Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1996

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 287.

A

Abdus Sattar, Sajidah (1996) Directe en open dialoog met moslims aangaan. [Journal article]

Abdus Sattar, Sajidah (1996) Moslimjongeren zijn de bruggenbouwers. [Journal article]

Adriaansens, H.P.M. (1996) Het probleem zijn de nieuwe wegen, niet de vaste waarden. [Journal article]

Akker, P.A.M. van den (1996) Huwelijk en gezin blijven uiterst belangrijk in Europa. [Journal article]

Alderwegen, Henk van (1996) Een partij van aardige mensen. [Journal article]

Amelsvoort, M.J.J. van (1996) Naar een betaalbare AOW. [Journal article]

Arkel, Henk van and Cornelissen, Jan (1996) Belasten aan de bron. [Journal article]

Avort, Arno van der (1996) Toekomstdenken in de politiek. [Journal article]

B

Balkenende, J.P. (1996) De 'ideologische samenhang' voorbij? [Journal article]

Becker, Frans (1996) Liberale hoogmoed. [Journal article]

Beer, Paul de (1996) Het bijstandscontract. [Journal article]

Beinema, M. (1996) Geschiedenis: nutteloos of noodzakelijk? [Journal article]

Beinema, M. (1996) Nieuwe wegen en vaste waarden voor de omroep (II). [Journal article]

Beinema, M. (1996) Nieuwe wegen voor en vaste waarden van de omroep. [Journal article]

Bemelmans-Videc, M.L. (1996) De bestuursorganisatie als moreel probleem. [Journal article]

Berg, E.W.M. van den (1996) Wegwijs in het splitsingsstelsel. [Journal article]

Berg, J.J. van den (1996) De ideologische component in de totstandkoming van het CDA. [Journal article]

Berg, Max van den and Ojik, Bram van (1996) Jan Breman is te pessimistisch! [Journal article]

Beuningen, Frank van and Hout, Wil (1996) Politiek pamflettisme. [Journal article]

Biesheuvel, P.J. (1996) Om de democratie en sociale rechtsstaat. [Journal article]

Boekraad, Hugues C. (1996) Disciplinering via het netvlies : over openbaarheid en visuele cultuur in de spektakelmaatschappij. [Journal article]

Boogaarts, Inez (1996) Festivalisering van de stad : een poging tot ontmythologisering. [Journal article]

Boogaarts, M.D. (1996) Calvinistische katholiek in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Boomen, B.J. van den (1996) Tussen droom en daad. De internationale kant van de sociaal-democratie. [Jaarboek DNPP]

Bordewijk, Paul (1996) Echte boeven. [Journal article]

Brakel, Manus van (1996) Landgebruik en voedselzekerheid : kan de aarde 10 miljard mensen voeden? [Journal article]

Breman, Jan (1996) Globalisering of het dreigende einde van ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) De Klerk: "Nationale Partij is waardenpartij. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) De VVD en het nationaal belang. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) Ideeën wortel laten schieten in rotsachtige bodem. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) "In een andere partij hoort een katholiek niet thuis". [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1996) "Zuid-Afrikaans proza Waarheidcommissie van de literatuur". [Journal article]

Bruin, Gert de (1996) Verkiezingen : een beproeving voor de kiezers maar ook voor de onderzoekers. [Journal article]

Buiter, Willem H. (1996) Europa kan Maastricht overleven. [Journal article]

Buiting, Henny (1996) Herman Gorter in fragmenten. [Journal article]

Buschman, Marten (1996) Socialisme en modernisme. [Journal article]

Bussemaker, Jet (1996) Sociaal-democratie en 'Europa'. [Journal article]

C

Charmant, Hans (1996) De moraal van de liberaal. [Journal article]

Cliteur, P.B. (1996) Een conservatieve renaissance? [Journal article]

Cohen, Job (1996) [Boekbespreking]. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1996) Democratie als permanente opgave. [Journal article]

Cuperus, René (1996) De schoonheid van politieke partijen. [Journal article]

Cuperus, René (1996) Heimwee naar het CDA. [Journal article]

Cuperus, René (1996) Het poëtisch socialisme van Huub Oosterhuis. [Journal article]

Cuperus, René (1996) New labour. [Journal article]

Cuperus, René (1996) Verplichte lectuur voor bureaucraten. [Journal article]

Cuperus, René and Wiersma, Jan-Marinus (1996) SPD in problemen. [Journal article]

Cuyvers, P. (1996) Bouwen op drijfzand en schieten op spoken? [Journal article]

Cuyvers, Peter (1996) Het gezin, sociale zekerheid en sociaal-democratische onzekerheid. [Journal article]

D

Deetman, W.J. (1996) Fictie en werkelijkheid? [Journal article]

Deetman, W.J. (1996) Vertrouwelijkheid en geheimhouding. [Journal article]

Dehaene, T. (1996) Gezin als eenheid verdient ondersteuning. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1996) Heeft de natie nog een functie? [Journal article]

Denekamp, Paul (1996) Gerard Slotemaker de Bruine : de eerste WBS-directeur. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1996) Eerherstel vdoor de 'res publica'. [Journal article]

Depla, Paul (1996) De stem des volks. Ledenonderzoek en de vernieuwing van de PvdA. [Jaarboek DNPP]

Derksen, Wim (1996) 'Thijs zijn paradijs'. [Journal article]

Dijk, Jan J.M. van (1996) Het verdriet van Roethof. [Journal article]

Docters van Leeuwen, Arthur (1996) Wie juicht nog voor de democratie? [Journal article]

Dolman, Dick (1996) Van oude en nieuwe democratie. [Journal article]

Donner, J.P.H. (1996) Het christen-democratisch denken. [Journal article]

Doorne-Huiskes, J. van (1996) Vrouwen en mannen behoren van alle markten thuis te zijn. [Journal article]

Douma, Marianne (1996) Het leven als Gave en Opgave : een ethische benadering van het geven van hulp bij het zelfgekozen levenseinde van oude mensen. [Journal article]

Drees, W. (1996) Overdaad aan keuzen. [Journal article]

Duisenberg, W.F. (1996) De EMU : magneet of splijtzwam. [Journal article]

Dunning, A.J. (1996) De Wiardi Beckman Stichting tussen nu en morgen. [Journal article]

de Vries, Christiaan (1996) De mythe van de ruimte: Een politiek-culturele benadering van het vraagstuk van de ruimte. [Report]

E

Eijndhoven, J.C.M. van (1996) Verschuivingen in de relatie tussen partijen en gekozenen. [Journal article]

Eisinga, R. and Franses, Ph.H and Scheepers, P. (1996) Trends in de links-rechts oriëntatie van de Nederlandse kiezers, 1978-1995. [Jaarboek DNPP]

End, Chris van der (1996) De verwaarlozing van hoger opgeleide werklozen. [Journal article]

Engels, P. and Lierop, M. van and Varkevisser, A. (1996) Het net in actie. [Journal article]

Engels, Patricia (1996) De nieuwe missie van Veronica. [Journal article]

Enthoven, D. van (1996) Tegen het Madurodamdenken in het openbaar bestuur. [Journal article]

Entzinger, Han (1996) Kwaal of medicijn? [Journal article]

Eskes, Jan (1996) De politieke ontbinding van de Eerste Kamer. [Journal article]

Esping-Andersen, G²sta and Kersbergen, Kees van (1996) Het gouden tijdperk voorbij : de toekomst van de verzorgingsstaat in de nieuwe wereldorde. [Journal article]

F

Faber, Mient Jan (1996) De Koude Oorlog overleefde zichzelf. [Journal article]

Feldbrugge, F.J.M. (1996) Ruslands corruptie. [Journal article]

Fennema, Meindert (1996) Democratie en economische ongelijkheid. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1996) Van Homo Alfa tot Homo Zappers : een politieke beoordeling van de informatie en communicatietechnologie. [Journal article]

Franken, H. (1996) Waarde(n)vol gebruik van informatietechnologie. [Journal article]

Frissen, Paul (1996) Over de overbodigheid van politiek. [Journal article]

G

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Een zelfgekozen kerker? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Heimwee of vooruitzien? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Het beslissend seizoen voor de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Respect, zorg en visie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Van de uitgever. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) We staan er niet alleen voor (III). [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) We staan er niet alleen voor.... [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1996) Wij staan er niet alleen voor (II). [Journal article]

Gerris, J.R.M. (1996) Wat hebben ouders en kinderen van nu nodig? [Journal article]

Goudzwaard, Bob and Lange, Harry de (1996) 'De economie van het genoeg' : de lotgevallen van een boek. [Journal article]

Goverde, Henri (1996) Politiek en wetenschap. [Journal article]

Grauwe, Paul de (1996) Convergentiedynamiek op weg naar de EMU. [Journal article]

Groen, Simon and Stevens, Peter and Boven, Ria van (1996) D66 en het persoonsgebonden budget. [Journal article]

Groenendijk, B. and Schoorlemmer, M. (1996) De regionale omroep tussen overheid en markt. [Journal article]

H

Haak, C.P.M. van der (1996) Een omroep die zich kan verantwoorden. [Journal article]

Habisch, A. (1996) Investeren in menselijk en sociaal kapitaal. [Journal article]

Halbertsma-Wiardi Beckman, M. (1996) Wiardi Beckman en de nationale gedachte. [Journal article]

Halsema, Femke (1996) Inzake Van Traa. [Journal article]

Haq, Mahub ul (1996) De Noord-Zuid samenwerking op de helling : een nieuw concept van mondiale veiligheid. [Journal article]

Hartmans, Rob (1996) Socialistisch geïnspireerde hartstocht. [Journal article]

Havenaar, Ronald (1996) Het ondankbare gelijk van Ernest Bevin en Helmut Schmidt. [Journal article]

Heering, Aad (1996) Het getemperde kapitalisme van Romano Prodi. [Journal article]

Heerma, E. (1996) De landgenoten van Vermeer. [Journal article]

Heerma, E. (1996) Hoed u voor markt-fundi's! [Journal article]

Heertje, Arnold (1996) De klant wordt koning. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1996) Als vrienden uit elkaar? [Journal article]

Heiden, Peter van der (1996) Back to the sixties? [Journal article]

Heijden, Marien van der (1996) Albert Hahn : kunst en beweging. [Journal article]

Hemerijck, Anton (1996) Let's make things better : een apologie van het corporatisme. [Journal article]

Hertogh, Marc (1996) De Nationale Ombudsman : evaluatie van een 'hoera-instituut'. [Journal article]

Heteren, Godelieve van (1996) Naar goede zorg met beleid. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (1996) De negen levens van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Hillebrand, Ron (1996) Een herhaling van achterhaalde zetten? [Journal article]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1996) Kroniek 1996. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1996. [Jaarboek DNPP]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1996) Levensvorm waarderen die van levensbelang is voor toekomst. [Journal article]

Hoefnagel, Frans (1996) Een nieuwe kijk op onderwijspolitiek. [Journal article]

Hoefnagels, Peter (1996) De rechtsstaat terug op straat : waar de slachtoffers vallen , daar ligt het beleid. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1996) Bestrijding extreem-rechts : eerst denken, dan doen. [Journal article]

Hoog, C. de (1996) Nederland is geen gidsland voor financieel gezinsbeleid. [Journal article]

Hora Adema, Lenka (1996) De burger als vierde macht? [Journal article]

Huijsen, Coos (1996) Marktdenken bedreigt het onderwijs. [Journal article]

Hulten, Michel van (1996) Kiezen en ver-kiezen : over dilemma's bij het schrijven van een verkiezingsprogramma. [Journal article]

Hupe, Peter (1996) Van gezagscrisis naar nieuw elan in het publiek domein. [Journal article]

I

Idenburg, Philip A. (1996) Het gelijk van Bolkestein. [Journal article]

J

Jager, H. (1996) Valutaspeculatie : een obstakel op de weg naar een Europese munt. [Journal article]

Jansen, M. (1996) Christen-democratisch gezinsbeleid in de steigers. [Journal article]

Jansen, M. and Klop, C.J. (1996) Andriessen : geen spanning tussen fractie en Strategisch Beraad. [Journal article]

Jongma-Roelants, C.W.M. (1996) Positie vrouw draagt meeste risico's in zich. [Journal article]

K

Kalma, Paul (1996) Onder economen : een antwoord aan Van der Ploeg en Keuzenkamp. [Journal article]

Kalma, Paul (1996) Vlucht in de infrastructuur. [Journal article]

Kalma, Paul (1996) Wetenschap en politiek : de actualiteit van Max Weber. [Journal article]

Kalma, Paul and Hart, Richard 't (1996) De Koude Oorlog van Ronald Havenaar. [Journal article]

Kam, F. de (1996) Luchtkastelen voor de minima. [Journal article]

Kerckhaert, F.A.M. (1996) Op zoek naar een nieuwe CDA-opstelling. [Journal article]

Kerkhof, Leo van de (1996) Tussen ideaal en werkelijkheid. [Journal article]

Kersbergen, Kees van (1996) Verzorgingsstaat internationaal vergeleken : kanttekeningen bij het Nederlandse debat. [Journal article]

Keuning, Steven (1996) De fictie van een Groen Nationaal Inkomen. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1996) Corporatisme in ontbinding? [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1996) Een fris geluid. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1996) De toekomst van het arbeidsbestel. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1996) Flexibilisering en persoonlijk engagement. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1996) Trouwen. [Journal article]

Klijn, A. (1996) Een kruistocht voor het socialisme. Sjeng Tans en de doorbraakverkiezingen van 1956. [Jaarboek DNPP]

Kloosterman, Robert (1996) Werk moet : weekdagboek van minister-president Ad Melkert 16-21 mei 2005. [Journal article]

Klop, C.J. (1996) Een nieuwe christen-democratische standaard. [Journal article]

Klop, C.J. (1996) Liberalen worstelen met moraal. [Journal article]

Klop, C.J. (1996) Verschillende geloven in het CDA? [Journal article]

Kolnaar, A.H.J.J. (1996) Arbeidsparticipatie en het Rijnlandse model. [Journal article]

Kooi, D.M.A. (1996) De Europese Unie : een federatie in wording. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1996) Hoe Nederlands is de samenleving in Nederland? [Journal article]

Koole, Ruud (1996) Ledenpartijen of staatspartijen? Financiën van Nederlandse politieke partijen in vergelijkend en historisch perspectief. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1996) Verdeelde sociaal-democratie als ideaal. [Journal article]

Kroon, C. and Lierop, M. van and Varkevisser, A. (1996) Theater, stad en reclame. [Journal article]

Kroon, Cecilia and Varkevisser, Allan (1996) Rolwisselingen en het openbaar bestuur : over de beweeglijkheid van het openbaar bestuur, postmodernisme en het belang van nieuwe omgangsvormen. [Journal article]

Kuijken, Wim (1996) De verplaatsing van de politiek. [Journal article]

Kuijper, Joost (1996) ICT : kansen en gevaren van een dominante technologie. [Journal article]

Kuijper, Joost and Varkevisser, Allan (1996) Een goed pad naar nieuwe wijn : "het is bittere noodzaak dat de politiek goed voor zichzelf zorgt". [Journal article]

L

Laning-Boersema, F.J. (1996) Trechteren. [Journal article]

Lans, Jos van der (1996) De cultuur van de afzijdigheid. [Journal article]

Leijnse, Frans (1996) Het doorgeschoten geloof van een late bekeerling. [Journal article]

Levie, Hugo (1996) De vakbeweging op een tweesprong : Rijnlands of liberaal? [Journal article]

Lierop, Marco van (1996) Groots en meeslepend shoppen : post-modern winkelen in de grote stad. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1996) Vragen aan de politiek. [Journal article]

List, G.A. van der and Poppens, H. (1996) De VVD in internationaal verband. [Jaarboek DNPP]

Lovera, Simone (1996) Willie's wortels : over zaadverddeling, voedselzekerheid en intellectuele eigendomsrechten. [Journal article]

Lovera, Simone and Varkevisser, Allan (1996) Schipperen tussen productie, duurzaamheid en rechtvaardigheid : in gesprek met Niels Röling. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1996) Publieke gerechtigheid in discussie. [Journal article]

Lucardie, Paul (1996) Liberalisme, sociaal-democratie en de vergeten tussenstroming. [Journal article]

Lucardie, Paul (1996) Vox populi, vox diaboli? Het debat over het referendum in de Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

M

Markvoort, J.E.B. (1996) Familie en gezin in de hedendaagse samenleving. [Journal article]

Mas, Paolo de (1996) Assimilatie en segregatie : de antropologische factor. [Journal article]

Mazowiecki, Tadeusz and Brinkel, Theo (1996) De kansen voor een civil society in Midden-Europa. [Journal article]

Metten, Alman (1996) Is de EMU de moeite waard? [Journal article]

N

Napel, H.M.T.D. ten (1996) Van het continentale naar het angelsaksische model van christen-democratie? Over de problematische europeanisering van de christen-democratische politiek. [Jaarboek DNPP]

Nekkers, Jan and Weeder, Pieter (1996) Het nut van scenario's voor de politiek. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1996) Betrouwbare overheid. [Journal article]

O

Oostlander, B. (1996) Cocooning en politiek. [Journal article]

Oversloot, Hans (1996) De 'zaak-Daudt'. [Journal article]

P

Paas, F.J. (1996) De 'bruisfactor' van het CDA. [Journal article]

Paas, F.J. (1996) Liefde voor de stad. [Journal article]

Paas, F.J. (1996) 'Nijmegen is de eerste stap'. [Journal article]

Panne, Anton van der (1996) Het tekortschieten van politieke partijen. [Journal article]

Pels, T.V.M. (1996) Specifieke vragen en dilemma's voor allochtone gezinnen. [Journal article]

Pex, P.L.M. (1996) Electronische communicatie en Europese politiek. [Journal article]

Pott-Buter, H.A. (1996) Financieel-economische positie jonge gezinnen verbeteren. [Journal article]

Praag jr, Ph. van (1996) Teledemocratie: de nieuwe illusie. [Journal article]

Praag jr., Philip van (1996) Wetenschap en politiek, twee benaderingen. [Journal article]

Priemus, Hugo (1996) Worstelen met normen en waarden. [Journal article]

Prizmic, Vinko (1996) Het volgzame Nederland : kanttekeningen bij de lessen van het voormalig Joegoslavië. [Journal article]

Pronk, Jan (1996) Ongelijkheid en rechtvaardigheid. [Journal article]

R

Remmers, Jeroom (1996) Een appáel voor biologische landbouw. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1996) Marga Klompé en het juffrouwschap. [Journal article]

Rij, M.L.A. van (1996) Op weg naar een (ander) belastingstelsel. [Journal article]

Roebroek, Joop (1996) Soms een baan, altijd werk : E-mail to: Göran Therborn (University of Milwaukee Date: 20 June 2005 09:27:48. [Journal article]

Roebroek, Joop M. (1996) Verbeelding als instrument : scenariostudies als dimensie van het maatschappelijk en wetenschappelijk discours. [Journal article]

Roethof, Guikje (1996) De Tony Benn van de PvdA. [Journal article]

Roethof, Guikje (1996) Media en mediabeleid vandaag en morgen. [Journal article]

Rozemond, Sam (1996) Moeten naties gewoon zichzelf zijn? [Journal article]

Ruis, Michiel (1996) De doodlopende weg van het gebruikelijke. [Journal article]

Ruitenberg, Annemarie (1996) Hoe één is Europa? [Journal article]

S

Savornin Lohman, Jacquelien de (1996) De scheiding tussen hulp en recht : over het gebrek aan een samenhangend jeugdbeleid. [Journal article]

Schie, P.G.C. van (1996) De waarde van het nationaal belang. [Journal article]

Schie, Patrick van (1996) Vloeken of vervloeien blauw en rood? : de afstand tussen liberalen en sociaal-democraten in Nederland. [Journal article]

Schoenmaeckers, A.P.M.G. (1996) Combinatie arbeid en zorg kwestie van organisatie. [Journal article]

Schoo, H.J. (1996) S&D en de informatie-elite : kanttekeningen bij een uniforme journalistieke en intellectuele cultuur. [Journal article]

Schoonhoven, R.K.O. (1996) Europa op weg naar de visuele heilstaat. [Journal article]

Schoorl, P.M. (1996) Ondersteuning moet komen vanuit netwerken rondom gezin. [Journal article]

Schröder, Pijkel (1996) In memoriam Irene Vorrink. [Journal article]

Schuijer, Jan (1996) Seksuele integriteit en rechtsbescherming. [Journal article]

Schuyt, Jim and Blom, Rik (1996) Naar een sociale koopsector : Gevraagd: een verbeterd plan Duivesteijn. [Journal article]

Sengers, Erik (1996) Hoger onderwijs voor allen? [Journal article]

Seters, Paul van (1996) Het liberale misverstand. [Journal article]

Snellen, I.Th.M. (1996) Informatisering en inconsistenties van de democratie. [Journal article]

Spanning, H. van (1996) Grondslag of politieke koers? [Journal article]

Staay, A.J. van der (1996) Naar een algemene cultuurpolitiek. [Journal article]

Stemerdink, Bram (1996) Buitenlandse zaken en democratie. [Journal article]

Stemerdink, Bram (1996) Willy Brandt als hart van de sociaal-democratie. [Journal article]

T

Tamboer, Kees (1996) De politieke memoires van John Kenneth Galbraith. [Journal article]

Teulings, Coen (1996) Corporatisme in de loonvorming : paradoxale conclusies. [Journal article]

Thijn, Ed van (1996) De WBS als klokkeluider. [Journal article]

Tibbe, Lieske (1996) Richard Roland Holst : kunst en (klasse)moraal. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1996) Een 'lege' methode. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1996) Reinventing democracy. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1996) Verzelfstandiging, decentralisatie en medezeggenschap : over democratisering en verzakelijking in de sociale volkshuisvesting. [Journal article]

Tielenburg, Carel and Varkevisser, Allan (1996) Een deugdzame democratie : over de spanning tussen een moraliserende staat en een democratische cultuur. [Journal article]

Traa, Maarten van (1996) De te forse streken van Havenaar. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1996) Haat. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1996) Het probleem van links. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1996) Inkomensherverdeling in een meritocratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Herdenkers in soorten. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Het failliet van de vredestichters. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Het gewicht van geschreven programma's. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) In memoriam Jan Kassies. [Journal article]

Tromp, Bart (1996) Inzake partijvernieuwing. [Journal article]

Tromp, Greetje (1996) Provincies als marketing-object. [Journal article]

V

Valk, J.M.M. de (1996) De twaalf vreugden van de wetenschap. [Journal article]

Vandenbroucke, Frank (1996) Op zoek naar een redelijke utopie : kanttekeningen bij de ideologie van het concurrentievermogen. [Journal article]

Varkevisser, A. (1996) Welzijn als contrastbegrip. [Journal article]

Varkevisser, A. and Engels, P. (1996) Nieuwe wegen naar democratie. [Journal article]

Varkevisser, A. and Kroon, C. (1996) Het ongelijk van de markt. [Journal article]

Varkevisser, A. and Kroon, C. and Lierop, M. van (1996) Trends in het welzijnsbeleid. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1996) Criminaliteit en rechtshandhaving. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1996) De maatschappij als pretpark : 'In de moderne samenleving is het spektakel onontkoombaar' : in gesprek met Anton Zijderveld. [Journal article]

Veen, Romke van der (1996) Nieuwe kansen, oude verliezers. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, Pieter (1996) Een te beperkt toetsingskader van een overlegeconomie. [Journal article]

Ver Loren van Themaat, Pieter (1996) Waarom ik 50 jaar geleden deelnam aan de oprichting van de PvdA en er nog steeds lid van ben. [Journal article]

Verbon, H.A.A. (1996) Paars miskent belang gezinnen. [Journal article]

Verhaar, C.H.A. (1996) Economische ontwikkeling en regionale eigenheid. [Journal article]

Vermeulen, B.P. (1996) Behoud van een juiste koers : gemeente en onderwijsbeleid. [Journal article]

Vermolen, Nol (1996) Asielbeleid : de PvdA uit het defensief! [Journal article]

Verrips, Ger (1996) De sociaal-democratie na de koude oorlog. [Journal article]

Vis, Jan (1996) Zoden aan de democratie : een beschouwing over democratie, 'civil society' en openbaar bestuur. [Journal article]

Visser, W.M.G. (1996) Vaste waarden langs fiscale weg. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1996) Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams Bureau van de Komintern (1919-1920). [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1996) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Voortman, G.H. (1996) Bestuurlijke schaalvergroting vereist maatwerk. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1996) Scenario's sociale zekerheid : van defensief naar offensief. [Journal article]

Vries, C. de and Kroon, C. (1996) Reinventing government in de praktijk. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1996) De macht als stille veronderstelling : een pleidooi voor een heroriëntatie op het democratie-vraagstuk. [Journal article]

W

Wal, Oene van der (1996) De 'tweede Ostpolitik' : de SPD en het Duitse vraagstuk 1982-1990. [Journal article]

Wallage, Jacques (1996) Een nieuw programma voor een nieuwe eeuw. [Journal article]

Wansink, Hans (1996) Wöltgens' heilige oorlog. [Journal article]

Weert, Koert-Jan de (1996) Wie leent zich met plezier voor uitbuiting? [Journal article]

Westerlaken, A.A. (1996) Maatwerk vereist voor werknemer met zorgtaken voor kinderen. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1996) Mitterrand een faux cul? [Journal article]

Wigbold, Herman (1996) Europa op de verkeerde weg. [Journal article]

Wijers, Hans (1996) Europa en de Friese economie. [Journal article]

Wijffels, H.H.F. (1996) Een werkend perspectief. [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1996) 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen'. [Journal article]

Witteveen, Willem (1996) Berichten uit de schijnstaat. [Journal article]

Witteveen, Willem (1996) Kiezer keizer! : over referendum en representatie. [Journal article]

Witteveen, Willem (1996) Niet de boodschap maar het signaal. [Journal article]

Woldring, H.E.S (1996) Publieke gerechtigheid in discussie. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1996) Spreiding van verantwoordelijkheden. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1996) Worsteling om de democratie. [Journal article]

Wolffensperger, G.J. (1996) Hoe houden wij de vrije mens gebonden? : over de zoektocht naar cohesie in de samenleving. [Journal article]

Wouters, Cas (1996) Moderne rituelen rond sterven en rouwen : een stijgende vraag naar solidariteit. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1996) Beginselen in een nieuwe context. [Journal article]

Wüst, L.B.M. (1996) Herbezinning noodzakelijk over duaal bestel. [Journal article]

Z

Zandschulp, Willem van de (1996) De brede verzorgingsstaat. [Journal article]

Zeeuw, Aart de (1996) Milieu en economie : een politieke kosten. [Journal article]

Zwan, A. van der (1996) Bestaat er voor het socialisme nog een herkansing? [Journal article]

Zwart, R.S. (1996) 'Gods wil in Nederland:' Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980). [Boek]

Zwart, R.S. (1996) Katholicisme en democratie. [Journal article]

Zwart, Rutger S. (1996) 'Gods wil in Nederland'. [Boek]

This list was generated on Mon Dec 11 17:56:29 2023 CET.