Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1971

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 136.

ARP

ARP (1971) Nederlandse Gedachten, jrg. 27. [Journal volume]

ARP (1971) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 41. [Journal volume]

ARP (1971) Jaarverslag ARP 1971. [Annual report]

ARP (1971) Modelreglement voor een dorps- of districtskiesvereniging. [Statuten en Reglementen]

ARP (1971) Program van aktie 1971-1975. [Election platform]

ARP (1971) Statuten van de Anti-Revolutionaire Partij Evangelische Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partijstichting. [Statuten en Reglementen]

ARP; CHU; KVP

ARP; CHU; KVP (1971) Gemeenschappelijk Urgentie Program 1971-1975. [Election platform]

Algemene Bejaarden Partij Nederland

Algemene Bejaarden Partij Nederland (1971) Partij Programma. [Election platform]

Binding-Rechts

Binding-Rechts (1971) Programma voor de verkiezing van de leden van de 2e Kamer op 28 april 1971. [Election platform]

Boerenpartij

Boerenpartij (1971) Urgentieprogram 1971. [Election platform]

CHU

CHU (1971) De Nederlander, jrg. 7. [Journal volume]

CHU (1971) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 16. [Journal volume]

CHU (1971) Handboek 1971. [Annual report]

CHU (1971) Politiek werkprogram. [Election platform]

CHU (1971) Slottoespraak van J.T. Mellema. [Speech]

CPN

CPN (1971) Actieprogram Communistische Partij Nederland 1971. [Election platform]

CPN (1971) Politiek en Cultuur, jrg. 31. [Journal volume]

D66

Sliepen, Armand (1971) "Veronica". [Report]

D66 (1971) 10e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1971) 9e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1971) Peperbek, jrg. 4. [Journal volume]

D66 (1971) Beleidsplan D'66: Schets voor een regeringsbeleid in de periode 1971-1975. [Election platform]

D66 (1971) Democraat, jrg. 4. [Journal volume]

DS'70

DS'70 (1971) Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Tweede Kamerfractie van Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) 1971-1981. [Inventory]

DS'70 (1971) Verkiezingsprogram 1971. [Election platform]

EVP

EVP (1971) Plaatsingslijst behorende bij de collectie archiefstukken van J.C. de Bas (ESP, EPV en EVP) 1971 – 1989. [Inventory]

GPV

GPV (1971) Balans van Nederland. [Election platform]

KVP

KVP (1971) Kernprogramma. [Election platform]

KVP (1971) Openingstoespraak partijraad door Th. Laan. [Speech]

KVP (1971) Politiek perspectief, jrg. 0. [Journal volume]

KVP (1971) Toespraak F.H.J.J. Andriessen over het programma-Steenkamp. [Speech]

KVP (1971) Toespraak over aanvaarding partijvoorzitterschap door D. de Zeeuw. [Speech]

KVP (1971) Toespraak van fractievoorzitter G.H. Veringa over de komende Tweede Kamerverkiezingen. [Speech]

Landelijke Partij voor Bejaarden

Landelijke Partij voor Bejaarden (1971) Verkiezingsprogramma van de Landelijke Partij voor Bejaarden. [Election platform]

NMP

NMP (1971) Prioriteiten programma. [Election platform]

NRP

NRP (1971) Beginsel en beknopt partijprogramma van de "Nieuwe Roomse Partij". [Party programme]

NVU

NVU (1971) Program van de Nederlandse Volks-Unie. [Party programme]

PPR

PPR (1971) Radikalen-Krant, jrg. 4. [Journal volume]

PPR (1971) Program Politieke Partij Radikalen. [Election platform]

PSP

PSP (1971) Werkprogramma '71-'75. [Election platform]

PvdA

PvdA (1971) Maatschappijkritiek. [Journal article]

PvdA (1971) PK Partijkrant, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1971) Organisatorische verslagen 1970-1971. [Annual report]

PvdA (1971) Socialisme en Democratie, jrg. 28. [Journal volume]

PvdA (1971) Toespraak A.H. Kloos op het buitengewone partijcongres te Rotterdam. [Speech]

PvdA (1971) Verkiezingsprogramma 1971-1975. [Election platform]

Aarden, J. (1971) "Kleine drie" in perspectief. [Journal article]

Bakker, H.J. (1971) Een erg slecht progressief programma. [Journal article]

Bakker Schut (1971) Israël en het Midden-Oosten conflict. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1971) Maatschappijkritiek en het proces van sociale ontwikkeling. [Journal article]

Bergh, Harry van den (1971) De PvdA en de wereld : waar koersen we op? [Journal article]

Bergh, Harry van den (1971) Het Midden-Oosten. [Journal article]

Boef, C. (1971) De grote potlatch : een bespiegeling over de vraag wat we met onze verkiezingscampagnes aanmoeten. [Journal article]

Bolle, Maarten C. (1971) Een minder opdringerige Amerikaanse wereldpolitiek? [Journal article]

Bordewijk, P. (1971) Posthumus. [Journal article]

Brautigam, Gerda (1971) Establishment zonder houvast. [Journal article]

Broeder, A.L. den (1971) Testbeeld van de middenstand : gezicht, vuist en houding van de kleine zelfstandige. [Journal article]

Burger, A.R. and Louw, A. van der (1971) De pen op papier: Mr. A. R. Burger contra A. van der Louw. [Journal article]

Dankert, P. (1971) De PvdA en de Socialistische Internationale. [Journal article]

Doel, J. van den (1971) Confessionalisme en polarisatie. [Journal article]

Doel, J. van den (1971) Enkele optimale en niet-optimale ontwikkelingen in de Nederlandse economische orde. [Journal article]

Dolman, D. (1971) Kieskeurigheid, kies en keurig : prioriteiten in de gezondheidszorg. [Journal article]

Drees, W. (1971) De defensie-uitgaven. [Journal article]

Faas, H.C. (1971) Is de emancipatie van de PvdA voltooid? [Journal article]

Galan, C. de (1971) Politiek en planning : opmerkingen n.a.v. het rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1971) Vijfentwintig jaar Europa. [Journal article]

Hasselt, F.G. van (1971) Griekenland en Turkije : de 12de maart en de 21ste april. [Journal article]

Hasselt, F.G. van (1971) Turkije heeft nog steeds geen kolonels. [Journal article]

Hek, A. van der (1971) En toch ... een progressieve volkspartij! [Journal article]

Janssen, Jan Paul (1971) De progressieve volkspartij en de structuurhervormingen in de maatschappij. [Journal article]

Jonge, A.A. de (1971) Splitsingen in de Socialistische beweging in Nederland. [Journal article]

Jonkergouw, Th.A.J.M. (1971) Werkende Jeugd in Nederland : leerschool der ontgoocheling. [Journal article]

Klein, G. (1971) PVP : oorzaak of gevolg? [Journal article]

Kloos, A.H. (1971) De Partij van de Arbeid en de vakbeweging. [Journal article]

Lek, B. van der (1971) PVP : structuurhervorming of vertraging. [Journal article]

Louw, André van der (1971) De Partij van de Arbeid : meer dan een kiesvereniging. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1971) Modern socialisme : rede gehouden ter gelegenheid van Europalia in Brussel : september 1971. [Journal article]

Mierlo, H. van (1971) D'66 en de "Hoofdlijnen van een regeringsprogramma". [Journal article]

Molleman, H.A.A. (1971) De PvdA en de directe actie. [Journal article]

Molleman, Henk (1971) De berg heeft een muis gebaard : van PAK tot PVP en verder! [Journal article]

Mozer, Alfred (1971) Vermoeide Oostpolitiek. [Journal article]

Mud, A.K. (1971) Politieprobleem : onvoldoende rugdekking. [Journal article]

Nagtegaal, J. (1971) De bel voor de laatste ronde is gegaan. [Journal article]

Oele, A.P. (1971) Computermodellen en wereldpolitiek : enkele voorlopige notities n.a.v. de publikaties van de Club van Rome. [Journal article]

Oskamp, H.P.A. (1971) Een democratisch wetenschapsbeleid. [Journal article]

Patijn, S. (1971) De PvdA en het Europa van de zeventiger jaren. [Journal article]

Peper, Bram (1971) De brede marges van socialistische politiek. [Journal article]

Peper, Bram (1971) Inflatie of progressie? [Journal article]

Polak, Fred L. (1971) De commissie-2000 : het grote hiaat : visie op langere termijn. [Journal article]

Putten, J. van (1971) Het vergelijken van verkiezingsprogramma's. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1971) 25 jaar structurele veranderingen. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Abortus : van emancipatie gesproken. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Het stakingsrecht voor ambtenaren. [Journal article]

Roethof, H.J. (1971) Krantenfusies in versneld tempo. [Journal article]

Rood-de Boer, M. (1971) De grenzen van de minderjarigheid. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) B en C wapens. [Journal article]

Rozemond, S. (1971) Europa en Amerika : elk zijns weegs? [Journal article]

Rozemond, S. (1971) Linkse signatuur. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1971) Banning overleden. [Journal article]

Ruitenberg, L.H. (1971) Doorbraak 25 jaar later. [Journal article]

Ruiter, P.A. de (1971) Daar ga je dan. [Journal article]

Santema, M. (1971) Streven naar een alternatief onderwijsbeleid of stilletjes doormodderen! [Journal article]

Schaafsma, H. (1971) Instructieve omroep en culturele democratie. [Journal article]

Schermerhorn, W. (1971) Commentaar op 'Democratisch wetenschapsbeleid' van dr. H. P. A. Oskamp. [Journal article]

Schilthuis, A.P. (1971) De Partij van de Arbeid als vereniging. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1971) Een progressieve volkspartij. [Journal article]

Stiphout, H.A. van (1971) Proeftuin der democratie. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) De PvdA en buitenlands beleid. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) Griekenland, Portugal en de NATO. [Journal article]

Stoel, Max van der (1971) Naar een gemeenschap van de tien. [Journal article]

Stoffelen, P.R. (1971) De PvdA en de Raden en Staten. [Journal article]

Tellegen, Egbert (1971) Het maatschapplijk nut van persoonlijke vrijheden. [Journal article]

Thijn, Ed van (1971) Is het PvdA-socialisme een wegwerpideologie? [Journal article]

Thijn, Ed. van (1971) De democratie in gemeenschapshanden. [Journal article]

Uyl, J. den (1971) Om de kwaliteit van het bestaan. [Journal article]

Veld, J. in 't (1971) Progressieve volkspartij? Ja? Nee? [Journal article]

Veld, R.J. in 't (1971) De financiering van post-academiaal onderwijs. [Journal article]

Verkade, W.F. (1971) Privacy en persoonsregistratie. [Journal article]

Vermaat, A.J. (1971) Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er progressief genoeg in het land? [Journal article]

Versloot, H. (1971) [Boekbespreking]. [Journal article]

Vondeling, A. (1971) 9 februari 1971. [Journal article]

Voskuil, K. (1971) De pen op papier: Paulus en de twijfels van Agrippa. [Journal article]

PvdA; D66; PPR

PvdA; D66; PPR (1971) Hoofdlijnen van een Regeringsprogram 1971-1975. [Election platform]

SGP

SGP (1971) In welke samenleving ... [Election platform]

SP

SP (1971) De Rode Tribune/De Tribune, jrg. 7. [Journal volume]

VVD

VVD (1971) 37ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1971) 38ste Algemene Vergadering (24ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1971) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1971) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1971. [Annual report]

VVD (1971) Liberaal Reveil, jrg. 14. [Journal volume]

VVD (1971) Liberalen op nieuwe wegen: verkiezingsprogram 1971-1975. [Election platform]

VVD (1971) Toespraak W.J. Geertsema op de Algemene Vergadering te Amsterdam. [Speech]

VVD (1971) Toespraak partijvoorzitter H.V. van Someren-Downer over het vaststellen van het urgentieprogramma. [Speech]

VVD (1971) Vrijheid en Democratie, nr's 1033-1054. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1971) De Driemaster, jrg. 23. [Journal volume]

VVD, JOVD (1971) Jaarverslag JOVD vice-voorzitter politiek 1970-1971. [Annual report]

This list was generated on Sun Jun 4 20:08:22 2023 CEST.