Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1995

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 64.

D66 (1995) Een zorg minder of minder zorg. [Brochures en rapporten]

D66 (1995) Actuele reader basisinkomen. [Brochures en rapporten]

D66 (1995) 60e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1995) 61e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

KPP (1995) Akte van oprichting van de vereniging: Katholiek Politieke Partij. [Statuten en reglementen]

D66 (1995) D66 International Quarterly, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD (1995) Demo, jrg. 12. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1995) GroenLinks Statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

D66 (1995) Het werkplan Stichting Wetenschappelijk Bureau ‘95-‘97. [Brochures en rapporten]

Ouderen-Unie 55+ (1995) Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

SP (1995) Jaarrekening 1995. [Jaarverslagen]

D66 (1995) Jaarrekening 1995. [Jaarverslagen]

GroenLinks, DWARS (1995) Jaarverslag DWARS 1995. [Jaarverslagen]

D66, Jonge Democraten (1995) Jaarverslag Jonge Democraten 1995. [Jaarverslagen]

PvdA, Jonge Socialisten (1995) Jaarverslag Jonge Socialisten 1995. [Jaarverslagen]

PvdA (1995) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1995) Ruimte voor politiek: Eindrapport partijorganisatie D66. [Brochures en rapporten]

VVD (1995) 48ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1995) 95e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1995) 96e Algemene Vergadering (48e J.A.V.). [Congresstukken]

UNSPECIFIED (1995) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

KPP (1995) Beginselprogramma KPP (Katholiek Politieke Partij). [Beginselprogramma's]

CDA (1995) CD/Actueel, jrg. 15. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1995) CDA krant, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1995) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 15. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1995) De Driemaster, jrg. 47. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1995) De Helling, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1995) De Tribune, jrg. 31. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1995) Democraat, jrg. 28. [Tijdschriftjaargangen]

Senioren 2000 (1995) Huishoudelijk reglement. [Statuten en reglementen]

D66 (1995) Idee, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

UNSPECIFIED (1995) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

CDA (1995) Jaarverslag CDA 1995. [Jaarverslagen]

UNSPECIFIED (1995) Jaarverslag DNPP 1995. [Jaarboeken DNPP]

DNPP (1995) Jaarverslag DNPP 1995. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1995) Jaarverslag JOVD 1995. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1995) LEF, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1995) Landelijke Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement van orde voor de Algemene Vergadering. [Statuten en reglementen]

no party (1995) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1995. [Varia]

VVD (1995) Liberaal Reveil, jrg. 36. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1995) Nieuwe wegen, vaste waarden: Aanzet tot een strategisch beraad binnen het CDA. [Brochures en rapporten]

CPN (1995) Politiek en Cultuur, jrg. 55. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1995) Socialisme en Democratie, jrg. 52. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1995) Toespraak Hans van Mierlo op Algemene Ledenvergadering. [Redevoeringen]

D66 (1995) Toespraak Hans van Mierlo op congres D66. [Redevoeringen]

VVD (1995) VVD Expresse, jrg. 12. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1995) Vrijheid en Democratie, nr's 1427-1434. [Tijdschriftjaargangen]

Anker, H. (1995) Voorbij 'Berlusconi voorbij'. Methoden en technieken van politiek marktonderzoek. [Jaarboeken DNPP]

Arntzenius, P.A.M. (1995) Vaticaanse bemoeienissen met de Nederlandse politiek. Over een conflict tussen de rooms-katholieke kerk en de priester-politicus dr. H.J.A.M. Schaepman in 1894. [Jaarboeken DNPP]

Hippe, Joop and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1995) Kroniek 1995. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1995. [Jaarboeken DNPP]

Jonge Democraten (1995) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

Kersbergen, Kees van (1995) Hopen op macht. De neergang van de Nederlandse christen-democratie in vergelijkend perspectief. [Jaarboeken DNPP]

Koole, Ruud (1995) Het diffuse karakter van de partijtheorie. [Jaarboeken DNPP]

Krouwel, A. (1995) Partijverandering in Nederland. De teloorgang van de traditionele politieke partij? [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van (1995) De ontgroening van GroenLinks. Voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan het lustrumcongres van GroenLinks op 25 november 1995. [Jaarboeken DNPP]

Mamadouh, V. and Passchier, N.P. and Wusten, H. van der (1995) Hetzelfde maar toch verschillend. De verkiezingskaart van Nederland na de 'aardverschuiving'. [Jaarboeken DNPP]

Metze, Marcel (1995) De stranding: Lubbers de grootmeester, zijn succes, zijn dominantie, de erosie van de machtsbasis, Brinkman de kroonprins, zijn ongeduld, de onderhuidse machtsstrijd, ofwel: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe. [Boeken]

Stipdonk, V.P. van and Holsteyn, J.J.M. van (1995) Wat ouderen verbond. Verklaringen van het ontstaan en succes van een nieuwe partij. [Jaarboeken DNPP]

Tellegen, Jan Willem (1995) De Intergouvernementele Conferentie 1996. [Brochures en rapporten]

Varkevisser, Allan (1995) Ruwe teksten basisinkomen cahier SWB. [Brochures en rapporten]

Voerman, Gerrit (1995) De ledentallen van politieke partijen, 1945-1995. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1995) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Wolinetz, S.B. (1995) Internal politics and rates of change in the Partij van de Arbeid, 1957-1994. [Jaarboeken DNPP]

de Valk, Helga (1995) Integreren in Nederland: Een onderzoek naar de gemeentelijke projecten in het kader van integratie van nieuwkomers in Nederland. [Brochures en rapporten]

This list was generated on Wed Apr 17 11:02:42 2024 CEST.