Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1993

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 52.

D66 (1993) 56e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1993) 57e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1993) D66 International Quarterly, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

D66, JD (1993) Demo, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1993) Jaarrekening 1993. [Jaarverslagen]

D66 (1993) Nieuwe lijnen: Rapportage onderzoek partij-organisatie. [Brochures en rapporten]

PvdA (1993) Pro: Maandblad over de Partij van de Arbeid, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

De Groenen (1993) Statuten & Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

RPF, RPJO (1993) Statutenwijziging. [Statuten en reglementen]

VVD (1993) 46ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1993) 90ste Algemene Vergadering (46ste J.A.V.). [Congresstukken]

UNSPECIFIED (1993) Auteurs. [Jaarboeken DNPP]

RPF (1993) Basisprogram. [Beginselprogramma's]

CDA (1993) CD/Actueel, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1993) CDA krant, jrg. 9. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1993) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 13. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1993) De Driemaster, jrg. 45. [Tijdschriftjaargangen]

GroenLinks (1993) De Helling, jrg. 6. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1993) De Tribune, jrg. 29. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1993) Democraat, jrg. 26. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1993) Idee, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

UNSPECIFIED (1993) Inhoud. [Jaarboeken DNPP]

CDA (1993) Jaarverslag CDA 1993. [Jaarverslagen]

DNPP (1993) Jaarverslag DNPP 1993. [Jaarverslagen]

UNSPECIFIED (1993) Jaarverslag DNPP 1993. [Jaarboeken DNPP]

VVD, JOVD (1993) Jaarverslag JOVD 1993. [Jaarverslagen]

CD (1993) Juridisch regiem van de vereniging Centrumdemocraten CD : statuten en reglementen. [Statuten en reglementen]

VVD, JOVD (1993) LEF, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

no party (1993) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1993. [Varia]

VVD (1993) Liberaal Reveil, jrg. 34. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1993) Politiek Kern Programma 1994-1998 (concept). [Beleidsprogramma's]

CPN (1993) Politiek en Cultuur, jrg. 53. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1993) Program van Uitgangspunten. [Beginselprogramma's]

PvdA (1993) Socialisme en Democratie, jrg. 50. [Tijdschriftjaargangen]

Libertarische Partij (1993) Statuten Libertarische Partij. [Statuten en reglementen]

D66, Stichting Wetenschappelijk Bureau (1993) Statuten van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. [Statuten en reglementen]

Solidair '93 (1993) Tegen de stroom in voor een goed inkomen, werk en veiligheid. [Beginselprogramma's]

VVD (1993) VVD Expresse, jrg. 10. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1993) Vrijheid en Democratie, nr's 1411-1418. [Tijdschriftjaargangen]

Anker, H. (1993) Is de Nederlandse kiezer op drift geraakt? [Jaarboeken DNPP]

Hippe, Joop and Voerman, Gerrit (1993) Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen RPF, SGP en GPV (1975-1994). [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul (1993) Op zoek naar zusterpartijen. D66 en het democratische radicalisme in West-Europa. [Jaarboeken DNPP]

Lucardie, Paul and Noomen, Ida and Voerman, Gerrit (1993) Kroniek 1993. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1993. [Jaarboeken DNPP]

Pennings, P. and Keman, J.E. (1993) 'Links' en 'Rechts' in de Nederlandse politiek. [Jaarboeken DNPP]

Scheepers, R. and Eisinga, R. and Lammers, J. (1993) Het electoraat van extreem-rechts in Nederland. Contemporaine geschiedschrijving vanuit een sociologisch perspectief. [Jaarboeken DNPP]

Schuur, W.H. van and Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1993) Paul of Ina? Enkele kanttekeningen bij de keuze van de politiek leider door de leden van GroenLinks. [Jaarboeken DNPP]

Vermoolen, J. (1993) Het comité voor de verkiezing van onafhankelijke Kamerleden. Jhr. Van Beresteyn en zijn strijd tegen de partij-bonzen in 1922. [Jaarboeken DNPP]

Voerman, Gerrit (1993) Voorwoord. [Jaarboeken DNPP]

Wal, C.W. van der and Bennebroek, C.Th.A. and Brinkman, M.E. and Esselink, A.H. and Ewijk, L.A.M. van and Klop, C.J. and Korten, M.P.H. and Land, H. van 't and Leijendekker-van Kaam, H.P.H.M. and Nelissen, N.J.M. and Oldeman, R.A.A. and Tonnaer, F.P.C.L. and Voorde, H.M. van de and Wijmen, P.C.E. van (1993) Schepping en rentmeesterschap. Een christen-democratische visie op de hoofdlijnen van het milieubeleid. [Brochures en rapporten]

Winter, J.A. and Bosch, F.A.J. van den and Dijk, J.J. van and Gubbels, F.A.A.H. and Iersel, J.P. van and Pronk, B. and Quaedvlieg, W.L.E. and Ridder, W.J. de and Swinderen, R.A. van and Zijderveld, A.C. and Balkenende, J.P. (1993) Europa en maatschappelijke organisaties. [Brochures en rapporten]

Zouridis, S. and Tops, P.W. (1993) 'Wij zijn een partij voor normaal denken...' Stadspartijen en hun betekenis voor de lokale democratie. [Jaarboeken DNPP]

van Kersbergen, Kees and Lucardie, Paul and ten Napel, Hans-Martien (1993) Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland. [Boeken]

This list was generated on Mon Jul 22 00:24:09 2024 CEST.