Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 201.

UNSPECIFIED (1969) Bestuurlijke vormgeving / Werkgroep bestuurlijke problematiek ARP. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1969) De financiele verhouding tussen kerk en staat. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

PvdA (1969) De toekomst van het socialisme. [Journal article]

UNSPECIFIED (1969) De toekomst van het socialisme. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1969) Korte beginselverklaring / Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1969) Nota met betrekking tot de onderwijsproblematiek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

PvdA (1969) Ontwerpresolutie inkomens- en vermogensverdeling. [Journal article]

UNSPECIFIED (1969) Ontwerpresolutie inkomens- en vermogensverdeling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

PvdA (1969) Rapieren in papieren. [Journal article]

UNSPECIFIED (1969) Rapieren in papieren. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

PvdA (1969) WBS Studie : de burgemeester. [Journal article]

UNSPECIFIED (1969) WBS Studie : de burgemeester. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

VVD (1969) 33ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

VVD (1969) 34ste Algemene Vergadering (22ste J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1969) 35ste Algemene Vergadering. [Congress documents]

ARP (1969) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 39. [Journal volume]

Binding-Rechts (1969) Beginselprogramma 1970. [Party programme]

CHU (1969) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 15. [Journal volume]

VVD, JOVD (1969) De Driemaster, jrg. 21. [Journal volume]

D66 (1969) Democraat, jrg. 3. [Journal volume]

D66 (1969) Huishoudelijk Reglement van de Politieke Partij Democraten '66 (D'66). [Statuten en Reglementen]

VVD (1969) Huishoudelijk reglement van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

ARP (1969) Jaarverslag ARP 1969. [Annual report]

VVD, JOVD (1969) Jaarverslag JOVD 1968-1969. [Annual report]

VVD (1969) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1969. [Annual report]

Bond van Nederlandse Marxisten en Leninisten (1969) Korte beginselverklaring: Ons Tijdperk. [Party programme]

VVD (1969) Liberaal Reveil, jrg. 12. [Journal volume]

VVD, JOVD (1969) Natrappen. [Congress documents]

PPR (1969) Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van M.B.C. Beckers-de Bruijn (PPR) 1969-1989. [Inventory]

CPN (1969) Politiek en Cultuur, jrg. 29. [Journal volume]

KVP (1969) Politiek, jrg. 23. [Journal volume]

PPR (1969) Program Politieke Partij Radicalen. [Party programme]

PvdA (1969) Socialisme en Democratie, jrg. 26. [Journal volume]

PvdA (1969) Statuten en Huishoudelijk Reglement. [Statuten en Reglementen]

KVP, Centrum voor Staatkundige Vorming (1969) Statuten van de Stichting "Centrum voor Staatkundige Vorming", op te richten per 1 juli 1969. [Statuten en Reglementen]

ARP (1969) Toespraak van AR-partijvoorzitter A. Veerman op het Partij Convent. [Speech]

ARP (1969) Toespraak van B.W. Biesheuvel op het Partij Convent te Utrecht. [Speech]

VVD (1969) Toespraak van mr. E.H. Toxopeus op de Algemene Vergadering van de VVD in Groningen. [Speech]

VVD (1969) Vereniging: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1969) Verslagen 1967-1969. [Annual report]

VVD (1969) Vrijheid en Democratie, nr's 985-1009. [Journal volume]

Albeda, W. (1969) Amerikaans reisverslag / W. Albeda. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Algra, H. (1969) [ Boekbespreking] / H. Algra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Anstadt, Milo (1969) Het congres. [Journal article]

Anstadt, Milo (1969) Het congres / Milo Anstadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Baars, John van (1969) Een nieuwe Brielse victorie? / John van Baars. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Beereboom, H. (1969) Een schets van de stand van zaken Kamer en Regionaal beleid. [Journal article]

Beereboom, H. (1969) Een schets van de stand van zaken Kamer en Regionaal beleid / H. Beereboom. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Benthem van den Bergh, G. van (1969) Democratiseren of manipuleren? [Journal article]

Benthem van den Bergh, G. van (1969) Democratiseren of manipuleren? / G. van Benthem van den Bergh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Berg, J. van den (1969) FJG-top over het naderend PvdA-congres : 'De heren die vroeger het partijbestuur hebben aanbeden staan er nu tegenaan te kleunen' / J. van den Berg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bleumink, E. (1969) Bewoonbaarheid en luchtverontreiniging / E. Bleumink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bleumink, E. (1969) Morgen is gisteren begonnen / E. Bleumink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, J. den (1969) Enkele kanttekeningen bij de "Nota met betrekking tot de onderwijsproblematiek" / J. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bordewijk, P. (1969) De droom van Vondeling. [Journal article]

Bordewijk, P. (1969) De droom van Vondeling / P. Bordewijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bordewijk, P. (1969) Zelfbesturende universiteiten een socialistisch ideaal? [Journal article]

Bordewijk, P. (1969) Zelfbesturende universiteiten een socialistisch ideaal? / P. Bordewijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brink, E. van den (1969) Het onderwijs op stelten : Den Boeft en de nota-onderwijsproblematiek / E. van den Brink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Broeder, A.L. den (1969) Pragmatisch of radicaal-liberalistisch? : gedachten van D66 over medezeggenschap / A.L. den Broeder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bruijne, G.A. de (1969) Ontwikkelde versus ontwikkelingslanden / G.A. de Bruijne. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Buntsma, A. (1969) Gezondheidszorg en specifiek welzijnsbeleid : vraaggesprek met de staatssecretaris dr. R.J.H. Kruisinga / A. Buntsma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Cate, Laurens ten (1969) Een goede biefstuk en een goede socialist zijn rood van binnen : een antwoord aan Den Uyl / Laurens ten Cate. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Cnossen, D.E. (1969) De sociale verzekeringen in beweging / D.E. Cnossen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Cornelissen, Igor (1969) Een gelijkhebberige geschiedenis van het socialisme (slot) : anti-fascisme voor en na de inval / Igor Cornelissen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Cornelissen, Igor (1969) Een gelijkhebberige geschiedenis van het socialisme : het proletarisch sentiment bleef nog lang leven / Igor Cornelissen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dankert, P. (1969) Even wachten met de D.D.R. [Journal article]

Dankert, P. (1969) Even wachten met de D.D.R. / P. Dankert. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Diekerhof, H.J. (1969) Nieuw Links en de fabeltjes : herinneringen uit het PvdA-bestuur / H.J. Diekerhof. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Diepenhorst, I.A. (1969) De nota-Posthumus / I.A. Diepenhorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Diepenhorst, I.A. (1969) L.W.G. Scholten : in memoriam / I.A. Diepenhorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dolman, D. (1969) Sociale verzekeringen en inkomenspolitiek. [Journal article]

Dolman, D. (1969) Sociale verzekeringen en inkomenspolitiek / D. Dolman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Donner, A.M. (1969) Beeldenstorm te Rotterdam / A.M. Donner. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Donner, A.M. (1969) De geachte afgevaardigde : over de vertegenwoordigende rol van het parlementslid / A.M. Donner. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Elderenbosch, P.A. (1969) Revolutie en geweld / P.A. Elderenbosch. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goedhart, J.F. (1969) Het congres. [Journal article]

Goedhart, J.F. (1969) Het congres / J.F. Goedhart. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goes van Naters, M. van der (1969) Voortzetting van Jaounde / M. van der Goes van Naters. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goes van Naters, M. van der (1969) Voortzetting van Jaoundé. [Journal article]

Gosker, R. (1969) Verontrusten en spijtstemmers / R. Gosker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gosker, R. (1969) Voor de bocht / R. Gosker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goudsmit, C.J. (1969) Over kernenergie en stralenbescherming. [Journal article]

Goudsmit, C.J. (1969) Over kernenergie en stralenbescherming / C.J. Goudsmit. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goudzwaard, B. (1969) Doelstelling en instrumenten. [Journal article]

Goudzwaard, B. (1969) Doelstelling en instrumenten / B. Goudzwaard. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Grandia, J.H.N. (1969) Het basisonderwijs in discussie. [Journal article]

Grandia, J.H.N. (1969) Het basisonderwijs in discussie / J.H.N. Grandia. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Grosfeld, Frans (1969) Het socialistisch experiment. [Journal article]

Grosfeld, Frans (1969) Het socialistisch experiment / Frans Grosfeld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hagen, A.J (1969) Rechtsbescherming tegen de lagere overheid / A.J Hagen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heide, H. ter (1969) EEG plus en min. [Journal article]

Heide, H. ter (1969) EEG plus en min / H. ter Heide. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hek, A. van der (1969) De beeindiging van de conventie van Yaounde / A. van der Hek. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hek, A. van der (1969) De beëindiging van de conventie van Yaoundé. [Journal article]

Helleman, J. van (1969) Plan 2000+ : een uitdagend rapport / J. van Helleman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Heyne den Bak, G.J. (1969) Van proeftuin naar lusthof : een partij om in te werken. [Journal article]

Heyne den Bak, G.J. (1969) Van proeftuin naar lusthof : een partij om in te werken / G.J. Heyne den Bak. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hollander, J. (1969) Bewapeningswedloop tussen de V.S. van Amerika en de Sowjet-Unie in hoger tempo? : opmerkingen over de invloed van de opbouw van raketafweerstelsels op de huidige militair-politieke verhoudingen / J. Hollander. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jager, Johs. de (1969) Noordelijke ontwikkelingsmogelijkheden. [Journal article]

Jager, Johs. de (1969) Noordelijke ontwikkelingsmogelijkheden / Johs. de Jager. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jurgens, Erik (1969) Kanttekeningen bij het Congres. [Journal article]

Jurgens, Erik (1969) Kanttekeningen bij het Congres / Erik Jurgens. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Koffeman, A.R. (1969) De sociale dienstverlening in een welzijnsbestel / A.R. Koffeman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kooijmans, P.H. (1969) Nieuw-Guinea 1969 : een juridisch of een politiek probleem? / P.H. Kooijmans. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kooy, J.J. van der (1969) De taak van de gemeenten en provincies inzake het specifiek welzijnsbeleid / J.J. van der Kooy. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Krol, J.W. van der (1969) Sport, nog steeds een stiefkind / J.W. van der Krol. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kuitert, H.M. (1969) Het spreken van de kerk / H.M. Kuitert. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Laban, C. (1969) De Praagse lente is voorbij en een lange donkere winter is begonnen. [Journal article]

Laban, C. (1969) De Praagse lente is voorbij en een lange donkere winter is begonnen / C. Laban. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lammers, G.J. (1969) De kiezers en hun partijen / G.J. Lammers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lammers, G.J. (1969) Enkele aantekeningen over de beleidsvorming bij de overheid / G.J. Lammers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lammers, Han (1969) De erkenning van de DDR : politiek van de goede hoop. [Journal article]

Lammers, Han (1969) De erkenning van de DDR : politiek van de goede hoop / Han Lammers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leiden, A. van (1969) Internationale monetaire perspectieven voor 1969. [Journal article]

Leiden, A. van (1969) Internationale monetaire perspectieven voor 1969 / A. van Leiden. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leune, J.G.M. (1969) Democratisering van het onderwijs : kanttekeningen bij de tweede ministeriele nota / J.G.M. Leune. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Leune, J.G.M. (1969) Democratisering van het onderwijs : kanttekeningen bij de tweede ministeriële nota. [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Grenzen van democratie. [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Grenzen van democratie / Th. van Lier. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lier, Th. van (1969) Wat is democratiseren? [Journal article]

Lier, Th. van (1969) Wat is democratiseren? / Th. van Lier. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Linthorst, H.M. (1969) De procedure van grondwetswijziging. [Journal article]

Linthorst, H.M. (1969) De procedure van grondwetswijziging / H.M. Linthorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lipschits, I. (1969) Een wet op de politieke partijen? opmerkingen bij een openbare les / I. Lipschits. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meijer, H. (1969) Wordt onrechtmatig geweld wederom gehonoreerd? / H. Meijer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meyenfeldt, G.W. von (1969) Burgerzin (Lukas 18) : (wat iedere rechtgeaarde burgerman weten moet) / G.W. von Meyenfeldt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meyenfeldt, G.W. von (1969) De kritiek in ons leven (Lukas 17) : (Enkele beginselen van een gespierde omgang) / G.W. von Meyenfeldt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meyenfeldt, G.W. von (1969) Openbare orde / G.W. von Meyenfeldt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Meyenfeldt, M.H. von and Volten, H. (1969) Vrede - oorlog - defensiebeleid? / M.H. van Meyenfeldt, H. Volten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Millenaar, K. (1969) Belastingen en verdeling van lasten / K. Millenaar. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mulder, H. (1969) Ingrijpen in het sterven / H. Mulder. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mulderije, H. (1969) Het vraagstuk van de financiele verhouding van kerk en staat : naar de ontknoping? / H. Mulderije. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Munster, A.A. (1969) De verrijzenis van de staat Israel / A.A. Munster. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Numans, P.O. (1969) Dr. W. Drees: velen gaan nu voor PvdA bedanken / P.O. Numans. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Numans, P.O. (1969) Politiek spel zonder knikkers / P.O. Numans. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nypels, E. (1969) Democratie en inkomensverdeling. [Journal article]

Nypels, E. (1969) Democratie en inkomensverdeling / E. Nypels. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Oele, A.P. (1969) De crisis rondom Euratom. [Journal article]

Oele, A.P. (1969) De crisis rondom Euratom / A.P. Oele. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Oele, A.P. (1969) Twee verrijkingsprojecten. [Journal article]

Oele, A.P. (1969) Twee verrijkingsprojecten / A.P. Oele. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ommen, L.B. van (1969) Overheid en specifieke welzijnsbehartiging / L.B. van Ommen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ormel, D.W. (1969) De nieuwe wet op de ondernemingsraden : begin of voleinding van de medezeggenschap in de onderneming / D.W. Ormel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Patijn, C.L. (1969) De erkenning van de DDR : een schijnprobleem. [Journal article]

Patijn, C.L. (1969) De erkenning van de DDR : een schijnprobleem / C.L. Patijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Posthumus Meijjes, H.C. (1969) De vernieuwing van de conventie van Yaounde. [Journal article]

Posthumus Meijjes, H.C. (1969) De vernieuwing van de conventie van Yaounde / H.C. Posthumus Meijjes. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Postma, J.K.T. (1969) De Europese regionale politiek. [Journal article]

Postma, J.K.T. (1969) De Europese regionale politiek / J.K.T. Postma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ramondt, J.J. (1969) Herziening Wet op de ondernemingsraden / J.J. Ramondt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ramondt-Entrop, A.C. (1969) Subsidiering kerken / A.C. Ramondt-Entrop. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Reinsema, R. (1969) [ Boekbespreking] / R. Reinsema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Reinsma, R. (1969) De invasie der kerkelijken / R. Reinsma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rhijn, A.A. van (1969) Harmonie en conflict. [Journal article]

Rhijn, A.A. van (1969) Harmonie en conflict / A.A. van Rhijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rietkerk, J.G. (1969) Teveel staatsvoogdij. [Journal article]

Rietkerk, J.G. (1969) Teveel staatsvoogdij / J.G. Rietkerk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rijk, L.M. de (1969) Universiteit, mens, maatschappij. [Journal article]

Rijk, L.M. de (1969) Universiteit, mens, maatschappij / L.M. de Rijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ritman, Toby (1969) De pen op papier. [Journal article]

Ritman, Toby (1969) De pen op papier / Toby Ritman. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roskam, K.L. (1969) Biafra en Van der Goes van Naters. [Journal article]

Roskam, K.L. (1969) Biafra en Van der Goes van Naters / K.L. Roskam. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rozemond, M.L.C. (1969) Hollands welvaren. [Journal article]

Rozemond, M.L.C. (1969) Hollands welvaren / M.L.C. Rozemond. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruiter, A.C. de (1969) Ethiek, politiek en de nieuwe maatschappij / A.C. de Ruiter. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruygers, G. (1969) Vredesopdracht reeel en concreet / G. Ruygers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruygers, G. (1969) Vredesopdracht reëel en concreet. [Journal article]

Santema, M. (1969) Het probleem van de kleine plattelandsschool. [Journal article]

Santema, M. (1969) Het probleem van de kleine plattelandsschool / M. Santema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Santema, M. (1969) Socialisatie, onderwijs en het Noorden. [Journal article]

Santema, M. (1969) Socialisatie, onderwijs en het Noorden / M. Santema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schaft, M. van der (1969) De A.R.partij heeft geen keus : papoea's, Indonesie en Nederland / M. van der Schaft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schouten, D. (1969) Uit de geschiedenis van de CHU : de Christelijk-Historische Kiezersbond in de jaren 1898-1903 (1) / D. Schouten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schouten, D. (1969) Uit de geschiedenis van de CHU : de Christelijk-Historische Kiezersbond in de jaren 1898-1903 (II) / D. Schouten. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Slooff, F.L.G. (1969) In verregaande mate eens. [Journal article]

Slooff, F.L.G. (1969) In verregaande mate eens / F.L.G. Slooff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1969) Inkomen en vermogen als symptomen. [Journal article]

Slotemaker de Bruine, G.H. (1969) Inkomen en vermogen als symptomen / G.H. Slotemaker de Bruine. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Spaeny, M.J. (1969) Een grof schandaal. [Journal article]

Spaeny, M.J. (1969) Een grof schandaal / M.J. Spaeny. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Stoffelen, P. (1969) Democratie en verantwoordingsplicht. [Journal article]

Stoffelen, P. (1969) Democratie en verantwoordingsplicht / P. Stoffelen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Teuns, Harrie (1969) De geschiedenis van de politieke idealist Johan W.E. Riemens / Harrie Teuns. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tijn, J. van (1969) Den Uyl : 'Nieuw Links hecht te weinig aan het biefstuk-socialisme' : tweede gesprek na de chaos / J. van Tijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tijn, J. van (1969) Den Uyl : 'je kunt natuurlijk in het tapijt gaan bijten..' : een gesprek na de chaos / J. van Tijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ubbink, G. (1969) Schets van de begrippen links en rechts in de politiek / G. Ubbink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ubbink, G. (1969) Schets van de begrippen links en rechts in de politiek / G. Ubbink. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veldkamp, G.M.J. (1969) Bredere resolutie nodig. [Journal article]

Veldkamp, G.M.J. (1969) Bredere resolutie nodig / G.M.J. Veldkamp. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verwey, E.J.W. (1969) Enkele problemen van de universiteit. [Journal article]

Verwey, E.J.W. (1969) Enkele problemen van de universiteit / E.J.W. Verwey. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vos, H. (1969) De Nobelprijs voor Tinbergen. [Journal article]

Vos, H. (1969) De Nobelprijs voor Tinbergen / H. Vos. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vries, E. de (1969) Democratisering - medezeggenschap - inspraak / E. de Vries. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wesseldijk, L.C. (1969) Gezondheidszorg : het nieuwe wetsontwerp ziekenhuisbouw / L.C. Wesseldijk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Weyel, J.A. (1969) Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid. [Journal article]

Weyel, J.A. (1969) Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid / J.A. Weyel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wierenga, H. (1969) Nederland in de VN. [Journal article]

Wierenga, H. (1969) Nederland in de VN / H. Wierenga. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

This list was generated on Wed Jan 20 05:57:59 2021 CET.