Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1957

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Jump to: ARP | CHU | CPN | KVP | PSP | PvdA | VVD | VVD, JOVD
Number of items: 111.

ARP

ARP (1957) Nederlandse Gedachten, jrg. 13. [Journal volume]

ARP (1957) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 27. [Journal volume]

ARP (1957) Jaarverslag ARP 1957. [Annual report]

ARP (1957) Redevoering gehouden op de vergadering van het Partijconvent. [Speech]

ARP (1957) Redevoering gehouden op de vergadering van het Partijconvent d.d. 26 oktober 1957. [Speech]

ARP (1957) Toespraak W.P. Berghuis tijdens Partijconvent. [Speech]

CHU

CHU (1957) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 2. [Journal volume]

CHU (1957) Statuten. [Statuten en Reglementen]

CPN

CPN (1957) Politiek en Cultuur, jrg. 17. [Journal volume]

KVP

KVP (1957) Congrestoespraak C.P.M. Romme. [Speech]

KVP (1957) Congrestoespraak J.M. Aarden. [Speech]

KVP (1957) De toekomstige welvaart van de wereld. [Speech]

KVP (1957) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 11. [Journal volume]

KVP (1957) Openingsrede KVP Congres door C.P.M. Romme. [Speech]

KVP (1957) Toespraak H.W.J. Bosman over welvaart. [Speech]

KVP (1957) Toespraak over Europa. [Speech]

PSP

PSP (1957) Beginselprogramma Pacifistisch Socialistische Partij. [Party programme]

PSP (1957) Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PSP (1957) Statuten Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PvdA

PvdA (1957) Het buitenlandse tijdschrift : De pers in de U.S.S.R. [Journal article]

PvdA (1957) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding program volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding van de resolutie over de onderwijspolitiek. [Speech]

PvdA (1957) Opening zesde tweejaarlijkse congres van de Partij van de Arbeid. [Speech]

PvdA (1957) Paraat, jrg. 12. [Journal volume]

PvdA (1957) Socialisme en Democratie, jrg. 14. [Journal volume]

PvdA (1957) Verdediging van het beleid van het partijbestuur. [Speech]

Altner, H. (1957) Een groeiende invloed voor Frankrijks "Nieuwe Linkerzijde". [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1957) Enkele economische notities over het afbetalingswezen. [Journal article]

Banning, W. (1957) Bij Albarda's heengaan. [Journal article]

Banning, W. (1957) De nieuwe weg. [Journal article]

Berlin, Isaiah (1957) Het buitenlandse tijdschrift. [Journal article]

Boerwinkel, F. (1957) De stopzetting der kernproeven en het socialisme. [Journal article]

Brand, W. (1957) Industrialisatie van de arme landen. [Journal article]

Burger, G.C.E. (1957) Enkele opmerkingen omtrent de wettelijke regeling van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1957) Congres van de socialistische internationale. [Journal article]

Buskes, J.J. (1957) De werkgemeenschappen in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Dedijer, V. (1957) Aspecten van de Europese integratie. [Journal article]

Deelde, M.K. van (1957) "Bevrijding" in China. [Journal article]

Deist, H. (1957) Concentratiebewegingen in de Duitse economie. [Journal article]

Dierendonck, J.E. van (1957) Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat. [Journal article]

Dijkstra, H. (1957) Een nadere motivering van het voeren van een landbouwbeleid. [Journal article]

Dippel, C.J. (1957) Gevangene van de situatie of ...? [Journal article]

Dippel, C.J. (1957) Politiek en cultuur. [Journal article]

Dooyes, D. (1957) De vormgeving van het industriële produkt. [Journal article]

Dulk, J. den (1957) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade. [Journal article]

Ende, D.A.P.W. van der (1957) De verhouding Nederland-Indonesië. [Journal article]

Epimetheus", " (1957) Gisting onder de intellectuelen van de USSR. [Journal article]

Franssen, H.M. (1957) De gemeente-financiën in de branding. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1957) Het patroon van de Europese Economische Gemeenschap. [Journal article]

Gorter, S. (1957) Onze partij en het onderwijs. [Journal article]

Hartog, F. (1957) Wenkend perspectief. [Journal article]

Hogerzeil, J.P. (1957) Een debat in a.r. kring. [Journal article]

Jong Edz, F. de (1957) Verzuiling in historisch perspectief. [Journal article]

Kadt, J. de (1957) Chroesjtsjows overwinning : triomf van het "modernisme" of van het "fundamentalisme"? [Journal article]

Kadt, J. de (1957) Veertig jaar later : het communistische Rusland en de westerse wereld (benevens enige opmerkingen over de voorstellen van prof. dr. J. Tinbergen). [Journal article]

Kalnins, B. (1957) Decentralisatie in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Kapteijn, P.J. (1957) Gemeinwirtschaftlichkeit. [Journal article]

Kool, F. (1957) Kwame Nkrumah : Ghana, Afrika. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1957) Integratie der defensie. [Journal article]

Last, J. (1957) Bezoek aan Japan. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1957) Landbouw, Euromarkt, Vrijhandelszone. [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1957) Wordt onze cultuur door "de arbeid" bedreigd? [Journal article]

Looi, L.J. van (1957) Ontspanning en hereniging. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1957) De functie van planning in de maatschappelijke ontwikkeling. [Journal article]

Middendorp, W. (1957) De eerlijke verantwoording van Koch. [Journal article]

Miedema, S. (1957) De kosten van de verzuiling. [Journal article]

Moltzer, M.J.A. (1957) De herziening van de armenwet. [Journal article]

Mozer, A. (1957) Bezoek aan Israël. [Journal article]

Mozer, A. (1957) Van permanente revolutie naar permanente revisie. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1957) De sociale politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1957) Het aanbestedingsstelsel kritisch bekeken. [Journal article]

Nunof, A. (1957) Beheerschap voor Nieuw-Guinea : een paar politieke en volkenrechtelijke kanttekeningen. [Journal article]

Observer (1957) Het Panslavisme : levende werkelijkheid of fictie? [Journal article]

Patijn, C.L. (1957) Enige vraagstukken van buitenlands beleid. [Journal article]

Posthumus, S. (1957) Kernenergie in Nederland. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1957) De eerste internationale atoomconferentie te Wenen. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1957) Europese vervoerscoördinatie. [Journal article]

Praag, Ph. van (1957) Naar een sociale integratie. [Journal article]

Roemers, D. (1957) Euromarkt. [Journal article]

Ruygers, G. (1957) Politieke doorbraak en verzuiling. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1957) Euratom. [Journal article]

Schurer, F. (1957) Decor en spelers : naar aanleiding van de discussie De Kadt-Dippel. [Journal article]

Soest, J.J. van (1957) Enige aantekeningen bij "Het westen en overig Nederland". [Journal article]

Steigenga, W. (1957) Overheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1957) Pleidooi voor die faalde : beschouwing na de 11e Algemene Vergadering der VN. [Journal article]

Tas, S. (1957) Algerië. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) De internationale taak van de sociaal-democratie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) Internationale socialistische politiek. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1957) Politieke voorkeur en politieke wetenschap. [Journal article]

Valk, W.L. (1957) Socialisme in kort bestek. [Journal article]

Veen, Th.W. van (1957) De kerk in de knoei. [Journal article]

Veld, J. in 't (1957) Israël te midden van een ontwakend Arabië. [Journal article]

Verburg, M.C. (1957) Decentralisatie van onze economie door verbetering der vestigingsfactoren. [Journal article]

Vermeer, E.A. (1957) Werkgemeenschappen, verzuiling en "de rest". [Journal article]

Vleming, J.L. (1957) De landbouw-impasse. [Journal article]

Voogd, J.J. (1957) Enkele aspecten van het televisievraagstuk. [Journal article]

Vos, H. (1957) De bestedingen-nota. [Journal article]

Vos, H. (1957) Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichtspunt. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1957) Enige aantekeningen rondom de voetbalpool. [Journal article]

Wierda, W. (1957) Het karakter ener toekomstige oorlogvoering en de invloed daarvan op de samenstelling der Nederlandse strijdkrachten. [Journal article]

Wit, R.J. de (1957) Het congres. [Journal article]

Wolff, S. de (1957) Het congres. [Journal article]

VVD

VVD (1957) 14e Algemene Vergadering (10e J.A.V.). [Congress documents]

VVD (1957) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1957. [Annual report]

VVD (1957) Liberaal Reveil, jrg. 2. [Journal volume]

VVD (1957) Vrijheid en Democratie, nr's 428-474. [Journal volume]

VVD, JOVD

VVD, JOVD (1957) De Driemaster, jrg. 9. [Journal volume]

VVD, JOVD (1957) Jaarverslag JOVD 1956-1957. [Annual report]

This list was generated on Tue May 30 06:19:38 2023 CEST.