Jaarverslagen]

PvdA (1974) Organisatorische en financiële verslagen 1973-1974. [Jaarverslagen]

Redevoeringen

VVD (1974) Openingstoespraak H.V. van Someren-Downer op de 27e jaarlijkse Algemene Vergadering. [Redevoeringen]

KVP (1974) Toespraak D. de Zeeuw over ontwikkelingen binnen het CDA. [Redevoeringen]

KVP (1974) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over het regeringsbeleid. [Redevoeringen]

D66 (1974) Toespraak J. ten Brink op de vijftiende Algemene Ledenvergadering. [Redevoeringen]

D66 (1974) Toespraak J. ten Brink op de zestiende Algemene Ledenvergadering. [Redevoeringen]

Statuten en reglementen

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1974) Gewijzigde statuten van de stichting "Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66", gevestigd te Amsterdam. [Statuten en reglementen]

SGP (1974) Statuten. en Algemeen Reglement. [Statuten en reglementen]

Tijdschriftjaargangen

CHU (1974) De Nederlander, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1974) De Tribune, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1974) Nederlandse Gedachten, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1974) PK Partijkrant, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1974) PPRAK, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1974) Peperbek, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1974) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 44. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1974) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1974) De Driemaster, jrg. 26. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1974) Democraat, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1974) Liberaal Reveil, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1974) Politiek en Cultuur, jrg. 34. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1974) Politiek perspectief, jrg. 3. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1974) Socialisme en Democratie, jrg. 31. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1974) Vrijheid en Democratie, nr's 1100-1121. [Tijdschriftjaargangen]

Varia

De Korte, Rudolf W. (1974) Ons toekomstperspectief. [Varia]

Korthals, H.A. (1974) 25 jaar J.O.V.D. - Een kwart eeuw liberale ontwikkeling. [Varia]

This list was generated on Tue Feb 27 17:33:10 2024 CET.