Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1989

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 288.

AWP

AWP (1989) Maak er ècht werk van. [Election platform]

Bejaarden Centraal

Bejaarden Centraal (1989) De eigen stem van ouderen. [Election platform]

CD

CD (1989) Concept partij-programma. [Election platform]

CD (1989) Ons 10 puntenprogramma. [Election platform]

CDA

CDA (1989) Politiek vanuit diepe overtuiging. [Journal article]

CDA (1989) Bestuurlijke vernieuwing in de verantwoordelijke samenleving. [Report]

CDA (1989) CDA actueel / CD/Actueel, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1989) CDA krant, jrg. 6. [Journal volume]

CDA (1989) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 9. [Journal volume]

CDA (1989) Jaarverslag CDA 1989. [Annual report]

CDA (1989) Verantwoord voortbouwen. [Election platform]

Beeten, R.H. van de (1989) Nederlanders in Zuidafrikaanse militaire dienst. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Vanuit Abraham Kuypers studeerkamer. [Journal article]

Bergh, E. van den (1989) Opmerkelijke omslag in het CDA-Zuid Afrikabeleid. [Journal article]

Blei, K. (1989) Conciliair proces : de kerken en de milieuproblematiek. [Journal article]

Blok, K. and Boer, J.A. de (1989) Het nationaal milieubeleidsplan : een ezel stoot zich in 't gemeen .... [Journal article]

Bochove, A. van (1989) Geen applaus voor democraten? [Journal article]

Boiten, R.G.H. (1989) Pluriformiteit en de C van het CDA. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Absolute macht is uit de gratie. [Journal article]

Brinkel, Th.B.F.M. (1989) Het Verenigd Europa en de nationale staat. [Journal article]

Deetman, W.J. (1989) Verantwoordelijkheden van overheid, burgers en middenveld beter verdeeld. [Journal article]

Dijk, J.W.A. van (1989) De aarde spreekt. [Journal article]

Donner, A.M. (1989) De ideeën der Franse Revolutie. [Journal article]

Evenhuis-van Essen, C.H. and Smallenbroek, J.C.J. (1989) Kinderen en het arbeidspatroon van vrouwen. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Derde Wereld, milieu en vrede. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de jaren negentig. [Journal article]

Gennip, J.J.A.M. van (1989) Revolutie en democratie. [Journal article]

Grin, J. (1989) De verantwoordelijke samenleving in een technocratisch tijdperk. [Journal article]

Groenveld, K. (1989) Arie Oostlander wordt nu echt politicus. [Journal article]

Haan, H. de and Bos, W.J. and Derkx, Th. and Hordijk, A. and Kruyswijk, A. and Meer, A.J. van der and Mooi, R.J. and Ruller, H. van and Rijck van de Gracht, E.J. de and Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. and Brinkel, Th.B.F.M. and Aarts, H.B.J. and Penders, J.J.M. (1989) Zuid Afrika: Mensenrechten en buitenlands beleid. [Report]

Haan, P. de (1989) Landbouw- en milieubeleid in een christen-democratisch perspectief. [Journal article]

Hart, C. de (1989) Nogmaals : de bestuursstructuur van de Nederlandse universiteiten. [Journal article]

Hemert, M.C. van (1989) Aspecten van armoede. [Journal article]

Hilhorst, J.G.M. (1989) Organisatie en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hirsch Ballin, E.M.H. (1989) Het Koninkrijk in de Caribische Zee. [Journal article]

Hoefnagel, H.J.M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Journal article]

Hoogerwerf, H. (1989) Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. [Journal article]

Hordijk, A. (1989) Zuidafrikaanse arbeidsverhoudingen op de tweesprong. [Journal article]

Huibers, A.K. (1989) Gen-ethica : tijd voor een brede en diepgaande discussie. [Journal article]

Jansen, Th. (1989) De inzet voor de beginselen van de christen-democratie. [Journal article]

Kimman, E.J.J.M. (1989) Het effect van de Franse Revolutie op de katholieke kerk. [Journal article]

Klijn, W.C.M. (1989) Goed spreken over euthanasie. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De cultuur van de verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) De kunst van het compromis. [Journal article]

Klop, C.J. (1989) "Over sociale vernieuwing". [Journal article]

Kooijmans, P.H. (1989) Tobben met de erfenis. [Journal article]

Krol, B. (1989) Landbouw en milieu. Geen debâcle, een mirakel? [Journal article]

Kuiper, G. (1989) Kan de samenleving zorgzaam zijn? [Journal article]

Kwaadsteniet, W. de (1989) Nederlandse Antillen, Aruba, Nederland. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Bij een afscheid. [Journal article]

Lieshout, W.C.M. van (1989) Intermediaire organisaties, een dilemma bij de deregulering. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1989) Hoe nu verder? [Journal article]

Manning, A.F. (1989) Katholieke Nederlanders en de democratie. [Journal article]

Martens, M.J.T. (1989) Omgaan met ouderen. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Alternatieven voor een immorele economie. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Een Instituut als het onze. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Europese risico's. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Het gezin en de goede bedoelingen van de verzorgingsstaat. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) In de keuken van de buren : links en rechts over de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Tussen familie-album en kompas : hoofdlijnen van het Europees program. [Journal article]

Oostlander, A.M. and van Bruggen, J.C. and Frederix, M. and Jansen, G.A.J. and de Jong Ozn., K. and Jongma-Roelants, C.W.M. and van Lieshout, W.C.M. and Postma, A. and van Rijn, P. and Schram, Y. and Verheij, G. and Klink, A. and de Boer, M. (1989) Ruimte voor kwaliteit. [Report]

Papini, R. (1989) Christen-democratie of Volkspartij? Een vals dilemma. [Journal article]

Pisuisse, C.S. (1989) "1992" en de culturele identiteit. [Journal article]

Post, D. (1989) Euthanasie bespreekbaar? [Journal article]

Puchinger, G. (1989) Groen van Prinsterer, aangestoken door de Franse Revolutie. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) CDA-visie op economische groei. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1989) Oostenrijk en de Europese Gemeenschap. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Het CDA als organisatie. [Journal article]

Ruller, H. van (1989) Nederlandse Antillen en Verenigde Naties. [Journal article]

Scheltens, D.F. (1989) Taak van de kerken inzake mensenrechten. [Journal article]

Simons, J.G.W. (1989) Milieu, verkeer en vervoer goed te zamen : dat is de kunst! [Journal article]

Sonneveld, J. (1989) Landbouwbeleid in de EG. [Journal article]

Stamhuis, E.F. (1989) De strafbeslissing tussen twee vuren. [Journal article]

Streek, H. van de and Quak, M. (1989) 70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie. [Journal article]

Strop-von Meijenfeldt, T.L.E. (1989) Grenzen verleggen. [Journal article]

Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (1989) De verleiding te groot. [Journal article]

Tromp, B. (1989) De droevige onbuigzaamheid van het Nederlandse partijstelsel. [Journal article]

Verkuyl, J. (1989) Van "Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen" tot "Universal Declaration of Human Rights". [Journal article]

Verschuer, O.W.A. (1989) De betekenis van de grondslag van het CDA in deze tijd. [Journal article]

Wijmen, P.C.E. van (1989) Natuur en milieu in een verantwoordelijke samenleving. [Journal article]

Woldring, H.E.S. (1989) Euthanasie bespreekbaar. [Journal article]

Zijlstra, J. and Beumer, B. and Boorsma, P.B. and Gerritse, G. and Geus, P.B.R. de and Hirsch Ballin, E.M.H. and Liemt, H.B. van and Mennes, L.B.M. and Meulen, H. van der and Muiswinkel, L.F. and Sickinghe, F.O.J. and Wijffels, H.H.F. and Balkenende, J.P. (1989) Economische groei; een christen-democratische beschouwing. [Report]

CDA; Europese Volkspartij

CDA; Europese Volkspartij (1989) In het hart van de Europese samenleving. [Election platform]

CP'86

CP'86 (1989) Voor een veilig en leefbaar Nederland! [Election platform]

CPN

CPN (1989) Ontwerp-statuten en Ontwerp huishoudelijk reglement. [Statuten en Reglementen]

CPN (1989) Politiek en Cultuur, jrg. 49. [Journal volume]

D66

Jansen, F.L. (1989) Werk maken is werk willen maken. [Report]

Jonker, Robert Jan and van der Hoeven, Erik (1989) Energiebeleid na het NMP. [Report]

D66 (1989) 48e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1989) 49e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1989) Democraat, jrg. 22. [Journal volume]

D66 (1989) Een schoon land, een helder bestuur. [Election platform]

D66 (1989) Europees Verkiezingsprogramma 1989-1994. [Election platform]

D66 (1989) Idee '66, jrg. 10. [Journal volume]

D66 (1989) Politiek programma van de Jonge Democraten (concept). [Policy programme]

Aquina, H.J. and Docters van Leeuwen, A.W.H. and van Gils, M.R. and Glastra van Loon, J.F. and van Hoesel, P.H.M. and van der Hoeven, D.A. and Jeekel, J.F. and Klijnsma, M.H. and Langenberg, P.J. and Lubberdink, H.G. and Scheltema, M. and Vis, J.J. (1989) Ambtenaar en politicus: Twee handen aan het stuur van de samenleving? [Report]

Bertens, J.W. (1989) Het effect van 'Europa' op het onderwijsbeleid. [Journal article]

Boogerd-Quaak, J.L.A. (1989) Kernenergie. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) D66 in de regering : niet makkelijk, wel nodig. [Journal article]

Bos, Bob van den (1989) De burger moet er in geloven. [Journal article]

Brinkhorst, L.J. (1989) Milieubeleid in Europees perspectief. [Journal article]

Brugman, A.W.M. (1989) De positie van de gemeente tussen rijk en burger. [Journal article]

Engwirda, Maarten (1989) De stand van zaken m.b.t. het financieel beheer bij de Rijksoverheid. [Journal article]

Fijn van Draat, Coosje and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Terlouw : D66 kan veel harder en interessanter oppositie voeren wanneer de Partij van de Arbeid in de regering zit. [Journal article]

Glastra van Loon, Jan (1989) Een humanistische visie op natuur en milieu. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) CDS, kennismaking met een mogelijke partner. [Journal article]

Glaubitz, Hans (1989) Hoe warm wordt het en wat doen we daar aan. [Journal article]

Graaf, Leo de (1989) De collectieve sector : tijd voor rehabilitatie. [Journal article]

Groenman, Louise (1989) Naar economische zelfstandigheid voor iedereen. [Journal article]

Hoekema, Jan and Jeekel, Hans (1989) Interview met Laurens Jan Brinkhorst : ik heb grote twijfels over de rol van D66 in een CDA-PvdA-coalitie. [Journal article]

Hoekema, Jan and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met Hans van Mierlo : het moet blijken dat we gewenst zijn als coalitiepartner ik denk aan twee ministers in het kabinet. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) CDA en D66 : een paar apart. [Journal article]

Hoeven, Erik van der (1989) Tegen de verheerlijking van het openbaar vervoer. [Journal article]

Janssen, Jos (1989) De toekomstige ontwikkeling van individualisering. [Journal article]

Jeekel, Hans (1989) De verkiezingsuitslag in perspectief. [Journal article]

Jeekel, Hans and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Jan Glastra van Loon : ik zou er niet over piekeren vertrouwelijke mededelingen aan een fractie te verstrekken. [Journal article]

Jeekel, Hans and Klijnsma, Meine Henk (1989) Analyse van een verkiezingsoverwinning. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Niet bij 'dynamiek' alleen : D66 tussen 2000 en 2001. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) De strijd voor een moderne en rationele bestuurlijke organisatie. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Een diepe ideologische kloof. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk (1989) Gemorrel aan de oorsprong : kunstmatige bevruchting en draagmoederschap. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Jeekel, Hans (1989) D66 en de gemeenteraadsverkiezingen van 1990. [Journal article]

Klijnsma, Meine Henk and Louppen-Laurant, Marian (1989) Interview met H. Zeevalking : alle politiek is machtspolitiek. [Journal article]

Klompenhouwer, Kees (1989) Van crisismanagement naar strategie. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1989) De positie van de lagere overheid. [Journal article]

Lange, J. de (1989) Bestuur in agglomeraties. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian (1989) De weg naar democratisering : botsende belangen en goede bedoelingen. [Journal article]

Louppen-Laurant, Marian and Hoeven, Erik van der (1989) Interview met Ineke Lambers : D66 moet weer een katalysatorfunctie krijgen. [Journal article]

Nijenhuis, E.E. (1989) Christelijk-ethische visie op mens en natuur. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1989) Vragen aan D66. [Journal article]

Opschoor, J.B. (1989) Impliciete visies op natuur en milieu. [Journal article]

Polman, Han (1989) Hoe democratisch zijn zelfstandige bestuursorganen. [Journal article]

Ronde, L. (1989) Is duurzame ontwikkeling onze gemeenschappelijke toekomst? [Journal article]

Schouten, Peter (1989) Het openbaar vervoer heeft niet-verheerlijkende klanten nodig! [Journal article]

Vught, F.A. van (1989) Overheid en hoger onderwijs. [Journal article]

Weerd, Rente de (1989) Een ander Oost-Europabeleid gewenst. [Journal article]

Wellenstein, E.H. (1989) Europese veiligheidsidentiteit. [Journal article]

D66, JD

D66, JD (1989) Demo, jrg. 6. [Journal volume]

DNPP

DNPP (1989) Jaarverslag DNPP 1989. [Annual report]

De Groenen

De Groenen (1989) Liever leven. [Election platform]

De Groenen; Europese Groenen

De Groenen; Europese Groenen (1989) Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Groenen voor de verkiezingen van 1989. [Election platform]

Diversen

Koole, Ruud (1989) Van Bastille tot Binnenhof: De Franse revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen. [Boek]

ELDR

ELDR (1989) Euro Election Manifesto 1989: A Europe of Free and Caring Citizens. [Election platform]

EVP

EVP (1989) Op heel de aarde: vrede door gerechtigheid. [Election platform]

GAP

GAP (1989) [Verkiezingsprogramma]. [Election platform]

GPV

GPV (1989) Leven, nu en straks. [Election platform]

GPV (1989) Vrij koninkrijk in Europa. [Election platform]

God met ons

God met ons (1989) Verkiezingsprogramma Europees Parlement. [Election platform]

GroenLinks

GroenLinks (1989) De Helling, jrg. 2. [Journal volume]

GroenLinks (1989) Verder Kijken. [Election platform]

HDL

HDL (1989) Voorlopig Partijprogramma. [Election platform]

HP

HP (1989) Stem dat, wat de toekomst in zich draagt. [Election platform]

IDE

IDE (1989) Project voor Europa. [Election platform]

Milieu-Defensie-Partij

Milieu-Defensie-Partij (1989) Partij-Programma in kort bestek. [Election platform]

PES

PES (1989) Manifest: Für ein geeintes, wirtschaftlich starkes und solidarisches Europa. [Election platform]

PPR

PPR (1989) De Jonge Radikalen Krant. [Journal volume]

PPR (1989) Radikale notities, jrg. 7. [Journal volume]

PPR (1989) Radikalenkrant, jrg. 22. [Journal volume]

PPR (1989) Een Kwestie van Beschaving: Pleidooi voor een Ecologische Democratie. [Election platform]

PPvO

PPvO (1989) Verkiezingsprogramma. [Election platform]

Partij Democratisch Socialisten

Partij Democratisch Socialisten (1989) Alternatief '89: Het roer moet om. [Election platform]

PvdA

PvdA (1989) De Toekomst, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1989) Voorwaarts, jrg. 9. [Journal volume]

PvdA (1989) Kiezen voor kwaliteit. [Election platform]

PvdA (1989) Organisatorisch en financieel verslag 1988-1989. [Annual report]

PvdA (1989) Socialisme en Democratie, jrg. 46. [Journal volume]

PvdA (1989) 'n Rechtvaardige samenleving in een schoner Europa. [Election platform]

Akkerboom, Broer (1989) Economische groei als voorwaarde voor milieubehoud. [Journal article]

Akkerboom, Broer (1989) Socialistische belastingpolitiek. [Journal article]

Barning, Ton (1989) De Europese dilemma's van de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Becker, Frans (1989) Politieke geneeskunst. [Journal article]

Beer, Paul de (1989) Onwil of onvermogen? [Journal article]

Berg, J. van den (1989) Bij het overlijden van de HRWB. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Een formatie te winnen. [Journal article]

Berg, J.Th.J. van den (1989) Ministeriële verantwoordelijkheid: "De zweepslag voor de ambtelijke dienst". [Journal article]

Beuningen, Frank van (1989) Het laatste fluitsignaal dat nooit komt. [Journal article]

Bleich, Anet (1989) Wordt Europa één groot Italië? [Journal article]

Blokland, Hans (1989) Vrijheid en gelijkheid : De inzichten van Richard Norman. [Journal article]

Boef-Van der Meulen, Suus (1989) De bedrijvige school : een nieuwe visie? [Journal article]

Breedveld, Willem (1989) Joop den Uyl, zijn kabinet - en waarom het niet werd voortgezet. [Journal article]

Brink, Gabriël van den (1989) Het beschavingsideaal van Abram de Swaan. [Journal article]

Brinkman, Maarten (1989) De visie van een reformist. [Journal article]

Casteleijn, Lo (1989) Naar een Europeanisering van het buitenlands beleid. [Journal article]

Cliteur, Paul (1989) Revolutie en de wortels van de christen-democratie. [Journal article]

Dam, F. van (1989) Het konijn van dr. Hoebink. [Journal article]

Day, Alan (1989) Nog is Labour niet verloren. [Journal article]

Dona, Hans (1989) Sociaal-democratische gemeentepolitiek. [Journal article]

Drees, W. (1989) De kwaliteit van ministeriële besluitvorming. [Journal article]

Duyvensz, P. and Dijk, H. van and Nieuwburg, J. van (1989) De stroomvoorziening gestroomlijnd : neo-corporatisme in de energiesector. [Journal article]

Ellemers, J.E. (1989) Verdeling van macht. [Journal article]

Elzinga, D.J. and Helden, G.J. van (1989) Overheidsbedrijven en overheidsdeelnemingen in provincie en gemeenten. [Journal article]

Gerrits, A.W.M. (1989) Hoe 'beheersbaar' is de perestrojka? [Journal article]

Gier, Erik de (1989) Voortgang zonder samenhang? [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Het fascisme en de vernieuwing van het socialisme : de SDAP in de jaren dertig. [Journal article]

Hartmans, Rob (1989) Politieke of ideologische vernieuwing? [Journal article]

Heerikhuizen, Bart van (1989) Niet voor eigen parochie. [Journal article]

Heering, Aart (1989) De metamorfose van de PSI. [Journal article]

Heering, Aart (1989) Een vergeten jubileum : honderd jaar Internationale. [Journal article]

Huitzing, An (1989) 'Profijt van de overheid' : wie profiteert er eigenlijk? [Journal article]

Hupkes, Sander (1989) Het sterk verwaterende socialisme. [Journal article]

Jonker, E. (1989) Een halve eeuw heroriëntatie : vijftig jaar 'Socialisme en Democratie'. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Het einde van het Fordisme. [Journal article]

Kalma, Paul (1989) Karl Mannheim. [Journal article]

Kalma, Paul and Krop, Marnix (1989) Politiek als program. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Links bezuinigen. [Journal article]

Kam, C.A. de (1989) Ongelijkheid van inkomens 1959-1989. [Journal article]

Kemenade, J.A. van (1989) De vertellingen van mijnheer Peschar. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de eerste vijftien jaar. [Journal article]

Koch, Koen (1989) De PvdA en de NAVO : de jaren zestig en daarna. [Journal article]

Koedijk, Paul (1989) Den Uyl bij Vrij Nederland : een impressie. [Journal article]

Koole, Wibo (1989) De weg is deel van het doel. [Journal article]

Kossmann, E.H. (1989) Op zoek naar continuïteit : de Jaarboeken voor het democratisch socialisme. [Journal article]

Kremer, Frits (1989) Van plansocialist tot anti-ideoloog : Den Uyl in de jaren vijftig. [Journal article]

Langeveld, H.M. (1989) Bevolkingspolitiek. [Journal article]

Maas, P.F. (1989) Veertig jaar liberalisme in geschriften. [Journal article]

Manenschijn, G. (1989) Verantwoordelijkheid. [Journal article]

Mulder, Bertus (1989) Willem Banning : volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en orthodoxie. [Journal article]

Niphuis-Nell, Marry (1989) Demografische ontwikkelingen in Europa : wat hebben vrouwen ermee te maken? [Journal article]

Opschoor, Hans (1989) Pleidooi voor een ecocentrische politiek. [Journal article]

Outshoorn, Joyce (1989) Vrouwenbeweging en pronatalisme. [Journal article]

Pels, Dick (1989) Den Uyl als denker : een erfenis in fragmenten. [Journal article]

Peper, Bram (1989) Gelijk hebben en gelijk krijgen : Bart Tromp, de sociologie en de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Een veteraan over de 'oude beweging'. [Journal article]

Perry, Jos (1989) Hoe persoonlijk is het politieke? [Journal article]

Peschar, J.L. (1989) Hoe vertellen we het meneer Van Kemenade? Over onderwijs en verdelingsvraagstukken. [Journal article]

Peters, J.M. (1989) Europa na 1992 : een reus op lemen voeten? [Journal article]

Peters, Jit (1989) Decentralisatie : motieven en consequenties. [Journal article]

Ploeg, Rick van der (1989) Tien jaar van voorspoed en ongeluk : Mrs. Thatcher en de Britse economie. [Journal article]

Priemus, Hugo (1989) Naar een investerende overheid. [Journal article]

Rehwinkel, Peter (1989) De Quay en de leer van de 'uiterste noodzaak'. [Journal article]

Roemjantsev, Oleg (1989) Over de autoritaire modernisering en het sociaal-democratische alternatief. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Cultuurspreiding. [Journal article]

Rozemond, S. (1989) Nederland als deelstaat. [Journal article]

Ruigrok, Winfried and Viehoff, Phili (1989) Japan : land van eeuwigdurend conservatisme. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Afscheid van de verzuilde sociaal-democratie. [Journal article]

Scheffer, Paul (1989) Het permanente symposium en het eeuwfeest. [Journal article]

Schippers, Fred (1989) Armoedebestrijding en de Algemene Bijstandswet. [Journal article]

Schrijver, Nico (1989) Kiezen voor kwaliteit, ook in het Noord-Zuidbeleid. [Journal article]

Smeets, H.M.A.G. (1989) WRR-advies 'Allochtonenbeleid' : bruikbaar, maar onevenwichtig. [Journal article]

Smeets, Hubert (1989) De verlossing van Joris en andere verhalen. [Journal article]

Smithijsen, Cas (1989) Boekman's heldere visie. [Journal article]

Sterks, C.G.M. (1989) Toekomstige tekorten. [Journal article]

Stokkom, Bas van (1989) Citoyen versus consument : de mogelijkheden van een republikeinse politiek. [Journal article]

Theeuwes, Jules (1989) De arbeidsmarkt nu en in de toekomst. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Gestolde vernieuwing. [Journal article]

Tromp, Bart (1989) Grondpolitiek. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Inkeer en afkeer bij Sebastian Haffner. [Journal article]

Verrips, Ger (1989) Sloveense lente. [Journal article]

Wijne, Johan S. (1989) De herdenkingscultus rond Drees. [Journal article]

Witteveen, Tobias (1989) Leidt meer personeel tot een beter parlement? [Journal article]

RPF

RPF (1989) Europa: Samen, maar niet één! [Election platform]

RPF (1989) Geroepen tot Gerechtigheid. [Election platform]

RPF (1989) Statuten. Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

Realisten Nederland

Realisten Nederland (1989) Programma 1989. [Election platform]

Regenboog

Regenboog (1989) Kleurrrijk & kritisch. [Election platform]

SAP

SAP (1989) Presenteer de rijken de rekening. [Election platform]

SGP

SGP (1989) Bij leven en welzijn: Beleid naar Woord en Wet. [Election platform]

SGP (1989) Nederland, let op uw zaak. [Election platform]

SGP (1989) Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Party programme]

SGP (1989) Statuten, Algemeen Reglement, Program van Beginselen, Gemeenteprogram SGP. [Statuten en Reglementen]

SGP; GPV; RPF

SGP; GPV; RPF (1989) Euromanifest. [Election platform]

SP

SP (1989) De Tribune, jrg. 25. [Journal volume]

SP (1989) Voor een schone politiek. Aktieprogramma. [Election platform]

SP (1989) Zeg NEE tegen deze EG! [Election platform]

Staatkundige Federatie

Staatkundige Federatie (1989) Samenwerkingsprogramma. [Election platform]

VCN

VCN (1989) Houdt het op rood. [Election platform]

VMP

VMP (1989) Samenvatting partijprogramma 1989. [Election platform]

VVD

VVD (1989) 42ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Annual report]

VVD (1989) 79ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 80ste Algemene Vergadering (42ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1989) 81ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) 82ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1989) Een Europa van vrije en bewuste burgers. [Election platform]

VVD (1989) Een kansvolle toekomst: naar een nieuw evenwicht. [Election platform]

VVD (1989) Liberaal Reveil, jrg. 30. [Journal volume]

VVD (1989) Vrijheid en Democratie, nr's 1372-1381. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1989) De Driemaster, jrg. 41. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) Jaarverslag JOVD 1989. [Annual report]

VVD, JOVD (1989) LEF, jrg. 7. [Journal volume]

VVD, JOVD (1989) Mikken op het midden. [Report]

VVD, JOVD (1989) Motie liberale partijvorming. [Varia]

VVD, JOVD (1989) Politiek Kern Programma 1990-1994. [Policy programme]

VVD, JOVD (1989) Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1990-1994. [Varia]

De Jonge, Ingrid and Van den Biggelaar, Ingrid (1989) Ingezonden brief in Driemaster. [Varia]

Vrouwenpartij

Vrouwenpartij (1989) De vrouwenpartij wil: Beleidsprogramma 1989/1990. [Party programme]

Vrouwenpartij (1989) Vrouwen kiezen voor zichzelf. [Election platform]

no party

no party (1989) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per 1 januari 1989. [Varia]

This list was generated on Sat Jun 10 13:17:34 2023 CEST.