Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1977

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 147.

Party programme

EPV (1977) Manifest. [Party programme]

PvdA (1977) PvdA Beginselprogramma. [Party programme]

Policy programme

D66 (1977) Beleidsprogram 1977-1981. [Policy programme]

Congress documents

D66 (1977) 19e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1977) 20e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1977) 21e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

VVD (1977) 47ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1977) 48ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1977) 49ste Algemene Vergadering (30ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1977) 50ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

Jaarboek DNPP

UNSPECIFIED (1977) Inhoudsopgave. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Jaarverslag DNPP 1977. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen, ontvangen in het verslagjaar. [Jaarboek DNPP]

UNSPECIFIED (1977) Rapport van de Werkgroep ad hoc Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

Bosscher, Doeko (1977) (Niet) naar een christelijke volkspartij. De mislukking van het streven de ARP en de CHU na de Tweede Wereldoorlog te laten samengaan. [Jaarboek DNPP]

De Beer, C.C. (1977) Geannoteerde bibliografie over de Katholieke Volkspartij in de jaren 1966-1968, inclusief het ontstaan van de PPR. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. and Postma, A. (1977) Gerbrandy als 'voortrekker' van de Christelijke sociale beweging. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. and Visser, B.L.W. (1977) Politieke verantwoordelijkheid in de gemeentelijke democratie. [Jaarboek DNPP]

Koole, Ruud (1977) Chronologie van (partij-)politieke gebeurtenissen in de periode april-mei 1966. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1977) Partijvorming in nationale systemen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1977) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Annual report

ARP (1977) Jaarverslag ARP 1977. [Annual report]

CDA (1977) Jaarverslag CDA 1976-1977. [Annual report]

DNPP (1977) Jaarverslag DNPP 1977. [Annual report]

VVD, JOVD (1977) Jaarverslag JOVD 1976-1977. [Annual report]

VVD (1977) Jaarverslag van het hoofdbestuur over het jaar 1977. [Annual report]

PvdA (1977) Organisatorische verslagen 1976-1977. [Annual report]

Statuten en Reglementen

D66 (1977) Statuten van de Politieke Partij Democraten '66. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement afdelingen. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Model huishoudelijk reglement gemeentelijke federaties. [Statuten en Reglementen]

VVD (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

NVU (1977) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1977) Statuten/Huishoudelijk Reglement & Reglement Kandidaatstelling. [Statuten en Reglementen]

Inventory

VVD (1977) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R. Braams (VVD), 1977-1989. [Inventory]

DS'70 (1977) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.E.F.M. Nijhof (DS'70) 1977-1981. [Inventory]

Speech

D66 (1977) Congrestoespraak partijvoorzitter D66 J.F. Glastra van Loon. [Speech]

PvdA (1977) Slottoespraak J.M. den Uyl op het partijcongres te Amsterdam. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak C. van den Heuvel-de Blank over de vorming van het kabinet-Van Agt I. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak C. van den Heuvel-de Blank over het vaststellen van het verkiezingsprogramma. [Speech]

D66 (1977) Toespraak D66-voorzitter J.F. van Loon over Kabinetsformatie en het kiesstelsel. [Speech]

KVP (1977) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over formatie kabinet-Van Agt I. [Speech]

CDA (1977) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over het CDA. [Speech]

D66 (1977) Toespraak J.C. Terlouw op D66-congres te Nijmegen. [Speech]

D66 (1977) Toespraak J.C. Terlouw op het D66-congres te Utrecht. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak J.M. den Uyl over het formatieresultaat. [Speech]

PvdA (1977) Toespraak J.M. den Uyl voor de Partijraad. [Speech]

CDA (1977) Toespraak P.A.J.M. Steenkamp op het derde CDA-congres. [Speech]

CDA (1977) Toespraak R.J.H. Kruisinga over christelijke uitgangspunten in het CDA. [Speech]

CDA (1977) Toespraak W. Aantjes op het derde CDA-congres. [Speech]

VVD (1977) Toespraak partijvoorzitter F. Korthals Altes. [Speech]

KVP (1977) Toespraak partijvoorzitter W.J. Vergeer op de Partijraad. [Speech]

Report

D66 (1977) Kunst in de samenleving. [Report]

Nypels, Erwin (1977) Pensioen/ woningplan D66. [Report]

van Baarsel, P.W. and van Kleffens, P.J.M. (1977) Werkgroepen: samenstelling, werkwijze, aktiviteiten. [Report]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1977) Maatschappij-analyse. [Report]

D66 (1977) J. Terlouw over het gehandicapten beleid. [Report]

Oosterbeek, H.M.C. (1977) Congresstuk B2: Raamwerk gemeente programma. [Report]

CDA (1977) Het CDA en zijn organisatie: Van federatie naar fusie. [Report]

Journal article

Andrioli, F.D. (1977) Ruimtelijke ordening, mobiliteit en energieschaarste. [Journal article]

Andrioli, Fred (1977) De tekorten van het openbaar vervoer. [Journal article]

Beek, Relus ter (1977) Kernenergie en non-proliferatie. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1977) De Europese Gemeenschap gesteld voor dilemma's en tegenstrijdigheden. [Journal article]

Bloema, K.P. (1977) Herbezinning op de buitenlandse politiek. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1977) Werk voor allen : gedachten over arbeid als verdelingsvraagstuk. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1977) Den Uyl: demissionair! [Journal article]

Dankert, Piet and Casteleijn, Lo (1977) Vrede en veiligheid in Europa. [Journal article]

Daudt, H. (1977) Problemen bij de coalitievorming in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Doel, J. van den (1977) Werkloosheidsbestrijding en loonvorming. [Journal article]

Dorsey, James (1977) Israël. [Journal article]

Driehuis, W. (1977) Socialistisch beleid en economische analyse. [Journal article]

Faas, Henry C. (1977) Geen alternatief - wel kansen. [Journal article]

Foppen, Wil (1977) Eindhoven. [Journal article]

Franssen, H.M. (1977) Christen-democratie, welke politieke richting? [Journal article]

Friese, Paul (1977) Over het socialisatiewaagstuk. [Journal article]

Friese, Paul (1977) Socialistisch woonbeleid II. [Journal article]

Galan, C. de (1977) Sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Giebels, L. (1977) De ontbrekende consequenties van de verstedelijkingsnota. [Journal article]

Giebels, L. (1977) Verkorting bestemmingsplanprocedure. [Journal article]

Gielen, W.J.G.M. (1977) De openbare school en de vrijheid van onderwijs. [Journal article]

Heering, H.C. (1977) De provincie als politiek integratiekader. [Journal article]

Heering, H.J. (1977) Ethisch ontwaken - waartoe? [Journal article]

Hek, Arie van der (1977) Programma's voor de Europese verkiezingen. [Journal article]

Ittersum, B.F. van (1977) De toekomst van de Europese economische en monetaire samenwerking. [Journal article]

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1977) De Wet investeringsrekening: over meer werk en weggegooid geld. [Journal article]

Kam, Flip de (1977) Het landbouwbeleid van de Gemeenschap. [Journal article]

Lockefeer, Harry (1977) Het verschil tussen EG-politiek en progressief Derde-Wereldbeleid. [Journal article]

Loor, H. de (1977) Wijziging Wet op de ruimtelijke ordening. [Journal article]

Mantel. Dick (1977) Oppassen voor optimisme zonder getuigen. [Journal article]

Meer, F.B. van der (1977) Verspreiding van kernwapens. [Journal article]

Meyer, Wim (1977) Overheid, politiek en vakbeweging : de verhouding overheid-vakbeweging gezien vanuit de overheid en de politiek. [Journal article]

Middel, B. (1977) Partij van de Arbeid: ook voor arbeiders. [Journal article]

Mierlo, J.G.A. van and Toonen, Th.A.J. (1977) Welvaart en socialistisch beleid. [Journal article]

Noordzij, Jan (1977) Tobben met beginselen. [Journal article]

Oele, A.P. (1977) Het schemerige zijtoneel van het EEG-energiebeleid. [Journal article]

Ooijen, David van (1977) Vrijheid voor onderwijsverstrekkers of onderwijsgebruikers? : het schoolstrijdreveil voor het CDA. [Journal article]

Oosten, Frits van (1977) Linkse en rechtse economen als politieke profeten. [Journal article]

Patijn, Schelto (1977) De Europese verkiezingen en wat dan? [Journal article]

Priemus, Hugo (1977) Het volkshuisvestingsbeleid 1973-1977: een consumententest. [Journal article]

Ramondt, Joop (1977) Geleide loonpolitiek op losse gronden. [Journal article]

Rondagh, Ferry (1977) Ontwerp-programma voor de Europese Verkiezingen van de Federatie van Socialistische Partijen in de EG. [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1977) Galbraith en het socialisme. [Journal article]

Rozemond, S. (1977) Israël : havikken in soorten? [Journal article]

Schillebeeckx, E. and Zeeuw, D. de (1977) De christen en zijn politieke keuze. [Journal article]

Thijn, Ed. van (1977) Democratisering van het bestuur. [Journal article]

Ummelen, Bert (1977) Erfelijkheid van intelligentie : slecht vertrekpunt voor onderwijsbeleid. [Journal article]

Uyl, Joop den (1977) Die tijd komt nooit meer terug. [Journal article]

Veenhof, B.M. (1977) Europese blauwdrukken en perspectieven. [Journal article]

Veld, J. in 't (1977) Socialistisch woonbeleid. [Journal article]

Verloren van Themaat, J.P. (1977) De PvdA en een socialistisch Derde Wereldbeleid. [Journal article]

Vondeling, A. (1977) Het bekrachtigen van een initiatiefontwerp, in het bijzonder de abortus betreffende. [Journal article]

Vosskühler, Karel E. (1977) Overdracht van technologie en internationale arbeidsverdeling : de toenemende noodzaak van publieke controle. [Journal article]

Vredeling, H. (1977) In het dal van de Europese samenwerking. [Journal article]

Wierda, W. (1977) Hoeveel is genoeg? Een moeilijke vraag! [Journal article]

Wijmans, L. and Zwan, A. van der (1977) Progressief moet pluriform blijven : de verkiezingen van 1977. [Journal article]

Journal volume

CHU (1977) De Nederlander, jrg. 13. [Journal volume]

ARP (1977) Nederlandse Gedachten, jrg. 33. [Journal volume]

PvdA (1977) PK Partijkrant, jrg. 9. [Journal volume]

PPR (1977) PPRAK, jrg. 10. [Journal volume]

ARP (1977) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 47. [Journal volume]

CHU (1977) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 22. [Journal volume]

VVD, JOVD (1977) De Driemaster, jrg. 29. [Journal volume]

SP (1977) De Tribune, jrg. 13. [Journal volume]

D66 (1977) Democraat, jrg. 10. [Journal volume]

VVD (1977) Liberaal Reveil, jrg. 19. [Journal volume]

CPN (1977) Politiek en Cultuur, jrg. 37. [Journal volume]

KVP (1977) Politiek perspectief, jrg. 6. [Journal volume]

PvdA (1977) Roos in de Vuist, jrg. 3. [Journal volume]

PvdA (1977) Socialisme en Democratie, jrg. 34. [Journal volume]

VVD (1977) Vrijheid en Democratie, nr's 1163-1182. [Journal volume]

Election platform

SP (1977) Dit jaar voor het eerst! [Election platform]

DAC (1977) Enkele programmatische punten in telegramstijl. [Election platform]

PSP (1977) Grepen uit het aktieprogramma 1977-1981. [Election platform]

D66 (1977) Het redelijk alternatief: verkiezingsprogramma 1977. [Election platform]

KEN (m.l.) (1977) Hoofdpunten Verkiezingsprogramma 1977. [Election platform]

CDA (1977) Niet bij brood alleen. [Election platform]

RKPN (1977) Partijprogramma Rooms Katholieke Partij Nederland. [Election platform]

SGP (1977) Signalen voor Goede Politiek: verkiezingsprogram van de Staatkundig Gereformeerde Partij voor 1977 en volgende jaren. [Election platform]

GPV (1977) Toekomst voor Nederland. [Election platform]

RPF (1977) Verkiezingsprogram. [Election platform]

PPR (1977) Verkiezingsprogramma 1977/1981. [Election platform]

NVU (1977) Verkiezingsprogramma van de Nederlandse Volks-Unie. [Election platform]

PvdA (1977) Voorwaarts, en niet vergeten ...: Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen op 25 mei 1977. [Election platform]

DS'70 (1977) Vrijheid en solidariteit: in redelijkheid: verkiezingsprogramma 1977. [Election platform]

VVD (1977) Vrijheid werk samenwerking: Verkiezingsprogramma. [Election platform]

Boerenpartij (1977) Wat de Boeren-Partij wil (urgentieprogramma). [Election platform]

Varia

VVD, JOVD (1977) Aangenomen Motie III JOVD-congres 12 en 13 maart 1977. [Varia]

VVD, JOVD (1977) Resolutie onafhankelijkheid J.O.V.D. [Varia]

This list was generated on Thu Dec 1 13:58:02 2022 CET.