Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1999

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 71.

Beginselprogramma's

SP (1999) Heel de mens. Kernvisie van de SP. [Beginselprogramma's]

Leefbaar Nederland (1999) Het moet anders en het kan anders! [Beginselprogramma's]

NCPN (1999) Partijprogram NCPN: De ideologische grondslag, beginselen en uitgangspunten van de Nieuwe Communistische Partij. [Beginselprogramma's]

Boeken

VVD, JOVD (1999) JOVD 1949-1999 Xe Lustrum. [Boeken]

Versteegh, Kees (1999) De honden blaffen: Waarom het CDA geen oppositie kan voeren. [Boeken]

Brochures en rapporten

D66 (1999) Verslag van een studiebijeenkomst "Ruimte in Nederland". [Brochures en rapporten]

Congresstukken

D66 (1999) 68e Congres. [Congresstukken]

D66 (1999) 69e Congres. [Congresstukken]

VVD (1999) 102e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1999) 103e Algemene Vergadering (52e J.A.V.). [Congresstukken]

Jaarboeken DNPP

UNSPECIFIED (1999) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1999) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1999) Jaarverslag DNPP 1999. [Jaarboeken DNPP]

Ankersmit, F.R. (1999) Het staatsrecht versus de politieke partij. Het euvel van de ministriële veranwtoordelijkheid. [Jaarboeken DNPP]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1999) Kroniek 1999. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999. [Jaarboeken DNPP]

Boogers, M. and Weterings, R. (1999) Brabantse raadsverkiezingen als laboratorium. Bespiegelingen naar aanleiding van kiezersonderzoek bij vijf Brabantse gemeenteraadsverkiezingen. [Jaarboeken DNPP]

Broek, I.M. van den (1999) Amateurs op het Binnenhof. De partij van de Arbeid en het kabinet-Den Uyl. [Jaarboeken DNPP]

Jong, R. de (1999) Algemeene Kiesvereeniging, 1868-1875. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud and Holsteyn, Joop van (1999) Partijleden in perspectief. Kiezers en leden vergeleken. [Jaarboeken DNPP]

Nehmelman, R. (1999) Ondoorzichtige partijfinanciering. De Wet Subsidiëring politieke partijen en de financiële verantwoordingsplicht van politieke partijen. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1999) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Ward, S. and Voerman, Gerrit (1999) New media and politics. Green Parties, Intra-party Democrats and the Potential of the Internet (an Anglo-Dutch Comparison). [Jaarboeken DNPP]

Jaarverslagen

SP (1999) Jaarrekening 1999. [Jaarverslagen]

D66, Jonge Democraten (1999) Jaarverslag Jonge Democraten 1999. [Jaarverslagen]

VVD (1999) 52ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

PvdA (1999) Jaarrekening 1999. [Jaarverslagen]

CDA (1999) Jaarverslag CDA 1999. [Jaarverslagen]

DNPP (1999) Jaarverslag DNPP 1999. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1999) Jaarverslag JOVD 1999. [Jaarverslagen]

Redevoeringen

D66 (1999) Toespraak Thom de Graaf op najaarscongres. [Redevoeringen]

Statuten en reglementen

VVD (1999) Partijreglementen: Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

Leefbaar Nederland (1999) Statuten van de Politieke Vereniging Leefbaar Nederland. [Statuten en reglementen]

Tijdschriftjaargangen

D66, JD (1999) Demo, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1999) Democrats International, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1999) DiXiT, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

De Groenen (1999) Gras jaargang 2. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1999) Pro Binnenhof, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1999) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1999) CD/Actueel, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1999) CDA Appèl, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1999) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 19. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1999) De Driemaster, jrg. 51. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1999) De Helling, jrg. 12. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1999) De Tribune, jrg. 35. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1999) Democraat, jrg. 32. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1999) Idee, jrg. 20. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1999) LEF, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1999) Liberaal Reveil, jrg. 40. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1999) Socialisme en Democratie, jrg. 56. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1999) Spanning, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1999) VVD Expresse, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1999) Vrijheid en Democratie, nr's 1458-1465. [Tijdschriftjaargangen]

Verkiezingsprogramma's

PvdA; PES (1999) 21 Voornemens voor de 21e eeuw: Programma voor de Europese verkiezingen van 1999. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1999) De VVD zegt waar het op staat. [Verkiezingsprogramma's]

GroenLinks (1999) Europa Schoon en Eerlijk. [Verkiezingsprogramma's]

SGP; GPV; RPF (1999) Europa anders: een christelijk verantwoord initiatief. [Verkiezingsprogramma's]

Europese Partij (1999) Europees partijprogramma 1999. [Verkiezingsprogramma's]

EFGP (1999) Groen Manifest / Greening Europe - More urgent than ever. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (1999) Het succes van Europa. [Verkiezingsprogramma's]

ELDR (1999) Making the difference - Unity in Freedom: The Liberal Challenge for Europe. [Verkiezingsprogramma's]

Europese Volkspartij (1999) On the way to the 21st century. [Verkiezingsprogramma's]

CDA; Europese Volkspartij (1999) Op weg naar de 21e eeuw. [Verkiezingsprogramma's]

Lijst Sala (1999) Respect voor de burger. [Verkiezingsprogramma's]

Europees Verkiezers Platform Nederland (1999) Verkiezingsmanifest 1999. [Verkiezingsprogramma's]

SP (1999) Wie zwijgt stemt toe. [Verkiezingsprogramma's]

Varia

CDA (1999) In memoriam Enneüs Heerma. [Varia]

no party (1999) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1999. [Varia]

VVD, JOVD (1999) Lustrum partypagina in de Driemaster. [Varia]

VVD, JOVD (1999) Lustrumverslag in de Driemaster. [Varia]

Commissie van Dalen (1999) Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen - eindrapport. [Varia]

Koetje, Helmer (1999) Enneüs Heerma. Herinneringen aan een politieke vriend. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 26 00:05:47 2024 CEST.