Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1974

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 77.

A

Anstadt, Milo (1974) Cultuurpolitiek in perspectief. [Journal article]

B

Beek, Relus ter (1974) Vredeskransen in het Midden-Oosten : een doorbraak? [Journal article]

Beever, Colin (1974) Medezeggenschap van de Engelse arbeider : waarom de Britse vakbonden tegenwoordig minder bedeesd zijn. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Schaper, B.W. (1974) De najaarsstormen van 1973 : een nabeschouwing over crises en politieke strategie. [Journal article]

Bergh, Hans van den (1974) Een zinvol kunstbeleid of "Van Hasselt's liberale stellingname". [Journal article]

Bergh, Harry van den (1974) Analyse van de topconferentie 1973 [van de Europese Gemeenschap op 14 en 15 december]. [Journal article]

Bergh, Jaap van den and Janssens, Pierre (1974) "Recall" niet herroepen. [Journal article]

Bordewijk, P. and Jonker, Leendert (1974) De pen op papier : [gewestvorming]. [Journal article]

Boskma, Peter (1974) De pen op papier. [Journal article]

Brongers, Rien (1974) Noorwegen twee jaar later : een arbeiderspartij in verval. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht I. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht II. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht III. [Journal article]

Bruyn, L.P.J. de (1974) Progressieven en de Statenverkiezingen 1974. [Journal article]

D

De Korte, Rudolf W. (1974) Ons toekomstperspectief. [Varia]

Derksen, Jan (1974) [Boekbespreking]. [Journal article]

Doel, J. van den (1974) Regeerakkoorden. [Journal article]

Dolman, D. (1974) De structuurnota-Hendriks : de truck sturen of naar trucs turen. [Journal article]

F

Falkenreck, Ed. (1974) De pen op papier : wat Hoogerwerf werkelijk bedoelde. [Journal article]

G

Gaast, Sonja van der (1974) Wil Hoogerwerf praten of vechten? [Journal article]

Gelder, W.J. van (1974) Een terugblik op de zaak Delta-Lloyd-Commercial Union. [Journal article]

Giebels, L.J. (1974) Oriënteringsnota over de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Giugni, G. (1974) Aantekeningen over de industriële democratie. [Journal article]

H

Hart, H. 't (1974) Wetenschap, socialisme en democratie : de pen op papier. [Journal article]

Hasselt, M. van (1974) Overwegingen ten behoeve van socialistisch cultuurbeid. [Journal article]

Hasselt, Michiel van (1974) Cultuurpolitiek : antwoord aan Van den Bergh. [Journal article]

Hoffman, L. (1974) Economiebeoefening in en om Rijnmond. [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1974) Opkomen voor de wetenschap misstaat een socialist niet. [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1974) Socialisme, democratie en wetenschap. [Journal article]

J

Jonkman, P.J.H. (1974) De buitenlandse Dienst onder vuur. [Journal article]

K

Kam, C.A. de (1974) De miljoenennota. [Journal article]

Kam, C.A. de (1974) Rapport van een Werkgroep milieuheffingen, ingesteld door het Bestuur van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1974) Feminisme en socialisme. [Journal article]

Korthals, H.A. (1974) 25 jaar J.O.V.D. - Een kwart eeuw liberale ontwikkeling. [Varia]

Kosto, Aad (1974) In beginsel een vrouwenprogram. [Journal article]

Kosto, Aad (1974) Tijding van ver. [Journal article]

L

Laan, Adri (1974) De pen op papier: over het beginselprogram van de PvdA. [Journal article]

Langenmeijer, G.E. (1974) Onze partij tegenover democratie en rechtsstaat en tegenover beider beperkingen. [Journal article]

Laterveer, R. (1974) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Lier, Theo van (1974) De inkomenspolitiek en de laagste inkomens : de koppeling van AOW en bijstand aan het minimumloon. [Journal article]

Louw, André van der (1974) Socialisme en opvoeding. [Journal article]

N

Noordzij, J. (1974) De pen op papier: het één en ander over "spreiding van macht". [Journal article]

O

Oele, A.P. (1974) Het oliedomme Europa der vaderlanden. [Journal article]

Ooijen, David van (1974) Breekpunt vijfendertigduizend? [Journal article]

P

Poppe, Stan (1974) Medezeggenschap in Nederland. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1974) Oosterschelde : wijs beleid en. [Journal article]

Pronk, C. (1974) Vechten met imaginaire divisies : antwoord aan prof. dr. B. W. Schaper. [Journal article]

R

Rhijn, A.A. van (1974) De pen op papier: afscheid van de medezeggenschap? [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) Economische democratie. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) Medezeggenschap of alleenzeggenschap? [Journal article]

Riemersma, Peter (1974) [Boekbespreking]. [Journal article]

Roethof, Hein (1974) Een multimediabeleid. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1974) CRM en de regio. [Journal article]

S

Schaper, B.W. (1974) De pen op papier: Nogmaals: om de fundamenten onzer democratie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) Om de fundamenten onzer democratie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) Tussen Marx en "Keerpunt 1972" : partijbeginselen in historisch perspectief. [Journal article]

Schuurman, Eric B. (1974) Tanzania in internationaal perspectief. [Journal article]

Stevers, Th. A. (1974) Arbeiderszelfbestuur : een economische reflectie. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1974) Beginselen of dilemma's. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1974) De pen op papier: gewestvorming. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1974) Gewestvorming. [Journal article]

Stuiveling, Garmt (1974) De rode gentleman. [Journal article]

T

Thijn, Ed van (1974) Het kabinet-Den Uyl en de bierkaai? [Journal article]

Thijn, Ed. van (1974) De pen op papier: Teveel distantie van Hans van den Doel. [Journal article]

V

Verburg, M.C. (1974) Industriepolitiek : beschouwingen naar aanleiding van een WBS-cahier. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1974) Democratie in het sociale leven? [Journal article]

Victor, Leo (1974) Doelstellingen van een Europese energiepolitiek. [Journal article]

Victor, Leo (1974) Resultaten van een Europese energiepolitiek. [Journal article]

Visser, C.J. (1974) Fascisme : mythe en werkelijkheid. [Journal article]

Voogd, J.J. (1974) Enkele stellingen over socialistische cultuurpolitiek. [Journal article]

Vries Reilingh, O.G. de (1974) Naar een sociaal Europa? [Journal article]

W

Walsum, A.P. van (1974) De pen op papier : antwoord aan Aad Kosto. [Journal article]

Wiegel, Hans (1974) De geloofwaardigheid van een alternatief. [Report]

Wierda, W. (1974) De defensienota 1974-1983 : bericht, beschouwing en raad. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1974) Vergeet de tijdschriften niet. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1974) De koopman en de dominee in de buitenlandse politiek. [Journal article]

Z

Zijlstra, K. (1974) Industriepolitiek : open vragen na een conferentie. [Journal article]

This list was generated on Sun Dec 10 04:34:57 2023 CET.