Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 273.

Party programme

NVU (1971) Program van de Nederlandse Volks-Unie. [Party programme]

Congress documents

VVD (1971) 37ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1971) 38ste Algemene Vergadering (24ste J.A.V.). [Congress documents]

Annual report

CHU (1971) Handboek 1971. [Annual report]

ARP (1971) Jaarverslag ARP 1971. [Annual report]

VVD, JOVD (1971) Jaarverslag JOVD vice-voorzitter politiek 1970-1971. [Annual report]

VVD (1971) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1971. [Annual report]

PvdA (1971) Organisatorische verslagen 1970-1971. [Annual report]

Statuten en Reglementen

VVD (1971) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

ARP (1971) Modelreglement voor een dorps- of districtskiesvereniging. [Statuten en Reglementen]

ARP (1971) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

Inventory

EVP (1971) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van J.C. de Bas (ESP, EPV en EVP) 1971 – 1989. [Inventory]

DS'70 (1971) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Tweede Kamerfractie van Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) 1971-1981. [Inventory]

Speech

KVP (1971) Openingstoespraak partijraad door Th. Laan. [Speech]

CHU (1971) Slottoespraak van J.T. Mellema. [Speech]

PvdA (1971) Toespraak A.H. Kloos op het buitengewone partijcongres te Rotterdam. [Speech]

KVP (1971) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over het programma-Steenkamp. [Speech]

VVD (1971) Toespraak W.J. Geertsema op de Algemene Vergadering te Amsterdam. [Speech]

KVP (1971) Toespraak over aanvaarding partijvoorzitterschap door D. de Zeeuw. [Speech]

VVD (1971) Toespraak partijvoorzitter H.V. van Someren-Downer over het vaststellen van het urgentieprogramma. [Speech]

KVP (1971) Toespraak van fractievoorzitter G.H. Veringa over de komende Tweede Kamerverkiezingen. [Speech]

Journal article

PvdA (1971) Maatschappijkritiek. [Journal article]

Aarden, J. (1971) "Kleine drie" in perspectief. [Journal article]

Bakker, H.J. (1971) Een erg slecht progressief programma. [Journal article]

Bakker Schut (1971) Israël en het Midden-Oosten conflict. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1971) Maatschappijkritiek en het proces van sociale ontwikkeling. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1971) De PvdA en de wereld : waar koersen we op? [Journal article]

Bergh, Harry van den (1971) Het Midden-Oosten. [Journal article]

Boef, C. (1971) De grote potlatch : een bespiegeling over de vraag wat we met onze verkiezingscampagnes aanmoeten. [Journal article]

Bolle, Maarten C. (1971) Een minder opdringerige Amerikaanse wereldpolitiek? [Journal article]

Bordewijk, P. (1971) Posthumus. [Journal article]

Brautigam, Gerda (1971) Establishment zonder houvast. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1971) Testbeeld van de middenstand : gezicht, vuist en houding van de kleine zelfstandige. [Journal article]

Burger, A.R. and Louw, A. van der (1971) De pen op papier: Mr. A. R. Burger contra A. van der Louw. [Journal article]

Dankert, P. (1971) De PvdA en de Socialistische Internationale. [Journal article]

Doel, J. van den (1971) Confessionalisme en polarisatie. [Journal article]

Doel, J. van den (1971) Enkele optimale en niet-optimale ontwikkelingen in de Nederlandse economische orde. [Journal article]

Dolman, D. (1971) Kieskeurigheid, kies en keurig : prioriteiten in de gezondheidszorg. [Journal article]

Drees, W. (1971) De defensie-uitgaven. [Journal article]

Faas, H.C. (1971) Is de emancipatie van de PvdA voltooid? [Journal article]

Galan, C. de (1971) Politiek en planning : opmerkingen n.a.v. het rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1971) Vijfentwintig jaar Europa. [Journal article]

Hasselt, F.G. van (1971) Griekenland en Turkije : de 12de maart en de 21ste april. [Journal article]

Hasselt, F.G. van (1971) Turkije heeft nog steeds geen kolonels. [Journal article]

Hek, A. van der (1971) En toch ... een progressieve volkspartij! [Journal article]

Janssen, Jan Paul (1971) De progressieve volkspartij en de structuurhervormingen in de maatschappij. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1971) Splitsingen in de Socialistische beweging in Nederland. [Journal article]

Jonkergouw, Th.A.J.M. (1971) Werkende Jeugd in Nederland : leerschool der ontgoocheling. [Journal article]

Klein, G. (1971) PVP : oorzaak of gevolg? [Journal article]

Kloos, A.H. (1971) De Partij van de Arbeid en de vakbeweging. [Journal article]

Lek, B. van der (1971) PVP : structuurhervorming of vertraging. [Journal article]

Louw, André van der (1971) De Partij van de Arbeid : meer dan een kiesvereniging. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1971) Modern socialisme : rede gehouden ter gelegenheid van Europalia in Brussel : september 1971. [Journal article]

Mierlo, H. van (1971) D'66 en de "Hoofdlijnen van een regeringsprogramma". [Journal article]

Molleman, H.A.A. (1971) De PvdA en de directe actie. [Journal article]

Molleman, Henk (1971) De berg heeft een muis gebaard : van PAK tot PVP en verder! [Journal article]

Mozer, Alfred (1971) Vermoeide Oostpolitiek. [Journal article]

Mud, A.K. (1971) Politieprobleem : onvoldoende rugdekking. [Journal article]

Nagtegaal, J. (1971) De bel voor de laatste ronde is gegaan. [Journal article]

Oele, A.P. (1971) Computermodellen en wereldpolitiek : enkele voorlopige notities n.a.v. de publikaties van de Club van Rome. [Journal article]

Oskamp, H.P.A. (1971) Een democratisch wetenschapsbeleid. [Journal article]

Patijn, S. (1971) De PvdA en het Europa van de zeventiger jaren. [Journal article]

Peper, Bram (1971) De brede marges van socialistische politiek. [Journal article]

Peper, Bram (1971) Inflatie of progressie? [Journal article]

Polak, Fred L. (1971) De commissie-2000 : het grote hiaat : visie op langere termijn. [Journal article]

Putten, J. van (1971) Het vergelijken van verkiezingsprogramma's. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1971) 25 jaar structurele veranderingen. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Abortus : van emancipatie gesproken. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Het stakingsrecht voor ambtenaren. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Krantenfusies in versneld tempo. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1971) De grenzen van de minderjarigheid. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) B en C wapens. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) Europa en Amerika : elk zijns weegs? [Journal article]

Rozemond, S. (1971) Linkse signatuur. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1971) Banning overleden. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1971) Doorbraak 25 jaar later. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1971) Daar ga je dan. [Journal article]

Santema, M. (1971) Streven naar een alternatief onderwijsbeleid of stilletjes doormodderen! [Journal article]

Schaafsma, H. (1971) Instructieve omroep en culturele democratie. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1971) Commentaar op 'Democratisch wetenschapsbeleid' van dr. H. P. A. Oskamp. [Journal article]

Schilthuis, A.P. (1971) De Partij van de Arbeid als vereniging. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1971) Een progressieve volkspartij. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1971) Proeftuin der democratie. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) De PvdA en buitenlands beleid. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) Griekenland, Portugal en de NATO. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) Naar een gemeenschap van de tien. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1971) De PvdA en de Raden en Staten. [Journal article]

Tellegen, Egbert (1971) Het maatschapplijk nut van persoonlijke vrijheden. [Journal article]

Thijn, Ed van (1971) Is het PvdA-socialisme een wegwerpideologie? [Journal article]

Thijn, Ed. van (1971) De democratie in gemeenschapshanden. [Journal article]

Uyl, J. den (1971) Om de kwaliteit van het bestaan. [Journal article]

Veld, J. in 't (1971) Progressieve volkspartij? Ja? Nee? [Journal article]

Veld, R.J. in 't (1971) De financiering van post-academiaal onderwijs. [Journal article]

Verkade, W.F. (1971) Privacy en persoonsregistratie. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1971) Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er progressief genoeg in het land? [Journal article]

Versloot, H. (1971) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vondeling, A. (1971) 9 februari 1971. [Journal article]

Voskuil, K. (1971) De pen op papier: Paulus en de twijfels van Agrippa. [Journal article]

Journal volume

ARP (1971) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 41. [Journal volume]

CHU (1971) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 16. [Journal volume]

VVD, JOVD (1971) De Driemaster, jrg. 23. [Journal volume]

D66 (1971) Democraat, jrg. 4. [Journal volume]

VVD (1971) Liberaal Reveil, jrg. 14. [Journal volume]

KVP (1971) Politiek Perspectief. [Journal volume]

CPN (1971) Politiek en Cultuur, jrg. 31. [Journal volume]

PvdA (1971) Socialisme en Democratie, jrg. 28. [Journal volume]

VVD (1971) Vrijheid en Democratie, nr's 1033-1054. [Journal volume]

Election platform

CPN (1971) Actieprogram Communistische Partij Nederland 1971. [Election platform]

GPV (1971) Balans van Nederland. [Election platform]

D66 (1971) Beleidsplan D'66: Schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975. [Election platform]

ARP; CHU; KVP (1971) Gemeenschappelijk Urgentie Program 1971-1975. [Election platform]

PvdA; D66; PPR (1971) Hoofdlijnen van een Regeringsprogram 1971-1975. [Election platform]

KVP (1971) Kernprogramma. [Election platform]

VVD (1971) Liberalen op nieuwe wegen: verkiezingsprogram 1971-1975. [Election platform]

CHU (1971) Politiek werkprogram. [Election platform]

NMP (1971) Prioriteiten programma. [Election platform]

PPR (1971) Program Politieke Partij Radikalen. [Election platform]

ARP (1971) Program van aktie 1971-1975. [Election platform]

Binding-Rechts (1971) Programma voor de verkiezing van de leden van de 2e Kamer op 28 april 1971. [Election platform]

Boerenpartij (1971) Urgentieprogram 1971. [Election platform]

DS'70 (1971) Verkiezingsprogram 1971. [Election platform]

PvdA (1971) Verkiezingsprogramma 1971-1975. [Election platform]

Landelijke Partij voor Bejaarden (1971) Verkiezingsprogramma van de Landelijke Partij voor Bejaarden. [Election platform]

PSP (1971) Werkprogramma '71-'75. [Election platform]

Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)

UNSPECIFIED (1971) Israel en het Midden-Oosten conflict / Bakker Schut ... [et al.]. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1971) Maatschappijkritiek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1971) Statuten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Aarden, J. (1971) "Kleine drie" in perspectief / J. Aarden. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ammerlaan, Robbert (1971) De heren hebben zelf nooit in het Grote Akkoord geloofd / Robbert Ammerlaan. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ammerlaan, Robbert (1971) De nasmaak van Anne Vondeling / Robbert Ammerlaan. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bakker, H.J. (1971) Een erg slecht progressief programma / H.J. Bakker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Benthem van den Bergh, G. van (1971) Maatschappijkritiek en het proces van sociale ontwikkeling / G. van Benthem van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bergh, Harry van den (1971) De PvdA en de wereld : waar koersen we op? / Harry van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bergh, Harry van den (1971) Het Midden-Oosten / Harry van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boef, C. (1971) De grote potlatch : een bespiegeling over de vraag wat we met onze verkiezingscampagnes aanmoeten / C. Boef. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bolle, Maarten C. (1971) Een minder opdringerige Amerikaanse wereldpolitiek? / Maarten C. Bolle. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bordewijk, P. (1971) Posthumus / P. Bordewijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bouma, P. (1971) Geweldloze weerbaarheid : een alternatieve defensie / P. Bouma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brautigam, Gerda (1971) Establishment zonder houvast / Gerda Brautigam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Broeder, A.L. den (1971) Testbeeld van de middenstand : gezicht, vuist en houding van de kleine zelfstandige / A.L. den Broeder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brugsma, W.L. and Ammerlaan, R. (1971) Het 'Nee' van Luns en het 'Misschien' van De Koster / W.L. Brugsma, R. Ammerlaan. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brussaard, A.J.R. (1971) Evangelie en homofilie / A.J.R. Brussaard. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bruyn, L.P.J. de (1971) Partijpropaganda in Nederland / L.P.J. de Bruyn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Burger, A.R. and Louw, A. van der (1971) De pen op papier: Mr. A. R. Burger contra A. van der Louw / A.R. Burger, A. van der Louw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Constandse, A.L. (1971) Democratische alternatieven / A.L. Constandse. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Couwenberg, S.W. (1971) Politieke vernieuwing 1966-1971 / S.W. Couwenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Couwenberg, S.W. (1971) Tussen oud en nieuw : een DCN-visie / S.W. Couwenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dankert, P. (1971) De PvdA en de Socialistische Internationale / P. Dankert. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

De Groot, D. (1971) Mentaliteitsverandering / D. De Groot. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dijksman, Daan (1971) Alternatieven voor defensie : minder maar beter / Daan Dijksman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dijksman, Daan (1971) "Een militair is geen erwt" : gesprek met generaal Van Elsen / Daan Dijksman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dijkstra, K. (1971) Christelijke vakbeweging vanuit ESP-gezichtspunt / K. Dijkstra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Doel, J. van den (1971) Confessionalisme en polarisatie / J. van den Doel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Doel, J. van den (1971) Enkele optimale en niet-optimale ontwikkelingen in de Nederlandse economische orde / J. van den Doel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dolman, D. (1971) Kieskeurigheid, kies en keurig : prioriteiten in de gezondheidszorg / D. Dolman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Drees, W. (1971) De defensie-uitgaven / W. Drees. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Duyns, Ch. (1971) De Middenstandspartij wil er keihard tegenaan / Ch. Duyns. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Duyns, Cherry (1971) Het kan raar lopen in de politiek : gesprek met Hendrik Koekoek / Cherry Duyns. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Faas, H.C. (1971) Is de emancipatie van de PvdA voltooid? / H.C. Faas. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Feddema, J.P. (1971) Apartheid een onmogelijke terugweg en in strijd met het Evangelie / J.P. Feddema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Feddema, J.P. (1971) In kort bestek de bestaansgrond voor de "Evangelische Solidariteits Partij" / J.P. Feddema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Galan, C. de (1971) Politiek en planning : opmerkingen n.a.v. het rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur / C. de Galan. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Galen, John Jansen van (1971) Onze parlementariers liggen niet wakker van borden en spandoeken / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goes van Naters, M. van der (1971) Vijfentwintig jaar Europa / M. van der Goes van Naters. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Greef, Tom de and Vuijsje, Bert (1971) Minister De Brauw denkt aan een studentenstop voor 5 jaar / Tom de Greef, Bert Vuijsje. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Greef, Tom de and Vuijsje, Bert (1971) Minister De Brauw doet de deur dicht : de nieuwe orde op de universiteiten / Tom de Greef, Bert Vuijsje. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Haaf, W. ten (1971) Evangelische politiek als belijdenis / W. ten Haaf. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hasselt, F.G. van (1971) Griekenland en Turkije : de 12de maart en de 21ste april / F.G. van Hasselt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hasselt, F.G. van (1971) Turkije heeft nog steeds geen kolonels / F.G. van Hasselt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heerma van Voss, A.J. and Jansen van Galen, John (1971) De deconfessionalisering gaat prof. Romme nog niet snel genoeg / A.J. Heerma van Voss, John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heerma van Voss, A.J. and Jansen van Galen, John (1971) Het schaduwkabinet verkoos de nachtkaars boven vuurwerk / A.J. Heerma van Voss, John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heerma van Voss, A.J. and Vuijsje, Bert (1971) De staatssecretaris sust en de databank groeit / A.J. Heerma van Voss, Bert Vuijsje. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heerma van Voss, A.J. and Vuijsje, Bert (1971) "Een echte beleidswijziging zou ik het niet willen noemen" : staatssecretaris Van Stuijvenberg over zijn databank / A.J. Heerma van Voss, Bert Vuijsje. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hek, A. van der (1971) En toch ... een progressieve volkspartij! / A. van der Hek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Herstel, W.B. (1971) Evangelische Solidariteitspartij : een nieuwe bijdrage aan een progressief samenwerkingsverband / W.B. Herstel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hoogerwerf, A. (1971) Drie blijvende uitdagingen voor politieke vernieuwers / A. Hoogerwerf. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Idenburg, P.J.A. (1971) De Christen Radicalen en de partijvernieuwing / P.J.A. Idenburg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John (1971) De CHU zal het van een ommekeer moeten hebben / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John (1971) De PvdA schippert in de stroomversnelling / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John (1971) "De VVD staat ook voor de have-nots" : vraaggesprek met drs. H.A. Korthals Altes / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John (1971) Toen Schmelzer zweeg, dacht ik: "Laat 'm dan z'n nek maar breken" / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John (1971) Van Mierlo: "Er is een grootse kans op een serieus avontuur" / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John (1971) Verslag van een politieke geboorte / John Jansen van Galen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John and Heerma van Voss, A.J. (1971) De Progressieve Fusie moet doorgaan, maar niet te snel / John Jansen van Galen, A.J. Heerma van Voss. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John and Heerma van Voss, A.J. (1971) De PvdA wil het huwelijk in en heeft er heel wat voor over / John Jansen van Galen, A.J. Heerma van Voss. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John and Heerma van Voss, A.J. (1971) De nieuwe drie tegen de rest / John Jansen van Galen, A.J. Heerma van Voss. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John and Heerma van Voss, A.J. (1971) Ook D'66 heft zich opgewekt op voor iets moois en nieuws / John Jansen van Galen, A.J. Heerma van Voss. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John and Tamboer, Kees (1971) Jan Berger's geheime wapen is altijd de telefoon geweest / John Jansen van Galen, Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jansen van Galen, John and Vuijsje, Bert (1971) De grijze wereld van DS'70 / John Jansen van Galen, Bert Vuijsje. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Janssen, Jan Paul (1971) De progressieve volkspartij en de structuurhervormingen in de maatschappij / Jan Paul Janssen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Janssen Perio, E.M. (1971) Dr. W. van Ravesteyn / E.M. Janssen Perio. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jong, Eelke de (1971) Een heer van stand in de politiek / Eelke de Jong. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jong, Eelke de (1971) Een heer van stand in de politiek / Eelke de Jong. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jonge, A.A. de (1971) Splitsingen in de Socialistische beweging in Nederland / A.A. de Jonge. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jonkergouw, Th.A.J.M. (1971) Werkende Jeugd in Nederland : leerschool der ontgoocheling / Th.A.J.M. Jonkergouw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jurgens, E.C.M. (1971) De PPR en de politieke vernieuwing / E.C.M. Jurgens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Keesom, S.M. (1971) Welzijnspolitiek / S.M. Keesom. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Klein, G. (1971) PVP : oorzaak of gevolg? / G. Klein. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kloos, A.H. (1971) De Partij van de Arbeid en de vakbeweging / A.H. Kloos. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Koeser, Wim (1971) Berend-Jan Udink : portret van een lijst-aanvoerder / Wim Koeser. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kombrink, H. (1971) Nieuw Links is dood, leve Nieuw Links / H. Kombrink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kuypers, G. (1971) Doel niet bereikt / G. Kuypers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lek, B. van der (1971) PVP : structuurhervorming of vertraging / B. van der Lek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lijphart, A. (1971) Politieke verandering en politieke vernieuwing / A. Lijphart. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Linneman, H. (1971) Kritische analyse van het huidige Nederlandse ontwikkelingsbeleid / H. Linneman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Louw, Andre van der (1971) De Partij van de Arbeid : meer dan een kiesvereniging / Andre van der Louw. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mansholt, S.L. (1971) Modern socialisme : rede gehouden ter gelegenheid van Europalia in Brussel : september 1971 / S.L. Mansholt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meijer, Ischa (1971) 'Het gaat toch altijd weer goed op de een of andere manier' : Ischa Meijer in gesprek met CHU-fractieleider Mellema / Ischa Meijer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meijer, Ischa (1971) Spreken met 2 monden heeft me altijd gefascineerd : Ischa Meijer in gesprek met dr. F.H.M. Grapperhaus / Ischa Meijer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mierlo, H. van (1971) D'66 en de "Hoofdlijnen van een regeringsprogramma" / H. van Mierlo. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Molleman, H.A.A. (1971) De PvdA en de directe actie / H.A.A. Molleman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Molleman, Henk (1971) De berg heeft een muis gebaard : van PAK tot PVP en verder! / Henk Molleman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mozer, Alfred (1971) Vermoeide Oostpolitiek / Alfred Mozer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mud, A.K. (1971) Politieprobleem : onvoldoende rugdekking / A.K. Mud. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nagtegaal, J. (1971) De bel voor de laatste ronde is gegaan / J. Nagtegaal. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Noldus, T. (1971) Overzicht vernieuwingsstreven in de periode 1966-1971 / T. Noldus. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nypels, Frans and Tamboer, Kees (1971) Het verborgen gezicht van Barend Biesheuvel / Frans Nypels, Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Oele, A.P. (1971) Computermodellen en wereldpolitiek : enkele voorlopige notities n.a.v. de publikaties van de Club van Rome / A.P. Oele. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Oskamp, H.P.A. (1971) Een democratisch wetenschapsbeleid / H.P.A. Oskamp. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Pannekoek, L. (1971) Visie op onderwijs / L. Pannekoek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Patijn, S. (1971) De PvdA en het Europa van de zeventiger jaren / S. Patijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Peper, Bram (1971) De brede marges van socialistische politiek / Bram Peper. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Peper, Bram (1971) Inflatie of progressie? / Bram Peper. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Polak, Fred L. (1971) De commissie-2000 : het grote hiaat : visie op langere termijn / Fred L. Polak. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Putten, J. van (1971) Het vergelijken van verkiezingsprogramma's / J. van Putten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rhijn, A.A. van (1971) 25 jaar structurele veranderingen / A.A. van Rhijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Riemens, J.W.E. (1971) Vreedzame wereldpolitiek / J.W.E. Riemens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roethof, H.J. (1971) Abortus : van emancipatie gesproken / H.J. Roethof. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roethof, H.J. (1971) Het stakingsrecht voor ambtenaren / H.J. Roethof. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roethof, H.J. (1971) Krantenfusies in versneld tempo / H.J. Roethof. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rogier, Jan (1971) De onherbergzaamheid van onze democratie / Jan Rogier. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rood-de Boer, M. (1971) De grenzen van de minderjarigheid / M. Rood-de Boer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rozemond, S. (1971) B en C wapens / S. Rozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rozemond, S. (1971) Europa en Amerika : elk zijns weegs? / S. Rozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rozemond, S. (1971) Linkse signatuur / S. Rozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruitenberg, L.H. (1971) Banning overleden / L.H. Ruitenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruitenberg, L.H. (1971) Doorbraak 25 jaar later / L.H. Ruitenberg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruiter, P.A. de (1971) Daar ga je dan / P.A. de Ruiter. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Santema, M. (1971) Streven naar een alternatief onderwijsbeleid of stilletjes doormodderen! / M. Santema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaafsma, H. (1971) Instructieve omroep en culturele democratie / H. Schaafsma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schermerhorn, W. (1971) Commentaar op 'Democratisch wetenschapsbeleid' van dr. H. P. A. Oskamp / W. Schermerhorn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schilthuis, A.P. (1971) De Partij van de Arbeid als vereniging / A.P. Schilthuis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schneider, Jos and Meijer, Ischa (1971) De onvermijdelijkheid van Joseph Luns / Jos Schneider, Ischa Meijer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schut, H. (1971) Vredespolitiek, want 'gij zijt allen broeders' / H. Schut. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schutten, G.J. (1971) Onze verantwoordelijkheid t.a.v. de aarde / G.J. Schutten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stiphout, H.A. van (1971) Een progressieve volkspartij / H.A. van Stiphout. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stiphout, H.A. van (1971) Proeftuin der democratie / H.A. van Stiphout. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stoel, Max van der (1971) De PvdA en buitenlands beleid / M. van der Stoel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stoel, Max van der (1971) Griekenland, Portugal en de NATO / M. van der Stoel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stoel, Max van der (1971) Naar een gemeenschap van de tien / M. van der Stoel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stoffelen, P.R. (1971) De PvdA en de Raden en Staten / P.R. Stoffelen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stolp, A. (1971) Kosmopolitiek / A. Stolp. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tamboer, Kees (1971) Als we 't de komende vier jaar niet maken, kunnen we 't vergeten / Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tamboer, Kees (1971) De KVP is in de greep van het radicalisme / Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tamboer, Kees (1971) De verloedering van de KVP gaat stilletjes door / Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tamboer, Kees (1971) Het bliksyndicaat heeft een slechte aan Drees jr. / Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tamboer, Kees (1971) Rechts zit links op de hielen in de Tweede Kamer / Kees Tamboer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tanis, G. (1971) School en maatschappij / G. Tanis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tellegen, Egbert (1971) Het maatschapplijk nut van persoonlijke vrijheden / Egbert Tellegen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Terpstra, G.H. (1971) Demokratisering van het bedrijfsleven / G.H. Terpstra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Thijn, Ed van (1971) Is het PvdA-socialisme een wegwerpideologie? / Ed van Thijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Thijn, Ed. van (1971) De democratie in gemeenschapshanden / Ed. van Thijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Uyl, J. den (1971) Om de kwaliteit van het bestaan / J. den Uyl. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1971) Progressieve volkspartij? Ja? Nee? / J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, R.J. in 't (1971) De financiering van post-academiaal onderwijs / R.J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ven, F.W.M. van der (1971) D'66 en de politieke vernieuwing / F.W.M. van der Ven. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verkade, W.F. (1971) Privacy en persoonsregistratie / W.F. Verkade. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermaat, A.J. (1971) Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er progressief genoeg in het land? / A.J. Vermaat. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Versloot, H. (1971) [Boekbespreking] / H. Versloot. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vondeling, A. (1971) 9 februari 1971 / A. Vondeling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Voskuil, K. (1971) De pen op papier: Paulus en de twijfels van Agrippa / K. Voskuil. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vredeling, H. (1971) The Common market of political parties / H. Vredeling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wright, William E. (1971) Comparative party models : rational-efficient and party democracy / William E. Wright. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

This list was generated on Fri Dec 4 22:05:02 2020 CET.