Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1993

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 257.

CD

CD (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CDA

CDA (1993) CD/Actueel, jrg. 13. [Journal volume]

CDA (1993) CDA krant, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1993) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 13. [Journal volume]

CDA (1993) Jaarverslag CDA 1993. [Annual report]

CDA (1993) Program van Uitgangspunten. [Party programme]

Boonstra-Bokking, M.W.T. (1993) Uitgangspunten meer in praktijk gebruiken. [Journal article]

Borstlap, H. (1993) Om een betrouwbare overheid. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) De christen-democratie in West-Europa. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) De vriendschapsband Nederland-Israël. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) Taal met hart en ziel. [Journal article]

Brinkel, Th.F.B.M. (1993) De vertaling van de 'C' en de opstelling van de CDA-politici. [Journal article]

Broekhuijse, H.J.M. (1993) De reorganisatie van de Rijksdienst. [Journal article]

Bruijne, G.A. de (1993) Waar liggen de grenzen van de hulp? [Journal article]

Buddenberg, F.H. (1993) Verhouding tussen rijksoverheid en lagere overheden herijken. [Journal article]

Couwenberg, S.W. and Gennip, Jos van (1993) Identiteit CDA ter discussie. [Journal article]

Deetman, W.J. (1993) Voorkoken en adviseren. [Journal article]

Dijck, J.J.J. van (1993) Nieuwe wegen in technologiebeleid. [Journal article]

Eyden, A.P.J. van der (1993) Beginselen gaan voor budgetten. [Journal article]

Franken, H. (1993) Een partij met een verhaal! [Journal article]

Gennip, J.J. van (1993) Ontwerp-CDA program vraagt mandaat voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Bakens bij de oversteek. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Bestuurlijke vernieuwing en maatschappelijke decentralisatie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Een nieuw toekomstperspectief voor de landbouwsector. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Internationale solidariteit van partijraad naar congres. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Zingeving en verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van and Gils, M.P.C. van (1993) Identiteit in gemeenten en provincie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1993) Geweld moet plaats maken voor recht. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1993) Herbezinning op sociale zekerheid is noodzakelijk. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1993) Voortdurende bezinning op de overtuiging. [Journal article]

Husselman-Oosterom, D. (1993) "Steunmuren" voor CDA-politici onmisbaar. [Journal article]

Jansen, M. (1993) Botsende beschavingen. [Journal article]

Jansen, Thomas (1993) De Gemeenschap Verbrederij maar tot hoever? [Journal article]

Jong, G. de (1993) Sober, solide en solidair. [Journal article]

Jonge, F.T. de (1993) Vertrouwen herwinnen. [Journal article]

Kerckhaert, F.A.M. (1993) Aanpassing aan en van niet-westerse groepen. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1993) Naar een nieuw normbesef. [Journal article]

Klop, C.J. (1993) Schepping, rentmeesterschap en de overheidstaak. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1993) Hoeder van de Schepping zijn. [Journal article]

Koreneef, Rob G.A. (1993) De fortuna en de virtu van Oost-Europa. [Journal article]

Laarhoven, J.P.R.M. van (1993) Vier spanningsvelden voor de toekomst. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1993) Burger en overheid op weg : maar waarheen? [Journal article]

Malsch, N.H. (1993) Technologie in dienst van de samenleving. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1993) Decentralisatie en het lantaarnpalensyndroom. [Journal article]

Meijs, L.C.P.M. (1993) Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1993) Beweging op het middenveld. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1993) Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1993) Democratie als voortdurende zorg. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1993) Milieugebruik, rentmeesterschap en economische orde. [Journal article]

Penders, J.J.M. (1993) Het nationaliteitenvraagstuk en de veiligheid. [Journal article]

Peters, J.R.T.M. (1993) Christendom en islam. [Journal article]

Pous-de Jonge, H.G. de (1993) Recht voor de sterkste of schild voor de zwakke? [Journal article]

Rongen, E.J. (1993) Overtuigde politiek in een onzekere wereld. [Journal article]

Roon, J.H. van (1993) Extra inspanningen nodig om milieu-doelstellingen te halen. [Journal article]

Ross-van Dorp, C.I.J.M. (1993) Mensenrechtenbeleid en subsidiariteit. [Journal article]

Ruller, H. van (1993) Bestuurlijke herordening in Nederland. [Journal article]

Salemink, T.A.M. (1993) Politieke partijen en de migranten. [Journal article]

Scholten, W.F. (1993) Brinkman, de ongedroomde leider? [Journal article]

Smit, R.M. (1993) Economische ontwikkeling en participatie bevorderen. [Journal article]

Soutendijk-van Appeldoorn, M.H.J. (1993) Kiezen vanuit de inspiratiebron. [Journal article]

Struik, L.A. (1993) Maatschappelijke of territoriale decentralisatie? [Journal article]

Tieleman, T. (1993) Weg met de subsidies voor de trein. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1993) Zorg voor de zwakke. [Journal article]

Verhagen, K.C.W. (1993) De "derde sector" in opkomst. [Journal article]

Vet, C.J.G.M. de (1993) CDA moet zich scherper profileren. [Journal article]

Voorst tot Voorst, B.J. baron van (1993) Een andere wereld, een andere defensie. [Journal article]

Wal, C.W. van der and Bennebroek, C.Th.A. and Brinkman, M.E. and Esselink, A.H. and Ewijk, L.A.M. van and Klop, C.J. and Korten, M.P.H. and Land, H. van 't and Leijendekker-van Kaam, H.P.H.M. and Nelissen, N.J.M. and Oldeman, R.A.A. and Tonnaer, F.P.C.L. and Voorde, H.M. van de and Wijmen, P.C.E. van (1993) Schepping en rentmeesterschap. Een christen-democratische visie op de hoofdlijnen van het milieubeleid. [Report]

Wessels, A. (1993) Het Midden-Oosten : een signalement. [Journal article]

Winter, J.A. and Bosch, F.A.J. van den and Dijk, J.J. van and Gubbels, F.A.A.H. and Iersel, J.P. van and Pronk, B. and Quaedvlieg, W.L.E. and Ridder, W.J. de and Swinderen, R.A. van and Zijderveld, A.C. and Balkenende, J.P. (1993) Europa en maatschappelijke organisaties. [Report]

Woldring, H.E.S. (1993) Christelijke feestdagen afschaffen. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Democratie en publieke gerechtigheid. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Om het behoud van de Nederlandse taal. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1993) "Koppelteken-Nederlanders". [Journal article]

Zuidgeest, J.P.A. (1993) Plus- en minpunten van een nieuwe aanpak. [Journal article]

van Kersbergen, Kees and Lucardie, Paul and ten Napel, Hans-Martien (1993) Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland. [Boek]

CPN

CPN (1993) Politiek en Cultuur, jrg. 53. [Journal volume]

D66

D66 (1993) 56e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1993) 57e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1993) D66 International Quarterly, jrg. 2. [Journal volume]

D66 (1993) Jaarrekening 1993. [Annual report]

D66 (1993) Nieuwe lijnen: Rapportage onderzoek partij-organisatie. [Report]

D66 (1993) Vluchten moet kunnen. [Journal article]

D66 (1993) Democraat, jrg. 26. [Journal volume]

D66 (1993) Idee, jrg. 14. [Journal volume]

Bakker, Bert (1993) Economische áen sociale dynamiek versterken. [Journal article]

Bakker, Bert and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Strategische verkenningen binnen een departement : een gesprek met Helen de Maat. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1993) Nogmaals over de GATT. [Journal article]

Bos, Bob van den (1993) Het Maastricht-proces in D66 perspectief. [Journal article]

Bos, Bob van den (1993) Strategische keuzen in ons buitenlands beleid : een concept voor de langere termijn. [Journal article]

Breed, Kees (1993) Europa, binnenlands bestuur en bestuurscultuur : naar een profiel van D66-bestuurders. [Journal article]

Buijser, Iet and Klijnsma, Meine Henk and Polman, Han (1993) Ruimtelijke effecten : een pleidooi voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen. [Journal article]

Choenni, Chan (1993) Strategiën tegen politiek racisme. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1993) Verambtelijking van de politiek : wat ertegen te doen? [Journal article]

Dupuis, Heleen M. (1993) De toekomst van de gezondheidszorg in de verzorgingsstaat. [Journal article]

Frankfurther, Felix and Lange, Jan de (1993) Regio en provincie : over democratie en effectiviteit van bestuur. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1993) De gemeenschap en het grotere Europa. [Journal article]

Groen, Simon (1993) Heeft D66 een ideologie? [Journal article]

Groen, Simon (1993) Zorg op of onder de maat? : oud tussen wal en schip. [Journal article]

Groot, Frits Herman de and Ruiter, Bob de (1993) Nederland en het Europa van de vaderlanden. [Journal article]

Idenburg, Philip A. and Loo, Hans van der (1993) De verzorgingsstaat als keuze. [Journal article]

Janssen, Daniël and Neutelings, Rob (1993) Het spel tussen ambtenaar en Kamerlid : over het schrijven en lezen van beleidsteksten. [Journal article]

Jonker, Robert Jan (1993) Hoe duurzaam zijn mainports? [Journal article]

Klugkist, Jan (1993) Het GATT-akkoord, of de frictie tussen handel, milieu en onderontwikkeling. [Journal article]

Kolnaar, A. (1993) Tegenspraak : de sociaal-economische paragraaf van D66 kritsch bekeken. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1993) Een restloos ik : de vervaging tussen postmodernisme en relativisme. [Journal article]

Lange, Jan de and Klaasen, Ina (1993) Van de regen in de drup : over ruimtelijke effecten van nieuwe bestuurlijke verhoudingen. [Journal article]

Pappenheim, Peter (1993) Gevraagd : een gemeenschappelijk begrip van democratie. [Journal article]

Prizmic, Vinko (1993) Twee documenten : hoe nu verder? [Journal article]

Riet, Nicky van 't (1993) Het referendum. [Journal article]

Rutgers van der Loeff, Bram (1993) Tussen overheid en burger : het verenigingsleven. [Journal article]

Schuyt, Cees (1993) De ontzorging van de Nederlandse verzorgingsstaat. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacqueline (1993) Onderwijs tussen wens en werkelijkheid. [Journal article]

Stegeman, Tineke and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Pluriformiteit als ideaal : een gesprek over medische ethiek en gezondheid met Inez de Beaufort. [Journal article]

Stenfert Kroese, Hans (1993) Weg met de wig, of de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1993) Het bureaucratisch mechanisme. [Journal article]

Ubbink, Marcellus (1993) De status van het embryo. [Journal article]

Varkevisser, A. (1993) Uitkeringsfraude en burgerlijke onverschilligheid. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De intellectueel in ballingschap : of de lotgevallen van een handelsreiziger in water in een wereld van ijs. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De lege natie : over de tragische ondergang van een mystiek lichaam. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) Verschil is democratischer dan identiteit. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Vrije associatie en sociaal ondernemerschap, als aanvulling op de verzorgingsstaat : een gesprek met Theo Schuyt. [Journal article]

Veraart, Jan (1993) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1993) De inrichting van de wereld : over politiek en moraal, een reconstructie. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1993) Omtrent het CDA. [Journal article]

Weltevreden, Robert (1993) Waarheen met het nationale industriebeleid? [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1993) Demo, jrg. 10. [Journal volume]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (1993) Jaarverslag DNPP 1993. [Annual report]

GroenLinks

GroenLinks (1993) De Helling, jrg. 6. [Journal volume]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1993) Amerika, Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

PvdA (1993) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1993) Socialisme en Democratie, jrg. 50. [Journal volume]

Ackermann, Hanneke and Huls, Nick and Weel, Petra van der (1993) Naar een offensieve aanpak van de schuldenproblematiek. [Journal article]

Beek, R. ter (1993) Het gelijk van de Prioriteitennota. [Journal article]

Beek, R. ter (1993) Repliek op de commentaren van Tromp, Siccama en Stemerdink op de Prioriteitennota. [Journal article]

Beer, Paul de (1993) Strenge rechtvaardigheid? : ontspannen keuzevrijheid! : [over de kritiek op het streven van de PvdA naar een parallelle inkomensontwikkeling]. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1993) Politieke partijen : naar een nieuwe fundering. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1993) Overheid als schepper van werkloosheid. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1993) Sterke mannen. [Journal article]

Bergh, Greetje van den and Witteveen, Willem (1993) Programma's van socialisme en democratie. [Journal article]

Blokland, Hans (1993) Cultuur, vrijheid en de grenzen van de markt. [Journal article]

Boonstra, Wim (1993) Nationale verarming : de keerzijde van de loonmatiging. [Journal article]

Boonstra, Wim (1993) Nationale verarming : de keerzijde van de loonmatiging. [Journal article]

Bovenkerk, Frank (1993) Een burgerlijk beschavingsoffensief? [Journal article]

Breedveld, Willem (1993) Joop den Uyl : een strijder uit de politieke arena. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1993) Het CDA als 't hijgend hert der jacht ontkomen. [Journal article]

Cuperus, R.H. and Nekkers, J.A. (1993) Het PvdA-program van Cuperus en Nekkers : uithuilen en opnieuw beginnen. [Journal article]

Cuperus, René (1993) Afscheid van de Bijlmer. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1993) Duitsland als probleem. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1993) Willy Brandt als partijpolitiek vernieuwer. [Journal article]

Depla, Paul (1993) New Gold Dream. [Journal article]

Derksen, Wim (1993) Het PvdA-program van Derksen : het belang van de publieke zaak. [Journal article]

Dronkers, J. (1993) Gelijkheid van onderwijskansen : een illusie? [Journal article]

Elbers, Frank and Fennema, Meindert (1993) Strategie tegen racistische partijen. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1993) Weinig aansprekende voorstellen. [Journal article]

Groot-van Leeuwen, L.E. de (1993) De stille revolutie van de rechterlijke macht. [Journal article]

Haar, O. van de (1993) Hitler en Stalin : een 'unieke tweeling'. [Journal article]

Hajer, Maarten (1993) Ecologische modernisering & burgerschap : speerpunten voor een nieuwe sociaal-democratische politiek? [Journal article]

Halbertsma-Wiardi Beckman, Marijke (1993) De ideologische achtergrond van Centrumpartij en Centrumdemocraten. [Journal article]

Halsema, Femke (1993) Criminaliteit als politiek probleem. [Journal article]

Halsema, Femke (1993) Ik denk dus ik ben strafbaar. [Journal article]

Hartmans, Rob (1993) Marx in Nederland. [Journal article]

Hartog, Govert den (1993) De legitimiteit van de dienstplicht. [Journal article]

Heiden, Peter van der and Meijers, Peter (1993) Het sick-building syndroom van de PvdA. [Journal article]

Hessing, Dick J. (1993) Orgaantransplantatie in een collectieve verzekering. [Journal article]

Hofstee, Willem K.B. (1993) Het PvdA-program van Hofstee. [Journal article]

Jaarsma, Ria (1993) De tijdgeest uit de fles. [Journal article]

Junger-Tas, Josine (1993) Antwoord aan Frank Bovenkerk. [Journal article]

Kalma, Paul (1993) De nieuwe gelijkheid. [Journal article]

Kalma, Paul (1993) Politikverdrossenheit : [over het PvdA-congres]. [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1993) De democratie levend houden. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Inkomenspolitiek in de jaren negentig. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Ouderdomspensioen op de helling. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Over publieke armoede. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Zorg en sociale zekerheid. [Journal article]

Kam, Flip de (1993) Exit het Zweedse model. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1993) Verontrusting over de vaderlandse moraal : sociaal en cultureel rapport. [Journal article]

Kerkhoff, Patriek and Beer, Paul de (1993) Het debat over de sociale zekerheid : een tussenstand. [Journal article]

Koole, R.A. (1993) De ondergang van de sociaal-democratie? De PvdA in vergelijkend en historisch perspectief. [Journal article]

Koole, R.A. (1993) Het wonderlijke ontstaan van het CDA. [Journal article]

Koole, Ruud (1993) De PS op zoek naar een tegenstander. [Journal article]

Krabbe, Paul (1993) Sociaal-democratie en beschaving. [Journal article]

Kroes, Rob (1993) De kansen op een nieuwe politiek in Amerika. [Journal article]

Linthorst, Marijke (1993) Over de geloofwaardigheid van de politiek. [Journal article]

Lith, Margriet van (1993) Een school om te kiezen. [Journal article]

Löwenhardt, John (1993) Moedertje Rusland in barensnood. [Journal article]

Melkert, A. (1993) Zuinigheid met vlijt. [Journal article]

Mobach, Harm (1993) Het fiscale gedachtengoed van de sociaal-democratie. [Journal article]

Nauta, L. and Pekelharing, P. (1993) Burgerschap onder de loep : het bolwerk der weerbaren. [Journal article]

Oele, A. (1993) Investeringen : de overheid aan zet. [Journal article]

Paul, Joel P. (1993) De Clinton-campagne van binnen uit : How Clinton won the White House. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1993) Solidariteit en de tucht van de markt. [Journal article]

Potters, Talja (1993) Het einde van de verzorgingsstaat? [Journal article]

Praag, Ph. van (1993) Een levend begrip in en buiten de socialistische beweging. [Journal article]

Praag Jr, Philip van (1993) PvdA gevangen tussen burgerzin en eigenbelang. [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1993) Heeft de politieke partij nog een toekomst? [Journal article]

Priemus, H. (1993) Vrome wensen voor VROM-beleid in de jaren negentig. [Journal article]

Priemus, Hugo (1993) Volksverhuizingen in Europa. [Journal article]

Reijnders, Lucas (1993) Falend milieubeleid. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1993) Het PvdA-program van De Rijk : moet nu echt alles overboord? [Journal article]

Roegholt, Richter (1993) Níet bij strategie alleen. [Journal article]

Rossem, M. van (1993) Clinton's Amerika. [Journal article]

Santema, M. (1993) Economische wedijver? [Journal article]

Serry, R.H. (1993) Oost-Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

Siccama, J.G. (1993) Creatief woordgebruik in de Prioriteitennota. [Journal article]

Siccama, Jan Geert (1993) Het einde der vredesmachten? [Journal article]

Stemerdink, A. (1993) Een andere wereld. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1993) Democratie zonder demos : Rorty's frivole bourgeois filosofie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1993) Een post-moderne adviseur in overheidszaken. [Journal article]

Terpstra, Marin (1993) Soevereiniteit, geheimhouding en verraad. [Journal article]

Teulings, Coen (1993) Van Chicago naar Boston : de Amerikaanse economie onder Clinton. [Journal article]

Timmermann, H. (1993) Over extreem-rechts. [Journal article]

Toorn, Willem van (1993) Het PvdA-program van Van Toorn : de zachte krachten. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1993) Het PvdA-program van Trappenburg. [Journal article]

Trommel, Willem (1993) Onuitgesproken rede. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Geld, politiek en lokale democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Het program! [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Intellectuelen in soorten. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Kandidaatstelling en mythevorming. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Verkeerde keuzen. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Verkeerde prioriteiten. [Journal article]

Valk, Gerrit (1993) Johan Huizinga en het socialisme. [Journal article]

Varkevisser, J. (1993) Aandelen voor werknemers : meer voor- dan nadelen. [Journal article]

Velzen, Wim van and Ebertowski, Marianne (1993) Risico's en kansen voor een sociaal Europa. [Journal article]

Verrips, Ger (1993) Chantage. [Journal article]

Verrips, Ger (1993) Meer ruimte voor Duitsers. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1993) Een bespreekbaar plan. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1993) Een sombere voorspelling. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1993) Dales versus Cleio : dreigende kaalslag in BVD-archieven. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1993) De PvdA, de wereld van de arbeid en de 'doorsnee' werknemer. [Journal article]

Vries, A.E. de (1993) Troebele mengsels van beleid en uitvoering. [Journal article]

Wansink, H. (1993) Onderwijs en wetenschap in de stressmaatschappij. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1993) Het mekka van de volkshuisvesting. [Journal article]

Wielenga, Friso (1993) De SPD en de macht in Bonn 1949-1993. [Journal article]

Wiersma, Jan-Marinus (1993) Leve de waterlinie! [Journal article]

Wiggers, Haijte (1993) Vrouw en recht. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Lubberiana. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Mensen als politieke dieren. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Vergroot de zinvolheid van verkiezingen over de rapportage van de commissie-Deetman. [Journal article]

Wolfson, D. (1993) Het PvdA-program van Wolfson. [Journal article]

Woltjer, Eisso and Wolters, Hans (1993) Straatsburg over Maastricht. [Journal article]

Zant, Wouter (1993) Arbeidsongeschiktheid : een duurzaam aanbod alternatief. [Journal article]

Zon, Hans van (1993) De Europese Gemeenschap en Centraal-Europa. [Journal article]

RPF

RPF (1993) Basisprogram. [Party programme]

SP

SP (1993) De Tribune, jrg. 29. [Journal volume]

Solidair '93

Solidair '93 (1993) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Party programme]

VVD

VVD (1993) 46ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1993) 90ste Algemene Vergadering (46ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1993) Liberaal Reveil, jrg. 34. [Journal volume]

VVD (1993) VVD Expresse, jrg. 10. [Journal volume]

VVD (1993) Vrijheid en Democratie, nr's 1411-1418. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1993) De Driemaster, jrg. 45. [Journal volume]

VVD, JOVD (1993) Jaarverslag JOVD 1993. [Annual report]

VVD, JOVD (1993) LEF, jrg. 11. [Journal volume]

VVD, JOVD (1993) Politiek Kern Programma 1994-1998 (concept). [Policy programme]

no party

no party (1993) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1993. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:47:27 2023 CEST.