Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1989

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 305.

Party programme

Vrouwenpartij (1989) De vrouwenpartij wil: Beleidsprogramma 1989/1990. [Party programme]

SGP (1989) Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Party programme]

Policy programme

VVD, JOVD (1989) Politiek Kern Programma 1990-1994. [Policy programme]

D66 (1989) Politiek programma van de Jonge Democraten (concept). [Policy programme]

Congress documents

D66 (1989) 48e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1989) 49e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 79e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 80e Algemene Vergadering (42e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1989) 81e Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 82e Algemene Vergadering. [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (1989) Aanwinstenlijst 1989. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1989) Auteurs. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1989) Inhoud. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1989) Jaarverslag DNPP 1989. [Jaarboek DNPP]

Anker, H. and Oppenhuis, E. (1989) De breker betaalt. De kabinetscrisis van 2 mei 1989. [Jaarboek DNPP]

Brinkman, M. and Freriks, B. and Voerman, G. (1989) Klein links en de nieuwe sociale bewegingen. [Jaarboek DNPP]

Hillebrand, R. and Zielonka-Goei, M.L. (1989) In het belang van de partij. Lidmaatschap en participatie. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1989) De arme VVD. Partijfinanciën in historisch perspectief. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul (1989) Politici in de periferie. Een verkennend onderzoek naar partijen aan de rand van het politiek systeem. [Jaarboek DNPP]

Lucardie, Paul and Voerman, Gerrit (1989) Kroniek 1989. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1989. [Jaarboek DNPP]

Niemöller, B. and Eijk, C. van der (1989) Partij en kiezer. Herwaardering van een relatie. [Jaarboek DNPP]

Tilburg, M.F.J. van and Tops, P.W. (1989) Partijen en lijsten in Nederlandse gemeenten (1946-1986). [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1989) DS'70 in de bestanden van het DNPP. Overzicht van het archief- en documentatiemateriaal betreffende de politieke partij Democratisch Socialisten '70. [Jaarboek DNPP]

Voerman, Gerrit (1989) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Annual report

VVD (1989) 42ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

CDA (1989) Jaarverslag CDA 1989. [Annual report]

DNPP (1989) Jaarverslag DNPP 1989. [Annual report]

VVD, JOVD (1989) Jaarverslag JOVD 1989. [Annual report]

PvdA (1989) Organisatorisch en financieel verslag 1988-1989. [Annual report]

Statuten en Reglementen

VVD, JOVD (1989) Landelijke statuten en Huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

CPN (1989) Ontwerp-statuten en Ontwerp huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

De Groenen (1989) Statuten. [Statuten en Reglementen]

SGP (1989) Statuten en Algemeen Reglement. [Statuten en Reglementen]

RPF (1989) Statuten. Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Report

Jansen, F.L. (1989) Werk maken is werk willen maken. [Report]

Jonker, Robert Jan and van der Hoeven, Erik (1989) Energiebeleid na het NMP. [Report]

CDA (1989) Bestuurlijke vernieuwing in de verantwoordelijke samenleving. [Report]

VVD, JOVD (1989) Mikken op het midden. [Report]

Aquina, H.J. and Docters van Leeuwen, A.W.H. and van Gils, M.R. and Glastra van Loon, J.F. and van Hoesel, P.H.M. and van der Hoeven, D.A. and Jeekel, J.F. and Klijnsma, M.H. and Langenberg, P.J. and Lubberdink, H.G. and Scheltema, M. and Vis, J.J. (1989) Ambtenaar en politicus: Twee handen aan het stuur van de samenleving? [Report]

Haan, H. de and Bos, W.J. and Derkx, Th. and Hordijk, A. and Kruyswijk, A. and Meer, A.J. van der and Mooi, R.J. and Ruller, H. van and Rijck van de Gracht, E.J. de and Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. and Brinkel, Th.B.F.M. and Aarts, H.B.J. and Penders, J.J.M. (1989) Zuid Afrika: Mensenrechten en buitenlands beleid. [Report]

Oostlander, A.M. and van Bruggen, J.C. and Frederix, M. and Jansen, G.A.J. and de Jong Ozn., K. and Jongma-Roelants, C.W.M. and van Lieshout, W.C.M. and Postma, A. and van Rijn, P. and Schram, Y. and Verheij, G. and Klink, A. and de Boer, M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Report]

Zijlstra, J. and Beumer, B. and Boorsma, P.B. and Gerritse, G. and Geus, P.B.R. de and Hirsch Ballin, E.M.H. and Liemt, H.B. van and Mennes, L.B.M. and Meulen, H. van der and Muiswinkel, L.F. and Sickinghe, F.O.J. and Wijffels, H.H.F. and Balkenende, J.P. (1989) Economische groei; een christen-democratische beschouwing. [Report]

Journal article

CDA (1989) Politiek vanuit diepe overtuiging. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1989) Economische groei als voorwaarde voor milieubehoud. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1989) Socialistische belastingpolitiek. [Journal article]

Barning, Ton (1989) De Europese dilemma's van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Becker, Frans (1989) Politieke geneeskunst. [Journal article]

Beer, Paul de (1989) Onwil of onvermogen? [Journal article]

Beeten, R.H. van de (1989) Nederlanders in Zuidafrikaanse militaire dienst. [Journal article]

Berg, J. van den (1989) Bij het overlijden van de HRWB. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Een formatie te winnen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Ministeriële verantwoordelijkheid: "De zweepslag voor de ambtelijke dienst". [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Vanuit Abraham Kuypers studeerkamer. [Journal article]

Bergh, E. van den (1989) Opmerkelijke omslag in het CDA-Zuid Afrikabeleid. [Journal article]

Bertens, J.W. (1989) Het effect van 'Europa' op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Beuningen, Frank van (1989) Het laatste fluitsignaal dat nooit komt. [Journal article]

Blei, K. (1989) Conciliair proces : de kerken en de milieuproblematiek. [Journal article]

Bleich, Anet (1989) Wordt Europa één groot Italië? [Journal article]

Blok, K. and Boer, J.A. de (1989) Het nationaal milieubeleidsplan : een ezel stoot zich in 't gemeen .... [Journal article]

Blokland, Hans (1989) Vrijheid en gelijkheid : De inzichten van Richard Norman. [Journal article]

Bochove, A. van (1989) Geen applaus voor democraten? [Journal article]

Boef-Van der Meulen, Suus (1989) De bedrijvige school : een nieuwe visie? [Journal article]

Boiten, R.G.H. (1989) Pluriformiteit en de C van het CDA. [Journal article]

Boogerd-Quaak, J.L.A. (1989) Kernenergie. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) D66 in de regering : niet makkelijk, wel nodig. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) De burger moet er in geloven. [Journal article]

Breedveld, Willem (1989) Joop den Uyl, zijn kabinet - en waarom het niet werd voortgezet. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (1989) Het beschavingsideaal van Abram de Swaan. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Absolute macht is uit de gratie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Het Verenigd Europa en de nationale staat. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1989) Milieubeleid in Europees perspectief. [Journal article]

Brinkman, Maarten (1989) De visie van een reformist. [Journal article]

Brugman, A.W.M. (1989) De positie van de gemeente tussen rijk en burger. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1989) Naar een Europeanisering van het buitenlands beleid. [Journal article]

Cliteur, Paul (1989) Revolutie en de wortels van de christen-democratie. [Journal article]

Dam, F. van (1989) Het konijn van dr. Hoebink. [Journal article]

Day, Alan (1989) Nog is Labour niet verloren. [Journal article]

Deetman, W.J. (1989) Verantwoordelijkheden van overheid, burgers en middenveld beter verdeeld. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1989) De aarde spreekt. [Journal article]

Dona, Hans (1989) Sociaal-democratische gemeentepolitiek. [Journal article]

Donner, A.M. (1989) De ideeën der Franse Revolutie. [Journal article]

Drees, W. (1989) De kwaliteit van ministeriële besluitvorming. [Journal article]

Duyvensz, P. and Dijk, H. van and Nieuwburg, J. van (1989) De stroomvoorziening gestroomlijnd : neo-corporatisme in de energiesector. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1989) Verdeling van macht. [Journal article]

Elzinga, D.J. and Helden, G.J. van (1989) Overheidsbedrijven en overheidsdeelnemingen in provincie en gemeenten. [Journal article]

Engwirda, Maarten (1989) De stand van zaken m.b.t. het financieel beheer bij de Rijksoverheid. [Journal article]

Evenhuis-van Essen, C.H. and Smallenbroek, J.C.J. (1989) Kinderen en het arbeidspatroon van vrouwen. [Journal article]

Fijn van Draat, Coosje and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Terlouw : D66 kan veel harder en interessanter oppositie voeren wanneer de Partij van de Arbeid in de regering zit. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Derde Wereld, milieu en vrede. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de jaren negentig. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Revolutie en democratie. [Journal article]

Gerrits, A.W.M. (1989) Hoe 'beheersbaar' is de perestrojka? [Journal article]

Gier, Erik de (1989) Voortgang zonder samenhang? [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1989) Een humanistische visie op natuur en milieu. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) CDS, kennismaking met een mogelijke partner. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) Hoe warm wordt het en wat doen we daar aan. [Journal article]

Graaf, Leo de (1989) De collectieve sector : tijd voor rehabilitatie. [Journal article]

Grin, J. (1989) De verantwoordelijke samenleving in een technocratisch tijdperk. [Journal article]

Groenman, Louise (1989) Naar economische zelfstandigheid voor iedereen. [Journal article]

Groenveld, K. (1989) Arie Oostlander wordt nu echt politicus. [Journal article]

Haan, P. de (1989) Landbouw- en milieubeleid in een christen-democratisch perspectief. [Journal article]

Hart, C. de (1989) Nogmaals : de bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten. [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Het fascisme en de vernieuwing van het socialisme : de SDAP in de jaren dertig. [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Politieke of ideologische vernieuwing? [Journal article]

Heerikhuizen, Bart van (1989) Niet voor eigen parochie. [Journal article]

Heering, Aart (1989) De metamorfose van de PSI. [Journal article]

Heering, Aart (1989) Een vergeten jubileum : honderd jaar Internationale. [Journal article]

Hemert, M.C. van (1989) Aspecten van armoede. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1989) Organisatie en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1989) Het Koninkrijk in de Caribische Zee. [Journal article]

Hoefnagel, H.J.M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Journal article]

Hoekema, Jan and Jeekel, Hans (1989) Interview met Laurens Jan Brinkhorst : ik heb grote twijfels over de rol van D66 in een CDA-PvdA-coalitie. [Journal article]

Hoekema, Jan and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met Hans van Mierlo : het moet blijken dat we gewenst zijn als coalitiepartner ik denk aan twee ministers in het kabinet. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) CDA en D66 : een paar apart. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) Tegen de verheerlijking van het openbaar vervoer. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1989) Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hordijk, A. (1989) Zuidafrikaanse arbeidsverhoudingen op de tweesprong. [Journal article]

Huibers, A.K. (1989) Gen-ethica : tijd voor een brede en diepgaande discussie. [Journal article]

Huitzing, An (1989) 'Profijt van de overheid' : wie profiteert er eigenlijk? [Journal article]

Hupkes, Sander (1989) Het sterk verwaterende socialisme. [Journal article]

Jansen, Th. (1989) De inzet voor de beginselen van de christen-democratie. [Journal article]

Janssen, Jos (1989) De toekomstige ontwikkeling van individualisering. [Journal article]

Jeekel, Hans (1989) De verkiezingsuitslag in perspectief. [Journal article]

Jeekel, Hans and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Glastra van Loon : ik zou er niet over piekeren vertrouwelijke mededelingen aan een fractie te verstrekken. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1989) Analyse van een verkiezingsoverwinning. [Journal article]

Jonker, E. (1989) Een halve eeuw heroriëntatie : vijftig jaar 'Socialisme en Democratie'. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Het einde van het Fordisme. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Karl Mannheim. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Niet bij 'dynamiek' alleen : D66 tussen 2000 en 2001. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1989) Politiek als program. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Links bezuinigen. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Ongelijkheid van inkomens 1959-1989. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1989) De vertellingen van mijnheer Peschar. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1989) Het effect van de Franse Revolutie op de katholieke kerk. [Journal article]

Klijn, W.C.M. (1989) Goed spreken over euthanasie. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) De strijd voor een moderne en rationele bestuurlijke organisatie. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Een diepe ideologische kloof. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Gemorrel aan de oorsprong : kunstmatige bevruchting en draagmoederschap. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Jeekel, Hans (1989) D66 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met H. Zeevalking : alle politiek is machtspolitiek. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1989) Van crisismanagement naar strategie. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De cultuur van de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De kunst van het compromis. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) "Over sociale vernieuwing". [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de eerste vijftien jaar. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de jaren zestig en daarna. [Journal article]

Koedijk, Paul (1989) Den Uyl bij Vrij Nederland : een impressie. [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1989) Tobben met de erfenis. [Journal article]

Koole, Wibo (1989) De weg is deel van het doel. [Journal article]

Kossmann, E.H. (1989) Op zoek naar continuïteit : de Jaarboeken voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Kremer, Frits (1989) Van plansocialist tot anti-ideoloog : Den Uyl in de jaren vijftig. [Journal article]

Krol, B. (1989) Landbouw en milieu. Geen debâcle, een mirakel? [Journal article]

Kuiper, G. (1989) Kan de samenleving zorgzaam zijn? [Journal article]

Kwaadsteniet, W. de (1989) Nederlandse Antillen, Aruba, Nederland. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1989) De positie van de lagere overheid. [Journal article]

Lange, J. de (1989) Bestuur in agglomeraties. [Journal article]

Langeveld, H.M. (1989) Bevolkingspolitiek. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Bij een afscheid. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Intermediaire organisaties, een dilemma bij de deregulering. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian (1989) De weg naar democratisering : botsende belangen en goede bedoelingen. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Ineke Lambers : D66 moet weer een katalysatorfunctie krijgen. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1989) Hoe nu verder? [Journal article]

Maas, P.F. (1989) Veertig jaar liberalisme in geschriften. [Journal article]

Manenschijn, G. (1989) Verantwoordelijkheid. [Journal article]

Manning, A.F. (1989) Katholieke Nederlanders en de democratie. [Journal article]

Martens, M.J.T. (1989) Omgaan met ouderen. [Journal article]

Mulder, Bertus (1989) Willem Banning : volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Nijenhuis, E.E. (1989) Christelijk-ethische visie op mens en natuur. [Journal article]

Niphuis-Nell, Marry (1989) Demografische ontwikkelingen in Europa : wat hebben vrouwen ermee te maken? [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Alternatieven voor een immorele economie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Een Instituut als het onze. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Europese risico's. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Het gezin en de goede bedoelingen van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) In de keuken van de buren : links en rechts over de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Tussen familie-album en kompas : hoofdlijnen van het Europees program. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Vragen aan D66. [Journal article]

Opschoor, Hans (1989) Pleidooi voor een ecocentrische politiek. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1989) Impliciete visies op natuur en milieu. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1989) Vrouwenbeweging en pronatalisme. [Journal article]

Papini, R. (1989) Christen-democratie of Volkspartij? Een vals dilemma. [Journal article]

Pels, Dick (1989) Den Uyl als denker : een erfenis in fragmenten. [Journal article]

Peper, Bram (1989) Gelijk hebben en gelijk krijgen : Bart Tromp, de sociologie en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Een veteraan over de 'oude beweging'. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Hoe persoonlijk is het politieke? [Journal article]

Peschar, J.L. (1989) Hoe vertellen we het meneer Van Kemenade? Over onderwijs en verdelingsvraagstukken. [Journal article]

Peters, J.M. (1989) Europa na 1992 : een reus op lemen voeten? [Journal article]

Peters, Jit (1989) Decentralisatie : motieven en consequenties. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1989) "1992" en de culturele identiteit. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1989) Tien jaar van voorspoed en ongeluk : Mrs. Thatcher en de Britse economie. [Journal article]

Polman, Han (1989) Hoe democratisch zijn zelfstandige bestuursorganen. [Journal article]

Post, D. (1989) Euthanasie bespreekbaar? [Journal article]

Priemus, Hugo (1989) Naar een investerende overheid. [Journal article]

Puchinger, G. (1989) Groen van Prinsterer, aangestoken door de Franse Revolutie. [Journal article]

Rehwinkel, Peter (1989) De Quay en de leer van de 'uiterste noodzaak'. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) CDA-visie op economische groei. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) Oostenrijk en de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Roemjantsev, Oleg (1989) Over de autoritaire modernisering en het sociaal-democratische alternatief. [Journal article]

Ronde, L. (1989) Is duurzame ontwikkeling onze gemeenschappelijke toekomst? [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Cultuurspreiding. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Nederland als deelstaat. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Viehoff, Phili (1989) Japan : land van eeuwigdurend conservatisme. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Het CDA als organisatie. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Nederlandse Antillen en Verenigde Naties. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Afscheid van de verzuilde sociaal-democratie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Het permanente symposium en het eeuwfeest. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1989) Taak van de kerken inzake mensenrechten. [Journal article]

Schippers, Fred (1989) Armoedebestrijding en de Algemene Bijstandswet. [Journal article]

Schouten, Peter (1989) Het openbaar vervoer heeft niet-verheerlijkende klanten nodig! [Journal article]

Schrijver, Nico (1989) Kiezen voor kwaliteit, ook in het Noord-Zuidbeleid. [Journal article]

Simons, J.G.W. (1989) Milieu, verkeer en vervoer goed te zamen : dat is de kunst! [Journal article]

Smeets, H.M.A.G. (1989) WRR-advies 'Allochtonenbeleid' : bruikbaar, maar onevenwichtig. [Journal article]

Smeets, Hubert (1989) De verlossing van Joris en andere verhalen. [Journal article]

Smithijsen, Cas (1989) Boekman's heldere visie. [Journal article]

Sonneveld, J. (1989) Landbouwbeleid in de EG. [Journal article]

Stamhuis, E.F. (1989) De strafbeslissing tussen twee vuren. [Journal article]

Sterks, C.G.M. (1989) Toekomstige tekorten. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1989) Citoyen versus consument : de mogelijkheden van een republikeinse politiek. [Journal article]

Streek, H. van de and Quak, M. (1989) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1989) Grenzen verleggen. [Journal article]

Theeuwes, Jules (1989) De arbeidsmarkt nu en in de toekomst. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1989) De verleiding te groot. [Journal article]

Tromp, B. (1989) De droevige onbuigzaamheid van het Nederlandse partijstelsel. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Grondpolitiek. [Journal article]

Verkuyl, J. (1989) Van "Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen" tot "Universal Declaration of Human Rights". [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Inkeer en afkeer bij Sebastian Haffner. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Sloveense lente. [Journal article]

Verschuer, O.W.A. (1989) De betekenis van de grondslag van het CDA in deze tijd. [Journal article]

Vught, F.A. van (1989) Overheid en hoger onderwijs. [Journal article]

Weerd, Rente de (1989) Een ander Oost-Europabeleid gewenst. [Journal article]

Wellenstein, E.H. (1989) Europese veiligheidsidentiteit. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (1989) Natuur en milieu in een verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1989) De herdenkingscultus rond Drees. [Journal article]

Witteveen, Tobias (1989) Leidt meer personeel tot een beter parlement? [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1989) Euthanasie bespreekbaar. [Journal article]

Journal volume

PPR (1989) De Jonge Radikalen Krant. [Journal volume]

PvdA (1989) De Toekomst, jrg. 2. [Journal volume]

D66, JD (1989) Demo, jrg. 6. [Journal volume]

PPR (1989) Radikale notities, jrg. 7. [Journal volume]

PPR (1989) Radikalenkrant, jrg. 22. [Journal volume]

PvdA (1989) Voorwaarts, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1989) CDA actueel / CD/Actueel, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1989) CDA krant, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (1989) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 9. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) De Driemaster, jrg. 41. [Journal volume]

GroenLinks (1989) De Helling, jrg. 2. [Journal volume]

SP (1989) De Tribune, jrg. 25. [Journal volume]

D66 (1989) Democraat, jrg. 22. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

D66 (1989) Idee '66, jrg. 10. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) LEF, jrg. 7. [Journal volume]

VVD (1989) Liberaal Reveil, jrg. 30. [Journal volume]

CPN (1989) Politiek en Cultuur, jrg. 49. [Journal volume]

PvdA (1989) Socialisme en Democratie, jrg. 46. [Journal volume]

VVD (1989) Vrijheid en Democratie, nr's 1372-1381. [Journal volume]

Election platform

AWP (1989) Programma. [Election platform]

Partij Democratisch Socialisten (1989) Alternatief '89: Het roer moet om. [Election platform]

SGP (1989) Bij leven en welzijn: Beleid naar Woord en Wet. [Election platform]

CD (1989) Concept partij-programma. [Election platform]

Bejaarden Centraal (1989) De eigen stem van ouderen. [Election platform]

VVD (1989) Een Europa van vrije en bewuste burgers. [Election platform]

PPR (1989) Een Kwestie van Beschaving: Pleidooi voor een Ecologische Democratie. [Election platform]

VVD (1989) Een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht. [Election platform]

D66 (1989) Een schoon land, een helder bestuur. [Election platform]

ELDR (1989) Euro Election Manifesto 1989: A Europe of Free and Caring Citizens. [Election platform]

SGP; GPV; RPF (1989) Euromanifest. [Election platform]

RPF (1989) Europa: Samen, maar niet één! [Election platform]

D66 (1989) Europees Verkiezingsprogramma 1989-1994. [Election platform]

De Groenen; Europese Groenen (1989) Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Groenen voor de verkiezingen van 1989. [Election platform]

RPF (1989) Geroepen tot Gerechtigheid. [Election platform]

VCN (1989) Houdt het op rood. [Election platform]

CDA; Europese Volkspartij (1989) In het hart van de Europese samenleving. [Election platform]

PvdA (1989) Kiezen voor kwaliteit. [Election platform]

Regenboog (1989) Kleurrrijk & kritisch. [Election platform]

GPV (1989) Leven, nu en straks. [Election platform]

De Groenen (1989) Liever leven. [Election platform]

AWP (1989) Maak er ècht werk van. [Election platform]

PES (1989) Manifest: Für ein geeintes, wirtschaftlich starkes und solidarisches Europa. [Election platform]

SGP (1989) Nederland, let op uw zaak. [Election platform]

CD (1989) Ons 10 puntenprogramma. [Election platform]

EVP (1989) Op heel de aarde: vrede door gerechtigheid. [Election platform]

Milieu-Defensie-Partij (1989) Partij-Programma in kort bestek. [Election platform]

SAP (1989) Presenteer de rijken de rekening. [Election platform]

Realisten Nederland (1989) Programma 1989. [Election platform]

IDE (1989) Project voor Europa. [Election platform]

VMP (1989) Samenvatting partijprogramma 1989. [Election platform]

Staatkundige Federatie (1989) Samenwerkingsprogramma. [Election platform]

HP (1989) Stem dat, wat de toekomst in zich draagt. [Election platform]

CDA (1989) Verantwoord voortbouwen. [Election platform]

GroenLinks (1989) Verder Kijken. [Election platform]

PPvO (1989) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

God met ons (1989) Verkiezingsprogramma Europees Parlement. [Election platform]

GAP (1989) [Verkiezingsprogramma]. [Election platform]

SP (1989) Voor een schone politiek. Aktieprogramma. [Election platform]

CP'86 (1989) Voor een veilig en leefbaar Nederland! [Election platform]

HDL (1989) Voorlopig Partijprogramma. [Election platform]

GPV (1989) Vrij koninkrijk in Europa. [Election platform]

Vrouwenpartij (1989) Vrouwen kiezen voor zichzelf. [Election platform]

SP (1989) Zeg NEE tegen deze EG! [Election platform]

PvdA (1989) 'n Rechtvaardige samenleving in een schoner Europa. [Election platform]

Boek

Koole, Ruud (1989) Van Bastille tot Binnenhof: De Franse revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen. [Boek]

Varia

no party (1989) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1989. [Varia]

VVD, JOVD (1989) Motie liberale partijvorming. [Varia]

VVD, JOVD (1989) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1990-1994. [Varia]

De Jonge, Ingrid and Van den Biggelaar, Ingrid (1989) Ingezonden brief in Driemaster. [Varia]

This list was generated on Sun Sep 24 05:23:27 2023 CEST.