Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1993

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 251.

CD

CD (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en Reglementen]

CDA

CDA (1993) CD/Actueel, jrg. 13. [Journal volume]

CDA (1993) CDA krant, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1993) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 13. [Journal volume]

CDA (1993) Jaarverslag CDA 1993. [Annual report]

CDA (1993) Program van Uitgangspunten. [Party programme]

Boonstra-Bokking, M.W.T. (1993) Uitgangspunten meer in praktijk gebruiken. [Journal article]

Borstlap, H. (1993) Om een betrouwbare overheid. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) De christen-democratie in West-Europa. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) De vriendschapsband Nederland-Israël. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1993) Taal met hart en ziel. [Journal article]

Brinkel, Th.F.B.M. (1993) De vertaling van de 'C' en de opstelling van de CDA-politici. [Journal article]

Broekhuijse, H.J.M. (1993) De reorganisatie van de Rijksdienst. [Journal article]

Bruijne, G.A. de (1993) Waar liggen de grenzen van de hulp? [Journal article]

Buddenberg, F.H. (1993) Verhouding tussen rijksoverheid en lagere overheden herijken. [Journal article]

Couwenberg, S.W. and Gennip, Jos van (1993) Identiteit CDA ter discussie. [Journal article]

Deetman, W.J. (1993) Voorkoken en adviseren. [Journal article]

Dijck, J.J.J. van (1993) Nieuwe wegen in technologiebeleid. [Journal article]

Eyden, A.P.J. van der (1993) Beginselen gaan voor budgetten. [Journal article]

Franken, H. (1993) Een partij met een verhaal! [Journal article]

Gennip, J.J. van (1993) Ontwerp-CDA program vraagt mandaat voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Bakens bij de oversteek. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Bestuurlijke vernieuwing en maatschappelijke decentralisatie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Een nieuw toekomstperspectief voor de landbouwsector. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Internationale solidariteit van partijraad naar congres. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1993) Zingeving en verantwoordelijkheid. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van and Gils, M.P.C. van (1993) Identiteit in gemeenten en provincie. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1993) Geweld moet plaats maken voor recht. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1993) Herbezinning op sociale zekerheid is noodzakelijk. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1993) Voortdurende bezinning op de overtuiging. [Journal article]

Husselman-Oosterom, D. (1993) "Steunmuren" voor CDA-politici onmisbaar. [Journal article]

Jansen, M. (1993) Botsende beschavingen. [Journal article]

Jansen, Thomas (1993) De Gemeenschap Verbrederij maar tot hoever? [Journal article]

Jong, G. de (1993) Sober, solide en solidair. [Journal article]

Jonge, F.T. de (1993) Vertrouwen herwinnen. [Journal article]

Kerckhaert, F.A.M. (1993) Aanpassing aan en van niet-westerse groepen. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1993) Naar een nieuw normbesef. [Journal article]

Klop, C.J. (1993) Schepping, rentmeesterschap en de overheidstaak. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1993) Hoeder van de Schepping zijn. [Journal article]

Koreneef, Rob G.A. (1993) De fortuna en de virtu van Oost-Europa. [Journal article]

Laarhoven, J.P.R.M. van (1993) Vier spanningsvelden voor de toekomst. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1993) Burger en overheid op weg : maar waarheen? [Journal article]

Malsch, N.H. (1993) Technologie in dienst van de samenleving. [Journal article]

Martens, M.J.Th. (1993) Decentralisatie en het lantaarnpalensyndroom. [Journal article]

Meijs, L.C.P.M. (1993) Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1993) Beweging op het middenveld. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1993) Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1993) Democratie als voortdurende zorg. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1993) Milieugebruik, rentmeesterschap en economische orde. [Journal article]

Penders, J.J.M. (1993) Het nationaliteitenvraagstuk en de veiligheid. [Journal article]

Peters, J.R.T.M. (1993) Christendom en islam. [Journal article]

Pous-de Jonge, H.G. de (1993) Recht voor de sterkste of schild voor de zwakke? [Journal article]

Rongen, E.J. (1993) Overtuigde politiek in een onzekere wereld. [Journal article]

Roon, J.H. van (1993) Extra inspanningen nodig om milieu-doelstellingen te halen. [Journal article]

Ross-van Dorp, C.I.J.M. (1993) Mensenrechtenbeleid en subsidiariteit. [Journal article]

Ruller, H. van (1993) Bestuurlijke herordening in Nederland. [Journal article]

Salemink, T.A.M. (1993) Politieke partijen en de migranten. [Journal article]

Scholten, W.F. (1993) Brinkman, de ongedroomde leider? [Journal article]

Smit, R.M. (1993) Economische ontwikkeling en participatie bevorderen. [Journal article]

Soutendijk-van Appeldoorn, M.H.J. (1993) Kiezen vanuit de inspiratiebron. [Journal article]

Struik, L.A. (1993) Maatschappelijke of territoriale decentralisatie? [Journal article]

Tieleman, T. (1993) Weg met de subsidies voor de trein. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1993) Zorg voor de zwakke. [Journal article]

Verhagen, K.C.W. (1993) De "derde sector" in opkomst. [Journal article]

Vet, C.J.G.M. de (1993) CDA moet zich scherper profileren. [Journal article]

Voorst tot Voorst, B.J. baron van (1993) Een andere wereld, een andere defensie. [Journal article]

Wessels, A. (1993) Het Midden-Oosten : een signalement. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Christelijke feestdagen afschaffen. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Democratie en publieke gerechtigheid. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1993) Om het behoud van de Nederlandse taal. [Journal article]

Zijderveld, A.C. (1993) "Koppelteken-Nederlanders". [Journal article]

Zuidgeest, J.P.A. (1993) Plus- en minpunten van een nieuwe aanpak. [Journal article]

van Kersbergen, Kees and Lucardie, Paul and ten Napel, Hans-Martien (1993) Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland. [Boek]

CPN

CPN (1993) Politiek en Cultuur, jrg. 53. [Journal volume]

D66

D66 (1993) D66 International Quarterly, jrg. 2. [Journal volume]

D66 (1993) Jaarrekening 1993. [Annual report]

D66 (1993) Nieuwe lijnen: Rapportage onderzoek partij-organisatie. [Report]

D66 (1993) Vluchten moet kunnen. [Journal article]

D66 (1993) Democraat, jrg. 26. [Journal volume]

D66 (1993) Idee, jrg. 14. [Journal volume]

Bakker, Bert (1993) Economische áen sociale dynamiek versterken. [Journal article]

Bakker, Bert and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Strategische verkenningen binnen een departement : een gesprek met Helen de Maat. [Journal article]

Bennekom, Sander van (1993) Nogmaals over de GATT. [Journal article]

Bos, Bob van den (1993) Het Maastricht-proces in D66 perspectief. [Journal article]

Bos, Bob van den (1993) Strategische keuzen in ons buitenlands beleid : een concept voor de langere termijn. [Journal article]

Breed, Kees (1993) Europa, binnenlands bestuur en bestuurscultuur : naar een profiel van D66-bestuurders. [Journal article]

Buijser, Iet and Klijnsma, Meine Henk and Polman, Han (1993) Ruimtelijke effecten : een pleidooi voor nieuwe bestuurlijke verhoudingen. [Journal article]

Choenni, Chan (1993) Strategiën tegen politiek racisme. [Journal article]

Couwenberg, S.W. (1993) Verambtelijking van de politiek : wat ertegen te doen? [Journal article]

Dupuis, Heleen M. (1993) De toekomst van de gezondheidszorg in de verzorgingsstaat. [Journal article]

Frankfurther, Felix and Lange, Jan de (1993) Regio en provincie : over democratie en effectiviteit van bestuur. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1993) De gemeenschap en het grotere Europa. [Journal article]

Groen, Simon (1993) Heeft D66 een ideologie? [Journal article]

Groen, Simon (1993) Zorg op of onder de maat? : oud tussen wal en schip. [Journal article]

Groot, Frits Herman de and Ruiter, Bob de (1993) Nederland en het Europa van de vaderlanden. [Journal article]

Idenburg, Philip A. and Loo, Hans van der (1993) De verzorgingsstaat als keuze. [Journal article]

Janssen, Daniël and Neutelings, Rob (1993) Het spel tussen ambtenaar en Kamerlid : over het schrijven en lezen van beleidsteksten. [Journal article]

Jonker, Robert Jan (1993) Hoe duurzaam zijn mainports? [Journal article]

Klugkist, Jan (1993) Het GATT-akkoord, of de frictie tussen handel, milieu en onderontwikkeling. [Journal article]

Kolnaar, A. (1993) Tegenspraak : de sociaal-economische paragraaf van D66 kritsch bekeken. [Journal article]

Kribbe, Pamela (1993) Een restloos ik : de vervaging tussen postmodernisme en relativisme. [Journal article]

Lange, Jan de and Klaasen, Ina (1993) Van de regen in de drup : over ruimtelijke effecten van nieuwe bestuurlijke verhoudingen. [Journal article]

Pappenheim, Peter (1993) Gevraagd : een gemeenschappelijk begrip van democratie. [Journal article]

Prizmic, Vinko (1993) Twee documenten : hoe nu verder? [Journal article]

Riet, Nicky van 't (1993) Het referendum. [Journal article]

Rutgers van der Loeff, Bram (1993) Tussen overheid en burger : het verenigingsleven. [Journal article]

Schuyt, Cees (1993) De ontzorging van de Nederlandse verzorgingsstaat. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacqueline (1993) Onderwijs tussen wens en werkelijkheid. [Journal article]

Stegeman, Tineke and Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Pluriformiteit als ideaal : een gesprek over medische ethiek en gezondheid met Inez de Beaufort. [Journal article]

Stenfert Kroese, Hans (1993) Weg met de wig, of de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Tielenburg, Carel (1993) Het bureaucratisch mechanisme. [Journal article]

Ubbink, Marcellus (1993) De status van het embryo. [Journal article]

Varkevisser, A. (1993) Uitkeringsfraude en burgerlijke onverschilligheid. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De intellectueel in ballingschap : of de lotgevallen van een handelsreiziger in water in een wereld van ijs. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) De lege natie : over de tragische ondergang van een mystiek lichaam. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1993) Verschil is democratischer dan identiteit. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1993) Vrije associatie en sociaal ondernemerschap, als aanvulling op de verzorgingsstaat : een gesprek met Theo Schuyt. [Journal article]

Veraart, Jan (1993) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1993) De inrichting van de wereld : over politiek en moraal, een reconstructie. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1993) Omtrent het CDA. [Journal article]

Weltevreden, Robert (1993) Waarheen met het nationale industriebeleid? [Journal article]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en Reglementen]

DNPP

DNPP (1993) Jaarverslag DNPP 1993. [Annual report]

GroenLinks

GroenLinks (1993) De Helling, jrg. 6. [Journal volume]

Libertarische Partij

Libertarische Partij (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1993) Amerika, Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

PvdA (1993) Socialisme en Democratie, jrg. 50. [Journal volume]

Ackermann, Hanneke and Huls, Nick and Weel, Petra van der (1993) Naar een offensieve aanpak van de schuldenproblematiek. [Journal article]

Beek, R. ter (1993) Het gelijk van de Prioriteitennota. [Journal article]

Beek, R. ter (1993) Repliek op de commentaren van Tromp, Siccama en Stemerdink op de Prioriteitennota. [Journal article]

Beer, Paul de (1993) Strenge rechtvaardigheid? : ontspannen keuzevrijheid! : [over de kritiek op het streven van de PvdA naar een parallelle inkomensontwikkeling]. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1993) Politieke partijen : naar een nieuwe fundering. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1993) Overheid als schepper van werkloosheid. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1993) Sterke mannen. [Journal article]

Bergh, Greetje van den and Witteveen, Willem (1993) Programma's van socialisme en democratie. [Journal article]

Blokland, Hans (1993) Cultuur, vrijheid en de grenzen van de markt. [Journal article]

Boonstra, Wim (1993) Nationale verarming : de keerzijde van de loonmatiging. [Journal article]

Boonstra, Wim (1993) Nationale verarming : de keerzijde van de loonmatiging. [Journal article]

Bovenkerk, Frank (1993) Een burgerlijk beschavingsoffensief? [Journal article]

Breedveld, Willem (1993) Joop den Uyl : een strijder uit de politieke arena. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1993) Het CDA als 't hijgend hert der jacht ontkomen. [Journal article]

Cuperus, R.H. and Nekkers, J.A. (1993) Het PvdA-program van Cuperus en Nekkers : uithuilen en opnieuw beginnen. [Journal article]

Cuperus, René (1993) Afscheid van de Bijlmer. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1993) Duitsland als probleem. [Journal article]

Delwaide, Jacobus (1993) Willy Brandt als partijpolitiek vernieuwer. [Journal article]

Depla, Paul (1993) New Gold Dream. [Journal article]

Derksen, Wim (1993) Het PvdA-program van Derksen : het belang van de publieke zaak. [Journal article]

Dronkers, J. (1993) Gelijkheid van onderwijskansen : een illusie? [Journal article]

Elbers, Frank and Fennema, Meindert (1993) Strategie tegen racistische partijen. [Journal article]

Elzinga, D.J. (1993) Weinig aansprekende voorstellen. [Journal article]

Groot-van Leeuwen, L.E. de (1993) De stille revolutie van de rechterlijke macht. [Journal article]

Haar, O. van de (1993) Hitler en Stalin : een 'unieke tweeling'. [Journal article]

Hajer, Maarten (1993) Ecologische modernisering & burgerschap : speerpunten voor een nieuwe sociaal-democratische politiek? [Journal article]

Halbertsma-Wiardi Beckman, Marijke (1993) De ideologische achtergrond van Centrumpartij en Centrumdemocraten. [Journal article]

Halsema, Femke (1993) Criminaliteit als politiek probleem. [Journal article]

Halsema, Femke (1993) Ik denk dus ik ben strafbaar. [Journal article]

Hartmans, Rob (1993) Marx in Nederland. [Journal article]

Hartog, Govert den (1993) De legitimiteit van de dienstplicht. [Journal article]

Heiden, Peter van der and Meijers, Peter (1993) Het sick-building syndroom van de PvdA. [Journal article]

Hessing, Dick J. (1993) Orgaantransplantatie in een collectieve verzekering. [Journal article]

Hofstee, Willem K.B. (1993) Het PvdA-program van Hofstee. [Journal article]

Jaarsma, Ria (1993) De tijdgeest uit de fles. [Journal article]

Junger-Tas, Josine (1993) Antwoord aan Frank Bovenkerk. [Journal article]

Kalma, Paul (1993) De nieuwe gelijkheid. [Journal article]

Kalma, Paul (1993) Politikverdrossenheit : [over het PvdA-congres]. [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1993) De democratie levend houden. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Inkomenspolitiek in de jaren negentig. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Ouderdomspensioen op de helling. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Over publieke armoede. [Journal article]

Kam, C.A. de (1993) Zorg en sociale zekerheid. [Journal article]

Kam, Flip de (1993) Exit het Zweedse model. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1993) Verontrusting over de vaderlandse moraal : sociaal en cultureel rapport. [Journal article]

Kerkhoff, Patriek and Beer, Paul de (1993) Het debat over de sociale zekerheid : een tussenstand. [Journal article]

Koole, R.A. (1993) De ondergang van de sociaal-democratie? De PvdA in vergelijkend en historisch perspectief. [Journal article]

Koole, R.A. (1993) Het wonderlijke ontstaan van het CDA. [Journal article]

Koole, Ruud (1993) De PS op zoek naar een tegenstander. [Journal article]

Krabbe, Paul (1993) Sociaal-democratie en beschaving. [Journal article]

Kroes, Rob (1993) De kansen op een nieuwe politiek in Amerika. [Journal article]

Linthorst, Marijke (1993) Over de geloofwaardigheid van de politiek. [Journal article]

Lith, Margriet van (1993) Een school om te kiezen. [Journal article]

Löwenhardt, John (1993) Moedertje Rusland in barensnood. [Journal article]

Melkert, A. (1993) Zuinigheid met vlijt. [Journal article]

Mobach, Harm (1993) Het fiscale gedachtengoed van de sociaal-democratie. [Journal article]

Nauta, L. and Pekelharing, P. (1993) Burgerschap onder de loep : het bolwerk der weerbaren. [Journal article]

Oele, A. (1993) Investeringen : de overheid aan zet. [Journal article]

Paul, Joel P. (1993) De Clinton-campagne van binnen uit : How Clinton won the White House. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1993) Solidariteit en de tucht van de markt. [Journal article]

Potters, Talja (1993) Het einde van de verzorgingsstaat? [Journal article]

Praag, Ph. van (1993) Een levend begrip in en buiten de socialistische beweging. [Journal article]

Praag Jr, Philip van (1993) PvdA gevangen tussen burgerzin en eigenbelang. [Journal article]

Praag Jr., Philip van (1993) Heeft de politieke partij nog een toekomst? [Journal article]

Priemus, H. (1993) Vrome wensen voor VROM-beleid in de jaren negentig. [Journal article]

Priemus, Hugo (1993) Volksverhuizingen in Europa. [Journal article]

Reijnders, Lucas (1993) Falend milieubeleid. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1993) Het PvdA-program van De Rijk : moet nu echt alles overboord? [Journal article]

Roegholt, Richter (1993) Níet bij strategie alleen. [Journal article]

Rossem, M. van (1993) Clinton's Amerika. [Journal article]

Santema, M. (1993) Economische wedijver? [Journal article]

Serry, R.H. (1993) Oost-Europa en de sociaal-democratie. [Journal article]

Siccama, J.G. (1993) Creatief woordgebruik in de Prioriteitennota. [Journal article]

Siccama, Jan Geert (1993) Het einde der vredesmachten? [Journal article]

Stemerdink, A. (1993) Een andere wereld. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1993) Democratie zonder demos : Rorty's frivole bourgeois filosofie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1993) Een post-moderne adviseur in overheidszaken. [Journal article]

Terpstra, Marin (1993) Soevereiniteit, geheimhouding en verraad. [Journal article]

Teulings, Coen (1993) Van Chicago naar Boston : de Amerikaanse economie onder Clinton. [Journal article]

Timmermann, H. (1993) Over extreem-rechts. [Journal article]

Toorn, Willem van (1993) Het PvdA-program van Van Toorn : de zachte krachten. [Journal article]

Trappenburg, Margo (1993) Het PvdA-program van Trappenburg. [Journal article]

Trommel, Willem (1993) Onuitgesproken rede. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Geld, politiek en lokale democratie. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Het program! [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Intellectuelen in soorten. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Kandidaatstelling en mythevorming. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Verkeerde keuzen. [Journal article]

Tromp, Bart (1993) Verkeerde prioriteiten. [Journal article]

Valk, Gerrit (1993) Johan Huizinga en het socialisme. [Journal article]

Varkevisser, J. (1993) Aandelen voor werknemers : meer voor- dan nadelen. [Journal article]

Velzen, Wim van and Ebertowski, Marianne (1993) Risico's en kansen voor een sociaal Europa. [Journal article]

Verrips, Ger (1993) Chantage. [Journal article]

Verrips, Ger (1993) Meer ruimte voor Duitsers. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1993) Een bespreekbaar plan. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1993) Een sombere voorspelling. [Journal article]

Voerman, Gerrit (1993) Dales versus Cleio : dreigende kaalslag in BVD-archieven. [Journal article]

Vreeman, Ruud (1993) De PvdA, de wereld van de arbeid en de 'doorsnee' werknemer. [Journal article]

Vries, A.E. de (1993) Troebele mengsels van beleid en uitvoering. [Journal article]

Wansink, H. (1993) Onderwijs en wetenschap in de stressmaatschappij. [Journal article]

Wiedijk, C.H. (1993) Het mekka van de volkshuisvesting. [Journal article]

Wielenga, Friso (1993) De SPD en de macht in Bonn 1949-1993. [Journal article]

Wiersma, Jan-Marinus (1993) Leve de waterlinie! [Journal article]

Wiggers, Haijte (1993) Vrouw en recht. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Lubberiana. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Mensen als politieke dieren. [Journal article]

Witteveen, Willem (1993) Vergroot de zinvolheid van verkiezingen over de rapportage van de commissie-Deetman. [Journal article]

Wolfson, D. (1993) Het PvdA-program van Wolfson. [Journal article]

Woltjer, Eisso and Wolters, Hans (1993) Straatsburg over Maastricht. [Journal article]

Zant, Wouter (1993) Arbeidsongeschiktheid : een duurzaam aanbod alternatief. [Journal article]

Zon, Hans van (1993) De Europese Gemeenschap en Centraal-Europa. [Journal article]

RPF

RPF (1993) Basisprogram. [Party programme]

SP

SP (1993) Tribune, jrg. 29 (1993). [Journal volume]

Solidair '93

Solidair '93 (1993) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Party programme]

VVD

VVD (1993) 46ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1993) 90ste Algemene Vergadering (46ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1993) Liberaal Reveil, jrg. 34. [Journal volume]

VVD (1993) VVD Expresse, jrg. 10. [Journal volume]

VVD (1993) Vrijheid en Democratie, nr's 1411-1418. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1993) De Driemaster, jrg. 45. [Journal volume]

VVD, JOVD (1993) Jaarverslag JOVD 1993. [Annual report]

VVD, JOVD (1993) LEF, jrg. 11. [Journal volume]

VVD, JOVD (1993) Politiek Kern Programma 1994-1998 (concept). [Policy programme]

no party

no party (1993) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1993. [Varia]

This list was generated on Tue Aug 16 00:14:53 2022 CEST.