Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1957

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Party | Item Type | | No Grouping
Number of items: 240.

UNSPECIFIED (1957) Adres aan de Eerste Kamer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

PvdA (1957) Het buitenlandse tijdschrift : De pers in de U.S.S.R. [Journal article]

UNSPECIFIED (1957) Het buitenlandse tijdschrift : De pers in de U.S.S.R. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1957) Jaarverslag van de secretaris van het Gereformeerd Politiek Verbond : uitgebracht op de jaarvergadering op 23 april 1957. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

UNSPECIFIED (1957) Over Geref. politieke jeugdclubs. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

VVD (1957) 14e Algemene Vergadering (10e J.A.V.). [Congress documents]

ARP (1957) Anti-revolutionaire Staatkunde, jrg. 27. [Journal volume]

PSP (1957) Beginselprogramma Pacifistisch Socialistische Partij. [Party programme]

CHU (1957) Christelijk Historisch Tijdschrift, jrg. 3. [Journal volume]

KVP (1957) Congrestoespraak C.P.M. Romme. [Speech]

KVP (1957) Congrestoespraak J.M. Aarden. [Speech]

VVD, JOVD (1957) De Driemaster, jrg. 9. [Journal volume]

KVP (1957) De toekomstige welvaart van de wereld. [Speech]

PvdA (1957) Het politieke beeld van Nederland. [Speech]

PSP (1957) Huishoudelijk Reglement Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

PvdA (1957) Inleiding over de buitenlandse politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding over de sociaal-economische politiek. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding program volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. [Speech]

PvdA (1957) Inleiding van de resolutie over de onderwijspolitiek. [Speech]

ARP (1957) Jaarverslag ARP 1957. [Annual report]

VVD, JOVD (1957) Jaarverslag JOVD 1956-1957. [Annual report]

VVD (1957) Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1957. [Annual report]

KVP (1957) Katholiek Staatkundig Maandschrift, jrg. 11. [Journal volume]

VVD (1957) Liberaal Reveil, jrg. 2. [Journal volume]

PvdA (1957) Opening zesde tweejaarlijkse congres van de Partij van de Arbeid. [Speech]

KVP (1957) Openingsrede KVP Congres door C.P.M. Romme. [Speech]

PvdA (1957) Paraat, jrg. 11 (1957). [Journal volume]

CPN (1957) Politiek en Cultuur, jrg. 17. [Journal volume]

ARP (1957) Redevoering gehouden op de vergadering van het Partijconvent. [Speech]

ARP (1957) Redevoering gehouden op de vergadering van het Partijconvent d.d. 26 oktober 1957. [Speech]

PvdA (1957) Socialisme en Democratie, jrg. 14. [Journal volume]

CHU (1957) Statuten. [Statuten en Reglementen]

PSP (1957) Statuten Pacifistisch Socialistische Partij. [Statuten en Reglementen]

KVP (1957) Toespraak H.W.J. Bosman over welvaart. [Speech]

ARP (1957) Toespraak W.P. Berghuis tijdens Partijconvent. [Speech]

KVP (1957) Toespraak over Europa. [Speech]

PvdA (1957) Verdediging van het beleid van het partijbestuur. [Speech]

VVD (1957) Vrijheid en Democratie, nr's 428-474. [Journal volume]

Akker, J.C. v.d. (1957) Algemene Vergadering G.P.V. / J.C. v.d. Akker. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Altner, H. (1957) Een groeiende invloed voor Frankrijks "Nieuwe Linkerzijde". [Journal article]

Altner, H. (1957) Een groeiende invloed voor Frankrijks "Nieuwe Linkerzijde" / H. Altner. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ameringen, A.A. van (1957) Enkele economische notities over het afbetalingswezen. [Journal article]

Ameringen, A.A. van (1957) Enkele economische notities over het afbetalingswezen / A.A. van Ameringen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Banning, W. (1957) Bij Albarda's heengaan. [Journal article]

Banning, W. (1957) Bij Albarda's heengaan / W. Banning. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Banning, W. (1957) De nieuwe weg. [Journal article]

Banning, W. (1957) De nieuwe weg / W. Banning. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Barends, J. (1957) Het gezin en de woningvoorziening / J. Barends. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bennekom, J.A. van (1957) Het voortgezet onderwijs, regionaal bezien / J.A. van Bennekom. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Berghuis, W.P. (1957) CH - AR / W.P. Berghuis. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Berlin, Isaiah (1957) Het buitenlandse tijdschrift. [Journal article]

Berlin, Isaiah (1957) Het buitenlandse tijdschrift / Isaiah Berlin. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, F.A. den (1957) Indonesie / F.A. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, F.A. den (1957) Kritiek vanuit de Antithese / F.A. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, F.A. den (1957) Minister Zijlstra en de A.R.-Partij : les voor Puchinger / F.A. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, F.A. den (1957) Openingswoord op de gehouden jaarvergadering / F.A. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, F.A. den (1957) Politiek en Opleiding / F.A. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boeft, F.A. den (1957) Principe of conservatisme / F.A. den Boeft. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boerwinkel, F. (1957) De stopzetting der kernproeven en het socialisme. [Journal article]

Boerwinkel, F. (1957) De stopzetting der kernproeven en het socialisme / F. Boerwinkel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Boessenkool, F. (1957) Overheid en maatschappelijk werk / F. Boessenkool. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Bouman-Eringa, D.I. (1957) Gezin en school / D.I. Bouman-Eringa. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brand, W. (1957) Industrialisatie van de arme landen. [Journal article]

Brand, W. (1957) Industrialisatie van de arme landen / W. Brand. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Brugge, B. ter (1957) Overheid en maatschappelijk werk / B. ter Brugge. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Burger, G.C.E. (1957) Enkele opmerkingen omtrent de wettelijke regeling van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland. [Journal article]

Burger, G.C.E. (1957) Enkele opmerkingen omtrent de wettelijke regeling van de bedrijfsgeneeskunde in Nederland / G.C.E. Burger. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Burger, J.A.W. (1957) Congres van de socialistische internationale. [Journal article]

Burger, J.A.W. (1957) Congres van de socialistische internationale / J.A.W. Burger. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Buskes, J.J. (1957) De werkgemeenschappen in de Partij van de Arbeid. [Journal article]

Buskes, J.J. (1957) De werkgemeenschappen in de Partij van de Arbeid / J.J. Buskes. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dedijer, V. (1957) Aspecten van de Europese integratie. [Journal article]

Dedijer, V. (1957) Aspecten van de Europese integratie / V. Dedijer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Deelde, M.K. van (1957) "Bevrijding" in China. [Journal article]

Deelde, M.K. van (1957) "Bevrijding" in China / M.K. van Deelde. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Deist, H. (1957) Concentratiebewegingen in de Duitse economie. [Journal article]

Deist, H. (1957) Concentratiebewegingen in de Duitse economie / H. Deist. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dierendonck, J.E. van (1957) Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat. [Journal article]

Dierendonck, J.E. van (1957) Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartsstaat / J.E. van Dierendonck. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dijkstra, H. (1957) Een nadere motivering van het voeren van een landbouwbeleid. [Journal article]

Dijkstra, H. (1957) Een nadere motivering van het voeren van een landbouwbeleid / H. Dijkstra. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dippel, C.J. (1957) Gevangene van de situatie of ...? [Journal article]

Dippel, C.J. (1957) Gevangene van de situatie of ...? / C.J. Dippel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dippel, C.J. (1957) Politiek en cultuur. [Journal article]

Dippel, C.J. (1957) Politiek en cultuur / C.J. Dippel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Donner, A.M. (1957) Partij en fractie / A.M. Donner. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dooyes, D. (1957) De vormgeving van het industriele produkt / D. Dooyes. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Dooyes, D. (1957) De vormgeving van het industriële produkt. [Journal article]

Dulk, J. den (1957) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade. [Journal article]

Dulk, J. den (1957) Over de wenselijkheid van een raamwet oorlogsschade / J. den Dulk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Eijsden, H. van (1957) Middenstandspolitiek in deze tijd / H. van Eijsden. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ende, D.A.P.W. van der (1957) De verhouding Nederland-Indonesie / D.A.P.W. van der Ende. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ende, D.A.P.W. van der (1957) De verhouding Nederland-Indonesië. [Journal article]

Epimetheus", " (1957) Gisting onder de intellectuelen van de USSR. [Journal article]

Epimetheus", " (1957) Gisting onder de intellectuelen van de USSR / "Epimetheus". [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Franssen, H.M. (1957) De gemeente-financien in de branding / H.M. Franssen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Franssen, H.M. (1957) De gemeente-financiën in de branding. [Journal article]

Genuit, J.W. (1957) Overheidspersoneel en stakingsrecht / J.W. Genuit. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gerssen, P. (1957) De Nederlandse defensie en het gebruik van atoomwapens / P. Gerssen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Godschalk, L.A.F. (1957) Enige actuele aantekeningen over Nieuw Guinea / L.A.F. Godschalk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Godschalk, L.A.F. (1957) Het streven naar Europese integratie : in het bijzonder de Euromarkt / L.A.F. Godschalk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Godschalk, L.A.F. (1957) Perspectief ook buiten de landsgrenzen? / L.A.F. Godschalk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Goes van Naters, M. van der (1957) Het patroon van de Europese Economische Gemeenschap. [Journal article]

Goes van Naters, M. van der (1957) Het patroon van de Europese Economische Gemeenschap / M. van der Goes van Naters. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Gorter, S. (1957) Onze partij en het onderwijs. [Journal article]

Gorter, S. (1957) Onze partij en het onderwijs / S. Gorter. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hartog, F. (1957) Wenkend perspectief. [Journal article]

Hartog, F. (1957) Wenkend perspectief / F. Hartog. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hazenbosch, C.P. (1957) De welvaartsstaat / C.P. Hazenbosch. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Hogerzeil, J.P. (1957) Een debat in a.r. kring. [Journal article]

Hogerzeil, J.P. (1957) Een debat in a.r. kring / J.P. Hogerzeil. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jellema, Dirk (1957) Abraham Kuyper's attack on liberalism / Dirk Jellema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jong, H.W. de (1957) Politiek en economie : beschouwingen over een drietal systemen van politiek-economische organisatie / H.W. de Jong. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jong Edz, F. de (1957) Verzuiling in historisch perspectief. [Journal article]

Jong Edz, F. de (1957) Verzuiling in historisch perspectief / F. de Jong Edz. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Jongeling, P. (1957) De achtergrond van de verhouding tussen West en Oost / P. Jongeling. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1957) Chroesjtsjows overwinning : triomf van het "modernisme" of van het "fundamentalisme"? [Journal article]

Kadt, J. de (1957) Chroesjtsjows overwinning : triomf van het "modernisme" of van het "fundamentalisme"? / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kadt, J. de (1957) Veertig jaar later : het communistische Rusland en de westerse wereld (benevens enige opmerkingen over de voorstellen van prof. dr. J. Tinbergen). [Journal article]

Kadt, J. de (1957) Veertig jaar later : het communistische Rusland en de westerse wereld (benevens enige opmerkingen over de voorstellen van prof. dr. J. Tinbergen) / J. de Kadt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kalnins, B. (1957) Decentralisatie in de Sowjet-Unie. [Journal article]

Kalnins, B. (1957) Decentralisatie in de Sowjet-Unie / B. Kalnins. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kapteijn, P.J. (1957) Gemeinwirtschaftlichkeit. [Journal article]

Kapteijn, P.J. (1957) Gemeinwirtschaftlichkeit / P.J. Kapteijn. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Klinken, J. van (1957) Het gezin en het bejaardenprobleem. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kool, F. (1957) Kwame Nkrumah : Ghana, Afrika. [Journal article]

Kool, F. (1957) Kwame Nkrumah : Ghana, Afrika / F. Kool. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kooy, T.P. van der (1957) De toekomst van onze cultuur / T.P. van der Kooy. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Kranenburg, F.J. (1957) Integratie der defensie. [Journal article]

Kranenburg, F.J. (1957) Integratie der defensie / F.J. Kranenburg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Laning, L.P. (1957) De verhouding van rijk en gemeenten / L.P. Laning. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Last, J. (1957) Bezoek aan Japan. [Journal article]

Last, J. (1957) Bezoek aan Japan / J. Last. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lee, J.J. van der (1957) Landbouw, Euromarkt, Vrijhandelszone. [Journal article]

Lee, J.J. van der (1957) Landbouw, Euromarkt, Vrijhandelszone / J.J. van der Lee. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Lier, Th.J.A.M. van (1957) Wordt onze cultuur door "de arbeid" bedreigd? [Journal article]

Lier, Th.J.A.M. van (1957) Wordt onze cultuur door "de arbeid" bedreigd? / Th.J.A.M. van Lier. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Looi, L.J. van (1957) Ontspanning en hereniging. [Journal article]

Looi, L.J. van (1957) Ontspanning en hereniging / L.J. van Looi. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mansholt, S.L. (1957) De functie van planning in de maatschappelijke ontwikkeling. [Journal article]

Mansholt, S.L. (1957) De functie van planning in de maatschappelijke ontwikkeling / S.L. Mansholt. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Middendorp, W. (1957) De eerlijke verantwoording van Koch. [Journal article]

Middendorp, W. (1957) De eerlijke verantwoording van Koch / W. Middendorp. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Miedema, S. (1957) De kosten van de verzuiling. [Journal article]

Miedema, S. (1957) De kosten van de verzuiling / S. Miedema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Molen, G.H.J. van der (1957) De juridische grondslag van het Nederlands gezag in Nieuw-Guinea / G.H.J. van der Molen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Molen, G.H.J. van der (1957) De verdringing van het recht door de politiek / G.H.J. van der Molen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Moltzer, M.J.A. (1957) De herziening van de armenwet. [Journal article]

Moltzer, M.J.A. (1957) De herziening van de armenwet / M.J.A. Moltzer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mozer, A. (1957) Bezoek aan Israel / A. Mozer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Mozer, A. (1957) Bezoek aan Israël. [Journal article]

Mozer, A. (1957) Van permanente revolutie naar permanente revisie. [Journal article]

Mozer, A. (1957) Van permanente revolutie naar permanente revisie / A. Mozer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nederhorst, G.M. (1957) De sociale politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. [Journal article]

Nederhorst, G.M. (1957) De sociale politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / G.M. Nederhorst. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nierstrasz, F.H.J. (1957) Het aanbestedingsstelsel kritisch bekeken. [Journal article]

Nierstrasz, F.H.J. (1957) Het aanbestedingsstelsel kritisch bekeken / F.H.J. Nierstrasz. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Noteboom, J.W. (1957) Welke taak moet de overheid hebben in de nieuwe vormgeving van het maatschappelijk werk? / J.W. Noteboom. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Nunof, A. (1957) Beheerschap voor Nieuw-Guinea : een paar politieke en volkenrechtelijke kanttekeningen. [Journal article]

Nunof, A. (1957) Beheerschap voor Nieuw-Guinea : een paar politieke en volkenrechtelijke kanttekeningen / A. Nunof. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Observer (1957) Het Panslavisme : levende werkelijkheid of fictie? [Journal article]

Observer (1957) Het Panslavisme : levende werkelijkheid of fictie? / Observer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Oosterhoff, J.A. (1957) Nederland en de Indonesische infiltraties / J.A. Oosterhoff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Patijn, C.L. (1957) Enige vraagstukken van buitenlands beleid. [Journal article]

Patijn, C.L. (1957) Enige vraagstukken van buitenlands beleid / C.L. Patijn!071392505! [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Platteel, P.J. (1957) De rol van de overheid bij de ontwikkeling van het maatschappelijk werk / P.J. Platteel. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Posthumus, S. (1957) Kernenergie in Nederland. [Journal article]

Posthumus, S. (1957) Kernenergie in Nederland / S. Posthumus. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Posthumus, S.A. (1957) De eerste internationale atoomconferentie te Wenen. [Journal article]

Posthumus, S.A. (1957) De eerste internationale atoomconferentie te Wenen / S.A. Posthumus. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Posthumus, S.A. (1957) Europese vervoerscordinatie / S.A. Posthumus. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Posthumus, S.A. (1957) Europese vervoerscoördinatie. [Journal article]

Praag, Ph. van (1957) Naar een sociale integratie. [Journal article]

Praag, Ph. van (1957) Naar een sociale integratie / Ph. van Praag. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Reinsma, R. (1957) "Ons Program" en het cultuurstelsel / R. Reinsma. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Rip, W. (1957) De nieuwe pachtwet / W. Rip. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Roemers, D. (1957) Euromarkt. [Journal article]

Roemers, D. (1957) Euromarkt / D. Roemers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruygers, G. (1957) Politieke doorbraak en verzuiling. [Journal article]

Ruygers, G. (1957) Politieke doorbraak en verzuiling / G. Ruygers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Ruygers, G.J.N.M. (1957) Euratom. [Journal article]

Ruygers, G.J.N.M. (1957) Euratom / G.J.N.M. Ruygers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schippers, R. (1957) Het vierde gebod en de vijf-dagen-werkweek / R. Schippers. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Schurer, F. (1957) Decor en spelers : naar aanleiding van de discussie De Kadt-Dippel. [Journal article]

Schurer, F. (1957) Decor en spelers : naar aanleiding van de discussie De Kadt-Dippel / F. Schurer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Smit, M.C. (1957) De actualiteit van het recht van verzet / M.C. Smit. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Smits, C. (1957) Het woord "machten" in Romeinen 13:1 / C. Smits. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Smits, C. (1957) Overheidssubsidie voor kerkbouw / C. Smits. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Smits, C. (1957) "Samenwerking" met andere partijen / C. Smits. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Soest, J.J. van (1957) Enige aantekeningen bij "Het westen en overig Nederland". [Journal article]

Soest, J.J. van (1957) Enige aantekeningen bij "Het westen en overig Nederland" / J.J. van Soest. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Steigenga, W. (1957) Overheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. [Journal article]

Steigenga, W. (1957) Overheid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek / W. Steigenga. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tans, J.G.H. (1957) Pleidooi voor die faalde : beschouwing na de 11e Algemene Vergadering der VN. [Journal article]

Tans, J.G.H. (1957) Pleidooi voor die faalde : beschouwing na de 11e Algemene Vergadering der VN / J.G.H. Tans. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tas, S. (1957) Algerie / S. Tas. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tas, S. (1957) Algerië. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) De internationale taak van de sociaal-democratie. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) De internationale taak van de sociaal-democratie / J. Tinbergen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Tinbergen, J. (1957) Internationale socialistische politiek. [Journal article]

Tinbergen, J. (1957) Internationale socialistische politiek / J. Tinbergen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Troostheide, H. (1957) Herinneringen uit de gemeenteraadspolitiek / H. Troostheide. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Uyl, J.M. den (1957) Politieke voorkeur en politieke wetenschap. [Journal article]

Uyl, J.M. den (1957) Politieke voorkeur en politieke wetenschap / J.M. den Uyl. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Valk, W.L. (1957) Socialisme in kort bestek. [Journal article]

Valk, W.L. (1957) Socialisme in kort bestek / W.L. Valk. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veen, Th.W. van (1957) De kerk in de knoei. [Journal article]

Veen, Th.W. van (1957) De kerk in de knoei / Th.W. van Veen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1957) Israel te midden van een ontwakend Arabie / J. in 't Veld. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Veld, J. in 't (1957) Israël te midden van een ontwakend Arabië. [Journal article]

Verbrugh, A.J. (1957) De Europese douane-unie / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1957) De politieke literatuur die volgde op de vrijmaking / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1957) De wekroep van Dr. N.J. Hommes / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1957) Het gereformeerd politiek congres 1957 / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1957) Het liberalisme en de toekomst / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verbrugh, A.J. (1957) Samenwerking in zelfstandigheid door de kleine landen / A.J. Verbrugh. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verburg, M.C. (1957) Decentralisatie van onze economie door verbetering der vestigingsfactoren. [Journal article]

Verburg, M.C. (1957) Decentralisatie van onze economie door verbetering der vestigingsfactoren / M.C. Verburg. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermeer, E.A. (1957) Werkgemeenschappen, verzuiling en "de rest". [Journal article]

Vermeer, E.A. (1957) Werkgemeenschappen, verzuiling en "de rest" / E.A. Vermeer. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermeulen, H.J. (1957) Het gezin en de sociale wetgeving / H.J. Vermeulen. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vermij, J. (1957) Vat en inhoud / J. Vermij. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Verplanke, C.J. (1957) Verontruste verontrusting / C.J. Verplanke. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vleming, J.L. (1957) De landbouw-impasse. [Journal article]

Vleming, J.L. (1957) De landbouw-impasse / J.L. Vleming. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Voogd, J.J. (1957) Enkele aspecten van het televisievraagstuk. [Journal article]

Voogd, J.J. (1957) Enkele aspecten van het televisievraagstuk / J.J. Voogd. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vos, H. (1957) De bestedingen-nota. [Journal article]

Vos, H. (1957) De bestedingen-nota / H. Vos. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Vos, H. (1957) Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichtspunt. [Journal article]

Vos, H. (1957) Het Euromarktverdrag vanuit socialistisch gezichtspunt / H. Vos. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wiarda, N.H. (1957) Enige aantekeningen rondom de voetbalpool. [Journal article]

Wiarda, N.H. (1957) Enige aantekeningen rondom de voetbalpool / N.H. Wiarda. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wierda, W. (1957) Het karakter ener toekomstige oorlogvoering en de invloed daarvan op de samenstelling der Nederlandse strijdkrachten. [Journal article]

Wierda, W. (1957) Het karakter ener toekomstige oorlogvoering en de invloed daarvan op de samenstelling der Nederlandse strijdkrachten / W. Wierda. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wit, R.J. de (1957) Het congres. [Journal article]

Wit, R.J. de (1957) Het congres / R.J. de Wit. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Wolff, S. de (1957) Het congres. [Journal article]

Wolff, S. de (1957) Het congres / S. de Wolff. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

Zuidema, S.U. (1957) Kracht en zwakheid van het communisme en van het christendom / S.U. Zuidema. [Papieren tijdschriftartikelen archief (afgesloten)]

This list was generated on Fri Jan 15 18:49:37 2021 CET.