Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 272.

AWP

AWP (1989) Maak er ècht werk van. [Election platform]

Bejaarden Centraal

Bejaarden Centraal (1989) De eigen stem van ouderen. [Election platform]

CD

CD (1989) Concept partij-programma. [Election platform]

CD (1989) Ons 10 puntenprogramma. [Election platform]

CDA

CDA (1989) Politiek vanuit diepe overtuiging. [Journal article]

CDA (1989) Bestuurlijke vernieuwing in de verantwoordelijke samenleving. [Report]

CDA (1989) CD/Actueel, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1989) CDA Krant, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (1989) Christen Democratische Verkenningen. [Journal volume]

CDA (1989) Jaarverslag CDA 1989. [Annual report]

CDA (1989) Verantwoord voortbouwen. [Election platform]

Beeten, R.H. van de (1989) Nederlanders in Zuidafrikaanse militaire dienst. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Vanuit Abraham Kuypers studeerkamer. [Journal article]

Bergh, E. van den (1989) Opmerkelijke omslag in het CDA-Zuid Afrikabeleid. [Journal article]

Blei, K. (1989) Conciliair proces : de kerken en de milieuproblematiek. [Journal article]

Blok, K. and Boer, J.A. de (1989) Het nationaal milieubeleidsplan : een ezel stoot zich in 't gemeen .... [Journal article]

Bochove, A. van (1989) Geen applaus voor democraten? [Journal article]

Boiten, R.G.H. (1989) Pluriformiteit en de C van het CDA. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Absolute macht is uit de gratie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Het Verenigd Europa en de nationale staat. [Journal article]

Deetman, W.J. (1989) Verantwoordelijkheden van overheid, burgers en middenveld beter verdeeld. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1989) De aarde spreekt. [Journal article]

Donner, A.M. (1989) De ideeën der Franse Revolutie. [Journal article]

Evenhuis-van Essen, C.H. and Smallenbroek, J.C.J. (1989) Kinderen en het arbeidspatroon van vrouwen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Derde Wereld, milieu en vrede. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de jaren negentig. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Revolutie en democratie. [Journal article]

Grin, J. (1989) De verantwoordelijke samenleving in een technocratisch tijdperk. [Journal article]

Groenveld, K. (1989) Arie Oostlander wordt nu echt politicus. [Journal article]

Haan, P. de (1989) Landbouw- en milieubeleid in een christen-democratisch perspectief. [Journal article]

Hart, C. de (1989) Nogmaals : de bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten. [Journal article]

Hemert, M.C. van (1989) Aspecten van armoede. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1989) Organisatie en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1989) Het Koninkrijk in de Caribische Zee. [Journal article]

Hoefnagel, H.J.M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1989) Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hordijk, A. (1989) Zuidafrikaanse arbeidsverhoudingen op de tweesprong. [Journal article]

Huibers, A.K. (1989) Gen-ethica : tijd voor een brede en diepgaande discussie. [Journal article]

Jansen, Th. (1989) De inzet voor de beginselen van de christen-democratie. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1989) Het effect van de Franse Revolutie op de katholieke kerk. [Journal article]

Klijn, W.C.M. (1989) Goed spreken over euthanasie. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De cultuur van de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De kunst van het compromis. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) "Over sociale vernieuwing". [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1989) Tobben met de erfenis. [Journal article]

Krol, B. (1989) Landbouw en milieu. Geen debâcle, een mirakel? [Journal article]

Kuiper, G. (1989) Kan de samenleving zorgzaam zijn? [Journal article]

Kwaadsteniet, W. de (1989) Nederlandse Antillen, Aruba, Nederland. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Bij een afscheid. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Intermediaire organisaties, een dilemma bij de deregulering. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1989) Hoe nu verder? [Journal article]

Manning, A.F. (1989) Katholieke Nederlanders en de democratie. [Journal article]

Martens, M.J.T. (1989) Omgaan met ouderen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Alternatieven voor een immorele economie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Een Instituut als het onze. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Europese risico's. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Het gezin en de goede bedoelingen van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) In de keuken van de buren : links en rechts over de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Tussen familie-album en kompas : hoofdlijnen van het Europees program. [Journal article]

Papini, R. (1989) Christen-democratie of Volkspartij? Een vals dilemma. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1989) "1992" en de culturele identiteit. [Journal article]

Post, D. (1989) Euthanasie bespreekbaar? [Journal article]

Puchinger, G. (1989) Groen van Prinsterer, aangestoken door de Franse Revolutie. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) CDA-visie op economische groei. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) Oostenrijk en de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Het CDA als organisatie. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Nederlandse Antillen en Verenigde Naties. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1989) Taak van de kerken inzake mensenrechten. [Journal article]

Simons, J.G.W. (1989) Milieu, verkeer en vervoer goed te zamen : dat is de kunst! [Journal article]

Sonneveld, J. (1989) Landbouwbeleid in de EG. [Journal article]

Stamhuis, E.F. (1989) De strafbeslissing tussen twee vuren. [Journal article]

Streek, H. van de and Quak, M. (1989) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1989) Grenzen verleggen. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1989) De verleiding te groot. [Journal article]

Tromp, B. (1989) De droevige onbuigzaamheid van het Nederlandse partijstelsel. [Journal article]

Verkuyl, J. (1989) Van "Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen" tot "Universal Declaration of Human Rights". [Journal article]

Verschuer, O.W.A. (1989) De betekenis van de grondslag van het CDA in deze tijd. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (1989) Natuur en milieu in een verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1989) Euthanasie bespreekbaar. [Journal article]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1989) In het hart van de Europese samenleving. [Election platform]

CP'86

CP'86 (1989) Voor een veilig en leefbaar Nederland! [Election platform]

CPN

CPN (1989) Politiek en Cultuur, jrg. 49. [Journal volume]

D66

D66 (1989) Democraat, jrg. 22. [Journal volume]

D66 (1989) Een schoon land, een helder bestuur. [Election platform]

D66 (1989) Europees Verkiezingsprogramma 1989-1994. [Election platform]

D66 (1989) Idee '66, jrg. 10. [Journal volume]

D66 (1989) Politiek programma van de Jonge Democraten (concept). [Policy programme]

Bertens, J.W. (1989) Het effect van 'Europa' op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Boogerd-Quaak, J.L.A. (1989) Kernenergie. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) D66 in de regering : niet makkelijk, wel nodig. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) De burger moet er in geloven. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1989) Milieubeleid in Europees perspectief. [Journal article]

Brugman, A.W.M. (1989) De positie van de gemeente tussen rijk en burger. [Journal article]

Engwirda, Maarten (1989) De stand van zaken m.b.t. het financieel beheer bij de Rijksoverheid. [Journal article]

Fijn van Draat, Coosje and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Terlouw : D66 kan veel harder en interessanter oppositie voeren wanneer de Partij van de Arbeid in de regering zit. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1989) Een humanistische visie op natuur en milieu. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) CDS, kennismaking met een mogelijke partner. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) Hoe warm wordt het en wat doen we daar aan. [Journal article]

Graaf, Leo de (1989) De collectieve sector : tijd voor rehabilitatie. [Journal article]

Groenman, Louise (1989) Naar economische zelfstandigheid voor iedereen. [Journal article]

Hoekema, Jan and Jeekel, Hans (1989) Interview met Laurens Jan Brinkhorst : ik heb grote twijfels over de rol van D66 in een CDA-PvdA-coalitie. [Journal article]

Hoekema, Jan and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met Hans van Mierlo : het moet blijken dat we gewenst zijn als coalitiepartner ik denk aan twee ministers in het kabinet. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) CDA en D66 : een paar apart. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) Tegen de verheerlijking van het openbaar vervoer. [Journal article]

Janssen, Jos (1989) De toekomstige ontwikkeling van individualisering. [Journal article]

Jeekel, Hans (1989) De verkiezingsuitslag in perspectief. [Journal article]

Jeekel, Hans and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Glastra van Loon : ik zou er niet over piekeren vertrouwelijke mededelingen aan een fractie te verstrekken. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1989) Analyse van een verkiezingsoverwinning. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Niet bij 'dynamiek' alleen : D66 tussen 2000 en 2001. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) De strijd voor een moderne en rationele bestuurlijke organisatie. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Een diepe ideologische kloof. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Gemorrel aan de oorsprong : kunstmatige bevruchting en draagmoederschap. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Jeekel, Hans (1989) D66 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met H. Zeevalking : alle politiek is machtspolitiek. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1989) Van crisismanagement naar strategie. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1989) De positie van de lagere overheid. [Journal article]

Lange, J. de (1989) Bestuur in agglomeraties. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian (1989) De weg naar democratisering : botsende belangen en goede bedoelingen. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Ineke Lambers : D66 moet weer een katalysatorfunctie krijgen. [Journal article]

Nijenhuis, E.E. (1989) Christelijk-ethische visie op mens en natuur. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Vragen aan D66. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1989) Impliciete visies op natuur en milieu. [Journal article]

Polman, Han (1989) Hoe democratisch zijn zelfstandige bestuursorganen. [Journal article]

Ronde, L. (1989) Is duurzame ontwikkeling onze gemeenschappelijke toekomst? [Journal article]

Schouten, Peter (1989) Het openbaar vervoer heeft niet-verheerlijkende klanten nodig! [Journal article]

Vught, F.A. van (1989) Overheid en hoger onderwijs. [Journal article]

Weerd, Rente de (1989) Een ander Oost-Europabeleid gewenst. [Journal article]

Wellenstein, E.H. (1989) Europese veiligheidsidentiteit. [Journal article]

DNPP

DNPP (1989) Jaarverslag DNPP 1989. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (1989) Liever leven. [Election platform]

De Groenen; Europese Groenen

De Groenen; Europese Groenen (1989) Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Groenen voor de verkiezingen van 1989. [Election platform]

Diversen

Koole, Ruud (1989) Van Bastille tot Binnenhof: De Franse revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen. [Boek]

ELDR

ELDR (1989) Euro Election Manifesto 1989: A Europe of Free and Caring Citizens. [Election platform]

EVP

EVP (1989) Op heel de aarde: vrede door gerechtigheid. [Election platform]

GAP

GAP (1989) [Verkiezingsprogramma]. [Election platform]

GPV

GPV (1989) Leven, nu en straks. [Election platform]

GPV (1989) Vrij koninkrijk in Europa. [Election platform]

God met ons

God met ons (1989) Verkiezingsprogramma Europees Parlement. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (1989) De Helling, jrg. 2. [Journal volume]

GroenLinks (1989) Verder Kijken. [Election platform]

HDL

HDL (1989) Voorlopig Partijprogramma. [Election platform]

HP

HP (1989) Stem dat, wat de toekomst in zich draagt. [Election platform]

IDE

IDE (1989) Project voor Europa. [Election platform]

Milieu-Defensie-Partij

Milieu-Defensie-Partij (1989) Partij-Programma in kort bestek. [Election platform]

PES

PES (1989) Manifest: Für ein geeintes, wirtschaftlich starkes und solidarisches Europa. [Election platform]

PPR

PPR (1989) Een Kwestie van Beschaving: Pleidooi voor een Ecologische Democratie. [Election platform]

PPvO

PPvO (1989) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

Partij Democratisch Socialisten

Partij Democratisch Socialisten (1989) Alternatief '89: Het roer moet om. [Election platform]

PvdA

PvdA (1989) Kiezen voor kwaliteit. [Election platform]

PvdA (1989) Organisatorisch en financieel verslag 1988-1989. [Annual report]

PvdA (1989) Socialisme en Democratie, jrg. 46. [Journal volume]

PvdA (1989) 'n Rechtvaardige samenleving in een schoner Europa. [Election platform]

Akkerboom, Broer (1989) Economische groei als voorwaarde voor milieubehoud. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1989) Socialistische belastingpolitiek. [Journal article]

Barning, Ton (1989) De Europese dilemma's van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Becker, Frans (1989) Politieke geneeskunst. [Journal article]

Beer, Paul de (1989) Onwil of onvermogen? [Journal article]

Berg, J. van den (1989) Bij het overlijden van de HRWB. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Een formatie te winnen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Ministeriële verantwoordelijkheid: "De zweepslag voor de ambtelijke dienst". [Journal article]

Beuningen, Frank van (1989) Het laatste fluitsignaal dat nooit komt. [Journal article]

Bleich, Anet (1989) Wordt Europa één groot Italië? [Journal article]

Blokland, Hans (1989) Vrijheid en gelijkheid : De inzichten van Richard Norman. [Journal article]

Boef-Van der Meulen, Suus (1989) De bedrijvige school : een nieuwe visie? [Journal article]

Breedveld, Willem (1989) Joop den Uyl, zijn kabinet - en waarom het niet werd voortgezet. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (1989) Het beschavingsideaal van Abram de Swaan. [Journal article]

Brinkman, Maarten (1989) De visie van een reformist. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1989) Naar een Europeanisering van het buitenlands beleid. [Journal article]

Cliteur, Paul (1989) Revolutie en de wortels van de christen-democratie. [Journal article]

Dam, F. van (1989) Het konijn van dr. Hoebink. [Journal article]

Day, Alan (1989) Nog is Labour niet verloren. [Journal article]

Dona, Hans (1989) Sociaal-democratische gemeentepolitiek. [Journal article]

Drees, W. (1989) De kwaliteit van ministeriële besluitvorming. [Journal article]

Duyvensz, P. and Dijk, H. van and Nieuwburg, J. van (1989) De stroomvoorziening gestroomlijnd : neo-corporatisme in de energiesector. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1989) Verdeling van macht. [Journal article]

Elzinga, D.J. and Helden, G.J. van (1989) Overheidsbedrijven en overheidsdeelnemingen in provincie en gemeenten. [Journal article]

Gerrits, A.W.M. (1989) Hoe 'beheersbaar' is de perestrojka? [Journal article]

Gier, Erik de (1989) Voortgang zonder samenhang? [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Het fascisme en de vernieuwing van het socialisme : de SDAP in de jaren dertig. [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Politieke of ideologische vernieuwing? [Journal article]

Heerikhuizen, Bart van (1989) Niet voor eigen parochie. [Journal article]

Heering, Aart (1989) De metamorfose van de PSI. [Journal article]

Heering, Aart (1989) Een vergeten jubileum : honderd jaar Internationale. [Journal article]

Huitzing, An (1989) 'Profijt van de overheid' : wie profiteert er eigenlijk? [Journal article]

Hupkes, Sander (1989) Het sterk verwaterende socialisme. [Journal article]

Jonker, E. (1989) Een halve eeuw heroriëntatie : vijftig jaar 'Socialisme en Democratie'. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Het einde van het Fordisme. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Karl Mannheim. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1989) Politiek als program. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Links bezuinigen. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Ongelijkheid van inkomens 1959-1989. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1989) De vertellingen van mijnheer Peschar. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de eerste vijftien jaar. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de jaren zestig en daarna. [Journal article]

Koedijk, Paul (1989) Den Uyl bij Vrij Nederland : een impressie. [Journal article]

Koole, Wibo (1989) De weg is deel van het doel. [Journal article]

Kossmann, E.H. (1989) Op zoek naar continuïteit : de Jaarboeken voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Kremer, Frits (1989) Van plansocialist tot anti-ideoloog : Den Uyl in de jaren vijftig. [Journal article]

Langeveld, H.M. (1989) Bevolkingspolitiek. [Journal article]

Maas, P.F. (1989) Veertig jaar liberalisme in geschriften. [Journal article]

Manenschijn, G. (1989) Verantwoordelijkheid. [Journal article]

Mulder, Bertus (1989) Willem Banning : volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Niphuis-Nell, Marry (1989) Demografische ontwikkelingen in Europa : wat hebben vrouwen ermee te maken? [Journal article]

Opschoor, Hans (1989) Pleidooi voor een ecocentrische politiek. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1989) Vrouwenbeweging en pronatalisme. [Journal article]

Pels, Dick (1989) Den Uyl als denker : een erfenis in fragmenten. [Journal article]

Peper, Bram (1989) Gelijk hebben en gelijk krijgen : Bart Tromp, de sociologie en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Een veteraan over de 'oude beweging'. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Hoe persoonlijk is het politieke? [Journal article]

Peschar, J.L. (1989) Hoe vertellen we het meneer Van Kemenade? Over onderwijs en verdelingsvraagstukken. [Journal article]

Peters, J.M. (1989) Europa na 1992 : een reus op lemen voeten? [Journal article]

Peters, Jit (1989) Decentralisatie : motieven en consequenties. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1989) Tien jaar van voorspoed en ongeluk : Mrs. Thatcher en de Britse economie. [Journal article]

Priemus, Hugo (1989) Naar een investerende overheid. [Journal article]

Rehwinkel, Peter (1989) De Quay en de leer van de 'uiterste noodzaak'. [Journal article]

Roemjantsev, Oleg (1989) Over de autoritaire modernisering en het sociaal-democratische alternatief. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Cultuurspreiding. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Nederland als deelstaat. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Viehoff, Phili (1989) Japan : land van eeuwigdurend conservatisme. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Afscheid van de verzuilde sociaal-democratie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Het permanente symposium en het eeuwfeest. [Journal article]

Schippers, Fred (1989) Armoedebestrijding en de Algemene Bijstandswet. [Journal article]

Schrijver, Nico (1989) Kiezen voor kwaliteit, ook in het Noord-Zuidbeleid. [Journal article]

Smeets, H.M.A.G. (1989) WRR-advies 'Allochtonenbeleid' : bruikbaar, maar onevenwichtig. [Journal article]

Smeets, Hubert (1989) De verlossing van Joris en andere verhalen. [Journal article]

Smithijsen, Cas (1989) Boekman's heldere visie. [Journal article]

Sterks, C.G.M. (1989) Toekomstige tekorten. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1989) Citoyen versus consument : de mogelijkheden van een republikeinse politiek. [Journal article]

Theeuwes, Jules (1989) De arbeidsmarkt nu en in de toekomst. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Grondpolitiek. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Inkeer en afkeer bij Sebastian Haffner. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Sloveense lente. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1989) De herdenkingscultus rond Drees. [Journal article]

Witteveen, Tobias (1989) Leidt meer personeel tot een beter parlement? [Journal article]

RPF

RPF (1989) Europa: Samen, maar niet één! [Election platform]

RPF (1989) Geroepen tot Gerechtigheid. [Election platform]

RPF (1989) Statuten. Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1989) Programma 1989. [Election platform]

Regenboog

Regenboog (1989) Kleurrrijk & kritisch. [Election platform]

SAP

SAP (1989) Presenteer de rijken de rekening. [Election platform]

SGP

SGP (1989) Bij leven en welzijn: Beleid naar Woord en Wet. [Election platform]

SGP (1989) Nederland, let op uw zaak. [Election platform]

SGP (1989) Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Party programme]

SGP (1989) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP; GPV; RPF

SGP; GPV; RPF (1989) Euromanifest. [Election platform]

SP

SP (1989) Tribune, jrg. 25 (1989). [Journal volume]

SP (1989) Voor een schone politiek. Aktieprogramma. [Election platform]

SP (1989) Zeg NEE tegen deze EG! [Election platform]

Staatkundige Federatie

Staatkundige Federatie (1989) Samenwerkingsprogramma. [Election platform]

VCN

VCN (1989) Houdt het op rood. [Election platform]

VMP

VMP (1989) Samenvatting partijprogramma 1989. [Election platform]

VVD

VVD (1989) 42ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1989) 79ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 80ste Algemene Vergadering (42ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1989) 81ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 82ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) Een Europa van vrije en bewuste burgers. [Election platform]

VVD (1989) Een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht. [Election platform]

VVD (1989) Liberaal Reveil, jrg. 30. [Journal volume]

VVD (1989) Vrijheid en Democratie, nr's 1372-1381. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1989) De Driemaster, jrg. 41. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) Jaarverslag JOVD 1989. [Annual report]

VVD, JOVD (1989) LEF, jrg. 7. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) Mikken op het midden. [Varia]

VVD, JOVD (1989) Motie liberale partijvorming. [Varia]

VVD, JOVD (1989) Politiek Kern Programma 1990-1994. [Policy programme]

VVD, JOVD (1989) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1990-1994. [Varia]

De Jonge, Ingrid and Van den Biggelaar, Ingrid (1989) Ingezonden brief in Driemaster. [Varia]

Vrouwenpartij

Vrouwenpartij (1989) De vrouwenpartij wil: Beleidsprogramma 1989/1990. [Party programme]

Vrouwenpartij (1989) Vrouwen kiezen voor zichzelf. [Election platform]

This list was generated on Wed Jun 23 09:54:37 2021 CEST.