Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1991

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 263.

CDA

CDA (1991) Groot-stedelijk besturen. [Report]

CDA (1991) CD/Actueel, jrg. 11. [Journal volume]

CDA (1991) CDA krant, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (1991) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 11. [Journal volume]

CDA (1991) Jaarverslag CDA 1991. [Annual report]

CDA (1991) Politiek dicht bij de mensen: CDA-rapport over de versterking van het politiek functioneren. [Report]

Aalders, W. (1991) Er staat geschreven en er is geschied. [Journal article]

Albeda, W. (1991) Aan deze zijde van het Binnenhof. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1991) Hoe verder na het Christelijk Sociaal Congres? [Journal article]

Balkenende, J.P. (1991) Reactie op het basisdocument Bedreigde verantwoordelijkheid. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Klink, A. (1991) Groot-stedelijk besturen. [Journal article]

Berkel, J.P. van (1991) Gerechtigheid voor etnische minderheden. [Journal article]

Beumer, B. (1991) De christen-democratie in Europa. [Journal article]

Boer, H.A. de (1991) Ruimte scheppen voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Bos-Beernink, B.F. (1991) Zelfstandigheid en verzorging. [Journal article]

Bovens, Th.J.F.M. (1991) Fanfare in ruste. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Groepsgesprek geloof en cultuur. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Het klimaat is rijp voor sociale verantwoordelijkheid : de inzet van mensen voor mensen : interview met minister-president drs. R.F.M. Lubbers. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Religieuze achtergronden bij het nationaliteitenvraagstuk : interview met prof.dr. Adolf Hampel. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Stem geven aan de rechten van kleine volken. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Klink, A. (1991) Naar een dialoog tussen de wereldgodsdiensten. [Journal article]

Brinkel, Theo (1991) De Oekraïne : het begin van de bevrijding. [Journal article]

Brinkman, H.J. (1991) Ontwikkelingssamenwerking en universiteiten. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1991) Identiteit is niet vrijblijvend. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1991) Wordt het bijzonder confessioneel onderwijs bedreigd? [Journal article]

Cammaert, P.A.G. (1991) Christelijke vakbeweging : een sleutel tot gemeenschapszin. [Journal article]

Doorewaard, M.E.M. (1991) Milieubeleid door branche-organisaties. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1991) Het SER-advies over de kinderbijslag : een gemiste kans. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) De democratische wereldrevolutie en de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Een wereldwijd programma voor de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Europese democratie : meer dan verschuiving van bevoegdheden. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Het belang van de provincie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Kanttekeningen bij de overheidstaak in de gezondheidszorg. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Midden Europa vanuit de christelijk-sociale traditie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Profilering van de EVP. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Provincie en pluriformiteit. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1991) Christelijk sociale beweging op een keerpunt. [Journal article]

Greven, J. (1991) De angst voor Barbara. [Journal article]

Grin, J. (1991) Geëngageerde politiek en complexe samenleving. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1991) Nederland en de overzeese rijksdelen. [Journal article]

Haan, P. de (1991) Een brug tussen politieke theorie en praktijk. [Journal article]

Haan, R.L. de (1991) Kerk in de omroep. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1991) De overheid : een facilitair bedrijf op de markt van sociale ondernemers. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1991) Politieke besluitvorming en veranderende religiositeit. [Journal article]

Hoogendijk, W.C.D. (1991) De halve waarheid. [Journal article]

Huibers, A.K. (1991) Europa en gezondheidszorg. [Journal article]

Iersel, J.P. van (1991) Actievere Europese betrokkenheid van Kamer noodzakelijk. [Journal article]

Jansen, Th. (1991) Solidariteit met het Oosten. [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1991) Hoe nu verder met het confessioneel onderwijs. [Journal article]

Kastelein, M. (1991) Worsteling over armoede en participatie. [Journal article]

Kimman, E.J.J. (1991) Christelijk-Sociaal Denken. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1991) De overheid geeft : de overheid neemt. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1991) Geloof en gerechtigheid. [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1991) Christelijke tolerantie en P.C. Hooftprijs. [Journal article]

Klop, C.J. (1991) "Hij sprak niet zoveel over zijn geloof, hij handelde ernaar". [Journal article]

Klop, C.J. (1991) Moraliseren over burgerschap. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1991) Vernieuwing binnenlands bestuur. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1991) Prenatale diagnostiek als persoonlijk en politiek probleem. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1991) Deregulering : het kan niet : het moet wel. [Journal article]

Maertens, P. (1991) Christen-democraten en conservatieven. [Journal article]

Meijknecht, P.A.M. (1991) Privatisering in Polen. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1991) Relevante ontwikkelingen in de wereldeconomie voor de ontwikkelingslanden. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1991) Angst voor succes? [Journal article]

Post, D. (1991) Ongelijke kansen op gezondheid. [Journal article]

Postma, A. (1991) Wettelijke bescherming van het Nederlands. [Journal article]

Sap, J.W. (1991) De bevordering van universele mensenrechten. [Journal article]

Scholten, W.F. (1991) Ervaringen van christelijke leden van de PvdA. [Journal article]

Soeteman, A. (1991) DNA als bewijsmiddel. [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. (1991) Haïti : uitdagingen voor de jonge democratie. [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1991) Publieke gerechtigheid, de ideologie van het CDA verwoord. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1991) Het gelijk van Kaland. [Journal article]

CDA; ARP; CHU; KVP; RKSP

Luykx, Paul and Righart, Hans (1991) Van de pastorie naar het torentje. Een eeuw confessionele politiek. [Boek]

CPN

CPN (1991) Politiek en Cultuur, jrg. 51. [Journal volume]

D66

D66 (1991) 52e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1991) 53e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de Golfcrisis. [Journal article]

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de golfcrisis: Een discussienotitie over het beleid van Nederland en de Twaalf ten aanzien van het Midden-Oosten. [Report]

D66 (1991) Jaarrekening 1991. [Annual report]

D66 (1991) Wat te doen? : Materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie (2). [Journal article]

D66 (1991) Wat te doen? : materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie. [Journal article]

D66 (1991) Democraat, jrg. 24. [Journal volume]

D66 (1991) Idee, jrg. 12. [Journal volume]

Berends, Ellen and Coert, Joan and Groothuizen, Michel and Löwenhardt, John and de Ruiter, Bob (1991) Wat te doen? Een discussienotitie over het ten aanzien van de Sovjetunie te voeren beleid. [Report]

Breed, Kees (1991) De sturingsfilosofie van D66 : de rol van de overheid in de kennis-maatschappij. [Journal article]

Brouwers, Adriaan (1991) Politici zijn gevangenen, geketend door de factor tijd. [Journal article]

Carp, John (1991) 'Ruimte voor architectuur' : architectuur voor de 'gewone man'? : een commentaar op de nota architectuurbeleid 'Ruimte voor architectuur'. [Journal article]

Draak, Erik den and Siegelaar, Gaston (1991) Popper en D66? : de discussie over wetenschap, politiek en ideologie. [Journal article]

Fokkink, Pieter and Hooghiemstra, Theo (1991) Een corrigerend besluitreferendum op initiatief van de burger : de reeds bestaande mogelijkheden. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1991) Wat zij deden. [Journal article]

Hijmans, F.A. (1991) Een miljoen woningen, mag het ietsje minder zijn? [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1991) De burger tussen overheid en markt. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1991) De overheid, de elektriciteitsproduktie en het Midas-complex. [Journal article]

Houten, H.J. van and Meijenfeldt, F.D. von (1991) Informatietechnologie en bestuurlijke vernieuwing. [Journal article]

Idenburg, Philip (1991) De toekomst van politieke partijen : enkele bestuurlijke kanttekeningen. [Journal article]

Jonker, Robert Jan (1991) Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling : een noodzakelijke betrekking. [Journal article]

Kapil, Manda (1991) Anders denken over ouder worden. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1991) Een electorale doorbraak. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen, Marian (1991) Over cultuur, macht en politiek. [Journal article]

Kohnstamm, Jacob and Rodenburg, Gerdine (1991) Politiek en recht bij de Golfoorlog. [Journal article]

Lowe, John and Vries, Christiaan de (1991) Vraaggesprek met Dick Tommel. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie - Het verhaal van een pragmatische partij. [Varia]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie : het verhaal van een pragmatische partij. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie: Het verhaal van een pragmatische partij. [Journal article]

Maarseveen, H. van (1991) Zijlicht op de wetgeving. [Journal article]

Meijers, H. (1991) Schengen, een democratische blokkade. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1991) Bij Konrád. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1991) Verandering in de economisch orde. [Journal article]

Schalkwijk, Hans (1991) Kanttekeningen bij de Vinex. [Journal article]

Schoot, Jeroen (1991) De veranderende rol van politieke partijen. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacquelien (1991) Kwaliteit van de dienstverlening : de armslag van de frontliniewerkers. [Journal article]

Swaan, Abram de (1991) De macht van het midden en de onmacht van de staat : een politieke familieroman. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Over politiek en bestuur. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1991) Een overtollig mens. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) De andere ervaring : over bureaucratie en politiek, een gesprek met Paul Kuypers. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) Voorbij de dialoog van doven : een gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Omtrent gezondheid en ziekte : aantekeningen ten behoeve van een culturele probleemstelling. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de ruimte. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de ruimte. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de schaarste. [Journal article]

Vries, Ien de (1991) Oude wijn in nieuwe zakken en nog meer problemen rond ongeval en ziekte. [Journal article]

Vries, Len de (1991) De onnodige uitsluiting. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit Jan (1991) D66 en de commissie Deetman. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1991) Demo, jrg. 8. [Journal volume]

DNPP

DNPP (1991) Jaarverslag DNPP 1991. [Annual report]

GroenLinks

GroenLinks (1991) De Helling, jrg. 4. [Journal volume]

GroenLinks (1991) Uitgangspunten van Groen Linkse politiek. [Party programme]

PvdA

PvdA (1991) De Toekomst, jrg. 4. [Journal volume]

PvdA (1991) Rood, jrg. 1 (1991). [Journal volume]

PvdA (1991) Socialisme en Democratie, jrg. 48. [Journal volume]

Aarts, Leo and Jong, Philip de (1991) Arbeidsongeschiktheid in Nederland. [Journal article]

Adema, Duco (1991) Geen evenwicht, maar variatie. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1991) Is links sociaal genoeg? [Journal article]

Akkerboom, Broer (1991) Onrechtvaardige pensioenen. [Journal article]

Becker, Frans and Kalma, Paul (1991) Het vak van de politiek. [Journal article]

Beer, Paul de (1991) Nieuwe vergezichten voor de sociaal-democratie. [Journal article]

Beer, Paul de (1991) Zelfstandige burgers. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Een "damesboek" over een Grande Dame. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Heeft Van Thijn dan toch gelijk gehad? [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Herinnering van een non-politicus. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) 'Publieke Gerechtigheid' : staatsleer voor een verdwenen staat. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Alles woelt hier om verandering. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Verwarde democratie. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Zwevende leden. [Journal article]

Beus, Jos de (1991) De gemeenschap Nederland : bleek of blakend? [Journal article]

Biggelaar, Ad van den (1991) Het sociale dilemma in het ecologiedebat. [Journal article]

Blokland, Hans (1991) Over waardeloze macht en interventiewetenschap. [Journal article]

Boonstra, Wim (1991) De tussenbalans : een gemiste herkansing. [Journal article]

Boot, Pieter (1991) Werk in betere banen. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1991) Oude en nieuwe taboes rond de sociale zekerheid. [Journal article]

Bos, Wouter (1991) De verleiding van de utopie. [Journal article]

Bos, Wouter (1991) Publiek private samenwerking. [Journal article]

Brands, M.C. (1991) De Kadt herdrukt. [Journal article]

Brenninkmeijer, A. (1991) Politiek en rechtspraak. [Journal article]

Buruma, Ybo (1991) Het leven van een activist : Michel Foucault. [Journal article]

Charmant, Hans (1991) Sociaal-democratie tussen vernieuwing en ondergang. [Journal article]

Choenni, Chan (1991) Discriminatie op de arbeidsmarkt en allochtonenbeleid. [Journal article]

Cohen, M.J. (1991) Het rapport-Van Kemenade. [Journal article]

Cranenburgh, Oda van (1991) Democratisering en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Cranenburgh, Oda van (1991) Inflatie van mensenrechten. [Journal article]

Derksen, Wim (1991) Naar een nieuwe PvdA. [Journal article]

Dijck, Pitou van (1991) De onzichtbare revolutie. [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1991) De ruïne van Oost-Europa. [Journal article]

Driel, Pieter van (1991) Milieubeleid en rechtvaardigheid. [Journal article]

Driel, Simon van and Martini, Constant (1991) Een nieuw elan voor de PvdA. [Journal article]

Driessen, Bart (1991) Het einde van de liberale ideologie. [Journal article]

Eppink, Derk-Jan (1991) De obsessie met staatsmacht. [Journal article]

Extra, G. (1991) Onderwijs in de eigen taal. [Journal article]

Gelder, Wim van and Leijnse, Frans (1991) Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid in Nederland. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1991) In memoriam Bertus Schaper. [Journal article]

Grashoff, Rik and Poelgeest, Maarten van (1991) Progressieve samenwerking. [Journal article]

Grünwald, Christa (1991) Verandering in het zorgstelsel : het plan-Simons en de gevolgen. [Journal article]

Haans, Walfred (1991) De kracht van de PvdA ligt juist in de ideologie. [Journal article]

Haar, Otto van de (1991) Triomf voor Stalin, tragedie voor het volk. [Journal article]

Heering, Aart (1991) PDS, quo vadis? [Journal article]

Hoffman, Leen (1991) Profileren. [Journal article]

Hoffman, Leen and Weggelaar, Hans (1991) Marktconforme scholing. [Journal article]

Hooghiemstra, Walter (1991) Politiek jongerenwerk verdient eerlijke behandeling. [Journal article]

Ippel, Pieter (1991) Recht halen, recht handhaven. [Journal article]

Jansen, Marc (1991) Geschiedenis van de Russische sociaal-democratie. [Journal article]

Jansen, Oswald (1991) Staatsrechtelijke vernieuwing en het toetsingsverbod. [Journal article]

Janssen, Raf (1991) Armoede, milieu en sociale gerechtigheid. [Journal article]

Jeurissen, Ronald (1991) De actualiteit van katholiek sociaal denken. [Journal article]

Jong, Arie de (1991) Mag alleen de naam PvdA blijven? [Journal article]

Jurgens, Erik (1991) Naar een Duas Politica. [Journal article]

Jurgens, Erik (1991) Sociaal-democraten en het recht. [Journal article]

Kalma, Paul (1991) An of Wim? [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1991) Effectieve rechtshandhaving. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1991) De "VS van Europa" : een ideaal in de politiek. [Journal article]

Karreman, Maviye (1991) Allochtone kinderen in het onderwijs. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1991) Sociaal-democratische economie : van centralisme naar marktsocialisme. [Journal article]

Kommer, Max (1991) Een maat voor beschaving? [Journal article]

Koopman, Joop (1991) Plattelandscoöperaties in Tanzania. [Journal article]

Kupferschmidt, U.M. (1991) De Russen komen ... : gevolgen voor de Israëlische politiek. [Journal article]

Löwenhardt, John (1991) Het koppetje van Gorbatsjov. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1991) D66 : gebakken lucht of Haagse bluf? [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1991) Naar een progressieve volkspartij. [Journal article]

Maneschijn, Gerrit (1991) Sociale kleinzerigheid. [Journal article]

Meer, J.H.B. van der (1991) Verbod op euthanasie niet gewenst. [Journal article]

Meijer, Wim (1991) De PvdA na de Statenverkiezingen : de laatste kans? [Journal article]

Menzel, Maarten (1991) Visies van experts op de ecologische kwestie. [Journal article]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1991) Het politieke handwerk. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Pieter (1991) Verkiezingen bij voorbaat prijsgegeven. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Pieter (1991) Verkiezingen zonder machtsvraag. [Journal article]

Nuyl, Piet te (1991) Naar een publieke omroep. [Journal article]

Opschoor, Hans (1991) Naar een duurzaam en rechtvaardig milieugebruik. [Journal article]

Paridon, C.W.A.M. van (1991) Duitsland in Europa. [Journal article]

Pols, J. (1991) Zelfbeschikkingsrecht van psychiatrische patiënten. [Journal article]

Putten, Jan van (1991) Waarom moet het beter? : antwoord aan Thijs Wöltgens. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1991) Nieuw overzicht van de eerste feministische golf. [Journal article]

Rozemond, S. (1991) PvdA en herstel van vrede en veiligheid. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Autonomie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) De noodzaak van een verbod op euthanasie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Wel in het gevecht, niet op het schavot. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Zelfbeschikkingsrecht willekeurig gebruikt. [Journal article]

Santema, M. (1991) De retoriek van de reactie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) De verzuring van de marathonloper. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Een mager manifest. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Het conservatieve visioen van Solzjenitsyn. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Saaiheid als utopie : de omfloerste essays van György Konräd. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1991) Een verfrissende visie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) De Kadts Sorel. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) Na het liberalisme? [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) Ruimte voor ongehoorzaamheid. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1991) Euthanasie : recht en praktijk. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1991) Nozick's minimale staat. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) De alternatieven van Offe. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Nog meer subsidiëring van politieke partijen? [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Voorbeeldige politieke autobiografie. [Journal article]

Tromp, Greetje (1991) De beste ideeën en de beste mensen. [Journal article]

Veen, Romke van der (1991) De verharding van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Veldhuizen, A. van and Meer, J.H.B. van der (1991) Kiesstelsel. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) De staat verdrukt, de wet is logen. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Enzensberger op de terugtocht. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Ex oriente lux. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Kaïn of zondebok. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Philips, een weifelende olifant : Philips en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Weinig weerwoord, koppig doorgaan : over Karel van het Reve. [Journal article]

Verwey-Jonker, Hilda (1991) Een sociaal-democratisch minderhedenbeleid. [Journal article]

Visscher, Gerard (1991) Is het kiesstelsel aan verandering toe? [Journal article]

Vollebergh, Herman (1991) Een milieu-verantwoorde technologische ontwikkeling. [Journal article]

Witsen, Jenno (1991) Pleidooi voor een responsieve bestuurderscultuur. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Deetman, Thorbecke en Marx. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Een oorlog verklaren die men niet ziet. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) En de boer hij calculeerde voort. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Naar een Trias Politica. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1991) De Partij van de Arbeid in de jaren negentig. [Journal article]

SP

SP (1991) De Tribune, jrg. 27. [Journal volume]

SP (1991) Handvest 2000: Een maatschappij voor mensen. [Party programme]

SP (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

VVD

VVD (1991) 44ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1991) 85ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1991) 86ste Algemene Vergadering (44ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1991) 87ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1991) 88ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1991) Liberaal Reveil, jrg. 32. [Journal volume]

VVD (1991) VVD Expresse, jrg. 8. [Journal volume]

VVD (1991) Vrijheid en Democratie, nr's 1392-1401. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1991) De Driemaster, jrg. 43. [Journal volume]

VVD, JOVD (1991) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1991) Jaarverslag JOVD 1991. [Annual report]

VVD, JOVD (1991) LEF, jrg. 9. [Journal volume]

VVD, JOVD (1991) LEF, jrg. 9, nr's 1-4. [Journal volume]

no party

no party (1991) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1991. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:31:12 2023 CEST.