Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1996

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 57.

Archiefplaatsingslijsten

VVD, Leefbaar Rotterdam, Nieuw Rechts (1996) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van M.J. Smit (VVD, Leefbaar Rotterdam en Nieuw Rechts), 1996-2007. [Archiefplaatsingslijsten]

Beginselprogramma's

VIP (1996) Beginselprogramma van de Vrije Indische Partij. [Beginselprogramma's]

Ouderen-Unie 55+ (1996) Kiezen voor overmorgen: partijprogramma. [Beginselprogramma's]

GPV (1996) Program van Richtlijnen. [Beginselprogramma's]

Boeken

Zwart, R.S. (1996) 'Gods wil in Nederland:' Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980). [Boeken]

Zwart, Rutger S. (1996) 'Gods wil in Nederland'. [Boeken]

Brochures en rapporten

D66 (1996) De stad als culturele werkplaats. [Brochures en rapporten]

VVD (1996) Vrij en verantwoordelijk: Een liberaal toekomstperspectief. [Brochures en rapporten]

de Vries, Christiaan (1996) De mythe van de ruimte: Een politiek-culturele benadering van het vraagstuk van de ruimte. [Brochures en rapporten]

Congresstukken

D66 (1996) 62e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1996) 63e Congres. [Congresstukken]

VVD (1996) 97e Algemene Vergadering (49e J.A.V.). [Congresstukken]

Jaarboeken DNPP

UNSPECIFIED (1996) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1996) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

UNSPECIFIED (1996) Jaarverslag DNPP 1996. [Jaarboeken DNPP]

Boomen, B.J. van den (1996) Tussen droom en daad. De internationale kant van de sociaal-democratie. [Jaarboeken DNPP]

Depla, Paul (1996) De stem des volks. Ledenonderzoek en de vernieuwing van de PvdA. [Jaarboeken DNPP]

Eisinga, R. and Franses, Ph.H and Scheepers, P. (1996) Trends in de links-rechts oriëntatie van de Nederlandse kiezers, 1978-1995. [Jaarboeken DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1996) Kroniek 1996. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1996. [Jaarboeken DNPP]

Klijn, A. (1996) Een kruistocht voor het socialisme. Sjeng Tans en de doorbraakverkiezingen van 1956. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1996) Ledenpartijen of staatspartijen? Financiën van Nederlandse politieke partijen in vergelijkend en historisch perspectief. [Jaarboeken DNPP]

List, G.A. van der and Poppens, H. (1996) De VVD in internationaal verband. [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul (1996) Vox populi, vox diaboli? Het debat over het referendum in de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboeken DNPP]

Napel, H.M.T.D. ten (1996) Van het continentale naar het angelsaksische model van christen-democratie? Over de problematische europeanisering van de christen-democratische politiek. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1996) Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams Bureau van de Komintern (1919-1920). [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1996) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Jaarverslagen

D66 (1996) Jaarrekening 1996. [Jaarverslagen]

SP (1996) Jaarrekening 1996. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1996) Jaarverslag 1996. [Jaarverslagen]

D66, Jonge Democraten (1996) Jaarverslag Jonge Democraten 1996. [Jaarverslagen]

VVD (1996) 49ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

PvdA (1996) Beleidsverslag 1994 - 1996. [Jaarverslagen]

CDA (1996) Jaarverslag CDA 1996. [Jaarverslagen]

DNPP (1996) Jaarverslag DNPP 1996. [Jaarverslagen]

Redevoeringen

D66 (1996) Toespraak Hans Wijers tot congres. [Redevoeringen]

D66 (1996) Toespraak Hans van Mierlo op Algemene Ledenvergadering. [Redevoeringen]

Statuten en reglementen

D66 (1996) D66 Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

CDA (1996) Statuten en Reglementen CDA. [Statuten en reglementen]

SGP (1996) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en reglementen]

Tijdschriftjaargangen

D66 (1996) D66 International Quarterly, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD (1996) Demo, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1996) Pro Binnenhof, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1996) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 5. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1996) CD/Actueel, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1996) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1996) De Driemaster, jrg. 48. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1996) De Helling, jrg. 9. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1996) De Tribune, jrg. 32. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1996) Democraat, jrg. 29. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1996) Idee, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1996) LEF, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1996) Liberaal Reveil, jrg. 37. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1996) Socialisme en Democratie, jrg. 53. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1996) VVD Expresse, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1996) Vrijheid en Democratie, nr's 1435-1442. [Tijdschriftjaargangen]

Varia

CDA (1996) Confrontatie met de toekomst: Een bezinningsdag over fundamentele vraagstukken voor de toekomst. [Varia]

no party (1996) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1996. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 26 00:52:43 2024 CEST.