Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1991

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 271.

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de Golfcrisis. [Journal article]

D66 (1991) Het Midden-Oosten na de golfcrisis: Een discussienotitie over het beleid van Nederland en de Twaalf ten aanzien van het Midden-Oosten. [Report]

D66 (1991) Jaarrekening 1991. [Annual report]

D66 (1991) Wat te doen? : Materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie (2). [Journal article]

D66 (1991) Wat te doen? : materiaal voor het beleid ten aanzien van de Sovjet-Unie. [Journal article]

VVD (1991) 44ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1991) 85ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1991) 86ste Algemene Vergadering (44ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1991) 87ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1991) 88ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

UNSPECIFIED (1991) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

CDA (1991) CD/Actueel, jrg. 11. [Journal volume]

CDA (1991) CDA krant, jrg. 8. [Journal volume]

CDA (1991) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 11. [Journal volume]

VVD, JOVD (1991) De Driemaster, jrg. 43. [Journal volume]

GroenLinks (1991) De Helling, jrg. 4. [Journal volume]

D66 (1991) Democraat, jrg. 24. [Journal volume]

VVD, JOVD (1991) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

SP (1991) Handvest 2000: Een maatschappij voor mensen. [Party programme]

D66 (1991) Idee, jrg. 12. [Journal volume]

UNSPECIFIED (1991) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

CDA (1991) Jaarverslag CDA 1991. [Annual report]

UNSPECIFIED (1991) Jaarverslag DNPP 1991. [Jaarboek DNPP]

DNPP (1991) Jaarverslag DNPP 1991. [Annual report]

VVD, JOVD (1991) Jaarverslag JOVD 1991. [Annual report]

VVD, JOVD (1991) LEF, jrg. 9. [Journal volume]

VVD, JOVD (1991) LEF, jrg. 9, nr's 1-4. [Journal volume]

no party (1991) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1991. [Varia]

VVD (1991) Liberaal Reveil, jrg. 32. [Journal volume]

CDA (1991) Politiek dicht bij de mensen: CDA-rapport over de versterking van het politiek functioneren. [Report]

CPN (1991) Politiek en Cultuur, jrg. 51. [Journal volume]

PvdA (1991) Rood, jrg. 1 (1991). [Journal volume]

PvdA (1991) Socialisme en Democratie, jrg. 48. [Journal volume]

SP (1991) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

SP (1991) Tribune, jrg. 27 (1991). [Journal volume]

GroenLinks (1991) Uitgangspunten van Groen Linkse politiek. [Party programme]

VVD (1991) VVD Expresse, jrg. 8. [Journal volume]

VVD (1991) Vrijheid en Democratie, nr's 1392-1401. [Journal volume]

Aalders, W. (1991) Er staat geschreven en er is geschied. [Journal article]

Aarts, Leo and Jong, Philip de (1991) Arbeidsongeschiktheid in Nederland. [Journal article]

Adema, Duco (1991) Geen evenwicht, maar variatie. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1991) Is links sociaal genoeg? [Journal article]

Akkerboom, Broer (1991) Onrechtvaardige pensioenen. [Journal article]

Albeda, W. (1991) Aan deze zijde van het Binnenhof. [Journal article]

Balkenende, J.P. (1991) Hoe verder na het Christelijk Sociaal Congres? [Journal article]

Balkenende, J.P. (1991) Reactie op het basisdocument Bedreigde verantwoordelijkheid. [Journal article]

Balkenende, J.P. and Klink, A. (1991) Groot-stedelijk besturen. [Journal article]

Becker, Frans and Kalma, Paul (1991) Het vak van de politiek. [Journal article]

Beer, Paul de (1991) Nieuwe vergezichten voor de sociaal-democratie. [Journal article]

Beer, Paul de (1991) Zelfstandige burgers. [Journal article]

Berends, Ellen and Coert, Joan and Groothuizen, Michel and Löwenhardt, John and de Ruiter, Bob (1991) Wat te doen? Een discussienotitie over het ten aanzien van de Sovjetunie te voeren beleid. [Report]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Een "damesboek" over een Grande Dame. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Heeft Van Thijn dan toch gelijk gehad? [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) Herinnering van een non-politicus. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1991) 'Publieke Gerechtigheid' : staatsleer voor een verdwenen staat. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Alles woelt hier om verandering. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Verwarde democratie. [Journal article]

Bergh, Greetje van den (1991) Zwevende leden. [Journal article]

Berkel, J.P. van (1991) Gerechtigheid voor etnische minderheden. [Journal article]

Beumer, B. (1991) De christen-democratie in Europa. [Journal article]

Beus, Jos de (1991) De gemeenschap Nederland : bleek of blakend? [Journal article]

Biggelaar, Ad van den (1991) Het sociale dilemma in het ecologiedebat. [Journal article]

Blokland, Hans (1991) Over waardeloze macht en interventiewetenschap. [Journal article]

Boer, H.A. de (1991) Ruimte scheppen voor verantwoordelijkheid. [Journal article]

Boonstra, Wim (1991) De tussenbalans : een gemiste herkansing. [Journal article]

Boot, Pieter (1991) Werk in betere banen. [Journal article]

Bordewijk, Paul (1991) Oude en nieuwe taboes rond de sociale zekerheid. [Journal article]

Bos, Wouter (1991) De verleiding van de utopie. [Journal article]

Bos, Wouter (1991) Publiek private samenwerking. [Journal article]

Bos-Beernink, B.F. (1991) Zelfstandigheid en verzorging. [Journal article]

Bovens, Th.J.F.M. (1991) Fanfare in ruste. [Journal article]

Brands, M.C. (1991) De Kadt herdrukt. [Journal article]

Breed, Kees (1991) De sturingsfilosofie van D66 : de rol van de overheid in de kennis-maatschappij. [Journal article]

Brenninkmeijer, A. (1991) Politiek en rechtspraak. [Journal article]

Brink, H. van den (1991) Waarborg van kwaliteit. Een bespreking. [Jaarboek DNPP]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Groepsgesprek geloof en cultuur. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Het klimaat is rijp voor sociale verantwoordelijkheid : de inzet van mensen voor mensen : interview met minister-president drs. R.F.M. Lubbers. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Religieuze achtergronden bij het nationaliteitenvraagstuk : interview met prof.dr. Adolf Hampel. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1991) Stem geven aan de rechten van kleine volken. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. and Klink, A. (1991) Naar een dialoog tussen de wereldgodsdiensten. [Journal article]

Brinkel, Theo (1991) De Oekraïne : het begin van de bevrijding. [Journal article]

Brinkman, H.J. (1991) Ontwikkelingssamenwerking en universiteiten. [Journal article]

Brinkman, L.C. (1991) Identiteit is niet vrijblijvend. [Journal article]

Brouwers, Adriaan (1991) Politici zijn gevangenen, geketend door de factor tijd. [Journal article]

Bruggen, J.C. van (1991) Wordt het bijzonder confessioneel onderwijs bedreigd? [Journal article]

Buruma, Ybo (1991) Het leven van een activist : Michel Foucault. [Journal article]

Cammaert, P.A.G. (1991) Christelijke vakbeweging : een sleutel tot gemeenschapszin. [Journal article]

Carp, John (1991) 'Ruimte voor architectuur' : architectuur voor de 'gewone man'? : een commentaar op de nota architectuurbeleid 'Ruimte voor architectuur'. [Journal article]

Charmant, Hans (1991) Sociaal-democratie tussen vernieuwing en ondergang. [Journal article]

Choenni, Chan (1991) Discriminatie op de arbeidsmarkt en allochtonenbeleid. [Journal article]

Cohen, M.J. (1991) Het rapport-Van Kemenade. [Journal article]

Cranenburgh, Oda van (1991) Democratisering en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Cranenburgh, Oda van (1991) Inflatie van mensenrechten. [Journal article]

Derksen, Wim (1991) Naar een nieuwe PvdA. [Journal article]

Deth, J.W. van and Leijenaar, M.H. and Wittebrood, K. (1991) Op weg naar één brede volkspartij? [Jaarboek DNPP]

Dijck, Pitou van (1991) De onzichtbare revolutie. [Journal article]

Dittrich, Z.R. (1991) De ruïne van Oost-Europa. [Journal article]

Doorewaard, M.E.M. (1991) Milieubeleid door branche-organisaties. [Journal article]

Draak, Erik den and Siegelaar, Gaston (1991) Popper en D66? : de discussie over wetenschap, politiek en ideologie. [Journal article]

Driel, Pieter van (1991) Milieubeleid en rechtvaardigheid. [Journal article]

Driel, Simon van and Martini, Constant (1991) Een nieuw elan voor de PvdA. [Journal article]

Driessen, Bart (1991) Het einde van de liberale ideologie. [Journal article]

Eppink, Derk-Jan (1991) De obsessie met staatsmacht. [Journal article]

Eskes, J.A.O. (1991) Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813 en 1848. [Jaarboek DNPP]

Extra, G. (1991) Onderwijs in de eigen taal. [Journal article]

Fokkink, Pieter and Hooghiemstra, Theo (1991) Een corrigerend besluitreferendum op initiatief van de burger : de reeds bestaande mogelijkheden. [Journal article]

Frinking, G.A.B. (1991) Het SER-advies over de kinderbijslag : een gemiste kans. [Journal article]

Gelder, Wim van and Leijnse, Frans (1991) Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid in Nederland. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) De democratische wereldrevolutie en de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Een wereldwijd programma voor de christen-democratie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Europese democratie : meer dan verschuiving van bevoegdheden. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Het belang van de provincie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Kanttekeningen bij de overheidstaak in de gezondheidszorg. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Midden Europa vanuit de christelijk-sociale traditie. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Profilering van de EVP. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1991) Provincie en pluriformiteit. [Journal article]

Gennip, P.A. van (1991) Christelijk sociale beweging op een keerpunt. [Journal article]

Gortzak, Wouter (1991) In memoriam Bertus Schaper. [Journal article]

Grashoff, Rik and Poelgeest, Maarten van (1991) Progressieve samenwerking. [Journal article]

Greven, J. (1991) De angst voor Barbara. [Journal article]

Grin, J. (1991) Geëngageerde politiek en complexe samenleving. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1991) Nederland en de overzeese rijksdelen. [Journal article]

Groothuizen, Michel (1991) Wat zij deden. [Journal article]

Grünwald, Christa (1991) Verandering in het zorgstelsel : het plan-Simons en de gevolgen. [Journal article]

Haan, P. de (1991) Een brug tussen politieke theorie en praktijk. [Journal article]

Haan, R.L. de (1991) Kerk in de omroep. [Journal article]

Haans, Walfred (1991) De kracht van de PvdA ligt juist in de ideologie. [Journal article]

Haar, Otto van de (1991) Triomf voor Stalin, tragedie voor het volk. [Journal article]

Heering, Aart (1991) PDS, quo vadis? [Journal article]

Hijmans, F.A. (1991) Een miljoen woningen, mag het ietsje minder zijn? [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1991) De overheid : een facilitair bedrijf op de markt van sociale ondernemers. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1991) Politieke besluitvorming en veranderende religiositeit. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1991) De burger tussen overheid en markt. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1991) De overheid, de elektriciteitsproduktie en het Midas-complex. [Journal article]

Hoffman, Leen (1991) Profileren. [Journal article]

Hoffman, Leen and Weggelaar, Hans (1991) Marktconforme scholing. [Journal article]

Holthoon, F.L. (1991) D66 en de liberale erfenis. Een essay. [Jaarboek DNPP]

Hoogendijk, W.C.D. (1991) De halve waarheid. [Journal article]

Hooghiemstra, Walter (1991) Politiek jongerenwerk verdient eerlijke behandeling. [Journal article]

Houten, H.J. van and Meijenfeldt, F.D. von (1991) Informatietechnologie en bestuurlijke vernieuwing. [Journal article]

Huibers, A.K. (1991) Europa en gezondheidszorg. [Journal article]

Husbands, Christopher T. (1991) Phoenix from the ashes? The recovery of the Centrumpartij '86 and the Centrumdemocraten, 1989-1991. [Jaarboek DNPP]

Idenburg, Philip (1991) De toekomst van politieke partijen : enkele bestuurlijke kanttekeningen. [Journal article]

Iersel, J.P. van (1991) Actievere Europese betrokkenheid van Kamer noodzakelijk. [Journal article]

Ippel, Pieter (1991) Recht halen, recht handhaven. [Journal article]

Jansen, Marc (1991) Geschiedenis van de Russische sociaal-democratie. [Journal article]

Jansen, Oswald (1991) Staatsrechtelijke vernieuwing en het toetsingsverbod. [Journal article]

Jansen, Th. (1991) Solidariteit met het Oosten. [Journal article]

Janssen, Raf (1991) Armoede, milieu en sociale gerechtigheid. [Journal article]

Jeurissen, Ronald (1991) De actualiteit van katholiek sociaal denken. [Journal article]

Jong, Arie de (1991) Mag alleen de naam PvdA blijven? [Journal article]

Jong (Ozn), K. de (1991) Hoe nu verder met het confessioneel onderwijs. [Journal article]

Jonker, Robert Jan (1991) Sociale vernieuwing en duurzame ontwikkeling : een noodzakelijke betrekking. [Journal article]

Jurgens, Erik (1991) Naar een Duas Politica. [Journal article]

Jurgens, Erik (1991) Sociaal-democraten en het recht. [Journal article]

Kalma, Paul (1991) An of Wim? [Journal article]

Kalsbeek, Ella (1991) Effectieve rechtshandhaving. [Journal article]

Kapil, Manda (1991) Anders denken over ouder worden. [Journal article]

Kapteyn, Paul (1991) De "VS van Europa" : een ideaal in de politiek. [Journal article]

Karreman, Maviye (1991) Allochtone kinderen in het onderwijs. [Journal article]

Kastelein, M. (1991) Worsteling over armoede en participatie. [Journal article]

Keuzenkamp, Hugo A. (1991) Sociaal-democratische economie : van centralisme naar marktsocialisme. [Journal article]

Kimman, E.J.J. (1991) Christelijk-Sociaal Denken. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1991) De overheid geeft : de overheid neemt. [Journal article]

Kimman S.J., E.J.J.M. (1991) Geloof en gerechtigheid. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1991) Een electorale doorbraak. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen, Marian (1991) Over cultuur, macht en politiek. [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1991) Christelijke tolerantie en P.C. Hooftprijs. [Journal article]

Klop, C.J. (1991) "Hij sprak niet zoveel over zijn geloof, hij handelde ernaar". [Journal article]

Klop, C.J. (1991) Moraliseren over burgerschap. [Journal article]

Knoop, J. van der and Lucardie, Paul and Schuur, W.H. van and Voerman, Gerrit (1991) De ideologische vormgevers van GroenLinks. Voorlopig verslag van een enquête onder de leden van het congres van GroenLinks op 13 en 14 december 1991. [Jaarboek DNPP]

Kohnstamm, Jacob and Rodenburg, Gerdine (1991) Politiek en recht bij de Golfoorlog. [Journal article]

Kommer, Max (1991) Een maat voor beschaving? [Journal article]

Koopman, Joop (1991) Plattelandscoöperaties in Tanzania. [Journal article]

Kraaijeveld-Wouters, J.G. (1991) Vernieuwing binnenlands bestuur. [Journal article]

Kuitert, H.M. (1991) Prenatale diagnostiek als persoonlijk en politiek probleem. [Journal article]

Kupferschmidt, U.M. (1991) De Russen komen ... : gevolgen voor de Israëlische politiek. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1991) Deregulering : het kan niet : het moet wel. [Journal article]

Lowe, John and Vries, Christiaan de (1991) Vraaggesprek met Dick Tommel. [Journal article]

Lucardie, Paul and Nieboer, Marjolein and Noomen, Ida (1991) Kroniek 1991. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1991. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie - Het verhaal van een pragmatische partij. [Varia]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie : het verhaal van een pragmatische partij. [Journal article]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1991) Worstelen met ideologie: Het verhaal van een pragmatische partij. [Journal article]

Löwenhardt, John (1991) Het koppetje van Gorbatsjov. [Journal article]

Maarseveen, H. van (1991) Zijlicht op de wetgeving. [Journal article]

Maertens, P. (1991) Christen-democraten en conservatieven. [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1991) D66 : gebakken lucht of Haagse bluf? [Journal article]

Manenschijn, Gerrit (1991) Naar een progressieve volkspartij. [Journal article]

Maneschijn, Gerrit (1991) Sociale kleinzerigheid. [Journal article]

Meer, J.H.B. van der (1991) Verbod op euthanasie niet gewenst. [Journal article]

Meijer, Wim (1991) De PvdA na de Statenverkiezingen : de laatste kans? [Journal article]

Meijers, H. (1991) Schengen, een democratische blokkade. [Journal article]

Meijknecht, P.A.M. (1991) Privatisering in Polen. [Journal article]

Mennes, L.B.M. (1991) Relevante ontwikkelingen in de wereldeconomie voor de ontwikkelingslanden. [Journal article]

Menzel, Maarten (1991) Visies van experts op de ecologische kwestie. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1991) Bij Konrád. [Journal article]

Mierlo, Hans van (1991) Verandering in de economisch orde. [Journal article]

Nieboer, Marjolein and Lucardie, Paul (1991) 'Aanschuren tegen het CDA' of aansluiten bij klein links? De geschiedenis van de Evangelische Volkspartij. [Jaarboek DNPP]

Nieuwenhuijsen, Pieter (1991) Het politieke handwerk. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Pieter (1991) Verkiezingen bij voorbaat prijsgegeven. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Pieter (1991) Verkiezingen zonder machtsvraag. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1991) Angst voor succes? [Journal article]

Nuyl, Piet te (1991) Naar een publieke omroep. [Journal article]

Opschoor, Hans (1991) Naar een duurzaam en rechtvaardig milieugebruik. [Journal article]

Paridon, C.W.A.M. van (1991) Duitsland in Europa. [Journal article]

Pols, J. (1991) Zelfbeschikkingsrecht van psychiatrische patiënten. [Journal article]

Post, D. (1991) Ongelijke kansen op gezondheid. [Journal article]

Postma, A. (1991) Wettelijke bescherming van het Nederlands. [Journal article]

Putten, Jan van (1991) Waarom moet het beter? : antwoord aan Thijs Wöltgens. [Journal article]

Ribberink, Anneke (1991) Nieuw overzicht van de eerste feministische golf. [Journal article]

Rozemond, S. (1991) PvdA en herstel van vrede en veiligheid. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Autonomie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) De noodzaak van een verbod op euthanasie. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Wel in het gevecht, niet op het schavot. [Journal article]

Rutenfrans, Chris (1991) Zelfbeschikkingsrecht willekeurig gebruikt. [Journal article]

Santema, M. (1991) De retoriek van de reactie. [Journal article]

Sap, J.W. (1991) De bevordering van universele mensenrechten. [Journal article]

Schalkwijk, Hans (1991) Kanttekeningen bij de Vinex. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) De verzuring van de marathonloper. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Een mager manifest. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Het conservatieve visioen van Solzjenitsyn. [Journal article]

Scheffer, Paul (1991) Saaiheid als utopie : de omfloerste essays van György Konräd. [Journal article]

Scholten, W.F. (1991) Ervaringen van christelijke leden van de PvdA. [Journal article]

Schoot, Jeroen (1991) De veranderende rol van politieke partijen. [Journal article]

Soeteman, A. (1991) DNA als bewijsmiddel. [Journal article]

Soetenhorst-de Savornin Lohman, Jacquelien (1991) Kwaliteit van de dienstverlening : de armslag van de frontliniewerkers. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1991) Een verfrissende visie. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) De Kadts Sorel. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) Na het liberalisme? [Journal article]

Stokkom, Bas van (1991) Ruimte voor ongehoorzaamheid. [Journal article]

Strop-Von Meijenfeldt, T.L.E. (1991) Haïti : uitdagingen voor de jonge democratie. [Journal article]

Swaan, Abram de (1991) De macht van het midden en de onmacht van de staat : een politieke familieroman. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1991) Euthanasie : recht en praktijk. [Journal article]

Trappenburg, M.J. (1991) Nozick's minimale staat. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) De alternatieven van Offe. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Nog meer subsidiëring van politieke partijen? [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Over politiek en bestuur. [Journal article]

Tromp, Bart (1991) Voorbeeldige politieke autobiografie. [Journal article]

Tromp, Greetje (1991) De beste ideeën en de beste mensen. [Journal article]

Varkevisser, Allan (1991) Een overtollig mens. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) De andere ervaring : over bureaucratie en politiek, een gesprek met Paul Kuypers. [Journal article]

Varkevisser, Allan and Vries, Christiaan de (1991) Voorbij de dialoog van doven : een gesprek met Jan Glastra van Loon. [Journal article]

Veen, Romke van der (1991) De verharding van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Veldhuizen, A. van and Meer, J.H.B. van der (1991) Kiesstelsel. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) De staat verdrukt, de wet is logen. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Enzensberger op de terugtocht. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Ex oriente lux. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Kaïn of zondebok. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Philips, een weifelende olifant : Philips en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Verrips, Ger (1991) Weinig weerwoord, koppig doorgaan : over Karel van het Reve. [Journal article]

Verwey-Jonker, Hilda (1991) Een sociaal-democratisch minderhedenbeleid. [Journal article]

Visscher, Gerard (1991) Is het kiesstelsel aan verandering toe? [Journal article]

Voerman, Gerrit (1991) Collectie EVP. Plaatsingslijst van het archief van de Evangelische Volkspartij. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1991) Partijfusies in Nederland. Een verkennend seismologisch onderzoek. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1991) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Vollebergh, Herman (1991) Een milieu-verantwoorde technologische ontwikkeling. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Omtrent gezondheid en ziekte : aantekeningen ten behoeve van een culturele probleemstelling. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de ruimte. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de ruimte. [Journal article]

Vries, Christiaan de (1991) Orde in de schaarste. [Journal article]

Vries, Ien de (1991) Oude wijn in nieuwe zakken en nog meer problemen rond ongeval en ziekte. [Journal article]

Vries, Len de (1991) De onnodige uitsluiting. [Journal article]

Wissen, G.J.M. van (1991) Publieke gerechtigheid, de ideologie van het CDA verwoord. [Journal article]

Witsen, Jenno (1991) Pleidooi voor een responsieve bestuurderscultuur. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Deetman, Thorbecke en Marx. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Een oorlog verklaren die men niet ziet. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) En de boer hij calculeerde voort. [Journal article]

Witteveen, Willem (1991) Naar een Trias Politica. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1991) Het gelijk van Kaland. [Journal article]

Wolffensperger, Gerrit Jan (1991) D66 en de commissie Deetman. [Journal article]

Wöltgens, Thijs (1991) De Partij van de Arbeid in de jaren negentig. [Journal article]

This list was generated on Sat May 21 11:42:45 2022 CEST.