Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1995

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 317.

CDA

CDA (1995) De toekomst van Europa : inleiding van een serie. [Journal article]

CDA (1995) Overwegingen over de Europese politiek. [Journal article]

CDA (1995) Voorstellen voor de Intergouvernementele Conferentie. [Journal article]

CDA (1995) CD/Actueel, jrg. 15. [Journal volume]

CDA (1995) CDA krant, jrg. 11. [Journal volume]

CDA (1995) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 15. [Journal volume]

CDA (1995) Jaarverslag CDA 1995. [Annual report]

CDA (1995) Nieuwe wegen, vaste waarden: Aanzet tot een strategisch beraad binnen het CDA. [Report]

Andriessen, F.H.J.J. and Balkenende, J.P. (1995) Sociale gezicht moet op de toekomst worden gericht. [Journal article]

Andriessen, F.H.J.M. (1995) Globalisering en sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Brinkel, Th.B.F.M. (1995) De christen-democratie als beweging in de toekomst. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Brinkel, Th.B.F.M. (1995) Het CDA als partij van samenbindende waarden. [Journal article]

Beinema, M. (1995) Informatie ten goede of ten kwade? [Journal article]

Berg, Willem Jelle and Stein, Peter (1995) Stelsel stapje voor stapje verbeteren. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1995) Aanzet tot een christen-democratische herijking. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1995) De ontdekking van Europa. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1995) In contact met de tijdgeest. [Journal article]

Broek, H. van den (1995) Verbreding en verdieping Unie moeten hand in hand gaan. [Journal article]

Buiting, Lucas (1995) Samen met jongeren zoeken naar nieuwe wegen. [Journal article]

Deetman, W.J. (1995) 'Nieuwe wegen, vaste waarden'. [Journal article]

Dengerink, J.D. (1995) De antithese als realiteit : maar welke? [Journal article]

Dijk, Trudy (1995) Samenleving heeft kritiek en engagement nodig. [Journal article]

Donner, J.P.H. (1995) Het CDA en de toekomst. [Journal article]

Doorn, L. (1995) Deregulering, naar meer gespreide verantwoordelijkheid? [Journal article]

Draulans, U. (1995) Christelijke organisaties kunnen toekomst hebben. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1995) De geloofsbrief van het CDA. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1995) Rapport geeft voorzet voor debat en doet appèl. [Journal article]

Eggert, H. (1995) De Duitse hereniging en de Europese integratie. [Journal article]

Franken, H. (1995) Solitair of solidair. [Journal article]

Gadella-van Gils, M.P.C. (1995) Het CDA : een moderne partij? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Alles uit de kast. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Herijking buitenlands beleid : een redenering over vier cirkels. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Stofkam of slopershamer? [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Strategisch Beraad wil mobiliseren en inspireren. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Uit de omsingeling naar een nieuw draagvlak. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1995) Woede en trouw. [Journal article]

Gent, J.W. van (1995) Samenhangend beleid noodzakelijk : Europa en het Midden-Oosten. [Journal article]

Gent, J.W.M. van (1995) Haalt het CDA het jaar 2001 en verder? [Journal article]

Habib Chirzin, M. (1995) Mens en natuur : een islamitisch perspectief. [Journal article]

Havermans, A.J.E. (1995) Stadsprovincies : vloek of zegen. [Journal article]

Heerma, E. (1995) De homo economicus als de maat der dingen. [Journal article]

Heerma, E. (1995) Een ware participatie-democratie. [Journal article]

Helgers, J.H. (1995) Cristen-democratie is geen monumentenzorg. [Journal article]

Hillen, J.S.J. (1995) Nooit meer oorlog?! [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1995) Christen-democratisch contrapunt. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1995) Europa van de burgers. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1995) Pleidooi voor grensoverschrijdende politiek. [Journal article]

Houtepen, A. (1995) Christelijk geloof, humanisme en intrinsieke waarde milieu. [Journal article]

Jansen, M. (1995) Cultuur en politiek : de omroep. [Journal article]

Jansen, M. (1995) Het gezin als ijkpunt. [Journal article]

Jansen, M. (1995) 'Nieuwe wegen, vaste waarden' centraal. [Journal article]

Jansen, Thomas M. (1995) De kern moet een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen. [Journal article]

Jong, E.P. de (1995) Naar een participatiebeleid. [Journal article]

Jongma, Arjen (1995) Nederland moet voortrekkersrol vervullen. [Journal article]

Juncker, J.C. (1995) Een programma tegen de lijdzaamheid. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1995) 'De open samenleving en haar vrienden'. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1995) Civil society : burgerdom, burgerschap of burgerzin? [Journal article]

Kinneging, A.A.M. (1995) Normen en waarden voornaamste punt op politieke agenda. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) De kloof tussen burger en politiek. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) De toekomst van politieke partijen. [Journal article]

Klop, C.J. (1995) Het CDA : Phoenix of Cheshire Cat? [Journal article]

Klop, C.J. (1995) Standards of excellence. [Journal article]

Kooi, Diana and Stadhouders, Ingeborg (1995) Bouwen aan een samenleving van wereld formaat. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1995) Kun je tegelijkertijd twee paarden berijden? : herijking buitenlands beleid. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1995) Tekenen oprichten van het komende koninkrijk. [Journal article]

Korthals Altes, E. (1995) Heroriëntatie, verbreding en globalisering. [Journal article]

Kruijff, G.G. de (1995) Samenleven met verschil. [Journal article]

Kwast, Petra van der (1995) Na de structuren nu de inhoud. [Journal article]

Küng, H. (1995) De bindende kracht van een wereldethos. [Journal article]

Laning-Boersema, F.J. (1995) Een vulgaat voor de burgers. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1995) Overheid, politiek en het hoger onderwijs. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1995) No-nonsense is niet genoeg. [Journal article]

Maas, Arie van de (1995) De tweede doorbraak. [Journal article]

Martens, W. (1995) De christen-democratie als volkspartij voor Europa. [Journal article]

Metze, Marcel (1995) De stranding: Lubbers de grootmeester, zijn succes, zijn dominantie, de erosie van de machtsbasis, Brinkman de kroonprins, zijn ongeduld, de onderhuidse machtsstrijd, ofwel: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe. [Boek]

Notenboom, H.A.C.M. (1995) Het CDA en de christelijke organisaties. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1995) Nederland en de financiering van de Europese Unie. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1995) Voor mij geen zetel meer! [Journal article]

Oostlander, A.M. (1995) Lange termijn visie - korte termijn praktijk? [Journal article]

Paas, René (1995) Pleidooi voor een lange adem. [Journal article]

Peetoom, Ruth (1995) Naar een eigentijdse christelijk-sociale politiek. [Journal article]

Penders, J.J.M. (1995) Dwarrelwinden rondom Brussel. [Journal article]

Rest, Pieter van (1995) Meer aandacht voor delinquenten nodig. [Journal article]

Russell, P.W.L. (1995) Nederland en Europa. [Journal article]

Schouten, N. (1995) Naar ongebaande wegen. [Journal article]

Snijders, J.L. (1995) De rechtsorde en de morele orde. [Journal article]

Spies, Liesbeth (1995) Christen-democraten moeten politieke moed tonen. [Journal article]

Spies, Liesbeth (1995) Politieke moed nodig voor realiseren duurzame samenleving. [Journal article]

Stappers, J.B and Hollander, E.H. and Rutten, P.W.M. (1995) De taak van de publieke omroep. [Journal article]

Stoker, W. (1995) Zingeving en christen-democratische politiek. [Journal article]

Tromp, B.A.G.M. (1995) Beelden van paars. [Journal article]

Verhulst, L.J. (1995) Academische vrijheid is géén academische blijheid. [Journal article]

Vredevoogd, L.E.H. (1995) Over weerbarstigheid en nog zo wat. [Journal article]

Vroom, H.M. (1995) 'Vreemdelingen en bijwoners' multiculturele cultuur. [Journal article]

Wits, Jan-Willem (1995) Tussen ethos en Europa : naar een grensoverschrijdende toekomst. [Journal article]

Zeilstra, J.A. (1995) De eenheid van Europa en de vroege oecumenische beweging. [Journal article]

CPN

CPN (1995) Politiek en Cultuur, jrg. 55. [Journal volume]

D66

D66 (1995) Actuele reader basisinkomen. [Report]

D66 (1995) Een zorg minder of minder zorg. [Report]

D66 (1995) 60e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1995) 61e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1995) D66 International Quarterly, jrg. 4. [Journal volume]

D66 (1995) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau ‘95-‘97. [Report]

D66 (1995) Jaarrekening 1995. [Annual report]

D66 (1995) Ruimte voor politiek: Eindrapport partijorganisatie D66. [Report]

D66 (1995) Democraat, jrg. 28. [Journal volume]

D66 (1995) Idee, jrg. 16. [Journal volume]

D66 (1995) Toespraak Hans van Mierlo op Algemene Ledenvergadering. [Speech]

D66 (1995) Toespraak Hans van Mierlo op congres D66. [Speech]

Abbes, Joop (1995) Het ideologische gezicht van D66. [Journal article]

Adriaansens, Hans P.M. (1995) Het HOOP van de toekomst. [Journal article]

Berghorst, Drea (1995) Politieke dovemansoren en Dutchbat. [Journal article]

Bolsius, Erik Jan (1995) Keren of negeren, extreemrechts blijft een probleem. [Journal article]

Bos, Bob van den (1995) De hoofdzonden van het buitenlands beleid. [Journal article]

Breed, Kees (1995) D66 moet wegblijven uit de smalle marges van de politiek : in gesprek met Boele Staal. [Journal article]

Choenni, Chan (1995) Liever terug naar de klassieke universiteit : in gesprek met Louk Hagendoorn. [Journal article]

Eerkens, C. and Pegtel, D. and Jong, L.J. de (1995) Bemesten of lozen van afval. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1995) Ideologie in debat. [Journal article]

Fokkink, Pieter (1995) Post-ideologische politiek of D66 in het politieke spectrum. [Journal article]

Gabriëls, René (1995) Burgerschap en individualisering. [Journal article]

Groot, Frits Herman de and Ruiter, Bob de (1995) Delingen op de Balkan : "van de Amerikanen kregen de Kroaten en Serviërs wat ze wilden: de tweedeling van Bosnië. [Journal article]

Hulten, Michel van (1995) De grote infrastructurele projecten, veel meer van hetzelfde. [Journal article]

Idenburg, Philip (1995) Het drama van de meent : Philip Idenburg over het Salomonsoordeel, bestuurlijk prestige en het onderscheid tussen echte en onechte dilemma's. [Journal article]

Jenniskens, Wim (1995) Naar een maatschappelijke benadering van de economische orde. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1995) Geen progressieve maar een liberale volkspartij is nodig. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1995) Waar ligt de ideologische toekomst van D66? [Journal article]

Kohnstamm, Jacob (1995) Kan de res publica worden ontworpen? [Journal article]

Kool, Marga (1995) Informatie is macht. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1995) Over intellectuelen gesproken. [Journal article]

Kroon, Cecilia (1995) D66 als houding : in gesprek met Hanneke van Geuns. [Journal article]

Kroon, Cecilia (1995) Gewatteerde interventie : in gesprek met Jan Geert Siccama. [Journal article]

Kroon, Cecilia (1995) Terug van weggeweest : in gesprek met Patricia Engels. [Journal article]

Louppen, Marian (1995) Het stuurwiel van de politiek. [Journal article]

Meyer, Wim (1995) Verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg. [Journal article]

Pappenheim, Peter (1995) De doeleinden van de democratie : aantekeningen ten behoeve van een democratische theorie. [Journal article]

Ruiter, Bob de (1995) Onbegonnen werk : de rol van de internationale bemiddelaars in het voormalige Joegoslavië. [Journal article]

Ruyter van Steveninck, Thijs de (1995) Nederlandse ontwikkelingshulp en de kleine herijking. [Journal article]

Sleddering, Willem (1995) De gemeente neemt de wijk. [Journal article]

Son, Margreet van (1995) Falende diplomatie : in gesprek met Bob van den Bos. [Journal article]

Stoter, Leo and Varkevisser, Allan (1995) Een paarse lijn. [Journal article]

Tellegen, Jan Willem (1995) De Intergouvernementele Conferentie 1996. [Report]

Tellegen, Jan Willem (1995) Nieuwe wegen, de Intergouvernementele Conferentie 1996. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) [Boekbespreking]. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) De coalitie in GS scherp houden : in gesprek met Patrick Poelmann. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) Economie, ruimte en regio's : een vraaggesprek met J.G. Lambooy. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) Mensen die zich bedreigd voelen kunnen geen dilemma's oplossen. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1995) Over selectie versus massa in het hoger onderwijs : in gesprek met Henk Zeevalking. [Journal article]

Valk, Helga de (1995) Integreren in Nederland. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) De beleidsgevangenis van het hoger onderwijs : 'De wetenschap is een recente hobby van de universiteit' : een interview met Roel in 't Veld. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) De leefbaarheid van de regio : in gesprek met Kees Verhaar. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Economie in de regio : het servet en het tafellaken. In gesprek met Rick ten Have. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Het politieke tekort. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Iedereen is 'sadder and wiser' geworden : in gesprek met Laurens Jan Brinkhorst. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1995) Ruwe teksten basisinkomen cahier SWB. [Report]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1995) Over burgerschap, politieke partijen en Europa : vraaggesprek met Siep Stuurman. [Journal article]

Vet, Jan Maarten de (1995) Naar een revival van de regio? [Journal article]

Vliet, Albertine van (1995) Lof der onaangepastheid. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1995) De universiteit binnenste buiten : vraaggesprek met René Foqué. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1995) Distantie en reflectie : de betekenis van het politiek-wetenschappelijk tijdschrift. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1995) Over praktisch samenhangen : in gesprek met Carel Tielenburg. [Journal article]

Wever, R. and Vries, Christiaan de (1995) Reactie van de luchthaven Schiphol op 'machinaties'. [Journal article]

de Valk, Helga (1995) Integreren in Nederland: Een onderzoek naar de gemeentelijke projecten in het kader van integratie van nieuwkomers in Nederland. [Report]

D66, JD

D66, JD (1995) Demo, jrg. 12. [Journal volume]

D66, Jonge Democraten

D66, Jonge Democraten (1995) Jaarverslag Jonge Democraten 1995. [Annual report]

Jonge Democraten (1995) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (1995) Jaarverslag DNPP 1995. [Annual report]

GroenLinks

GroenLinks (1995) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

GroenLinks (1995) De Helling, jrg. 8. [Journal volume]

GroenLinks, DWARS

GroenLinks, DWARS (1995) Jaarverslag DWARS 1995. [Annual report]

KPP

KPP (1995) Beginselprogramma KPP (Katholiek Politieke Partij). [Party programme]

PvdA

PvdA (1995) Actief burgerschap, ook voor ouderen. [Journal article]

PvdA (1995) Centrale problemen en sociaal-democratische 'parameters'. [Journal article]

PvdA (1995) De haat liefde verhouding tussen media en politiek : [dertien opinies uit wetenschap, media en politiek]. [Journal article]

PvdA (1995) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 4. [Journal volume]

PvdA (1995) Socialisme en Democratie, jrg. 52. [Journal volume]

Achterhuis, Hans (1995) De moralisering van apparaten. [Journal article]

Adriaansens, Hans P.M. (1995) Kwaliteit in fasen : een repliek. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1995) De quasi-sociale onderbuik. [Journal article]

Ancona, Hedy d' (1995) Onschendbaarder dan hare majesteit. [Journal article]

Andeweg, Rudy B. (1995) Biefstuksocialisme met Bolkestein-saus. [Journal article]

Bal, Roland and Tempelman, Sasja and Achterhuis, Hans (1995) Achterhuis' panoptisch optimisme. [Journal article]

Balai, Leo and Najib, Abdou and Smeets, Henk (1995) De verdwenen allochtonen. [Journal article]

Bank, Jan (1995) Een pantheon van Nederlandse sociaal-democraten. [Journal article]

Becker, Frans (1995) De staat der partijen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1995) Een kathedraal van de democratie. [Journal article]

Blok, Aad (1995) Opkomst en ondergang van de Derde Wereld in Nederland. [Journal article]

Boer, Jan de (1995) De terugkeer van de klassenmaatschappij. [Journal article]

Boomen, B.J. van de (1995) Sociaal-democraten in Tsjechië. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1995) Digitale snelweg gaat gemeenten voorbij. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1995) Lokaal bestuur in verwarring. [Journal article]

Breman, Jan (1995) Een nieuw Plan van de Arbeid : de catechismus van de Wereldbank. [Journal article]

Breman, Jan (1995) Naschrift. [Journal article]

Brom, Frans W.A. (1995) De herkomst van medisch-ethische normen. [Journal article]

Brugsma, W.L. (1995) In memoriam Sicco Mansholt. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1995) De nieuwe dagboeken van Bram Stemerdink. [Journal article]

Cesar, Herman (1995) Globalisering als uitdaging voor werknemers en beleidsmakers : een reactie op Jan Breman. [Journal article]

Cohen, Job (1995) Kernpunten in het hoger onderwijsdebat. [Journal article]

Crone, Ferd (1995) Milieustrijd. [Journal article]

Cuperus, René (1995) Bild in Nederland. [Journal article]

Cuperus, René (1995) De mythe van de nobele journalist. [Journal article]

Cuperus, René (1995) Het algemeen betwijfeld sociaal-democratisch geloof. [Journal article]

Cuperus, René (1995) Het belang van Amerikaanse toestanden. [Journal article]

Dam, Aart van and Sloots, Willem (1995) De herziening van het adviesstelsel : de achterkant van de kritiek. [Journal article]

Dekker, Paul (1995) Civil society als partij-ideologie? [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1995) Europa's nieuwe grootmacht. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1995) Nation-building in herenigd Duitsland. [Journal article]

Denters, Bas (1995) Gemeenten als proeftuin voor een vitale democratie. [Journal article]

Derksen, Wim (1995) Het werk in de stad. [Journal article]

Dooren, Ron van (1995) Charisma in de politiek : de inflatie van een begrip. [Journal article]

Doorman, M. (1995) Steeds mooier : over vooruitgang in de kunst. [Journal article]

Drees, W. (1995) De AOW voor een nieuwe generatie. [Journal article]

Driel, Peter van (1995) Milieu-innovatie in het bedrijfsleven : een gesprek over barrières en percepties. [Journal article]

Emmerij, Louis (1995) Werk wereldwijd : de blinde vlek in het Nederlandse herijkingsdebat. [Journal article]

Fayot, B. (1995) Van ontbinding tot vernieuwing : Luxemburgse socialisten in de tweede wereldoorlog. [Journal article]

Fennema, Meindert (1995) Bestuurlijke techniek en technocratisch bestuur. [Journal article]

Flinterman, Cees and Rozemond, Sam (1995) De internationale rechtsorde : een schijnheilig begrip? [Journal article]

Gortzak, Wouter (1995) Het beklagenswaardige statenlid : een toespraakje. [Journal article]

Halsema, Femke (1995) Het verdriet van Roethof : van sociale integratie naar sociale controle .. en terug? [Journal article]

Hartmans, Rob (1995) Een voorbeeldige biografie. [Journal article]

Heiden, Peter van der (1995) Weinig onthullende spionageverslagen. [Journal article]

Hilhorst, Pieter (1995) Godzijdank : géén aanstormende generatie. [Journal article]

Holsteyn, Joop van (1995) Groeistuipen of stuiptrekkingen : extreem-rechts en de verkiezingen van 1994. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1995) Standaardwerk over CPN. [Journal article]

Jurgens, Erik and Rehwinkel, Peter and Vries, Frank de (1995) Het probleem van de Tweede Kamer. [Journal article]

Kalma, Paul (1995) De wijsheid van Henk van Stiphout. [Journal article]

Kalma, Paul (1995) Het probleem met paars. [Journal article]

Kam, Flip de (1995) Biefstuksocialisme nog steeds in trek. [Journal article]

Kam, Flip de (1995) De PvdA en het pensioenvraagstuk. [Journal article]

Kesteloot, C. (1995) Van Belgische werklieden partij naar Belgische socialistische partij. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo (1995) Vaag utopisme. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1995) De wondere dooltocht tussen windmolens : alle macht aan de economen! [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1995) Sen en de moraal van de economie. [Journal article]

Klamer, Arjo (1995) De PvdA als goed gezin : aantekeningen vanaf de zijlijn. [Journal article]

Kok, Wim (1995) De Rode Droom. [Journal article]

Koopman, Gert Jan and Vierhout, Rob (1995) De noodzakelijke terugkeer van Europa. [Journal article]

Krabbe, Paul (1995) Een teveel aan hemelbestormerij. [Journal article]

Kribbe, Hans (1995) Tegen de zinledigheid van de ouderdom. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1995) Mijn herinneringen aan Sicco Mansholt. [Journal article]

Leeuw, Rein van der (1995) De SDAP tijdens de oorlog : een impressie. [Journal article]

Lieshout, Peter van (1995) Een sociaal-democratische worsteling : de politieke urgentie van een zorgbeleid. [Journal article]

Mair, Peter (1995) Politieke partijen en hun privileges. [Journal article]

Manenschijn, G. (1995) De januskop van het nationalisme. [Journal article]

Metten, Alman (1995) Een karikatuur. [Journal article]

Mudde, Cas (1995) De paria van de rechtsstaat : extreem-rechts in Nederland. [Journal article]

Muntingh, Hemmo (1995) Natuurbescherming versus mensenbescherming : de afwegingen van een politicus. [Journal article]

Nijzink, Lia (1995) Wetgeving in getallen. [Journal article]

Northolt, M.G. (1995) Overbevolking, natuur en milieu in Nederland. [Journal article]

Oosterbeek, Hessel (1995) Sociaal-democratisch hoger onderwijs. [Journal article]

Oudkerk, Rob (1995) Een diagnose van het volksgezondheidsbeleid. [Journal article]

Oversloot, Hans (1995) Een opvoedend boek. [Journal article]

Oversloot, Hans (1995) Waarom ik op 8 maart niet stemde. [Journal article]

Plasterk, Ronald (1995) Medische ethiek voor sociaal-democraten? [Journal article]

Ploeg, Ids van der (1995) Een pensioenplan voor de 21ste eeuw. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1995) De-industrialisatie en sociale cohesie : een offensieve strategie voor de 'binnenlandse' sector. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1995) Sociaal-liberaal perspectief. [Journal article]

Ploeg, Rick van der and Zuylen, Marjet van (1995) Paars voor sociaal-democraten. [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1995) De haat. [Journal article]

Priemus, H. (1995) Verzorgingsstaat en mimicry. [Journal article]

Rietveld, Jan Jaap (1995) Een kanttekening bij 'de vloek van Michels'. [Journal article]

Righart, Hans (1995) Een traag reagerende seismograaf. [Journal article]

Rijploeg, Sjak (1995) Partijvernieuwing door maatschappijvernieuwing? [Journal article]

Romijn, Peter (1995) Common sense? [Journal article]

Rottenberg, Felix (1995) Hardop denken en schrijven. [Journal article]

Rottenberg, Felix and Vreeman, Ruud (1995) De vloek van Michels en de zucht van Tromp : partijvernieuwing en 'democratische mentaliteit'. [Journal article]

Rozemond, Sam (1995) Gemeenschapskunst. [Journal article]

Salverda, Wiemer (1995) Werkloosheid en arbeidsinstituties in Nederland en de VS. [Journal article]

Schellekens, Huub (1995) Een paarse genetica. [Journal article]

Skocpol, T. (1995) De crisis in de Amerikaanse gezondheidszorg: waarom de Clintons faalden. [Journal article]

Stemerdink, Bram (1995) Ontbrekend sociaal-democratisch perspectief. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1995) Een morele verjongingskuur. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1995) Relativisme versus universalisme. [Journal article]

Tamboer, Kees (1995) Economie voor gewone mensen. [Journal article]

Teunissen, Paul (1995) Een paars Wereldbank-rapport. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1995) Ambivalente stellingen. [Journal article]

Thomése, Fleur (1995) Van een pluriforme levensloop naar een pluriforme sociale zekerheid. [Journal article]

Tijink, Daniël (1995) Waar blijft de tijd? : over de keerzijde van het beheersingsdenken. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1995) Het belang van medische bescheidenheid : recente ontwikkelingen inzake euthanasie. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1995) Orgaandonatie. [Journal article]

Tromp, Bart (1995) De vloek van Michels : afscheid van de partijdemocratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1995) Op naar de 21e eeuw. [Journal article]

Uyl, J.M. den and Benschop, Dick and Blok, Aad (1995) Om de kwaliteit van het bestaan : een postume voordracht. [Journal article]

Veen, Romke van der (1995) De organisatie van de collectieve solidariteit. [Journal article]

Verrips, Ger (1995) Oude chaos, nieuwe solidariteit. [Journal article]

Verrips, Ger (1995) Socialisme na de Koude oorlog. [Journal article]

Voerman, Gerrit and Schuur, Wijbrandt van (1995) David en Goliath? : over de SP en de PvdA. [Journal article]

Vollenbroek, F.A. (1995) Efficiency-verbetering bij de overheid : de les van Philips. [Journal article]

Vries, Frank de and Rehwinkel, Peter (1995) De problematische positie van de Eerste Kamer. [Journal article]

Vries, Geert de (1995) De prijs van de meritocratie. [Journal article]

Wallage, Jacques (1995) De dubbelganger van Wallage. [Journal article]

Warning, Jan (1995) Albert Heijn helpt Ritzen, niet Melkert. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1995) Verloren illusies. [Journal article]

Wiedijk, Hein (1995) Van christen-socialist tot antimilitarist. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1995) De verzorgingsstaat is het vaderland van de gewone man. [Journal article]

Wit, Theo W.A. de (1995) De ontluistering van de politiek : over 'Eén-partijstaat Nederland' en de postmoderne democratie. [Journal article]

Witteveen, Willem (1995) Monument Multatuli. [Journal article]

Witteveen, Willem (1995) Onder mystici. [Journal article]

Witteveen, Willem (1995) Revolutionair calvinisme. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit-Jan (1995) Een teveel aan concurrentie. [Journal article]

Wolfson, D.J. (1995) Simon, Dina en Roeland. [Journal article]

Wortman, Annemiek (1995) De politieke agenda van paars. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1995) Afscheid van een tijdperk? [Journal article]

Zijl, Jan van and Hees, Eric (1995) Een omslag op papier? [Journal article]

Zondergeld, Gjalt R. (1995) Sociaal-democratie en oorlogstijd : overeenkomst en verschil in de Benelux. [Journal article]

PvdA, Jonge Socialisten

PvdA, Jonge Socialisten (1995) Jaarverslag Jonge Socialisten 1995. [Annual report]

SP

SP (1995) De Tribune, jrg. 31. [Journal volume]

Senioren 2000

Senioren 2000 (1995) Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD (1995) 48ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1995) 95ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1995) 96ste Algemene Vergadering (48ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1995) Liberaal Reveil, jrg. 36. [Journal volume]

VVD (1995) VVD Expresse, jrg. 12. [Journal volume]

VVD (1995) Vrijheid en Democratie, nr's 1427-1434. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1995) De Driemaster, jrg. 47. [Journal volume]

VVD, JOVD (1995) Jaarverslag JOVD 1995. [Annual report]

VVD, JOVD (1995) LEF, jrg. 13. [Journal volume]

VVD, JOVD (1995) Landelijke Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van orde voor de Algemene Vergadering. [Statuten en Reglementen]

no party

no party (1995) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1995. [Varia]

This list was generated on Thu Jun 8 10:39:33 2023 CEST.