Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1981

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 99.

CDA

CDA (1981) CDActueel, jrg. 1-b. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1981) Jaarrekeningen 1981 CDA en gelieerde organen en organisaties. [Jaarverslagen]

CDA (1981) Christen Democratische Verkenningen, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

CDA (1981) Jaarverslag CDA 1980-1981. [Jaarverslagen]

CDA (1981) Om een zinvol bestaan: CDA-verkiezingsprogram '81-'85. [Verkiezingsprogramma's]

CDA (1981) Toespraak A.A.M. van Agt. [Redevoeringen]

CDA (1981) Toespraak P. Bukman. [Redevoeringen]

CDA (1981) Toespraak P. Bukman. [Redevoeringen]

CDA, CDJA

CDA, CDJA (1981) Statuten van het Christen Democratisch Jongeren Appèl. [Statuten en reglementen]

CPN

CPN (1981) Doelstellingen en toekomstvisies van de Nederlandse communisten: Ontwerp-program van de CPN. [Beginselprogramma's]

CPN (1981) Komma, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1981) Politiek en Cultuur, jrg. 41. [Tijdschriftjaargangen]

CPN (1981) Verkiezingsprogramma 1981. [Verkiezingsprogramma's]

Centrumpartij

Centrumpartij (1981) Middenweg 1981. [Verkiezingsprogramma's]

D66

Wilbers, Wil (1981) Discussienota "pers". [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Heeft de E.G. meer geld nodig? [Brochures en rapporten]

Looise, Piet and Schaap, Sybe (1981) Naar een nieuw zuivelbeleid in de Europese Gemeenschap. [Brochures en rapporten]

Buiten, H. and Cosijn, R. and v.d. Veen, H.E. and v.d. Werff, J.W. (1981) Naar meer en beter bos in Nederland. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Vingerwijzingen voor een informatiebeleid. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Vrijwilligerswerk in maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg. [Brochures en rapporten]

Rijkmans, Rolf and Storm, Peter (1981) Zelfstandigheid in redelijke vrijheid: De visie van D'66 op het midden- en kleinbedrijf. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) 29e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1981) 30e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1981) 31e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1981) Beleidsprogram. [Beleidsprogramma's]

Bakker, Bert and Botman, Mat and v.d. Hoeven, Erik and v.d. Valk, Loes (1981) Deeltijdarbeid: Van conjuncturele mode naar structurele aanpak ('n voorstudie). [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Fragment uit 'Democraat' over de Commissie Zeevalking. [Varia]

D66 (1981) Geloof en politiek handelen binnen D'66. [Brochures en rapporten]

D66 (1981) Huishoudelijk Reglement van de politieke partij Democraten '66. [Statuten en reglementen]

D66 (1981) Jaarrekening 1981. [Jaarverslagen]

D66 (1981) Democraat, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1981) Idee '66, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1981) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en reglementen]

D66 (1981) Toespraak E.K. Wessel-Tuinstra: Utopie of werkelijkheid. [Redevoeringen]

D66 (1981) Toespraak H.J. Zeevalking. [Redevoeringen]

D66 (1981) Toespraak H.J. Zeevalking. [Redevoeringen]

D66 (1981) Toespraak J.C. Terlouw. [Redevoeringen]

D66 (1981) Toespraak J.F. Glastra van Loon. [Redevoeringen]

D66 (1981) Toespraak J.J. Lambers-Hacquebard. [Redevoeringen]

D66 (1981) Toespraak L.J. Brinkhorst. [Redevoeringen]

D66 (1981) Verkiezingsprogramma Democraten '66 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

Gans, M.P. and Gelderblom, H. and Klaassen, I.T. and Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and Spigt, C. (1981) 100.000 extra woningen: Een bouwplan. [Brochures en rapporten]

Voss, Vivian (1981) D66: Beeld van een partij. [Boeken]

DNPP

DNPP (1981) Jaarverslag DNPP 1981. [Jaarverslagen]

DS'70

DS'70 (1981) Morgen is nu! Verkiezingsprogramma 1981. [Verkiezingsprogramma's]

EPV

EPV (1981) Ontwerp Verkiezingsprogramma 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

EVP

EVP (1981) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Den Haag (EVP), 1981-1985. [Archiefplaatsingslijsten]

EVP (1981) Statuten Vereniging. [Statuten en reglementen]

EVP (1981) Verkiezingsprogramma 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

GPV

GPV (1981) Opdat het u wèl ga. [Verkiezingsprogramma's]

Internationale Kommunistenbond

Internationale Kommunistenbond (1981) Geen bommen maar banen: programma van de IKB. [Verkiezingsprogramma's]

Kleine Partij

Kleine Partij (1981) Stemhulp van de Kleine Partij. [Verkiezingsprogramma's]

Leefbaar Nederland

Leefbaar Nederland (1981) Dienstbaarheid, Leefbaarheid, Medemanselijkheid. [Verkiezingsprogramma's]

PPR

PPR (1981) PPRAK, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1981) Programma 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

PSP

PSP (1981) Bevrijding, jrg. 25. [Tijdschriftjaargangen]

PSP (1981) Verkiezingsprogramma PSP 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (1981) Voorwaarts, jrg. 1. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1981) Organisatorisch en financieel verslag 1980-1981. [Jaarverslagen]

PvdA (1981) Socialisme en Democratie, jrg. 38. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1981) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en reglementen]

PvdA (1981) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1981) Toespraak J.M. den Uyl. [Redevoeringen]

PvdA (1981) Toespraak M.J. van den Berg. [Redevoeringen]

PvdA (1981) Toespraak M.J. van den Berg. [Redevoeringen]

PvdA (1981) Weerwerk: Verkiezingsprogram 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

RKPN

RKPN (1981) Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

RPF

RPF (1981) Om U te dienen: Verkiezingsprogramma 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

RPF (1981) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en reglementen]

RVP

RVP (1981) Wat de Rechtse Volkspartij wil (Urgentieprogramma). [Verkiezingsprogramma's]

Realisten '81

Realisten '81 (1981) Partijprogram Realisten '81. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1981) Gerechtigheid verhoogt een volk: verkiezingsprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

SOS

SOS (1981) De nieuwe partij: S.O.S. [Beginselprogramma's]

SOS (1981) De nieuwe politieke partij S.O.S. [Verkiezingsprogramma's]

SP

SP (1981) De Tribune, jrg. 17. [Tijdschriftjaargangen]

SP (1981) Werken in een schoon Nederland zonder atoomwapens. [Verkiezingsprogramma's]

VVD

VVD (1981) Huishoudelijk reglement van de Vereniging. [Statuten en reglementen]

VVD (1981) 34ste Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1981) 58e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1981) 59e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1981) 60e Algemene Vergadering (34e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1981) Liberaal Manifest. [Beginselprogramma's]

VVD (1981) Liberaal Reveil, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1981) Samen aan het werk: verkiezingsprogramma 1981-1985. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1981) Toespraak F. Korthals Altes. [Redevoeringen]

VVD (1981) Toespraak F. Korthals Altes. [Redevoeringen]

VVD (1981) Toespraak F. Korthals Altes. [Redevoeringen]

VVD (1981) Toespraak G. Zoutendijk: Ruim baan voor het liberalisme. [Redevoeringen]

VVD (1981) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1981) Toespraak J. Kamminga. [Redevoeringen]

VVD (1981) Toespraak J.G. Rietkerk. [Redevoeringen]

VVD (1981) Vrijheid en Democratie, nr's 1242-1259. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1981) 61e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1981) De Driemaster, jrg. 33. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1981) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1981) Huishoudelijk Reglement JOVD. [Statuten en reglementen]

VVD, JOVD (1981) JOVD Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering. [Statuten en reglementen]

VVD, JOVD (1981) Jaarverslag JOVD 1981. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1981) Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en reglementen]

This list was generated on Tue Apr 16 06:36:01 2024 CEST.