Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1976

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 71.

A

Anstadt, Milo (1976) De VARA en het socialisme. [Journal article]

B

Baars, W. and Iersel, J. van (1976) Een bijdrage aan de onderwijsdiscussie. [Journal article]

Baehr, P.R. (1976) Lessen uit de geschiedenis. [Journal article]

Beer, C.C. de (1976) Geannoteerde bibliografie over de Anti-Revolutionaire Partij in de jaren 1966-1968, inclusief de Christen-Radicalen, de Groep van Achttien en de samenwerking met CHU en KVP. [Jaarboek DNPP]

Boef, C. (1976) Bedden schudden : een reactie op Anstadt en Pauka. [Journal article]

Boef, C. (1976) Wetenschap, VARA en nog wat : een reactie op de Werkgroep Socialistische VARA. [Journal article]

Brink, E. van den (1976) Doorgaan zonder partij : het program van Duisenberg. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1976) Mobilisatie en mobiliteit op de arbeidsmarkt. [Journal article]

Bruin, A.A. de and Ooyen, D.A. van and Praag, J.P. van (1976) Polemiek over het beginselprogram : de onderwijsparagraaf. [Journal article]

C

Cohen, H.F. (1976) De Man herdrukt. [Journal article]

D

de Lange, J. and van Leeuwen, R. (1976) Een markt voor D66. [Report]

Doef, J. van der (1976) De politieke betekenis van de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden. [Journal article]

Doel, J. van den (1976) Elitisten en pluralisten over economische macht. [Journal article]

Duisenberg, W.F. (1976) Een alternatief verkiezingsprogram : verantwoording. [Journal article]

E

Elzinga, D.J. and Bakker, A. (1976) Lijst van politieke partijen die sedert de Tweede Wereldoorlog hebben deelgenomen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer. [Jaarboek DNPP]

F

Franssen, H.M. (1976) Parlementaire democratie op weg naar 1984. [Journal article]

G

Glastra van Loon, J.F. and Vis, J.J. (1976) Maatschappij-analyse. [Report]

Glastra van Loon, J.F. (1976) Ondernemingsgewijze productie en sociaal ondernemerschap. [Report]

Gaast, S. van der (1976) Gewoon doorgaan met links ademhalen. [Journal article]

Giebels, L.J. (1976) Reorganisatie van het binnenlands bestuur : compromis tussen maxi-gemeente en mini-provincie. [Journal article]

Glastra van Loon, J.F. and Riemen, A. and van Baarsel, M. and van Schilfgaarde, P. and Liesker, R. and Sjenitzer, F. and Dekker, J. (1976) Discussiedag 22 mei 1976. [Report]

Gortzak, W. (1976) Tussen regering en achterban : het PvdA-bestuur na Nieuw Links. [Journal article]

Grandia, J. (1976) Cultuur en onderwijs. [Journal article]

H

Heering, H.C. (1976) Noordelijk perspectief. [Journal article]

Heertje, A. (1976) De smalle marges van de economische politiek. [Journal article]

Hek, A. van der (1976) Overlevingskansen van de parlementaire democratie. [Journal article]

Heuvel, I. van den (1976) Afspraken vooraf. [Journal article]

Heuvel, M. van der (1976) Ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. [Journal article]

Hoefnagels, H. (1976) De noodzaak van een andere waardering van de arbeidsprestatie. [Journal article]

Hoffman, L. (1976) Arbeidstijdvermindering als instrument voor de werkloosheidsbestrijding. [Journal article]

Hofstra, H.J. (1976) Socialisme en VAD. [Journal article]

J

Jonker, Leendert (1976) Socialisme, verstedelijking, bestuur. [Journal article]

K

Kam, C.A. de (1976) De Miljoenennota. [Journal article]

Kraan, K.J. (1976) Openbaarheid van bestuur : uitzondering of regel? [Journal article]

L

Letelier, O. (1976) De toestand in Chili. [Journal article]

Lichtveld, L. (1976) Cultuur en arbeid. [Journal article]

Lipschits, I. (1976) Geschiedschrijving over de Nederlandse Politieke Partijen. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1976) Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Deel I. De protestants-christelijke stroming. [Jaarboek DNPP]

Lipschits, I. (1976) Voorwoord. [Jaarboek DNPP]

M

Marissing, J.G.M. and Martini, A. (1976) De toekomst van de grote stad. [Report]

Mantel, D. (1976) Verdwalen de socialisten in de gelijke onderwijskansen jungle?, of: de mammoet bij verstek veroordeeld. [Journal article]

Meulen, H. van der (1976) De ondernemingsraad moet blijven : maar er moet wel meer veranderen. [Journal article]

Mulder, B. (1976) Socialisme, democratie en organisatie. [Journal article]

N

Nypels, E. (1976) De omvang van de collectieve voorzieningen. [Report]

Nypels, E. and Veenhuys, H. and Lambers, Ineke (1976) Ter discussie (drie rapporten). [Report]

Noordzij, J. (1976) Onderwijs-contourennota : scherp en vaag. [Journal article]

Noordzij, J. (1976) Oppassen met getuigen. [Journal article]

O

Oele, A.P. (1976) Drie jaren na de oliecrisis. [Journal article]

Ooijen, D. van (1976) Het Noordierse conflict als Iers probleem : een beschouwing naar aanleiding van reisindrukken. [Journal article]

Orlov, J. and Amalrik, Andrej (1976) Is een niet-totalitair socialisme mogelijk? [Journal article]

P

Pauka, T. (1976) Omroep-discussie : een nieuw record. [Journal article]

Pauka, Tom (1976) Een middelbaar echtpaar in een versleten bed. [Journal article]

Postel-Coster, E. (1976) Het ontwikkelingsproces en de andere sexe : wat is er met de vrouwen gebeurd? [Journal article]

R

Reckman, P. (1976) Hoger onderwijs in de toekomst : de vraag is: onder welke voorwaarden? [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1976) Het gewaarborgde inkomen. [Journal article]

Rozemond, S. (1976) Armslag van de Nederlandse diplomatie. [Journal article]

S

Santema, M. (1976) [Boekbespreking]. [Journal article]

Schaper, B.W. (1976) Het ontwerp-verkiezingsprogram - beneden de maat? [Journal article]

Schmidt, H.M. (1976) Toetsen en tests, of: wat meet die toets. [Journal article]

Steffensen, S.G. (1976) Van SDAP tot PvdA. Onderzoeksschema. [Jaarboek DNPP]

Stoel, Max van der (1976) Nederland en de internationale samenleving. [Journal article]

T

Terlouw, J. (1976) Redevoering van J. Terlouw op de Algemene Ledenvergadering van D'66 te Utrecht op 6 november 1976. [Jaarboek DNPP]

Thijn, E. van (1976) Overleeft de parlementaire democratie 1984? [Journal article]

Thissen, G.G.J. (1976) Chronologie van partij-politieke gebeurtenissen in de periode januari t/m maart 1966. [Jaarboek DNPP]

Tromp, B. (1976) Socialisme, organisatie en democratie : politiek-sociologische kanttekeningen bij de koers en ontwikkeling van de PvdA. [Journal article]

V

van der Does de Willebois, J.L.J.M. (1976) Ondernemingsdemocratie. [Report]

Varkevisser, J. (1976) De vermogensaanwasdeling in de Nederlandse politiek. [Journal article]

Veenhoven, R. (1976) Waarheen met het huwelijk? : relaties worden belangrijker, problematischer en veelvormiger. [Journal article]

Vellenga, J.T. (1976) Ik ben met Van Voorden naar de arbeidsmarkt gegaan. [Journal article]

Verloren van Themaat, J.P. (1976) Werkloosheid, internationale arbeidsverdeling en de Derde Wereld. [Journal article]

W

Wolfson, D.J. and Blanc, B. le (1976) Een linkse norm. [Journal article]

This list was generated on Thu May 26 22:58:46 2022 CEST.