Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1981

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 144.

A

Albeda, W. (1981) De kabinetsformatie en de toekomst van het CDA. [Journal article]

Albeda, W. (1981) Koers houden bij tegenwind. [Journal article]

Alting von Geusau, F.A.M. (1981) Hoe dreigend is de Sovjetunie? [Journal article]

B

Buiten, H. and Cosijn, R. and v.d. Veen, H.E. and v.d. Werff, J.W. (1981) Naar meer en beter bos in Nederland. [Report]

Bakker, Bert and Botman, Mat and v.d. Hoeven, Erik and v.d. Valk, Loes (1981) Deeltijdarbeid: Van conjuncturele mode naar structurele aanpak ('n voorstudie). [Report]

Baarle, Y. (1981) Sociaal-democratie en cultuurpolitiek. [Journal article]

Bank, J. (1981) De PvdA en de Indonesische revolutie. [Journal article]

Becker, F. and Oenen, G.J. van (1981) Geschiedschrijving en arbeidersbeweging. [Journal article]

Beek, W.J. (1981) Het concept-verkiezingsprogramma van D'66 doorgelicht op produktie, arbeid en inkomen. [Journal article]

Beelaerts van Blokland, P.A.C. (1981) Het beleid, barrières en bottlenecks. [Journal article]

Benthem van den Berg, G. van (1981) Het verval van een politieke partij. [Journal article]

Bergounioux, A. and Manin, B. (1981) De sociaal-democratie, of: de logica van het compromis. [Journal article]

Bestman, A. (1981) Emancipatie van mensen met een handicap. [Journal article]

Bleker, H. (1981) Gespreide verantwoordelijkheid : ook binnen de overheidssector? [Journal article]

Bomhoff, E.J. (1981) Monetaire politiek en werkgelegenheid. [Journal article]

Boorsma, P.B. (1981) 'Oude verzuurde wijn in oude leuke zakken' : een commentaar op de nota van de informateurs De Galan en Halberstadt. [Journal article]

Borrie, G.W.B. (1981) De gemeentepolitiek van de SDAP. [Journal article]

Bot-van Gijzen, T. (1981) Samen alleen? [Journal article]

Brinkman, M. (1981) Frank van der Goes en het bolsjewisme. [Journal article]

Brugmans, H. (1981) De 'derde zuil' der sociaal-democratie. [Journal article]

D

Dahrendorf, R. (1981) Na de sociaal-democratie. [Journal article]

Dankbaar, B. (1981) Dilemma's van een socialistisch defensiebeleid. [Journal article]

Dankert, P. (1981) Europese politiek en economische crisis. [Journal article]

Dik, W. (1981) Besluitvorming binnen D'66 in het licht van het rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff). [Journal article]

Donner, A.M. (1981) Over de kabinetsformatie. [Journal article]

Dölle, A.H.M. (1981) De Staatkundige Gereformeerde Partij. [Jaarboek DNPP]

E

Empel, M. van (1981) Decentralisatie : enkele kanttekeningen. [Journal article]

Engwirda, M.B. (1981) Het D'66-verkiezingsprogramma biedt nieuwe perspectieven zonder de grenzen van de realiteit uit het oog te verliezen : een reactie op het artikel van W.J. Beek. [Journal article]

Eskes, J.A.O. (1981) Partijverboden. De lessen van Weimar. [Jaarboek DNPP]

F

Feldbrugge, F.J.M. (1981) De interne ontwikkelingen in de Sowjet-Unie als factor in de Oost-West verhoudingen. [Journal article]

Fortuyn, P. (1981) De Dolle Dinsdag van Koen Koch. [Journal article]

Friese, P. (1981) Kritiek op de sociaal-democratie is in de mode. [Journal article]

G

Galan, C. de (1981) Een programma voor de werkgelegenheid. [Journal article]

Gans, M.P. (1981) Renteperikelen. [Journal article]

Gans, M.P. and Gelderblom, H. and Klaassen, I.T. and Nypels, E. and van Schilfgaarde, P. and Spigt, C. (1981) 100.000 extra woningen: Een bouwplan. [Report]

Gardeniers-Berendsen, M.H.M.F. (1981) Knelpunten in het welzijnsbeleid. [Journal article]

Geus, P.B.R. de (1981) Knelpunten in het defensiebeleid. [Journal article]

Ginkel, J. van (1981) Energie : de kwaliteit van de discussie. [Journal article]

Goedmakers, A. and Kramer, P. (1981) Om te overleven. [Journal article]

Grinten, W.C.L. van der (1981) De kabinetsformatie 1981, bezien door een buitenstaander. [Journal article]

Groensmit-van der Kallen, A.M.C.V. (1981) De huidige emancipatiegolf en het feminisme. [Journal article]

H

Hagoort, G. (1981) Weerwerk en wetgeving. [Journal article]

Hahn, K.J. (1981) De christen-democratie in Europa en de wereld. [Journal article]

Hazenkamp, G.J. (1981) Welzijnswerk : solidariteit, profijt en deskundigheid. [Journal article]

Herpen, M. van (1981) De PvdA tussen solidariteit en détente. [Journal article]

Heyne den Bak, G. and Wijne, J.S. (1981) Het verval van een politieke partij. [Journal article]

Hoeven, E. van der (1981) Energie: de kwaliteit van de cijfers : een reactie op Joop van Ginkel. [Journal article]

Hoffman, L. (1981) De rode trein. [Journal article]

Houwelingen, J. van (1981) Energiebeleid. [Journal article]

Huberts, L. and Linthorst, M. (1981) Sturing of storing : weerwerk en de economie. [Journal article]

K

Kalma, P. (1981) Congres over de sociaal-democratie. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Milieu en werkgelegenheid. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Sociaal-democratie en technocratie. [Journal article]

Kalma, P. (1981) Troelstra's nieuwe staat. [Journal article]

Kalma, P. and Wolffensperger, E. (1981) Grenzen aan de verzorging. [Journal article]

Kassies, J. (1981) Het debat over het cultuurbeleid. [Journal article]

Klaassen, J. and Hijmans, F. (1981) Open Markermeer : een verantwoord standpunt. [Journal article]

Klompé, M.A.M. (1981) Reactie op het rapport-Donner. [Journal article]

Koch, K. (1981) Na Zwarte Dinsdag : kanttekeningen bij een verkiezingsnederlaag. [Journal article]

Koeneman, L (1981) Het partijgebeuren. Greep uit de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1981. [Jaarboek DNPP]

Koeneman, L and Keukens, J. (1981) Verboden politieke partijen in Nederland 1930-1981. [Jaarboek DNPP]

Kolnaar, A.H.J. (1981) Economische orde en economische politiek of het ontheemde CDA. [Journal article]

Kombrink, H. (1981) Bestek '81 en weerwerk '85. [Journal article]

Koning, J. de (1981) De verscherping van het ontwikkelingsvraagstuk. [Journal article]

Koole, Ruud (1981) 'Ik heb m'n rode das maar thuisgelaten...' Beschouwing bij en letterlijke tekst van het buitengewoon congres van de PvdA over de kabinetsformatie, 19 september 1981 te Utrecht. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1981) Politieke Partijen. De leden het geld. Een vergelijkend onderzoek naar de ledentallen en de inkomsten van Nederlandse politieke partijen. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1981) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Korzec, M. (1981) De armoede van "Jalta" en van het anti-communisme. [Journal article]

Korzec, M. (1981) Solidariteit en ontspanning : de PvdA en Polen. [Journal article]

Kosto, A. (1981) Over kunstbeleid en hoe het anders kan. [Journal article]

Krop, M. and Olij, B. (1981) Jonge Socialisten : plaats en toekomst van een politieke jongerenorganisatie. [Journal article]

Kuné, H. (1981) Het is tijd voor een communistisch program. [Journal article]

L

Looise, Piet and Schaap, Sybe (1981) Naar een nieuw zuivelbeleid in de Europese Gemeenschap. [Report]

Laak, J. ter (1981) Kerk, ethiek en politiek. [Journal article]

Laan, H. van der (1981) Energie en de Nederlandse toekomst : welke prijs en wie betaalt? [Journal article]

Leyten-de Wijkerslooth, J.J.M.S. (1981) Emancipatie en individualisering. [Journal article]

Lubbers, R.F.M. (1981) Keuzes waarvoor wij staan. [Journal article]

Lucardie, Paul (1981) Waar blijft Nieuw Rechts in Nederland? Een voorstudie over de continuïteit van het sociaal-economisch denken in de VVD. [Jaarboek DNPP]

M

Meerburg, A. (1981) De niet-verspreiding van kernwapens. [Journal article]

Melkert, A. (1981) Van der Stoel in de herkansing. [Journal article]

Melsen, A.M.G. van (1981) Enige gedachten over een christelijke politieke partij. [Journal article]

Mertens, P.J.J. (1981) Eenwording van het NKV en het NVV in de FNV. [Journal article]

Mommersteeg, J.A. (1981) "Vluchten kan niet meer". [Journal article]

Moresco, E. (1981) Het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. [Journal article]

Mulder, B. (1981) Bernsteins revisionisme. [Journal article]

N

Neuvekamp, A. (1981) Geschiedenis van de abortus in Nederland. [Journal article]

Nieuwhof, P. (1981) Naar een nieuw inkomensbeleid. [Journal article]

Notenboom, H.A.C.M. (1981) De verhouding Europees Parlement, Europese Commissie en Raad van Ministers mede aan de hand van de begrotingsconflicten. [Journal article]

Nuis, A. (1981) Tussen optelsom en samenhang. [Journal article]

O

Oele, A.P. (1981) Om de flexibiliteit van het bestaan. [Journal article]

Oostlander, A.M. (1981) Links-rechts, ondersteboven : vier verkiezingsprograms. [Journal article]

P

Pekelharing, J.G. (1981) Stadsvernieuwing : een oriëntatie. [Journal article]

Polderman, K. (1981) Volksvertegenwoordigers en volk. [Journal article]

Postma, J.K.T. (1981) De Commissie-Vonhoff in de politieke branding. [Journal article]

Priemus, H. (1981) Balans van het beleid van Beelaerts en Brokx. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met dr. J. Kremers. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met drs. J. de Koning. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met drs. R.F.M. Lubbers. [Journal article]

Puchinger, G. (1981) Gesprek met mr. W.F. de Gaay Fortman. [Journal article]

Putten, J. van (1981) Verkiezingen 1981 : de Partij van de Arbeid als arbeiderspartij. [Journal article]

R

Rijkmans, Rolf and Storm, Peter (1981) Zelfstandigheid in redelijke vrijheid: De visie van D'66 op het midden- en kleinbedrijf. [Report]

Reijnders, L. (1981) Sociaal-democratie versus milieubewegers. [Journal article]

Ridderbos, H.N. (1981) In het spanningsveld van geloof en politiek. [Journal article]

Rijn, T.P.J.N. van (1981) Institutionele verhoudingen in de EG bij een groeiende Europese identiteit. [Journal article]

Rijnvos, C.J. (1981) Arbeid en sociaal-economische orde. [Journal article]

Ruiter, J. de (1981) Justitieel terugblikken en vooruitzien. [Journal article]

Ruller, H. van (1981) De overheid : geweldsmonopolie als onderdeel van de staatstaak. [Journal article]

Röling, B.V.A. (1981) Kernwapens, oorlogsrecht en geweten. [Journal article]

S

Santen, J. van (1981) Hof van de indirecte democratie. [Journal article]

Schaper, B.W. (1981) Bij nader inzien. [Journal article]

Schaper, B.W. (1981) De 5de mei voor eeuwig 'Nationale Snipperdag'? [Journal article]

Schaper, B.W. (1981) Terugblik op de eerste mei. [Journal article]

Sint, M. (1981) Rooie Vrouwen, Parij van de Arbeid en vrouwenbeweging. [Journal article]

Soetenhorst, J. (1981) Graven naar de bouwstenen voor de D'66-ideologie. [Journal article]

Soetenhorst, J. (1981) Het concept-verkiezingsprogramma en de emancipatie. [Journal article]

Spijkerboer, A.A. (1981) Evangelie, kerk en socialisme. [Journal article]

Stemerdink, B. (1981) De sociaal-democratie en het vraagstuk van oorlog en vrede. [Journal article]

Stiphout, H. van (1981) Verkiezingen '81 : de strijd om het politieke midden. [Journal article]

T

Thijn, Ed. van (1981) De PvdA en de regeringsdeelname. [Journal article]

Thomassen, W. (1981) De tocht van een eigenzinnig tijdgenoot. [Journal article]

Tinbergen, J. (1981) Wouter Gortzak : alledaags socialisme. [Journal article]

Traa, M. van (1981) Aan ons lijf geen polonaise? : de PvdA en Polen. [Journal article]

V

VVD (1981) 61ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

Vaal, O. de (1981) Kanttekeningen bij Artsen in dienstverband. [Journal article]

Veen, C. van (1981) Van politieke wil tot openbaar bestuur. [Journal article]

Velzen, W. van (1981) Polkabrokken : indrukken van een verkiezingscampagne. [Journal article]

Verdam, P.J. (1981) De raden van commissarissen en de politiek. [Journal article]

Verhoeve, Ger (1981) Om de vernieuwing van de Franse socialistische partij. [Journal article]

Vis, J. (1981) De praktijk van de resolutie : D'66 in de formatie-jungle. [Journal article]

Visser, A. (1981) De voorwaardenstrategie van de PvdA. [Journal article]

Voss, Vivian (1981) D66: Beeld van een partij. [Boek]

Vries, B. de (1981) Is het zout smakeloos geworden? [Journal article]

W

Wilbers, Wil (1981) Discussienota "pers". [Report]

Warffemius, A.J.F.M. (1981) Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de kabinetten Den Uyl en Van Agt. [Journal article]

Weeda, A. (1981) Planning als veranderingsstrategie. [Journal article]

Wellenstein, E.P. (1981) Singing in the rain : enkele kanttekeningen bij de vooruitzichten voor het buitenlands beleid van een kleine West-Europese mogendheid aan de vooravond van een coalitiewisseling. [Journal article]

Wessel-Tuinstra, E. (1981) Politie. [Journal article]

Wiersma, J.M. (1981) De dreigende modernisering van chemische wapens. [Journal article]

Wilton, J.R. (1981) Palestijnse angsten voor Israëls Arbeiderspartij. [Journal article]

Wit-Mulder, M.C. de (1981) Reactie op "Emancipatie en individualisering". [Journal article]

Wit-Mulder, M.C. de (1981) Reactie op "Samen alleen?". [Journal article]

Z

Zegveld, W.C.L. (1981) De sociale verdeling van het werk. [Journal article]

Zwaan, T. (1981) Staten, geweld en sociale wetenschap. [Journal article]

Zwan, A. van der (1981) Wederopbouw en mobilisatiepolitiek. [Journal article]

This list was generated on Thu Jun 1 00:18:17 2023 CEST.