Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1978

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 109.

ARP

ARP (1978) Nederlandse Gedachten, jrg. 34. [Journal volume]

ARP (1978) AR Staatkunde, jrg. 48. [Journal volume]

ARP (1978) Jaarverslag ARP 1978. [Annual report]

CDA

CDA (1978) Jaarverslag CDA 1977-1978. [Annual report]

CDA (1978) Rapport grondslag en politiek handelen. [Report]

CHU

CHU (1978) De nederlander, jrg. 14. [Journal volume]

CHU (1978) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 23. [Journal volume]

CPN

CPN (1978) Politiek en Cultuur, jrg. 38. [Journal volume]

D66

Nypels, E. and Ribberink - van Middelkoop, J. (1978) De ambtenaar en zijn trend: Waarin opgenomen een vergelijkend overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en particuliere werknemers. [Report]

Klaasen, Ina and Schalkwijk, Hans and Verwey, Maarten (1978) Een pleidooi voor echte verstedelijking: Rapport van de subgroep Verstedelijkingsnota van de Werkgroep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. [Report]

D66 (1978) 22e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1978) 23e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1978) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

D66 (1978) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

D66 (1978) Congrestoespraak door Jan Glastra van Loon. [Speech]

D66 (1978) Fragment uit 'Democraat' over de Commissie besluitvorming. [Varia]

D66 (1978) Grondslagen van vrijheidsgezind en politiek handelen. [Varia]

D66 (1978) Jaarrekening 1978. [Annual report]

D66 (1978) Omroep in de samenleving: Interim nota van de werkgroep kunsten en media. [Report]

D66 (1978) Democraat, jrg. 11. [Journal volume]

D66 (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

D66 (1978) Toespraak J.C. Terlouw op de 22e algemene ledenvergadering. [Speech]

Brinkhorst, Laurens Jan and van Eenennaam, Boudewijn and Gruyters, J.O. and Janssen, John and Kempers, Mike and Kool, Constant and Krol, Riet and De Nerée tot Babberich, Frits and van Oorschot, Hein and Oosterbeek, Loebas and Schaper, Herman and van Sitteren, Carel and Sixma, Bertie and Stam, Ruud and ten Thij, Jos and Zeeman, Jan (1978) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Report]

DNPP

DNPP (1978) Jaarverslag DNPP 1978. [Annual report]

EVP

EVP (1978) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van W. Post-Postma (EPV en EVP) 1978 – 1992. [Inventory]

EVP (1978) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Evangelische Volkspartij (EVP) 1978 - 1991. [Inventory]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1978) Political programme. [Party programme]

Grönneger Bond

Grönneger Bond (1978) Pergram van de Grönneger Bond. [Election platform]

KVP

KVP (1978) Politiek perspectief, jrg. 7. [Journal volume]

KVP (1978) Toespraak partijvoorzitter W.J. Vergeer. [Speech]

PPR

PPR (1978) PPRAK, jrg. 11. [Journal volume]

PPR (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen. [Statuten en Reglementen]

PSP

PSP (1978) Statuten & Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1978) PK Partijkrant, jrg. 8. [Journal volume]

PvdA (1978) Organisatorische en financiële verslagen 1977-1978. [Annual report]

PvdA (1978) Roos in de Vuist, jrg. 4. [Journal volume]

PvdA (1978) Socialisme en Democratie, jrg. 35. [Journal volume]

PvdA (1978) Toespraak J.M. den Uyl op het PvdA-congres. [Speech]

Akkerboom, B. and Kootstra, L. (1978) Naar een herverdeling van arbeid. [Journal article]

Anstadt, M. (1978) Van oorlog tot geschil : of de wensdroom van Sadats mislukken. [Journal article]

Arntz, J. (1978) Filosofische kanttekeningen bij het beginselprogramma. [Journal article]

Bank, J. (1978) Partij van de Arbeid '78 : een partij zonder verleden. [Journal article]

Barnaby, F. (1978) Bewapening : verspilling van schaarse grondstoffen. [Journal article]

Berends, H. (1978) Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. [Journal article]

Blanc, B. le (1978) Maatschappelijke zekerheid. [Journal article]

Boomsma, E. (1978) Stadsvernieuwing, planning en planningsinstrumenten. [Journal article]

Bosscher, D.F.J. (1978) De Partij van de Arbeid en de politieke aspecten van het Zuidmolukse vraagstuk. [Journal article]

Brandt, Marie-Louise den and Niphuis-Nell, Marry (1978) Een eeuw geboortendaling in Nederland. [Journal article]

Brongersma, E. (1978) De hervorming van de zedelijkheidswetgeving. [Journal article]

Brongersma, E. (1978) De hervorming van de zedelijkheidswetgeving. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1978) Den Uyl II zat er niet in. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1978) De dictatuur van het proletariaat en de ethiek. [Journal article]

Delfgaauw, B. (1978) De dictatuur van het proletariaat en de ethiek - 2. [Journal article]

Doef, J. van der and Reijden, P. van der (1978) Leemten in de sociale zekerheid. [Journal article]

Galan, C. de (1978) Enkele aspecten van arbeid en arbeidsbeleid. [Journal article]

Haasbroek, J. (1978) De Partij van de Arbeid en de russificatie van onze radio en televisie. [Journal article]

Hamburger, B. (1978) Gelijkheid bij rechtsbijstand. [Journal article]

Hamburger, B. (1978) Nog één keer de rechtshulp. [Journal article]

Hasselt, M. van (1978) Acht uur : te lange arbeidsduur. [Journal article]

Hes, J. (1978) Gelijkheid bij rechtsbijstand en de advocaturele benadering. [Journal article]

Hoff, C.M. v.d. (1978) Kabinet Van Agt : brevet van onvermogen voor linkse democraten. [Journal article]

Hoff, C.M. van den (1978) Financiering van de volkshuisvesting. [Journal article]

Horrevorts, T. and Pans, R. (1978) Wiegel en de burgemeester. [Journal article]

Jong, A. de (1978) De partijdemonstratie. [Journal article]

Kalk, E. (1978) Woningbouwprogrammering. [Journal article]

Kalma, P. (1978) Portugal : de terugtocht van links. [Journal article]

Kam, F. de (1978) Werkgelegenheidsbeleid en economisch draagvlak. [Journal article]

Kosto, A. (1978) Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. [Journal article]

Kuenzli, P. (1978) Over eigendom en beheer. [Journal article]

Lambooy, J.G. (1978) Bevolkingspolitiek en bevolkingsspreiding. [Journal article]

Langemeijer, G.E. (1978) Terrorisme, uitlevering, asyl. [Journal article]

Meurs, W. (1978) Om de kwaliteit van de rechtshulp. [Journal article]

Molleman, H. (1978) Culturele minderheden en overheidsbeleid. [Journal article]

Mulder, A.J. (1978) Arbeiderszelfbestuur en de organisatie van de arbeid. [Journal article]

Niekerk, N. van (1978) Ombuigingsplannen en de publieke paradox. [Journal article]

Nieuwenhuizen, Bert van (1978) De culturele amateur-sector : warm aanbevolen. [Journal article]

Noordzij, J. (1978) Op jacht naar welzijn. [Journal article]

Pans, R. (1978) Staat en burger : een probleemverkenning. [Journal article]

Priemus, H. (1978) Doelen van het volkshuisvestingsbeleid. [Journal article]

Priemus, H. (1978) Woonlastenbeleid. [Journal article]

Roethof, H. (1978) De misdaad in Nederland. [Journal article]

Schaefer, J. (1978) Stadsvernieuwing. [Journal article]

Smit, J. (1978) De minderheidsgroep met de thuiswaarde. [Journal article]

Tinbergen, J. (1978) PvdA en het nieuwe beginselprogramma. [Journal article]

Ummelen, B. (1978) Problemen van een constructief onderwijsbeleid. [Journal article]

Veenhof, B.M. (1978) Verkiezingen Europese Parlement en het ontwerpprogram socialistische partijen. [Journal article]

Verwey-Jonker, H. (1978) De bejaarden, slachtoffers van de geboortenbeperking. [Journal article]

Vreeze, N. de (1978) Woonruimteverdeling. [Journal article]

Weeda, I. (1978) Minder gezinnen, meer individuen. [Journal article]

Wöltgens, M.A.M. (1978) Het regionale beleid : een stiefkind dat vertroeteling verdient. [Journal article]

Zeeuw, D. de (1978) Normen handhaven. [Journal article]

Zijlstra, K. (1978) Socialistische internationale energiepolitiek. [Journal article]

RPF

RPF (1978) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en Reglementen]

SGP

SGP (1978) Gemeenteprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Election platform]

SP

SP (1978) De Tribune, jrg. 14. [Journal volume]

VVD

VVD (1978) 51ste Algemene Vergadering (31ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1978) Jaarverslag van het hoofdbestuur over het jaar 1978. [Annual report]

VVD (1978) Liberaal Reveil, jrg. 20. [Journal volume]

VVD (1978) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Hefshuizen van de Kamercentrale Groningen (VVD), (1946) 1978-1987. [Inventory]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes op de Algemene Vergadering. [Speech]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes op de partijraad. [Speech]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. [Speech]

VVD (1978) Toespraak J.G. Rietkerk op de partijraad. [Speech]

VVD (1978) Vrijheid en Democratie, nr's 1183-1202. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1978) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Journal volume]

VVD, JOVD (1978) De Driemaster, jrg. 30. [Journal volume]

VVD, JOVD (1978) Jaarverslag JOVD 1977-1978. [Annual report]

VVD, JOVD (1978) Wedstrijdverslag JOVD-VVD in De Driemaster. [Varia]

no party

no party (1978) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per najaar 1978. [Varia]

This list was generated on Tue May 30 06:55:07 2023 CEST.