Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1999

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 232.

A

Aarsbergen, Aart (1999) Het beest in de mens : het complexe leven van Arthur Koestler. [Journal article]

Akker, Hans van den and Bolderheij, Dirk-Jan (1999) Verzelfstandigen en privatiseren : een zaak van beleid. [Journal article]

Anker, Hans (1999) Wil het oog van de kiezer ook wat? [Journal article]

Ankersmit, F.R. (1999) Het staatsrecht versus de politieke partij. Het euvel van de ministriële veranwtoordelijkheid. [Jaarboek DNPP]

Ankersmit, Hanneke (1999) Haast en eenzaamheid. [Journal article]

B

Balkenende, Jan Peter (1999) De christelijk-sociale beweging op een keerpunt. [Journal article]

Barth, Marleen (1999) Galbraith voor de klas : 'de tevreden meerderheid' en ongelijke kansen in het onderwijs. [Journal article]

Barth, Marleen (1999) Repliek. [Journal article]

Becker, M. (1999) De morele dimensie van militaire interventie. [Journal article]

Beekers, Herman (1999) Alle afdelingen on-line! [Journal article]

Beinema, Marten (1999) Gans anders! [Journal article]

Belinfante, Judith (1999) Culturele diversiteit. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1999) O tempi, o sores! [Journal article]

Berg, Jan-Jaap van den (1999) Hoe overbodig is het CDA? [Journal article]

Beun, Herman (1999) Paars is niet sociaal-liberaal. [Journal article]

Beun, Herman and Waterreus, Ib (1999) Gekozen burgemeester moet voor D66 breekpunt zijn : in gesprek met Lex Michiels. [Journal article]

Beus, Jos de (1999) Het echte millenniumprobleem : hoe sociaal-democratische beschaving te handhaven en te verbreiden. [Journal article]

Bijleveld-Schouten, Ank and Jansen, Thijs (1999) De ideologie van economische zelfstandigheid heeft haar tijd gehad. [Journal article]

Blair, Tony and Schröder, Gerhard (1999) Europa : the third way, die neue Mitte. [Journal article]

Blokland, Hans (1999) Holocaust, schaamte, hoop en socialisme. [Journal article]

Blokland, Talja (1999) Buitenwijkersterrorisme. [Journal article]

Bockxmeer, Hermineke van and Jansen, Thijs (1999) 'De onteigening van de omroepverenigingen'. [Journal article]

Boer, Akke-Lien de (1999) ICT en de maatschappij in 2020 : een implant in je hersenen. [Journal article]

Boer, Berend de and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1999) Kroniek 1999. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1999. [Jaarboek DNPP]

Bogaard, Hein (1999) Hoeveel cruciale landen bestaan er volgens Washington? [Journal article]

Bolderheij, Dirk Jan (1999) Twistgesprek : wie draait er op voor politiekosten bij voetbalwedstrijden? [Journal article]

Boogers, M. and Weterings, R. (1999) Brabantse raadsverkiezingen als laboratorium. Bespiegelingen naar aanleiding van kiezersonderzoek bij vijf Brabantse gemeenteraadsverkiezingen. [Jaarboek DNPP]

Boot, Pieter (1999) Exit Oosteuropese staatsplanning in het verkeersbeleid. [Journal article]

Booy, Lennart and Bruggen, Erik van (1999) Open de partij : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Bos, Gerard (1999) Een reactie op het thema sociaal-liberalisme van Idee. [Journal article]

Brands, Martien and Zijdeveld, Chris (1999) Fabels over Schiphol : een antwoord aan de commissie-De Wit. [Journal article]

Breman, Jan (1999) Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale armenzorg. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (1999) De modernisering van Nederland en haar dubbelzinnige gevolgen. [Journal article]

Brinkel, Theo (1999) Kosovo en de rechtvaardige oorlog : een tussenbalans. [Journal article]

Brinkel, Theo (1999) Oosterse orthodoxie en de christen-democratie. [Journal article]

Brinkhorst, Laurens Jan (1999) Ook de asielzoeker is gebaat bij Europees asielbeleid. [Journal article]

Broek, I.M. van den (1999) Amateurs op het Binnenhof. De partij van de Arbeid en het kabinet-Den Uyl. [Jaarboek DNPP]

Buijs, Siem (1999) Zorgbeleid kabinetten-Kok is stuurloos. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1999) Tegen Europese onverschilligheid. [Journal article]

C

Cnossen, Sijbren (1999) De walvis van Paars : de onrechtvaardige vermogensrendementsheffing. [Journal article]

Cnossen, Sijbren (1999) Rendementsheffing is groezelig consensusprodukt : repliek. [Journal article]

Commissie van Dalen (1999) Wie kan delen kan ook vermenigvuldigen - eindrapport. [Varia]

Crul, Heleen (1999) Hoog tijd voor een jongens- en jongemannenbeleid. [Journal article]

Cuperus, René (1999) Het Duitse debat : over Schröder, Lafontaine en 'das Papier'. [Journal article]

Cuperus, René (1999) Surrealisme in het 'echte' China. [Journal article]

Cuperus, René and Pinto Scholtbach, Alvaro (1999) Spleen in Stockholm : de vertwijfelde aanpassing van de Zweedse sociaal-democratie. [Journal article]

Cuperus, René and Pinto-Schotbach, Alvaro (1999) 'Het nieuwe midden' avant la lettre : triomf en malaise van de Spaanse socialisten. [Journal article]

Cuyvers, P. (1999) Jeugd-, gezins- en ouderenbeleid in het perspectief van de moderne levensloop. [Journal article]

D

Dankert, Piet (1999) Het onvoorspelbare Europarlement. [Journal article]

Dauderstädt, Michael (1999) De post-communistische sociaal-democratie in Centraal- en Oost-Europa. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1999) Onderscheid en samenhang : samenhang en onderscheid. [Journal article]

Depla, Paul (1999) De PvdA een louter nationale partij? : hoe Statenverkiezingen plattelandsverkiezingen zijn geworden. [Journal article]

Dolmans, Constantijn (1999) 'Maak topsalarissen openbaar'. [Journal article]

Dolsma, G. (1999) Slotbeschouwing. [Journal article]

Donk, Wim B.H.J. van de (1999) Zinloze privacy. [Journal article]

Donner, J.P.H. (1999) Verder, niet terug. [Journal article]

Doorn, J.A.A. van (1999) De sociaal-democratie en het koloniale vraagstuk. [Journal article]

Driel, Simon van and Janssen, Gerald (1999) Een Paars compromis over werk en inkomen. [Journal article]

Drok, Nico (1999) Civiele journalistiek : vaste waarden, nieuwe wegen? [Journal article]

Drok, Nico and Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over civiele journalistiek. [Journal article]

Dronkers, J. (1999) Onderwijsongelijkheid en onderwijsexpansie : een reactie. [Journal article]

Dunk, Thomas H. von der (1999) Bezwaren tegen de geest van de laatste jaren dezer eeuw. [Journal article]

E

Eldering, L. (1999) Integratie van allochtonen : een kwestie van lange termijn. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1999) Naar een nieuwe politieke machtenscheiding : over dualisme, ontvlechting en politiek leiderschap. [Journal article]

Enthoven, D. van (1999) Nevenfuncties & managementopties. [Journal article]

Eyden, A.P.J. van der (1999) De gezondheidszorg moet naar de beleidsdokter! [Journal article]

F

Fennema, Friso (1999) Niet tornen aan nieuwe aanpak doelgroepen. [Journal article]

Fijnaut, Cyrille (1999) Samenleving en georganiseerde misdaad. [Journal article]

Fischer, Joschka (1999) De afronding van Europa. [Journal article]

Fruianu, Mario (1999) Dromen van ELSE... [Journal article]

G

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Een geschenk van de aarde. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Europa : een droom van gisteren of van morgen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) In memoriam Enneüs Heerma. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Naar een Europees strategisch beraad. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1999) Partijvorming op Europees niveau. [Journal article]

Gennip, Jos van and Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek met Wolfgang Schèauble. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1999) Barth op de snijtafel : over tevreden meerderheid, sociaal-democratie en onderwijs. [Journal article]

Gradus, R.H.J.M. (1999) Zorgen voor een markt met iets meer moraal. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1999) Democratie als waarborg voor vrede : wishful thinking? [Journal article]

H

Haan, Jan-Jaap de (1999) Tussen Vaticaan en Volkspartij. [Journal article]

Habbema, Cox (1999) Strijden we voor de kunst of voor ons geld? [Journal article]

Haersma Buma, Sybrand van (1999) Hoe het asielbeleid vastliep. [Journal article]

Hart, Paul 't (1999) Een professor in Den Haag. [Journal article]

Hart, Richard 't (1999) Dubbele tong. [Journal article]

Hees, Marijke van (1999) Inspiratie, binding en verandering bij de PvdA : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Hellema, Duco (1999) Percepties van het Duitse arbeidersparadijs. [Journal article]

Hermans, Jo (1999) Preventie als voorkeursstrategie. [Journal article]

Hermes, A.J. and Struik, L.A. (1999) Ondergaat het CDA een gedaantverandering? [Journal article]

Hiep, Herbert-Jan and Guerand, Jan and Klarus, Ruud (1999) Een leven lang leren : statements. [Journal article]

Hirsch Ballin, Ernst (1999) Mensen door grenzen verdeeld. [Journal article]

Hoebink, Paul (1999) De ontpronking van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1999) De kwaliteit van het openbaar bestuur : verslag van de SWB-wetenschapsconferentie. [Journal article]

Hoeven, Pien van der (1999) Wij blijven democraten : in gesprek met Thom de Graaf. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1999) De campagne van 1998. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo (1999) De waarheid onder ogen zien : in gesprek met Arthur Docters van Leeuwen. [Journal article]

Hooghiemstra, Theo and Hoven, Jeroen van den (1999) Over de informatierevolutie : in gesprek met Roger van Boxtel. [Journal article]

Hoop Scheffer, Jaap de and Dankers, Nancy (1999) Maatschappelijk middenveld met nieuwe spelers. [Journal article]

Houtkoop, Willem (1999) Investeer in onderwijs. [Journal article]

Hoven, Jeroen van den (1999) Informatietechnologie en politiek : een pleidooi voor reflectie. [Journal article]

Huut, T. van (1999) Gogam : polderen in welzijnsland. [Journal article]

I

Imelman, Jan Dirk (1999) Een cultuur pedagogisch pleidooi voor het onderwijs. [Journal article]

J

Jacobs, Bas (1999) GroenLinks en de hypotheekrente : realistischer konden ze het niet maken. [Journal article]

Janse de Jonge, Eric (1999) De ommekeer in Brabant. [Journal article]

Jansen, M. (1999) Concurrentie bekeken. [Journal article]

Jansen, M. (1999) Een authentiek CDA. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek met het CBS. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over achterstandsbeleid. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over de gezondheidszorg. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) CDV in gesprek over minderhedenbeleid. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) Slotbeschouwing. [Journal article]

Jansen, Thijs (1999) Zelfregulering in de media. [Journal article]

Jetten, Jan (1999) Wat willen wij eigenlijk met Nederland? : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Jong, E. de (1999) Helpt schuldverlichting bij armoedebestrijding? [Journal article]

Jong, R. de (1999) Algemeene Kiesvereeniging, 1868-1875. [Jaarboek DNPP]

Jonge, Gerard de (1999) Het jeugdstrafrecht kan meer van de ouders vergen. [Journal article]

K

Kalma, Paul (1999) Arbeidsplicht. [Journal article]

Kalma, Paul (1999) De erfenis van D66. [Journal article]

Kalma, Paul (1999) Sociaal-democratie in oorlogstijd. [Journal article]

Karp, David R. (1999) 'Zes uitdagingen voor rechtshandhaving in de buurt'. [Journal article]

Keeken, G.J. van (1999) Levensloopmodel en pensioenregelingen. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1999) De kwetsbare overheid. [Journal article]

Kerff, R.G.H.G. (1999) Persoonsgebonden budgetfinanciering vraagt om politieke daadkracht. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1999) Lopen marktwerking en deregulering vast? [Journal article]

Klaauw, Bas van der and Kock, Udo and Nagelkerke, Ad (1999) De universiteit van morgen. [Journal article]

Klink, A. (1999) Woorden en argumenten in en rond de Eerste Kamer. [Journal article]

Kloosterman, Robert (1999) Achterstandsbuurten en sociale binding. [Journal article]

Klop, C.J. (1999) De overheid en het innemen van een moreel standpunt. [Journal article]

Klop, C.J. (1999) De sociaal-democratie in pragmatisch vaarwater? [Journal article]

Knipscheer, C.P.M. (1999) Een heel leven lang leren. [Journal article]

Kock, Udo (1999) Werkende markten. [Journal article]

Koetje, Helmer (1999) Enneüs Heerma. Herinneringen aan een politieke vriend. [Varia]

Koetje, Helmer (1999) Visie Van den Akker en Bolderheij verdient nadere uitwerking. [Journal article]

Koning, Wouter (1999) Medicijn voor het democratisch socialisme? : de kandidaat-voorzitters aan het woord. [Journal article]

Koole, Ruud and Hees, Marijke van and Ingen Schenau, Jan van (1999) De PvdA als professionele vereniging. [Journal article]

Koole, Ruud and Holsteyn, Joop van (1999) Partijleden in perspectief. Kiezers en leden vergeleken. [Jaarboek DNPP]

Koole, Stephan and Klein, Pieter (1999) De politieke journalistiek is zo beroerd nog niet. [Journal article]

Koppius, Otto and Mol, Michael (1999) De nieuwe economie? [Journal article]

Krop, Marnix (1999) Social-démocratie à la franijcaise : de Parti Socialiste tussen autonomie en aanpassing. [Journal article]

L

Laning-Boersema, F.J. (1999) Pseudorechtbankjes. [Journal article]

Leeuwen, Peter van (1999) Centra voor Werk en Inkomen : Mission Impossible! [Journal article]

Leroy, Fons and Rooy, Wim van (1999) Het heilig doopsel : de wielersport als spiegel van onze maatschappij. [Journal article]

Luyn, A.A. van (1999) "Terugkeer naar Europa". [Journal article]

Luyn S.D.B., A.H. van (1999) 'Vervreemding en onverschilligheid'. [Journal article]

M

Maat, Lineke (1999) Tijd investeren in jongeren. [Journal article]

Meijer, Theo and Wijmen, Peter van (1999) Duurzaamheid : van theorie naar praktijk. [Journal article]

Meindertsma, Margriet and Duyvendak, Jan-Willem (1999) Over de stad en de mensen die er wonen. [Journal article]

Minderhout, Willem (1999) De wereld van Immanuel Wallerstein. [Journal article]

Mobach, Harm (1999) In memoriam Henk Hofstra. [Journal article]

Mol, Xander (1999) De hegemonie van het old boys' network : politieke implicaties van corporate governance. [Journal article]

N

Nagelkerke, Ad (1999) De zwarte doos van de universiteit. [Journal article]

Napel, Hans-Martien ten (1999) De Paarse Grondwet. [Journal article]

Nehmelman, R. (1999) Ondoorzichtige partijfinanciering. De Wet Subsidiëring politieke partijen en de financiële verantwoordingsplicht van politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Noordanus, P.G.A. (1999) Bouwen en de buurt : over de ideolgie van de stedelijke vernieuwing. [Journal article]

Noordegraaf, Herman (1999) De actualiteit van Gerardus van der Leeuw. [Journal article]

Noordegraaf, Mirko (1999) De overheid is geen bedrijf! : over de scheidslijn tussen publiek en privaat. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1999) Over besturen en controleren : tussen vertrouwen en afkeuring. [Journal article]

O

Oenen, Gijs van (1999) De aangeklede burger : over nieuwe ontwikkelingen in de politieke filosofie. [Journal article]

Olof, Arthur (1999) Zelfsturend vermogen biedt meeste rendement : prof. Van Luijk en de ethiek van het ondernemen. [Journal article]

P

Peper, Bram (1999) Op zoek naar samenhang en richting : een essay over de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving. [Journal article]

Plant, Raymond (1999) De Derde Weg. [Journal article]

Praag jr., Philip van (1999) Hoofdrol en regie : Wim Kok. [Journal article]

Prade, Hans (1999) Suriname in de wurggreep van onvoldragen regelgeving. [Journal article]

Pronk, Miranda (1999) Grote steden en gezondheidsbevordering. [Journal article]

R

Reitsma, Jacob and Gremmen, R.M. (1999) Betaalstroken : de weg naar bereikbaarheid. [Journal article]

Rij, Marnix van (1999) Over de koers geen misverstand. [Journal article]

Ross, Clémence and Camp, Wim van de (1999) Motto 'School aan de ouders' echt waarmaken. [Journal article]

Rozemond, Sam (1999) Europa als late roeping? [Journal article]

Ruyter van Steverinck, Thijs de and Groothuizen, Michel (1999) Herfkens staakt stiekem herijking. [Journal article]

S

Scheepens, Annelies (1999) Leeftijdsgrenzen naar maatwerk. [Journal article]

Scheerder, R.L.J.M. (1999) De sturing van het aanbod in de zorgsector. [Journal article]

Schellekens, H. (1999) Een moratorium op gemodificeerde gewassen? [Journal article]

Schmidt auf Altenstadt, P.J.M. von (1999) Hoe het recht verwordt tot handelswaar. [Journal article]

Schoorl, P.M. (1999) Preventief en curatief jeugdbeleid : positie van de school. [Journal article]

Schouten, Nico (1999) Het afscheid van Hoogovens bevestigt een zorgwekkende ontwikkeling. [Journal article]

Sleegers, Femke (1999) Horeca en veiligheid in convenantenland. [Journal article]

Sleegers, Femke (1999) Kocon : een lokaal initiatief tegen verslaving. [Journal article]

Smolenaars, E. (1999) De leeftijdloze levensloop. [Journal article]

Soest, Jan Paul van and Vlist, Hans van der (1999) Luchtvaart als bedrijf. [Journal article]

Stevens, Leo (1999) Van de walvis die een goudvis bleek. [Journal article]

T

Tetteroo, P.W. and Jansen, M. (1999) CDV in gesprek met provinciale lijsttrekkers. [Journal article]

Tetteroo, Peter and Jansen, Thijs (1999) Samen de grote stad veiliger maken ? Peter Tetteroo, Thijs Jansen. [Journal article]

Teulings, Coen (1999) Een recept voor ellende. [Journal article]

Teulings, Coen (1999) Sociale zekerheid halverwege tussen niets en nergens. [Journal article]

Thiel, Ghislaine van (1999) In memoriam Alex Huibers : 23 september 1963-22 mei 1999. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1999) Voorbij de 'sorry-democratie' : over de strijd tussen politiek en bureaucratie. [Journal article]

Tielenburg, Carel and Vries, Christiaan de (1999) Sociaal-liberalisme in een netwerkmaatschappij. [Journal article]

Tonkens, Evelien (1999) Betekent diversiteit het einde van de gelijkheid en solidariteit? [Journal article]

Trappenburg, Margo (1999) Contra Marcel van Dam. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1999) Late abortus. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) De toekomst van de Nederlandse defensie. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) De toekomst van de oorlog. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) Geen goed begin van beginseldebat. [Journal article]

Tromp, Bart (1999) Srebrenica in het groot. [Journal article]

V

Valk, Gerrit (1999) Herinneringen aan de Grote Slachting. [Journal article]

Veen, Johannes van der (1999) Hoe meer sport, hoe veiliger Nederland wordt. [Journal article]

Veldkamp, Caspar (1999) Inzetten op het gezin. [Journal article]

Verbakel, Hans (1999) Help, de lokale democratie gaat eraan! : commerciële jongens, projectontwikkelaars en adviseurs overvleugelen de gemeenteraad. [Journal article]

Verbeek, Michiel (1999) Voor de troepen uit. [Journal article]

Verhaar, Kees (1999) Is er iets tussen leven en dood? : in gesprek met kardinaal Simonis. [Journal article]

Verhaar, Kees (1999) Tussen Brussel en het boerenerf : in gesprek met Laurens Jan Brinkhorst. [Journal article]

Verrips, Ger (1999) Boeiende stof onder verwarrende titels. [Journal article]

Verrips, Ger (1999) Buren. [Journal article]

Verrips, Ger (1999) Cultuur per decreet. [Journal article]

Versteegh, Kees (1999) De honden blaffen: Waarom het CDA geen oppositie kan voeren. [Boek]

Verstegen, Wybren (1999) De achterkant van het broeikaseffect : historische argumenten tegen klimaat-paniek. [Journal article]

Vis, J. (1999) Onze eeuw. [Journal article]

Vis, Jan (1999) De Carnington-doctrine. [Journal article]

Vis, Jan (1999) De gevestigde orde en de Betuwelijn. [Journal article]

Vis, Jan (1999) Verval van de partijcratie. [Journal article]

Visser, Peter (1999) De blinde vlekken van beleidssturing. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1999) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Vries, Christiaan de (1999) De enquête. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1999) Het einde van het denken. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1999) Nogmaals de ministeriële verantwoordelijkheid. [Journal article]

W

Waal, Lodewijk de (1999) Arbeid en kapitaal. [Journal article]

Wagensfeld, Martine (1999) Wat vindt men van sociaal-liberaal? : Martine Wagensfeld peilde meningen binnen en buiten D66. [Journal article]

Wallerstein, Immanuel (1999) De wereld die ons te wachten staat in 32 stellingen: 2000-2050. [Journal article]

Walsem, Jan van (1999) Maatschappelijk ondernemen. [Journal article]

Wansink, Hans (1999) De derde weg in het onderwijs. [Journal article]

Ward, S. and Voerman, Gerrit (1999) New media and politics. Green Parties, Intra-party Democrats and the Potential of the Internet (an Anglo-Dutch Comparison). [Jaarboek DNPP]

Waterreus, Ib and Hoeven, Pien van der (1999) Een zegen voor het onderwijs : een debat over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. [Journal article]

Wempe, Ben (1999) Veel bomen in het utopische bos. [Journal article]

Wierenga, Berend (1999) CDA moet zich concentreren op kiezers met religieuze achtergrond. [Journal article]

Wijn, Joop (1999) Oppositie met visie : de betrokken samenleving. [Journal article]

Wit, Jan de (1999) Collectief organiseren - met ruimte voor een duidelijke inbreng van de bonden. [Journal article]

Wits, Jan Willem (1999) Who rules? [Journal article]

Witteveen, Willem (1999) De sociaal-democratische beginselen volgens Joseph, Olympe, Jos, Evelien, Bart en de anderen. [Journal article]

Witteveen, Willem (1999) De verwisselde kroonjuwelen : dertien kanttekeningen bij de operette van Wiegel. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1999) Nieuwe impuls voor het Duitse denken. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1999) Snakken naar politiek. [Journal article]

Z

Zwagerman, Alexander (1999) God in de letteren. [Journal article]

Zwan, Arie van der (1999) Staat de regering-Schröder voor een koerswijziging in Europa? [Journal article]

This list was generated on Thu Jun 8 14:23:44 2023 CEST.