Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1974

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 115.

D66 (1974) Basisnota sociaal en cultureel welzijnsbeleid. [Report]

D66 (1974) Interim nota globale structuurschets gezondheidszorg. [Report]

D66 (1974) Naar een effectief milieubeleid. [Report]

D66 (1974) 15e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1974) 16e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

NPN (1974) Beginselverklaring. [Party programme]

CHU (1974) De Nederlander, jrg. 10. [Journal volume]

SP (1974) De Tribune, jrg. 10. [Journal volume]

D66 (1974) De haven van Amsterdam. [Report]

D66 (1974) Energie op een laag pitje. [Report]

D66 (1974) Jaarverslag 1974. [Annual report]

ARP (1974) Nederlandse Gedachten, jrg. 30. [Journal volume]

PvdA (1974) PK Partijkrant, jrg. 5. [Journal volume]

PPR (1974) PPRAK, jrg. 7. [Journal volume]

D66 (1974) Peperbek, jrg. 7. [Journal volume]

D66 (1974) Vervolg-memorandum betreffende de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van D'66 tot verbetering van de inspraakprocedure bij de ruimtelijke ordening, gedaan bij de behandeling van de regeringsnota over de openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid (12.006) op 4 februari 1974. [Report]

VVD (1974) 43e Algemene Vergadering (27e J.A.V.). [Congress documents]

ARP (1974) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 44. [Journal volume]

SP (1974) Beginselen van de Socialistiese Partij. [Party programme]

CHU (1974) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 19. [Journal volume]

VVD, JOVD (1974) De Driemaster, jrg. 26. [Journal volume]

D66 (1974) Democraat, jrg. 7. [Journal volume]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1974) Gewijzigde statuten van de stichting "Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66", gevestigd te Amsterdam. [Statuten en Reglementen]

ARP (1974) Jaarverslag ARP 1974. [Annual report]

VVD (1974) Jaarverslag van de secretaris. [Annual report]

VVD (1974) Liberaal Reveil, jrg. 16. [Journal volume]

VVD (1974) Openingstoespraak H.V. van Someren-Downer op de 27e jaarlijkse Algemene Vergadering. [Speech]

PvdA (1974) Organisatorische en financiële verslagen 1973-1974. [Annual report]

CPN (1974) Politiek en Cultuur, jrg. 34. [Journal volume]

KVP (1974) Politiek perspectief, jrg. 3. [Journal volume]

VVD, JOVD (1974) Rapport Commissie Dees. [Report]

PvdA (1974) Socialisme en Democratie, jrg. 31. [Journal volume]

SGP (1974) Statuten. en Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

KVP (1974) Toespraak D. de Zeeuw over ontwikkelingen binnen het CDA. [Speech]

KVP (1974) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over het regeringsbeleid. [Speech]

D66 (1974) Toespraak J. ten Brink op de vijftiende Algemene Ledenvergadering. [Speech]

D66 (1974) Toespraak J. ten Brink op de zestiende Algemene Ledenvergadering. [Speech]

VVD (1974) Vrijheid en Democratie, nr's 1100-1121. [Journal volume]

Anstadt, Milo (1974) Cultuurpolitiek in perspectief. [Journal article]

Beek, Relus ter (1974) Vredeskransen in het Midden-Oosten : een doorbraak? [Journal article]

Beever, Colin (1974) Medezeggenschap van de Engelse arbeider : waarom de Britse vakbonden tegenwoordig minder bedeesd zijn. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van and Schaper, B.W. (1974) De najaarsstormen van 1973 : een nabeschouwing over crises en politieke strategie. [Journal article]

Bergh, Hans van den (1974) Een zinvol kunstbeleid of "Van Hasselt's liberale stellingname". [Journal article]

Bergh, Harry van den (1974) Analyse van de topconferentie 1973 [van de Europese Gemeenschap op 14 en 15 december]. [Journal article]

Bergh, Jaap van den and Janssens, Pierre (1974) "Recall" niet herroepen. [Journal article]

Bordewijk, P. and Jonker, Leendert (1974) De pen op papier : [gewestvorming]. [Journal article]

Boskma, Peter (1974) De pen op papier. [Journal article]

Brongers, Rien (1974) Noorwegen twee jaar later : een arbeiderspartij in verval. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht I. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht II. [Journal article]

Bruijn, K.J. de (1974) Het vragenrecht III. [Journal article]

Bruyn, L.P.J. de (1974) Progressieven en de Statenverkiezingen 1974. [Journal article]

De Korte, Rudolf W. (1974) Ons toekomstperspectief. [Varia]

Derksen, Jan (1974) [Boekbespreking]. [Journal article]

Doel, J. van den (1974) Regeerakkoorden. [Journal article]

Dolman, D. (1974) De structuurnota-Hendriks : de truck sturen of naar trucs turen. [Journal article]

Falkenreck, Ed. (1974) De pen op papier : wat Hoogerwerf werkelijk bedoelde. [Journal article]

Gaast, Sonja van der (1974) Wil Hoogerwerf praten of vechten? [Journal article]

Gelder, W.J. van (1974) Een terugblik op de zaak Delta-Lloyd-Commercial Union. [Journal article]

Giebels, L.J. (1974) Oriënteringsnota over de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Giugni, G. (1974) Aantekeningen over de industriële democratie. [Journal article]

Hart, H. 't (1974) Wetenschap, socialisme en democratie : de pen op papier. [Journal article]

Hasselt, M. van (1974) Overwegingen ten behoeve van socialistisch cultuurbeid. [Journal article]

Hasselt, Michiel van (1974) Cultuurpolitiek : antwoord aan Van den Bergh. [Journal article]

Hoffman, L. (1974) Economiebeoefening in en om Rijnmond. [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1974) Opkomen voor de wetenschap misstaat een socialist niet. [Journal article]

Hoogerwerf, A. (1974) Socialisme, democratie en wetenschap. [Journal article]

Jonkman, P.J.H. (1974) De buitenlandse Dienst onder vuur. [Journal article]

Kam, C.A. de (1974) De miljoenennota. [Journal article]

Kam, C.A. de (1974) Rapport van een Werkgroep milieuheffingen, ingesteld door het Bestuur van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Kool-Smit, Joke (1974) Feminisme en socialisme. [Journal article]

Korthals, H.A. (1974) 25 jaar J.O.V.D. - Een kwart eeuw liberale ontwikkeling. [Varia]

Kosto, Aad (1974) In beginsel een vrouwenprogram. [Journal article]

Kosto, Aad (1974) Tijding van ver. [Journal article]

Laan, Adri (1974) De pen op papier: over het beginselprogram van de PvdA. [Journal article]

Langenmeijer, G.E. (1974) Onze partij tegenover democratie en rechtsstaat en tegenover beider beperkingen. [Journal article]

Laterveer, R. (1974) Op weg naar arbeiderszelfbestuur? [Journal article]

Lier, Theo van (1974) De inkomenspolitiek en de laagste inkomens : de koppeling van AOW en bijstand aan het minimumloon. [Journal article]

Louw, André van der (1974) Socialisme en opvoeding. [Journal article]

Noordzij, J. (1974) De pen op papier: het één en ander over "spreiding van macht". [Journal article]

Oele, A.P. (1974) Het oliedomme Europa der vaderlanden. [Journal article]

Ooijen, David van (1974) Breekpunt vijfendertigduizend? [Journal article]

Poppe, Stan (1974) Medezeggenschap in Nederland. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1974) Oosterschelde : wijs beleid en. [Journal article]

Pronk, C. (1974) Vechten met imaginaire divisies : antwoord aan prof. dr. B. W. Schaper. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) De pen op papier: afscheid van de medezeggenschap? [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) Economische democratie. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1974) Medezeggenschap of alleenzeggenschap? [Journal article]

Riemersma, Peter (1974) [Boekbespreking]. [Journal article]

Roethof, Hein (1974) Een multimediabeleid. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1974) CRM en de regio. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) De pen op papier: Nogmaals: om de fundamenten onzer democratie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) Om de fundamenten onzer democratie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1974) Tussen Marx en "Keerpunt 1972" : partijbeginselen in historisch perspectief. [Journal article]

Schuurman, Eric B. (1974) Tanzania in internationaal perspectief. [Journal article]

Stevers, Th. A. (1974) Arbeiderszelfbestuur : een economische reflectie. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1974) Beginselen of dilemma's. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1974) De pen op papier: gewestvorming. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1974) Gewestvorming. [Journal article]

Stuiveling, Garmt (1974) De rode gentleman. [Journal article]

Thijn, Ed van (1974) Het kabinet-Den Uyl en de bierkaai? [Journal article]

Thijn, Ed. van (1974) De pen op papier: Teveel distantie van Hans van den Doel. [Journal article]

Verburg, M.C. (1974) Industriepolitiek : beschouwingen naar aanleiding van een WBS-cahier. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1974) Democratie in het sociale leven? [Journal article]

Victor, Leo (1974) Doelstellingen van een Europese energiepolitiek. [Journal article]

Victor, Leo (1974) Resultaten van een Europese energiepolitiek. [Journal article]

Visser, C.J. (1974) Fascisme : mythe en werkelijkheid. [Journal article]

Voogd, J.J. (1974) Enkele stellingen over socialistische cultuurpolitiek. [Journal article]

Vries Reilingh, O.G. de (1974) Naar een sociaal Europa? [Journal article]

Walsum, A.P. van (1974) De pen op papier : antwoord aan Aad Kosto. [Journal article]

Wiegel, Hans (1974) De geloofwaardigheid van een alternatief. [Report]

Wierda, W. (1974) De defensienota 1974-1983 : bericht, beschouwing en raad. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1974) Vergeet de tijdschriften niet. [Journal article]

Wijnen, H.A. van (1974) De koopman en de dominee in de buitenlandse politiek. [Journal article]

Zijlstra, K. (1974) Industriepolitiek : open vragen na een conferentie. [Journal article]

This list was generated on Sat Dec 2 16:27:11 2023 CET.