Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1971

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Partij | Documenttype | | No Grouping
Number of items: 60.

ARP

ARP (1971) Nederlandse Gedachten, jrg. 27. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1971) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 41. [Tijdschriftjaargangen]

ARP (1971) Jaarverslag ARP 1971. [Jaarverslagen]

ARP (1971) Modelreglement voor een dorps- of districtskiesvereniging. [Statuten en reglementen]

ARP (1971) Program van aktie 1971-1975. [Verkiezingsprogramma's]

ARP (1971) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en reglementen]

ARP; CHU; KVP

ARP; CHU; KVP (1971) Gemeenschappelijk Urgentie Program 1971-1975. [Verkiezingsprogramma's]

Algemene Bejaarden Partij Nederland

Algemene Bejaarden Partij Nederland (1971) Partij Programma. [Verkiezingsprogramma's]

Binding-Rechts

Binding-Rechts (1971) Programma voor de verkiezing van de leden van de 2e Kamer op 28 april 1971. [Verkiezingsprogramma's]

Boerenpartij

Boerenpartij (1971) Urgentieprogram 1971. [Verkiezingsprogramma's]

CHU

CHU (1971) De Nederlander, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1971) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 16. [Tijdschriftjaargangen]

CHU (1971) Handboek 1971. [Jaarverslagen]

CHU (1971) Politiek werkprogram. [Verkiezingsprogramma's]

CHU (1971) Slottoespraak van J.T. Mellema. [Redevoeringen]

CPN

CPN (1971) Actieprogram Communistische Partij Nederland 1971. [Verkiezingsprogramma's]

CPN (1971) Politiek en Cultuur, jrg. 31. [Tijdschriftjaargangen]

D66

Sliepen, Armand (1971) "Veronica". [Brochures en rapporten]

D66 (1971) 10e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1971) 9e Algemene Ledenvergadering. [Congresstukken]

D66 (1971) Peperbek, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

D66 (1971) Beleidsplan D'66: Schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975. [Verkiezingsprogramma's]

D66 (1971) Democraat, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

DS'70

DS'70 (1971) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Tweede Kamerfractie van Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) 1971-1981. [Archiefplaatsingslijsten]

DS'70 (1971) Verkiezingsprogram 1971. [Verkiezingsprogramma's]

EVP

EVP (1971) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van J.C. de Bas (ESP, EPV en EVP) 1971 – 1989. [Archiefplaatsingslijsten]

GPV

GPV (1971) Balans van Nederland. [Verkiezingsprogramma's]

KVP

KVP (1971) Kernprogramma. [Verkiezingsprogramma's]

KVP (1971) Openingstoespraak partijraad door Th. Laan. [Redevoeringen]

KVP (1971) Politiek perspectief, jrg. 0. [Tijdschriftjaargangen]

KVP (1971) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over het programma-Steenkamp. [Redevoeringen]

KVP (1971) Toespraak over aanvaarding partijvoorzitterschap door D. de Zeeuw. [Redevoeringen]

KVP (1971) Toespraak van fractievoorzitter G.H. Veringa over de komende Tweede Kamerverkiezingen. [Redevoeringen]

Landelijke Partij voor Bejaarden

Landelijke Partij voor Bejaarden (1971) Verkiezingsprogramma van de Landelijke Partij voor Bejaarden. [Verkiezingsprogramma's]

Lijst Van Velsen

Lijst Van Velsen (1971) De tien V's van Van Velsen. [Verkiezingsprogramma's]

NMP

NMP (1971) Prioriteiten programma. [Verkiezingsprogramma's]

NRP

NRP (1971) Beginsel en beknopt partijprogramma van de "Nieuwe Roomse Partij". [Beginselprogramma's]

NVU

NVU (1971) Program van de Nederlandse Volks-Unie. [Beginselprogramma's]

Nederlands Appèl

Nederlands Appèl (1971) Nederlands Appèl. [Verkiezingsprogramma's]

PPR

PPR (1971) Radikalen-Krant, jrg. 4. [Tijdschriftjaargangen]

PPR (1971) Program Politieke Partij Radikalen. [Verkiezingsprogramma's]

PSP

PSP (1971) Werkprogramma '71-'75. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA

PvdA (1971) PK Partijkrant, jrg. 2. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1971) Organisatorische verslagen 1970-1971. [Jaarverslagen]

PvdA (1971) Socialisme en Democratie, jrg. 28. [Tijdschriftjaargangen]

PvdA (1971) Toespraak A.H. Kloos op het buitengewone partijcongres te Rotterdam. [Redevoeringen]

PvdA (1971) Verkiezingsprogramma 1971-1975. [Verkiezingsprogramma's]

PvdA; D66; PPR

PvdA; D66; PPR (1971) Hoofdlijnen van een Regeringsprogram 1971-1975. [Verkiezingsprogramma's]

SGP

SGP (1971) In welke samenleving ... [Verkiezingsprogramma's]

SP

SP (1971) De Rode Tribune/De Tribune, jrg. 7. [Tijdschriftjaargangen]

VVD

VVD (1971) 37e Algemene Vergadering. [Congresstukken]

VVD (1971) 38e Algemene Vergadering (24e J.A.V.). [Congresstukken]

VVD (1971) Jaarverslag van de secretaris. [Jaarverslagen]

VVD (1971) Liberaal Reveil, jrg. 14. [Tijdschriftjaargangen]

VVD (1971) Liberalen op nieuwe wegen: verkiezingsprogram 1971-1975. [Verkiezingsprogramma's]

VVD (1971) Toespraak W.J. Geertsema op de Algemene Vergadering te Amsterdam. [Redevoeringen]

VVD (1971) Toespraak partijvoorzitter H.V. van Someren-Downer over het vaststellen van het urgentieprogramma. [Redevoeringen]

VVD (1971) Vrijheid en Democratie, nr's 1033-1054. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1971) De Driemaster, jrg. 23. [Tijdschriftjaargangen]

VVD, JOVD (1971) Jaarverslag JOVD vice-voorzitter politiek 1970-1971. [Jaarverslagen]

This list was generated on Sun May 19 01:37:00 2024 CEST.