Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1993

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 39.

CD

CD (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en reglementen]

CDA

CDA (1993) CD/Actueel, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1993) CDA krant, jrg. 9. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1993) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1993) Jaarverslag CDA 1993. [Jaarverslagen]

CDA (1993) Program van Uitgangspunten. [Beginselprogramma's]

Wal, C.W. van der and Bennebroek, C.Th.A. and Brinkman, M.E. and Esselink, A.H. and Ewijk, L.A.M. van and Klop, C.J. and Korten, M.P.H. and Land, H. van 't and Leijendekker-van Kaam, H.P.H.M. and Nelissen, N.J.M. and Oldeman, R.A.A. and Tonnaer, F.P.C.L. and Voorde, H.M. van de and Wijmen, P.C.E. van (1993) Schepping en rentmeesterschap. Een christen-democratische visie op de hoofdlijnen van het milieubeleid. [Brochures en rapporten]

Winter, J.A. and Bosch, F.A.J. van den and Dijk, J.J. van and Gubbels, F.A.A.H. and Iersel, J.P. van and Pronk, B. and Quaedvlieg, W.L.E. and Ridder, W.J. de and Swinderen, R.A. van and Zijderveld, A.C. and Balkenende, J.P. (1993) Europa en maatschappelijke organisaties. [Brochures en rapporten]

van Kersbergen, Kees and Lucardie, Paul and ten Napel, Hans-Martien (1993) Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland. [Boeken]

CPN

CPN (1993) Politiek en Cultuur, jrg. 53. [Tijdschriftjaargangen]

D66

D66 (1993) 56e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1993) 57e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1993) D66 International Quarterly, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1993) Jaarrekening 1993. [Jaarverslagen]

D66 (1993) Nieuwe lijnen: Rapportage onderzoek partij-organisatie. [Brochures en rapporten]

D66 (1993) Democraat, jrg. 26. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1993) Idee, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD

D66, JD (1993) Demo, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en reglementen]

DNPP

DNPP (1993) Jaarverslag DNPP 1993. [Jaarverslagen]

De Groenen

De Groenen (1993) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

GroenLinks

GroenLinks (1993) De Helling, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en reglementen]

PvdA

PvdA (1993) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1993) Socialisme en Democratie, jrg. 50. [Tijdschriftjaargangen]

RPF

RPF (1993) Basisprogram. [Beginselprogramma's]

RPF, RPJO

RPF, RPJO (1993) Statutenwijziging. [Statuten en reglementen]

SP

SP (1993) De Tribune, jrg. 29. [Tijdschriftjaargangen]

Solidair '93

Solidair '93 (1993) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Beginselprogramma's]

VVD

VVD (1993) 46ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1993) 90ste Algemene Vergadering (46ste J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1993) Liberaal Reveil, jrg. 34. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1993) VVD Expresse, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1993) Vrijheid en Democratie, nr's 1411-1418. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1993) De Driemaster, jrg. 45. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1993) Jaarverslag JOVD 1993. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1993) LEF, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1993) Politiek Kern Programma 1994-1998 (concept). [Beleidsprogramma's]

no party

no party (1993) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1993. [Varia]

This list was generated on Tue Jun 25 23:50:32 2024 CEST.