Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1976

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 103.

ARP

ARP (1976) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 46. [Journal volume]

ARP (1976) Jaarverslag ARP 1976. [Annual report]

ARP; CDA

ARP; CDA (1976) Van Woudschoten tot Hoogeveen: Documentatie over de grondslagdiscussie in het CDA. [Boek]

CDA

CDA (1976) Jaarverslag CDA 1975-1976. [Annual report]

CDA (1976) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CHU

CHU (1976) De Nederlander, jrg. 12. [Journal volume]

CHU (1976) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 21. [Journal volume]

CPN

CPN (1976) Politiek en Cultuur, jrg. 36. [Journal volume]

D66

Nypels, E. (1976) De omvang van de collectieve voorzieningen. [Report]

Marissing, J.G.M. and Martini, A. (1976) De toekomst van de grote stad. [Report]

de Lange, J. and van Leeuwen, R. (1976) Een markt voor D66. [Report]

D66 (1976) Industriebeleid. [Report]

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1976) Maatschappij-analyse. [Report]

van der Does de Willebois, J.L.J.M. (1976) Ondernemingsdemocratie. [Report]

Glastra van Loon, J.F. (1976) Ondernemingsgewijze productie en sociaal ondernemerschap. [Report]

D66 (1976) Samenhang en samenspel. [Report]

Nypels, E. and Veenhuys, H. and Lambers, Ineke (1976) Ter discussie (drie rapporten). [Report]

D66 (1976) Veiligheid als maatschappelijke waarde. [Report]

D66 (1976) 18e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1976) Jaarrekening 1976. [Annual report]

D66 (1976) Democraat, jrg. 9. [Journal volume]

Glastra van Loon, J.F. and Riemen, A. and van Baarsel, M. and van Schilfgaarde, P. and Liesker, R. and Sjenitzer, F. and Dekker, J. (1976) Discussiedag 22 mei 1976. [Report]

DNPP

DNPP (1976) Jaarverslag DNPP 1976. [Annual report]

Europese Unie van Christen-democraten

Europese Unie van Christen-democraten (1976) Europees Manifest. [Party programme]

KVP

KVP (1976) Politiek perspectief, jrg. 5. [Journal volume]

KVP (1976) Toespraak partijvoorzitter W.J. Vergeer over de totstandkoming van het CDA. [Speech]

KVP (1976) Toespraak van fractievoorzitter F.H.J.J. Andriessen op de Partijraad. [Speech]

PPR

PPR (1976) PPRAK, jrg. 9. [Journal volume]

PvdA

PvdA (1976) De VARA verder onder het mes. [Journal article]

PvdA (1976) Organisatorische en financiële verslagen 1975-1976. [Annual report]

PvdA (1976) Roos in de Vuist, jrg. 2 (1976). [Journal volume]

PvdA (1976) Socialisme en Democratie, jrg. 33. [Journal volume]

PvdA (1976) Toespraak J.M. den Uyl over zijn acceptatie van het lijstaanvoerderschap. [Speech]

Anstadt, Milo (1976) De VARA en het socialisme. [Journal article]

Baars, W. and Iersel, J. van (1976) Een bijdrage aan de onderwijsdiscussie. [Journal article]

Baehr, P.R. (1976) Lessen uit de geschiedenis. [Journal article]

Boef, C. (1976) Bedden schudden : een reactie op Anstadt en Pauka. [Journal article]

Boef, C. (1976) Wetenschap, VARA en nog wat : een reactie op de Werkgroep Socialistische VARA. [Journal article]

Brink, E. van den (1976) Doorgaan zonder partij : het program van Duisenberg. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1976) Mobilisatie en mobiliteit op de arbeidsmarkt. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooyen, D.A. van and Praag, J.P. van (1976) Polemiek over het beginselprogram : de onderwijsparagraaf. [Journal article]

Cohen, H.F. (1976) De Man herdrukt. [Journal article]

Doef, J. van der (1976) De politieke betekenis van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden. [Journal article]

Doel, J. van den (1976) Elitisten en pluralisten over economische macht. [Journal article]

Duisenberg, W.F. (1976) Een alternatief verkiezingsprogram : verantwoording. [Journal article]

Franssen, H.M. (1976) Parlementaire democratie op weg naar 1984. [Journal article]

Gaast, S. van der (1976) Gewoon doorgaan met links ademhalen. [Journal article]

Giebels, L.J. (1976) Reorganisatie van het binnenlands bestuur : compromis tussen maxi-gemeente en mini-provincie. [Journal article]

Gortzak, W. (1976) Tussen regering en achterban : het PvdA-bestuur na Nieuw Links. [Journal article]

Grandia, J. (1976) Cultuur en onderwijs. [Journal article]

Heering, H.C. (1976) Noordelijk perspectief. [Journal article]

Heertje, A. (1976) De smalle marges van de economische politiek. [Journal article]

Hek, A. van der (1976) Overlevingskansen van de parlementaire democratie. [Journal article]

Heuvel, I. van den (1976) Afspraken vooraf. [Journal article]

Heuvel, M. van der (1976) Ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. [Journal article]

Hoefnagels, H. (1976) De noodzaak van een andere waardering van de arbeidsprestatie. [Journal article]

Hoffman, L. (1976) Arbeidstijdvermindering als instrument voor de werkloosheidsbestrijding. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1976) Socialisme en VAD. [Journal article]

Jonker, Leendert (1976) Socialisme, verstedelijking, bestuur. [Journal article]

Kam, C.A. de (1976) De Miljoenennota. [Journal article]

Kraan, K.J. (1976) Openbaarheid van bestuur : uitzondering of regel? [Journal article]

Letelier, O. (1976) De toestand in Chili. [Journal article]

Lichtveld, L. (1976) Cultuur en arbeid. [Journal article]

Mantel, D. (1976) Verdwalen de socialisten in de gelijke onderwijskansen jungle?, of: de mammoet bij verstek veroordeeld. [Journal article]

Meulen, H. van der (1976) De ondernemingsraad moet blijven : maar er moet wel meer veranderen. [Journal article]

Mulder, B. (1976) Socialisme, democratie en organisatie. [Journal article]

Noordzij, J. (1976) Onderwijs-contourennota : scherp en vaag. [Journal article]

Noordzij, J. (1976) Oppassen met getuigen. [Journal article]

Oele, A.P. (1976) Drie jaren na de oliecrisis. [Journal article]

Ooijen, D. van (1976) Het Noordierse conflict als Iers probleem : een beschouwing naar aanleiding van reisindrukken. [Journal article]

Orlov, J. and Amalrik, Andrej (1976) Is een niet-totalitair socialisme mogelijk? [Journal article]

Pauka, T. (1976) Omroep-discussie : een nieuw record. [Journal article]

Pauka, Tom (1976) Een middelbaar echtpaar in een versleten bed. [Journal article]

Postel-Coster, E. (1976) Het ontwikkelingsproces en de andere sexe : wat is er met de vrouwen gebeurd? [Journal article]

Reckman, P. (1976) Hoger onderwijs in de toekomst : de vraag is: onder welke voorwaarden? [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1976) Het gewaarborgde inkomen. [Journal article]

Rozemond, S. (1976) Armslag van de Nederlandse diplomatie. [Journal article]

Santema, M. (1976) [Boekbespreking]. [Journal article]

Schaper, B.W. (1976) Het ontwerp-verkiezingsprogram - beneden de maat? [Journal article]

Schmidt, H.M. (1976) Toetsen en tests, of: wat meet die toets. [Journal article]

Stoel, Max van der (1976) Nederland en de internationale samenleving. [Journal article]

Thijn, E. van (1976) Overleeft de parlementaire democratie 1984? [Journal article]

Tromp, B. (1976) Socialisme, organisatie en democratie : politiek-sociologische kanttekeningen bij de koers en ontwikkeling van de PvdA. [Journal article]

Varkevisser, J. (1976) De vermogensaanwasdeling in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Veenhoven, R. (1976) Waarheen met het huwelijk? : relaties worden belangrijker, problematischer en veelvormiger. [Journal article]

Vellenga, J.T. (1976) Ik ben met Van Voorden naar de arbeidsmarkt gegaan. [Journal article]

Verloren van Themaat, J.P. (1976) Werkloosheid, internationale arbeidsverdeling en de Derde Wereld. [Journal article]

Wolfson, D.J. and Blanc, B. le (1976) Een linkse norm. [Journal article]

RPF

RPF (1976) Basisprogram. [Party programme]

SP

SP (1976) Statuten van de Socialistiese Partij. [Statuten en Reglementen]

SP (1976) Tribune, jrg. 12 (1976). [Journal volume]

VVD

VVD (1976) 46ste Algemene Vergadering (29ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1976) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1976. [Annual report]

VVD (1976) Liberaal Reveil, jrg. 18. [Journal volume]

VVD (1976) Toespraak H. Wiegel op de 29e Algemene Vergadering. [Speech]

VVD (1976) Toespraak partijvoorzitter F. Korthals Altes op de 29e jaarlijkse Algemene Vergadering. [Speech]

VVD (1976) Toespraak secretaris voorlichting R.W. de Korte over politieke marketing. [Speech]

VVD (1976) Vrijheid en Democratie, nr's 1144-1162. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1976) Beginselverklaring JOVD. [Party programme]

VVD, JOVD (1976) De Driemaster, jrg. 28. [Journal volume]

VVD, JOVD (1976) JOVD'ers op de kandidatenlijst VVD. [Varia]

VVD, JOVD (1976) Jaarverslag JOVD 1975-1976. [Annual report]

VVD, JOVD (1976) Resolutie Liberalisme. [Varia]

This list was generated on Tue Aug 16 00:10:31 2022 CEST.