Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1977

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 67.

A

Andrioli, F.D. (1977) Ruimtelijke ordening, mobiliteit en energieschaarste. [Journal article]

Andrioli, Fred (1977) De tekorten van het openbaar vervoer. [Journal article]

B

Beek, Relus ter (1977) Kernenergie en non-proliferatie. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1977) De Europese Gemeenschap gesteld voor dilemma's en tegenstrijdigheden. [Journal article]

Bloema, K.P. (1977) Herbezinning op de buitenlandse politiek. [Journal article]

Bosscher, Doeko (1977) (Niet) naar een christelijke volkspartij. De mislukking van het streven de ARP en de CHU na de Tweede Wereldoorlog te laten samengaan. [Jaarboek DNPP]

Broeder, A.L. den (1977) Werk voor allen : gedachten over arbeid als verdelingsvraagstuk. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1977) Den Uyl: demissionair! [Journal article]

D

Dankert, Piet and Casteleijn, Lo (1977) Vrede en veiligheid in Europa. [Journal article]

Daudt, H. (1977) Problemen bij de coalitievorming in de Nederlandse politiek. [Journal article]

De Beer, C.C. (1977) Geannoteerde bibliografie over de Katholieke Volkspartij in de jaren 1966-1968, inclusief het ontstaan van de PPR. [Jaarboek DNPP]

Doel, J. van den (1977) Werkloosheidsbestrijding en loonvorming. [Journal article]

Dorsey, James (1977) Israël. [Journal article]

Driehuis, W. (1977) Socialistisch beleid en economische analyse. [Journal article]

E

Elzinga, D.J. and Postma, A. (1977) Gerbrandy als 'voortrekker' van de Christelijke sociale beweging. [Jaarboek DNPP]

Elzinga, D.J. and Visser, B.L.W. (1977) Politieke verantwoordelijkheid in de gemeentelijke democratie. [Jaarboek DNPP]

F

Faas, Henry C. (1977) Geen alternatief - wel kansen. [Journal article]

Foppen, Wil (1977) Eindhoven. [Journal article]

Franssen, H.M. (1977) Christen-democratie, welke politieke richting? [Journal article]

Friese, Paul (1977) Over het socialisatiewaagstuk. [Journal article]

Friese, Paul (1977) Socialistisch woonbeleid II. [Journal article]

G

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1977) Maatschappij-analyse. [Report]

Galan, C. de (1977) Sociaal-economisch beleid. [Journal article]

Giebels, L. (1977) De ontbrekende consequenties van de verstedelijkingsnota. [Journal article]

Giebels, L. (1977) Verkorting bestemmingsplanprocedure. [Journal article]

Gielen, W.J.G.M. (1977) De openbare school en de vrijheid van onderwijs. [Journal article]

H

Heering, H.C. (1977) De provincie als politiek integratiekader. [Journal article]

Heering, H.J. (1977) Ethisch ontwaken - waartoe? [Journal article]

Hek, Arie van der (1977) Programma's voor de Europese verkiezingen. [Journal article]

I

Ittersum, B.F. van (1977) De toekomst van de Europese economische en monetaire samenwerking. [Journal article]

K

Kam, C.A. de and Vermeend, W.A. (1977) De Wet investeringsrekening: over meer werk en weggegooid geld. [Journal article]

Kam, Flip de (1977) Het landbouwbeleid van de Gemeenschap. [Journal article]

Koole, Ruud (1977) Chronologie van (partij-)politieke gebeurtenissen in de periode april-mei 1966. [Jaarboek DNPP]

L

Lipschits, I. (1977) Partijvorming in nationale systemen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1977) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

Lockefeer, Harry (1977) Het verschil tussen EG-politiek en progressief Derde-Wereldbeleid. [Journal article]

Loor, H. de (1977) Wijziging Wet op de ruimtelijke ordening. [Journal article]

M

Mantel. Dick (1977) Oppassen voor optimisme zonder getuigen. [Journal article]

Meer, F.B. van der (1977) Verspreiding van kernwapens. [Journal article]

Meyer, Wim (1977) Overheid, politiek en vakbeweging : de verhouding overheid-vakbeweging gezien vanuit de overheid en de politiek. [Journal article]

Middel, B. (1977) Partij van de Arbeid: ook voor arbeiders. [Journal article]

Mierlo, J.G.A. van and Toonen, Th.A.J. (1977) Welvaart en socialistisch beleid. [Journal article]

N

Nypels, Erwin (1977) Pensioen/ woningplan D66. [Report]

Noordzij, Jan (1977) Tobben met beginselen. [Journal article]

O

Oosterbeek, H.M.C. (1977) Congresstuk B2: Raamwerk gemeente programma. [Report]

Oele, A.P. (1977) Het schemerige zijtoneel van het EEG-energiebeleid. [Journal article]

Ooijen, David van (1977) Vrijheid voor onderwijsverstrekkers of onderwijsgebruikers? : het schoolstrijdreveil voor het CDA. [Journal article]

Oosten, Frits van (1977) Linkse en rechtse economen als politieke profeten. [Journal article]

P

Patijn, Schelto (1977) De Europese verkiezingen en wat dan? [Journal article]

Priemus, Hugo (1977) Het volkshuisvestingsbeleid 1973-1977: een consumententest. [Journal article]

R

Ramondt, Joop (1977) Geleide loonpolitiek op losse gronden. [Journal article]

Rondagh, Ferry (1977) Ontwerp-programma voor de Europese Verkiezingen van de Federatie van Socialistische Partijen in de EG. [Journal article]

Roos, W.A.A.M. de (1977) Galbraith en het socialisme. [Journal article]

Rozemond, S. (1977) Israël : havikken in soorten? [Journal article]

S

Schillebeeckx, E. and Zeeuw, D. de (1977) De christen en zijn politieke keuze. [Journal article]

T

Thijn, Ed. van (1977) Democratisering van het bestuur. [Journal article]

U

Ummelen, Bert (1977) Erfelijkheid van intelligentie : slecht vertrekpunt voor onderwijsbeleid. [Journal article]

Uyl, Joop den (1977) Die tijd komt nooit meer terug. [Journal article]

V

van Baarsel, P.W. and van Kleffens, P.J.M. (1977) Werkgroepen: samenstelling, werkwijze, aktiviteiten. [Report]

Veenhof, B.M. (1977) Europese blauwdrukken en perspectieven. [Journal article]

Veld, J. in 't (1977) Socialistisch woonbeleid. [Journal article]

Verloren van Themaat, J.P. (1977) De PvdA en een socialistisch Derde Wereldbeleid. [Journal article]

Vondeling, A. (1977) Het bekrachtigen van een initiatiefontwerp, in het bijzonder de abortus betreffende. [Journal article]

Vosskühler, Karel E. (1977) Overdracht van technologie en internationale arbeidsverdeling : de toenemende noodzaak van publieke controle. [Journal article]

Vredeling, H. (1977) In het dal van de Europese samenwerking. [Journal article]

W

Wierda, W. (1977) Hoeveel is genoeg? Een moeilijke vraag! [Journal article]

Wijmans, L. and Zwan, A. van der (1977) Progressief moet pluriform blijven : de verkiezingen van 1977. [Journal article]

This list was generated on Thu Dec 1 13:58:02 2022 CET.