Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1978

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 57.

ARP

ARP (1978) Nederlandse Gedachten, jrg. 34. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1978) AR Staatkunde, jrg. 48. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1978) Jaarverslag ARP 1978. [Jaarverslagen]

CDA

CDA (1978) Jaarverslag CDA 1977-1978. [Jaarverslagen]

CDA (1978) Rapport grondslag en politiek handelen. [Brochures en rapporten]

CHU

CHU (1978) De nederlander, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1978) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

CPN

CPN (1978) Politiek en Cultuur, jrg. 38. [Tijdschriftjaargangen]

D66

Nypels, E. and Ribberink - van Middelkoop, J. (1978) De ambtenaar en zijn trend: Waarin opgenomen een vergelijkend overzicht van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en particuliere werknemers. [Brochures en rapporten]

Klaasen, Ina and Schalkwijk, Hans and Verwey, Maarten (1978) Een pleidooi voor echte verstedelijking: Rapport van de subgroep Verstedelijkingsnota van de Werkgroep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. [Brochures en rapporten]

D66 (1978) 22e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1978) 23e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1978) Beleidsprogram 1977-1981. [Beleidsprogramma's]

D66 (1978) Beleidsprogram 1977-1981. [Beleidsprogramma's]

D66 (1978) Congrestoespraak door Jan Glastra van Loon. [Redevoeringen]

D66 (1978) Fragment uit 'Democraat' over de Commissie besluitvorming. [Varia]

D66 (1978) Grondslagen van vrijheidsgezind en politiek handelen. [Varia]

D66 (1978) Jaarrekening 1978. [Jaarverslagen]

D66 (1978) Omroep in de samenleving: Interim nota van de werkgroep kunsten en media. [Brochures en rapporten]

D66 (1978) Democraat, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en reglementen]

D66 (1978) Toespraak J.C. Terlouw op de 22e algemene ledenvergadering. [Redevoeringen]

Brinkhorst, Laurens Jan and van Eenennaam, Boudewijn and Gruyters, J.O. and Janssen, John and Kempers, Mike and Kool, Constant and Krol, Riet and De Nerée tot Babberich, Frits and van Oorschot, Hein and Oosterbeek, Loebas and Schaper, Herman and van Sitteren, Carel and Sixma, Bertie and Stam, Ruud and ten Thij, Jos and Zeeman, Jan (1978) Informatie map: Ten behoeve van de Politieke Scholings Cursus van de 9 samenwerkende vrouwenverenigingen. [Brochures en rapporten]

DNPP

DNPP (1978) Jaarverslag DNPP 1978. [Jaarverslagen]

EPV

EPV (1978) In vrede samen leven! - Programschets. [Beginselprogramma's]

EVP

EVP (1978) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van W. Post-Postma (EPV en EVP) 1978 – 1992. [Archiefplaatsingslijsten]

EVP (1978) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Evangelische Volkspartij (EVP) 1978 - 1991. [Archiefplaatsingslijsten]

Europese Volkspartij

Europese Volkspartij (1978) Political programme. [Beginselprogramma's]

GPV

GPV (1978) Statuten en reglementen GPV, Groen van Prinsterer Stichting en Stichting Mandaat. [Statuten en reglementen]

Grönneger Bond

Grönneger Bond (1978) Pergram van de Grönneger Bond. [Verkiezingsprogramma's]

KVP

KVP (1978) Politiek perspectief, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1978) Toespraak partijvoorzitter W.J. Vergeer. [Redevoeringen]

PPR

PPR (1978) PPRAK, jrg. 11. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1978) Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Radicalen. [Statuten en reglementen]

PSP

PSP (1978) Statuten & Huishoudelijk Reglement PSP. [Statuten en reglementen]

PvdA

PvdA (1978) PK Partijkrant, jrg. 8. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1978) Organisatorische en financiële verslagen 1977-1978. [Jaarverslagen]

PvdA (1978) Roos in de Vuist, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1978) Socialisme en Democratie, jrg. 35. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1978) Toespraak J.M. den Uyl op het PvdA-congres. [Redevoeringen]

RPF

RPF (1978) Statuten van de Reformatorische Politieke Federatie. [Statuten en reglementen]

SGP

SGP (1978) Gemeenteprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij. [Verkiezingsprogramma's]

SP

SP (1978) De Tribune, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1978) 51e Algemene Vergadering (31e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1978) Jaarverslag van het hoofdbestuur. [Jaarverslagen]

VVD (1978) Liberaal Reveil, jrg. 20. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1978) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de afdeling Hefshuizen van de Kamercentrale Groningen (VVD), (1946) 1978-1987. [Archiefplaatsingslijsten]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes op de Algemene Vergadering. [Redevoeringen]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes op de partijraad. [Redevoeringen]

VVD (1978) Toespraak F. Korthals Altes ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. [Redevoeringen]

VVD (1978) Toespraak J.G. Rietkerk op de partijraad. [Redevoeringen]

VVD (1978) Vrijheid en Democratie, nr's 1183-1202. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1978) HB Info: Mededelingenblad voor afdelingen en distrikten. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1978) De Driemaster, jrg. 30. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1978) Jaarverslag JOVD 1977-1978. [Jaarverslagen]

VVD, JOVD (1978) Wedstrijdverslag JOVD-VVD in De Driemaster. [Varia]

no party

no party (1978) Ledentallen Nederlandse politieke partijen per najaar 1978. [Varia]

This list was generated on Wed Jun 26 00:01:15 2024 CEST.