Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1969

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 91.

ARP

ARP (1969) Nederlandse Gedachten, jrg. 25. [Journal volume]

ARP (1969) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 39. [Journal volume]

ARP (1969) Jaarverslag ARP 1969. [Annual report]

ARP (1969) Toespraak van AR-partijvoorzitter A. Veerman op het Partij Convent. [Speech]

ARP (1969) Toespraak van B.W. Biesheuvel op het Partij Convent te Utrecht. [Speech]

Binding-Rechts

Binding-Rechts (1969) Beginselprogramma 1970. [Party programme]

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten (1969) Korte beginselverklaring: Ons Tijdperk. [Party programme]

CHU

CHU (1969) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 14. [Journal volume]

CPN

CPN (1969) Politiek en Cultuur, jrg. 29. [Journal volume]

D66

D66 (1969) Nota kinderbeschermingstehuizen. [Report]

D66 (1969) Nota toekomst beleid inzake gezondheidsbescherming. [Report]

D66 (1969) Pre-advies inzake het wetsontwerp van 12 juli 1969 tot herziening van het echtscheidingsrecht. [Report]

D66 (1969) 5e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1969) 6e Algemene Ledenvergadering. [Congress documents]

D66 (1969) Peperbek, jrg. 2. [Journal volume]

D66 (1969) Politiek program van de Democraten '66 (5e gewijzigde en geheel herziene druk). [Varia]

D66 (1969) Democraat, jrg. 2. [Journal volume]

D66 (1969) Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66 (D'66). [Statuten en Reglementen]

KVP

KVP (1969) Politiek, jrg. 23. [Journal volume]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1969) Statuten van de Stichting "Centrum voor Staatkundige Vorming", op te richten per 1 juli 1969. [Statuten en Reglementen]

PPR

PPR (1969) Radikalen-Krant, jrg. 2. [Journal volume]

PPR (1969) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van M.B.C. Beckers-de Bruijn (PPR) 1969-1989. [Inventory]

PPR (1969) Program Politieke Partij Radicalen. [Party programme]

PvdA

PvdA (1969) De toekomst van het socialisme. [Journal article]

PvdA (1969) Ontwerpresolutie inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

PvdA (1969) Rapieren in papieren. [Journal article]

PvdA (1969) WBS Studie : de burgemeester. [Journal article]

PvdA (1969) Socialisme en Democratie, jrg. 26. [Journal volume]

PvdA (1969) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1969) Verslagen 1967-1969. [Annual report]

Anstadt, Milo (1969) Het congres. [Journal article]

Beereboom, H. (1969) Een schets van de stand van zaken Kamer en Regionaal beleid. [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1969) Democratiseren of manipuleren? [Journal article]

Bordewijk, P. (1969) De droom van Vondeling. [Journal article]

Bordewijk, P. (1969) Zelfbesturende universiteiten een socialistisch ideaal? [Journal article]

Dankert, P. (1969) Even wachten met de D.D.R. [Journal article]

Dolman, D. (1969) Sociale verzekeringen en inkomenspolitiek. [Journal article]

Goedhart, J.F. (1969) Het congres. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1969) Voortzetting van Jaoundé. [Journal article]

Goudsmit, C.J. (1969) Over kernenergie en stralenbescherming. [Journal article]

Goudzwaard, B. (1969) Doelstelling en instrumenten. [Journal article]

Grandia, J.H.N. (1969) Het basisonderwijs in discussie. [Journal article]

Grosfeld, Frans (1969) Het socialistisch experiment. [Journal article]

Heide, H. ter (1969) EEG plus en min. [Journal article]

Hek, A. van der (1969) De beëindiging van de conventie van Yaoundé. [Journal article]

Heyne den Bak, G.J. (1969) Van proeftuin naar lusthof : een partij om in te werken. [Journal article]

Jager, Johs. de (1969) Noordelijke ontwikkelingsmogelijkheden. [Journal article]

Jurgens, Erik (1969) Kanttekeningen bij het Congres. [Journal article]

Laban, C. (1969) De Praagse lente is voorbij en een lange donkere winter is begonnen. [Journal article]

Lammers, Han (1969) De erkenning van de DDR : politiek van de goede hoop. [Journal article]

Leiden, A. van (1969) Internationale monetaire perspectieven voor 1969. [Journal article]

Leune, J.G.M. (1969) Democratisering van het onderwijs : kanttekeningen bij de tweede ministeriële nota. [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Grenzen van democratie. [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Wat is democratiseren? [Journal article]

Linthorst, H.M. (1969) De procedure van grondwetswijziging. [Journal article]

Nypels, E. (1969) Democratie en inkomensverdeling. [Journal article]

Oele, A.P. (1969) De crisis rondom Euratom. [Journal article]

Oele, A.P. (1969) Twee verrijkingsprojecten. [Journal article]

Patijn, C.L. (1969) De erkenning van de DDR : een schijnprobleem. [Journal article]

Posthumus Meijjes, H.C. (1969) De vernieuwing van de conventie van Yaounde. [Journal article]

Postma, J.K.T. (1969) De Europese regionale politiek. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1969) Harmonie en conflict. [Journal article]

Rietkerk, J.G. (1969) Teveel staatsvoogdij. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1969) Universiteit, mens, maatschappij. [Journal article]

Ritman, Toby (1969) De pen op papier. [Journal article]

Roskam, K.L. (1969) Biafra en Van der Goes van Naters. [Journal article]

Rozemond, M.L.C. (1969) Hollands welvaren. [Journal article]

Ruygers, G. (1969) Vredesopdracht reëel en concreet. [Journal article]

Santema, M. (1969) Het probleem van de kleine plattelandsschool. [Journal article]

Santema, M. (1969) Socialisatie, onderwijs en het Noorden. [Journal article]

Slooff, F.L.G. (1969) In verregaande mate eens. [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1969) Inkomen en vermogen als symptomen. [Journal article]

Spaeny, M.J. (1969) Een grof schandaal. [Journal article]

Stoffelen, P. (1969) Democratie en verantwoordingsplicht. [Journal article]

Veldkamp, G.M.J. (1969) Bredere resolutie nodig. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1969) Enkele problemen van de universiteit. [Journal article]

Vos, H. (1969) De Nobelprijs voor Tinbergen. [Journal article]

Weyel, J.A. (1969) Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid. [Journal article]

Wierenga, H. (1969) Nederland in de VN. [Journal article]

VVD

VVD (1969) 33ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1969) 34ste Algemene Vergadering (22ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1969) 35ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1969) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1969. [Annual report]

VVD (1969) Liberaal Reveil, jrg. 12. [Journal volume]

VVD (1969) Toespraak van mr. E.H. Toxopeus op de Algemene Vergadering van de VVD in Groningen. [Speech]

VVD (1969) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Vrijheid en Democratie, nr's 985-1009. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1969) De Driemaster, jrg. 21. [Journal volume]

VVD, JOVD (1969) Jaarverslag JOVD 1968-1969. [Annual report]

VVD, JOVD (1969) Natrappen. [Congress documents]

This list was generated on Mon May 29 07:38:04 2023 CEST.